KAP ***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

10.09.2021 - 18:11
KAP ***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
35.000.000 0 0 0 0 -588.462 0 -588.462 0 0 0 0 9.095.048 0 9.343.053 0 52.849.639
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
35.000.000 0 0 0 0 -588.462 0 -588.462 0 0 0 0 9.095.048 0 9.343.053 0 52.849.639
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -63.391 0 -63.391 0 0 0 0 0 0 2.574.368 0 2.510.977
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
35.000.000 0 0 0 0 -651.853 0 -651.853 0 0 0 0 9.095.048 0 11.917.421 0 55.360.616
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
18 48.000.000 0 0 0 0 -716.215 0 -716.215 0 0 0 0 5.438.101 0 2.260.275 0 54.982.161
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
48.000.000 0 0 0 0 -716.215 0 -716.215 0 0 0 0 5.438.101 0 2.260.275 0 54.982.161
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -205.138 0 -205.138 0 0 0 0 0 0 1.027.435 0 822.297
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000.000 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260.275 0 -260.275 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260.275 0 -260.275 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
18 50.000.000 0 0 0 0 -921.353 0 -921.353 0 0 0 0 5.698.376 0 1.027.435 0 55.804.458


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
19 40.320.990 30.527.009 22.885.662 13.656.145
FAKTORİNG GELİRLERİ
40.320.990 30.527.009 22.885.662 13.656.145
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
35.970.744 26.120.615 20.563.761 11.768.613
İskontolu
35.970.744 26.080.623 20.563.761 11.748.434
Diğer
0 39.992 0 20.179
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
4.350.246 4.406.394 2.321.901 1.887.532
İskontolu
4.350.246 4.385.667 2.321.901 1.885.557
Diğer
0 20.727 0 1.975
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0 0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
0 0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
23 -26.080.126 -12.598.327 -15.227.918 -5.588.529
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-24.662.378 -11.712.816 -14.056.706 -5.120.879
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0 0 0 0
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-210.395 -93.116 -126.201 -37.895
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-582.236 -402.654 -582.236 -202.392
Diğer Faiz Giderleri
0 0 0 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-625.117 -389.741 -462.775 -227.363
BRÜT KAR (ZARAR)
14.240.864 17.928.682 7.657.744 8.067.616
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
20 -13.904.252 -12.831.954 -7.171.286 -5.158.330
Personel Giderleri
-9.721.477 -9.105.128 -4.979.695 -3.550.254
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-5.022 0 -62.101 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 0 0
Genel İşletme Giderleri
-4.177.753 -3.726.826 -2.129.490 -1.608.076
Diğer
0 0 0 0
BRÜ 336.612 5.096.728 486.458 2.909.286
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
21 1.814.297 528.310 776.438 44.741
Bankalardan Alınan Faizler
191.111 49.321 110.981 25.911
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0 0 0 0
Temettü Gelirleri
0 0 0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
0 0 0 0
Türev Finansal İşlemler Karı
93.689 0 93.689 0
Kambiyo İşlemleri Karı
262.950 0 261.096 0
Diğer
1.266.547 478.989 310.672 18.830
KARŞILIK GİDERLERİ
24 -808.918 -1.626.518 -599.503 -1.128.938
Özel Karşılıklar
-808.918 -1.626.518 -599.503 -1.128.938
Beklenen Zarar Karşılıkları
0 0 0 0
Genel Karşılıklar
0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
22 -318.897 -511.554 -44.655 31.651
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-318.107 -511.427 -44.642 31.648
Diğer
-790 -127 -13 3
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
1.023.094 3.486.966 618.738 1.856.740
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.023.094 3.486.966 618.738 1.856.740
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
10 4.341 -912.598 172.570 -545.602
Cari Vergi Karşılığı
-1.210.448 0 -699.543 371.031
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 -912.598 0 -916.633
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
1.214.789 0 872.113 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
1.027.435 2.574.368 791.308 1.311.138
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
1.027.435 2.574.368 791.308 1.311.138
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.027.435 2.574.368 791.308 1.311.138
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Hisse Başına Kar 0,02100000 0,05100000 0,01600000 0,02600000
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Hisse Başına Kar/Zarar 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
832.891 1.938.052
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
35.970.744 26.120.615
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-28.363.737 -15.117.314
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
4.350.246 4.406.394
Elde Edilen Diğer Kazançlar
0 0
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
20.727 20.727
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-9.721.477 -9.105.128
Ödenen Vergiler
10 -387.828 0
Diğer
-1.035.784 -4.387.242
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-69.149.759 47.387.653
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
6 -69.536.166 46.749.691
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-2.024.018 2.211.149
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
13 11 1.985
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
1.149.617 -428.125
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
0 0
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
1.260.797 -1.147.047
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-68.316.868 49.325.705
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-396.523 -396.523
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0 0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-396.523 -396.523
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
72.329.050 -48.123.414
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
224.417 389.951
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
72.553.467 -47.733.463
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0 0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
3.840.076 1.195.719
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
749.139 628.585
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 4.589.215 1.824.304


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.027.435 2.574.368 791.308 1.311.138
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-205.138 -63.391 9.218 10.357
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-205.138 -63.391 9.218 10.357
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-256.422 -79.239 11.523 12.946
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
51.284 15.848 -2.305 -2.589
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
16 3.552.644 0 3.552.644 2.803.392 0 2.803.392
ARA TOPLAM
305.258.718 47.241 305.305.959 229.863.687 0 229.863.687
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
18 55.804.458 0 55.804.458 54.982.161 0 54.982.161
Ödenmiş Sermaye
50.000.000 0 50.000.000 48.000.000 0 48.000.000
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-921.353 0 -921.353 -716.215 0 -716.215
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 0 0 0 0
Kar Yedekleri
5.698.376 0 5.698.376 5.438.101 0 5.438.101
Yasal Yedekler
2.289.565 0 2.289.565 2.176.549 0 2.176.549
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
3.408.811 0 3.408.811 3.261.552 0 3.261.552
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
1.027.435 0 1.027.435 2.260.275 0 2.260.275
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
1.027.435 0 1.027.435 2.260.275 0 2.260.275
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
361.063.176 47.241 361.110.417 284.845.848 0 284.845.848


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
40.865.336 0 40.865.336 28.557.207 0 28.557.207
ALINAN TEMİNATLAR
27 12.581.091.252 115.488 12.581.206.740 13.858.616.568 115.488 13.858.732.056
VERİLEN TEMİNATLAR
27 26.582.864 0 26.582.864 26.442.236 0 26.442.236
TAAHHÜTLER
0 0 0 0 0 0
Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
27 3.108.429 2.993.957 6.102.386 2.973.159 2.722.036 5.695.195
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.385 Değişim: -1,20% Hacim : 13.366 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.376 24.09.2021 Yüksek 1.397
Açılış: 1.397
8,8457 Değişim: 0,96%
Düşük 8,7526 24.09.2021 Yüksek 8,8786
Açılış: 8,7619
10,3702 Değişim: 0,59%
Düşük 10,2810 24.09.2021 Yüksek 10,4184
Açılış: 10,3091
497,12 Değişim: 1,27%
Düşük 490,64 24.09.2021 Yüksek 500,06
Açılış: 490,90
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.