KAP ***IAZ*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

01.11.2021 - 17:25
KAP ***IAZ*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***IAZ*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 4.370.054.385 479.510.467 3.214.175.160 5.057.576
Satışların Maliyeti
28 -4.346.096.103 -470.078.436 -3.202.759.492 -340.309
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
23.958.282 9.432.031 11.415.668 4.717.267
BRÜT KAR (ZARAR)
23.958.282 9.432.031 11.415.668 4.717.267
Genel Yönetim Giderleri
29-30 -10.058.970 -6.238.982 -5.356.373 -2.757.619
Pazarlama Giderleri
29-30 -2.177.987 -1.756.745 -827.157 -884.898
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 1.910.277 2.667.433 1.089.712 -123.971
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -1.716.505 -120.104 -24.050 299.476
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
11.915.097 3.983.633 6.297.800 1.250.255
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
11.915.097 3.983.633 6.297.800 1.250.255
Finansman Gelirleri
33 2.635.946 549.679 2.034.650 377.268
Finansman Giderleri
33 -7.652.647 -1.870.408 -4.592.029 -1.193.104
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.898.396 2.662.904 3.740.421 434.419
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 -1.680.136 -549.776 -1.110.008 -97.242
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.744.065 -537.539 -1.058.410 -41.038
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
63.929 KARI (ZARARI)
5.218.260 2.113.128 2.630.413 337.177
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
5.218.260 2.113.128 2.630.413 337.177
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,17390000 0,08770000 0,07040000 0,01120000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
18.084.660 -15.124.784
Dönem Karı (Zararı)
5.218.260 2.113.128
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
5.218.260 2.113.128
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.855.279 974.602
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17-18 607.661 486.107
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-494.666 97.208
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 -20.265 90.994
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 36.807 19.963
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 -511.208 -13.749
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
5.596.411 1.333.472
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -658.952 -413.999
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 6.255.363 1.747.471
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-1.534.263 -1.491.961
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 1.680.136 549.776
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
13.467.911 -16.475.547
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-1.971.380 73.126
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 25.498.295 -25.166.870
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 3.488.861 1.370.878
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -28.426 -96.539
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -16.997.028 7.600.919
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 7.514 13.288
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 2.567.831 887.343
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26 902.244 -1.157.692
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
24.541.450 -13.387.817
Alınan Temettüler
199.642 89.360
Ödenen Faiz
-6.190.205 -1.561.542
Alınan Faiz
658.952 413.999
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
22-24 0 -16.498
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.125.179 -662.286
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-49.051 -121.224
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18-19 -49.051 -121.224
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-16.732.521 15.512.829
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-16.054.685 16.132.592
Kredilerden Nakit Girişleri
8 -16.054.685 16.132.592
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -413.036 -433.834
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-264.800 -185.929
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.303.088 266.821
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.534.263 1.491.961
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.837.351 1.758.782
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 14.757.573 24.734.425
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 17.594.924 26.493.207


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020 Bir Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 145.750.508 45.664.066
Finansal Yatırımlar
7 1.971.728 348
Ticari Alacaklar
10 59.344.000 84.842.295
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 59.344.000 84.842.295
Diğer Alacaklar
11 3.321.631 6.465.952
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-37 3.078.047 1.737.693
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 243.584 4.728.259
Peşin Ödenmiş Giderler
15 329.638 301.212
Diğer Dönen Varlıklar
26 49.689 361.067
ARA TOPLAM
210.767.194 137.634.940
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
210.767.194 137.634.940
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 1.936.037 1.936.037
Diğer Alacaklar
11 3.022.777 3.367.317
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 3.022.777 3.367.317
Maddi Duran Varlıklar
18 376.293 427.014
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 3.022.256 3.436.391
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 83.192 101.381
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 83.192 101.381
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 382.539 314.656
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
8.823.094 9.582.796
TOPLAM VARLIKLAR
219.590.288 147.217.736
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 67.184.990 83.218.867
Ticari Borçlar
10 104.557.375 23.714.445
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 104.557.375 23.714.445
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 157.019 149.506
Diğer Borçlar
11 4.095.740 1.527.909
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 4.095.740 1.527.909
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 834.191 215.305
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 1.185.618 1.660.019
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22 611.367 589.470
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 574.251 1.070.549
ARA TOPLAM
178.014.933 110.486.051
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
178.014.933 110.486.051
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 2.459.161 2.817.440
Uzun Vadeli Karşılıklar
24 691.535 692.028
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 691.535 692.028
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.150.696 3.509.468
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
181.165.629 113.995.519
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 38.424.659 33.222.217
Ödenmiş Sermaye
27 30.000.000 30.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 874.009 889.827
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 180.283
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 2.152.107 -2.122.792
Net Dönem Karı veya Zararı
27 5.218.260 4.455.182
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
38.424.659 33.222.217
TOPLAM KAYNAKLAR
219.590.288 147.217.736


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 30.000.000 1.289.666 -244.543 -4.100.430 1.977.638 28.922.331 28.922.331
Transferler
27 1.977.638 -1.977.638
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-65.844 2.113.128 2.047.284 2.047.284
Dönem Karı (Zararı)
2.113.128 2.113.128 2.113.128
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -65.844 -65.844 -65.844
Dönem Sonu Bakiyeler
27 30.000.000 1.289.666 -310.387 -2.122.792 2.113.128 30.969.615 30.969.615
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 30.000.000 1.289.666 -399.839 -2.122.792 4.455.182 33.222.217 33.222.217
Transferler
27 180.283 4.274.899 -4.455.182
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-15.818 5.218.260 5.202.442 5.202.442
Dönem Karı (Zararı)
27 5.218.260 5.218.260 5.218.260
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-15.818 -15.818 -15.818
Dönem Sonu Bakiyeler
27 30.000.000 1.289.666 -415.657 180.283 2.152.107 5.218.260 38.424.659 38.424.659


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
36 5.218.260 2.113.128 2.630.413 337.177
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-15.818 -65.844 -201.098 -121.571
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 -19.772 -82.305 -251.372 -151.964
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.954 16.461 50.274 30.393
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 3.954 16.461 50.274 30.393
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-15.818 -65.844 -201.098 -121.571
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.202.442 2.047.284 2.429.315 215.606
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
5.202.442 2.047.284 2.429.315 215.606http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973478


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.019 Değişim: -1,14% Hacim : 29.368 Mio.TL Son veri saati : 15:00
Düşük 2.013 20.01.2022 Yüksek 2.066
Açılış: 2.056
13,3358 Değişim: -0,66%
Düşük 13,2648 20.01.2022 Yüksek 13,5544
Açılış: 13,425
15,1339 Değişim: -0,72%
Düşük 15,0672 20.01.2022 Yüksek 15,4077
Açılış: 15,2436
788,73 Değişim: -0,88%
Düşük 783,58 20.01.2022 Yüksek 802,08
Açılış: 795,77
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.