KAP ***IAZ*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

29.03.2022 - 19:02
KAP ***IAZ*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***IAZ*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 7.158.105.803 6.054.898.716
Satışların Maliyeti
28 -7.116.952.182 -6.027.202.656
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
41.153.621 27.696.060
BRÜT KAR (ZARAR)
41.153.621 27.696.060
Genel Yönetim Giderleri
29,30 -22.378.668 -14.054.046
Pazarlama Giderleri
29,30 -3.884.136 -4.206.144
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 8.904.132 2.192.297
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -2.200.374 -2.934.133
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
21.594.575 8.694.034
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
21.594.575 8.694.034
Finansman Gelirleri
33 4.624.801 1.499.884
Finansman Giderleri
33 -17.305.101 -4.430.211
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8.914.275 5.763.707
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 -2.698.501 -1.308.525
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-2.819.772 -1.369.159
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
121.271 60.634
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
6.215.774 4.455.182
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.215.774 4.455.182
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
6.215.774 4.455.182
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-33.698.751 -27.357.830
Dönem Karı (Zararı)
6.215.774 4.455.182
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
6.215.774 4.455.182
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.477.179 3.739.458
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17,18 1.120.726 1.297.812
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-103.573 973.794
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 10.493 188.330
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 -74.651 36.577
Yeniden Yapılanma Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 -39.415 748.887
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
11.146.681 2.281.259
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.040.017 -1.025.347
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12.186.698 3.306.606
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-12.385.156 -2.121.932
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 2.698.501 1.308.525
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-29.035.524 -31.819.593
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-3.700.857 552.771
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -1.027.571 -54.576.587
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10,11 -1.027.571 -54.576.587
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.265.346 3.720.650
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10,11 1.737.693 -679.521
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10,11 2.527.653 4.400.171
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 28.269 -165.841
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -16.511.897 15.975.511
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10,11 -16.511.897 15.975.511
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 91.287 42.514
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 15.487.790 430.254
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11,37 -418.783
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
10,11 15.487.790 849.037
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26 -27.667.891 2.201.135
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
26 -27.667.891 2.201.135
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-20.342.571 -23.624.953
Alınan Temettüler
269.490 89.360
Ödenen Faiz
-11.958.485 -3.395.966
Alınan Faiz
1.040.017 1.025.347
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
22,24 -147.645
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.707.202 -1.303.973
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.220.961 -214.940
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.220.961 -214.940
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18,19 -3.220.961 -214.940
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
13.662.691 38.460.413
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
15.018.363 39.460.786
Kredilerden Nakit Girişleri
8 15.018.363 39.460.786
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -857.969 -1.000.373
Ödenen Faiz
-497.703
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-23.257.021 10.887.643
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
12.385.156 2.121.932
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-10.871.865 13.009.575
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
14.771.861 1.762.286
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.899.996 14.771.861


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 80.989.267 45.664.066
Finansal Yatırımlar
7 736 348
Ticari Alacaklar
10 85.869.866 84.842.295
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 85.869.866 84.842.295
Diğer Alacaklar
11 136.717 6.465.952
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11,37 1.737.693
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 136.717 4.728.259
Peşin Ödenmiş Giderler
15 272.943 301.212
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 243.306
Diğer Dönen Varlıklar
26 15.657 361.067
ARA TOPLAM
167.528.492 137.634.940
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
167.528.492 137.634.940
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 5.636.506 1.936.037
Diğer Alacaklar
11 5.431.206 3.367.317
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 5.431.206 3.367.317
Maddi Duran Varlıklar
18 395.904 427.014
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 2.603.047 3.436.391
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 3.141.634 101.381
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 3.141.634 101.381
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 479.089 314.656
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
17.687.386 9.582.796
TOPLAM VARLIKLAR
185.215.878 147.217.736
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 98.252.954 83.218.867
Ticari Borçlar
10 25.386.312 23.714.445
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 25.386.312 23.714.445
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 240.793 149.506
Diğer Borçlar
11 17.015.699 1.527.909
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 17.015.699 1.527.909
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 571.181 215.305
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 1.545.953 1.660.019
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22 660.660 589.470
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 885.293 1.070.549
ARA TOPLAM
143.012.892 110.486.051
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
143.012.892 110.486.051
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 2.019.312 2.817.440
Uzun Vadeli Karşılıklar
24 918.330 692.028
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 918.330 692.028
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.937.642 3.509.468
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
145.950.534 113.995.519
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 39.265.344 33.222.217
Ödenmiş Sermaye
27 30.000.000 30.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 717.180 889.827
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
180.283
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 2.152.107 -2.122.792
Net Dönem Karı veya Zararı
27 6.215.774 4.455.182
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
39.265.344 33.222.217
TOPLAM KAYNAKLAR
185.215.878 147.217.736


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 30.000.000 1.289.666 -244.543 -4.100.430 1.977.638 28.922.331 28.922.331
Transferler
27 1.977.638 -1.977.638
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-155.296 4.455.182 4.299.886 4.299.886
Dönem Karı (Zararı)
4.455.182 4.455.182 4.455.182
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-155.296 -155.296 -155.296
Dönem Sonu Bakiyeler
27 30.000.000 1.289.666 -399.839 -2.122.792 4.455.182 33.222.217 33.222.217
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 30.000.000 1.289.666 -399.839 -2.122.792 4.455.182 33.222.217 33.222.217
Transferler
180.283 4.274.899 -4.455.182
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-172.647 6.215.774 6.043.127 6.043.127
Dönem Karı (Zararı)
6.215.774 6.215.774 6.215.774
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-172.647 -172.647
Dönem Sonu Bakiyeler
27 30.000.000 1.289.666 -572.486 180.283 2.152.107 6.215.774 39.265.344 39.265.344


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
36 6.215.774 4.455.182
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-172.647 -155.296
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 -215.809 -194.120
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
43.162 38.824
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 43.162 38.824
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-172.647 -155.296
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.043.127 4.299.886
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
6.043.127 4.299.886http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013843


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.372 Değişim: -0,89% Hacim : 35.391 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.372 20.05.2022 Yüksek 2.407
Açılış: 2.390
15,8728 Değişim: 0,20%
Düşük 15,8375 20.05.2022 Yüksek 15,9863
Açılış: 15,8419
16,8011 Değişim: -0,21%
Düşük 16,7425 20.05.2022 Yüksek 16,9482
Açılış: 16,8362
945,60 Değişim: 0,54%
Düşük 935,57 20.05.2022 Yüksek 949,33
Açılış: 940,51
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.