KAP ***IAZ*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

21.04.2020 - 14:09
KAP ***IAZ*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***IAZ*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 353.752.839 15.711.964
Satışların Maliyeti
16 -336.151.082 -6.187.534
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
17.601.757 9.524.430
BRÜT KAR (ZARAR)
17.601.757 9.524.430
Genel Yönetim Giderleri
17 -10.566.914 -9.585.735
Pazarlama Giderleri
17 -2.655.836 -2.752.947
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 4.213.037 3.835.008
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -919.714 -8.143
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.672.330 1.012.613
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
7.672.330 1.012.613
Finansman Gelirleri
19 732.792 411.888
Finansman Giderleri
20 -6.354.959 -3.430.913
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.050.163 -2.006.412
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-72.525 22.007
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -217.003
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 144.478 22.007
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.977.638 -1.984.405
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.977.638 -1.984.405
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
1.977.638 -1.984.405
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-18.905.755 -8.112.884
Dönem Karı (Zararı)
1.977.638 -1.984.405
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
6.495.927 578.296
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 1.406.188 538.299
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
779.616 238.998
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 314.392 58.552
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
227.256
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
237.968 180.446
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
5.473.165
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-709.945
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
6.183.110
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-1.011.487
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-13.369 -175.683
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-13.369 -175.683
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 -144.478 -23.318
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
6 6.292
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-22.031.781 -6.706.775
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-502.606
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.643.879 -5.517.121
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 57.909
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-13.643.889 -5.575.030
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.896.930 7.257.057
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-980.678
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.916.252 7.257.057
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-25.811 2.111
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
56.008 -2.164.759
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-46 -57.888
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
56.054 -2.106.871
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14.220
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-38.968 213.788
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-38.968 213.788
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.993.815 -6.497.851
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-3.993.815 -6.657.325
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
159.474
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-13.558.216 -8.112.884
Alınan Temettüler
19 69.711
Ödenen Faiz
-5.558.599
Alınan Faiz
562.740
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -193.307
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
12 -16.790
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-211.294
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-17.211 -42.912
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
46.004
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -17.211 -88.916
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -17.211 -88.916
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
18.145.681 8.661.938
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
42.899.321 8.661.938
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-23.324.453
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -1.429.187
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-777.285 506.142
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.011.487
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
234.202 506.142
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.528.084 1.021.942
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.762.286 1.528.084


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 29.375.818 26.659.297
Finansal Yatırımlar
5 553.119 37.144
Ticari Alacaklar
7 30.265.708 16.648.268
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22 10
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
30.265.708 16.648.258
Diğer Alacaklar
8 11.056.295 8.425.465
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
22 1.058.172
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9.998.123 8.425.465
Peşin Ödenmiş Giderler
14 135.371 109.560
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 135.371 109.560
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
21 61.175
Diğer Dönen Varlıklar
14 7.250 5.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
14 7.250 5.000
ARA TOPLAM
71.393.561 51.945.909
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
71.393.561 51.945.909
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 1.517.254 1.517.254
Diğer Alacaklar
8 2.497.624 845.677
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 2.497.624 845.677
Maddi Duran Varlıklar
9 590.225 930.165
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 3.053.058
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 39.144 45.251
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 215.198 5.200
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
7.912.503 3.343.547
TOPLAM VARLIKLAR
79.306.064 55.289.456
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 43.983.818 23.338.191
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 43.983.818 23.338.191
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 1.068.763
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 42.915.055 23.338.191
Ticari Borçlar
7 1.905.309 3.360.797
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
22 46
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.905.309 3.360.751
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 106.992 92.772
Diğer Borçlar
8 678.872 717.840
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 678.872 717.840
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 150.119
Kısa Vadeli Karşılıklar
874.555 461.628
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 383.748 280.831
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 490.807 180.797
ARA TOPLAM
47.699.665 27.971.228
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
47.699.665 27.971.228
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 2.226.845
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 2.226.845
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 2.226.845
Uzun Vadeli Karşılıklar
13 457.223 111.453
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 457.223 111.453
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.684.068 111.453
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
50.383.733 28.082.681
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
28.922.331 27.206.775
Ödenmiş Sermaye
15 30.000.000 30.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.045.123 1.307.205
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
15 1.289.666 1.289.666
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-244.543 17.539
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -244.543 17.539
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 -4.100.430 -2.116.025
Net Dönem Karı veya Zararı
1.977.638 -1.984.405
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
28.922.331 27.206.775
TOPLAM KAYNAKLAR
79.306.064 55.289.456


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 16.127 1.406 -2.152.166 -80.895 27.784.472 27.784.472
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
2.d 1.122.767 -1.406 117.036 1.238.397 1.238.397
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
30.000.000 1.122.767 16.127 -2.035.130 -80.895 29.022.869 29.022.869
Transferler
-80.895 80.895
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
166.899 1.412 -1.984.405 -1.816.094 -1.816.094
Dönem Karı (Zararı)
-1.984.405 -1.984.405 -1.984.405
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
166.899 1.412 168.311 168.311
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 1.289.666 17.539 -2.116.025 -1.984.405 27.206.775 27.206.775
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 17.539 1.406 -2.233.061 -1.984.405 25.801.479 25.801.479
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
2.d 1.289.666 -1.406 117.036 1.405.296 1.405.296
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
15 30.000.000 1.289.666 17.539 -2.116.025 -1.984.405 27.206.775 27.206.775
Transferler
-1.984.405 1.984.405
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-262.082 1.977.638 1.715.556 1.715.556
Dönem Karı (Zararı)
1.977.638 1.977.638 1.977.638
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-262.082 -262.082 -262.082
Dönem Sonu Bakiyeler
15 30.000.000 1.289.666 -244.543 -4.100.430 1.977.638 28.922.331 28.922.331


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.977.638 -1.984.405
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-262.082 168.311
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
175.683
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -327.602 1.765
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
65.520 -9.137
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi
-8.784
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
65.520 -353
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-262.082 168.311
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.715.556
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.535 Değişim: -0,43% Hacim : 20.146 Mio.TL Son veri saati : 15:36
Düşük 1.532 08.03.2021 Yüksek 1.554
Açılış: 1.550
7,6795 Değişim: 1,96%
Düşük 7,4989 08.03.2021 Yüksek 7,6988
Açılış: 7,532
9,1157 Değişim: 1,51%
Düşük 8,8190 08.03.2021 Yüksek 9,1379
Açılış: 8,98
417,29 Değişim: 1,46%
Düşük 410,04 08.03.2021 Yüksek 417,96
Açılış: 411,29
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.