KAP ***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

10.08.2020 - 18:11
KAP ***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
24.000.000 0 0 0 0 -557.692 0 0 0 0 0 0 7.503.079 0 12.591.969 0 43.537.356
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
24.000.000 0 0 0 0 -557.692 0 0 0 0 0 0 7.503.079 0 12.591.969 0 43.537.356
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -73.398 0 0 0 0 0 0 0 0 4.756.550 0 4.683.152
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
11.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.000.000 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.591.969 0 12.591.969 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.591.969 0 12.591.969 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
35.000.000 0 0 0 0 -631.090 0 0 0 0 0 0 9.095.048 0 4.756.550 0 48.220.508
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
18 35.000.000 0 0 0 0 -588.462 0 0 0 0 0 0 9.095.048 0 9.343.053 0 52.849.639
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.095.048 0 9.343.053 0 52.849.639
Yeni Bakiye
35.000.000 0 0 0 0 -588.462 0 0 0 0 0 0 0 0 2.574.368 0 2.510.977
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -63.391 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.343.053 0 -9.343.053 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.343.053 0 -9.343.053 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
18 35.000.000 0 0 0 0 -651.853 0 0 0 0 0 0 18.438.101 0 2.574.368 0 55.360.616


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
19 30.527.009 36.552.918 13.656.145 18.745.889
FAKTORİNG GELİRLERİ
30.527.009 36.552.918 13.656.145 18.745.889
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
26.120.615 32.104.751 11.768.613 16.023.319
İskontolu
26.080.623 32.029.684 11.748.434 15.992.269
Diğer
39.992 75.067 20.179 31.050
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
4.406.394 4.448.167 1.887.532 2.722.570
İskontolu
4.385.667 4.413.367 1.885.557 2.719.960
Diğer
20.727 34.800 1.975 2.610
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0 0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
0 0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
23 -12.598.327 -18.476.037 -5.588.529 -10.034.284
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-11.712.816 -17.141.502 -5.120.879 -9.527.762
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0 0 0 0
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-93.116 -323.710 -37.895 -322.475
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-402.654 -629.806 -202.392 0
Diğer Faiz Giderleri
0 0 0 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-389.741 -381.019 -227.363 -184.047
BRÜT KAR (ZARAR)
17.928.682 18.076.881 8.067.616 8.711.605
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
20 -12.831.954 -10.692.299 -5.158.330 -5.952.673
Personel Giderleri
-9.105.128 -7.539.677 -3.550.254 -4.339.022
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
0 0 0 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 0 0
Genel İşletme Giderleri
-3.726.826 -3.152.622 -1.608.076 -1.613.651
Diğer
0 0 0 0
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
5.096.728 7.384.582 2.909.286 2.758.932
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
21 528.310 1.093.105 44.741 311.914
Bankalardan Alınan Faizler
49.321 214.992 25.911 71.324
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0 0 0 0
Temettü Gelirleri
0 0 0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
0 0 0 0
Türev Finansal İşlemler Karı
0 1.919 0 1.919
Kambiyo İşlemleri Karı
0 13.750 0 10.250
Diğer
478.989 862.444 18.830 228.421
KARŞILIK GİDERLERİ
24 -1.626.518 -2.284.824 -1.128.938 -924.487
Özel Karşılıklar
-1.626.518 -2.284.824 -1.128.938 -924.487
Beklenen Zarar Karşılıkları
0 0 0 0
Genel Karşılıklar
0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
22 -511.554 -32.199 31.651 187.781
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0 0 0 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0 0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı
0 0 0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-511.427 -12.993 31.648 201.788
Kambiyo İşlemleri Zararı
0 0 0 0
Diğer
-127 -19.206 3 -14.007
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
3.486.966 6.160.664 1.856.740 2.334.140
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.486.966 6.160.664 1.856.740 2.334.140
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
10 -912.598 -1.404.114 -545.602 -570.635
Cari Vergi Karşılığı
0 -1.771.046 371.031 -1.029.876
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 366.932 0 459.241
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
-912.598 0 -916.633 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
2.574.368 4.756.550 1.311.138 1.763.505
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
2.574.368 4.756.550 1.311.138 1.763.505
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.574.368 4.756.550 1.311.138 1.763.505
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) 25 0,07400000 0,13600000 0,03700000 0,05000000
Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
1.938.052 -493.236
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
26.120.615 32.104.751
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-15.117.314 -19.446.036
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
4.406.394 4.448.167
Elde Edilen Diğer Kazançlar
0 0
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
20.727 34.800
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-9.105.128 -7.539.677
Ödenen Vergiler
10 0 -1.404.114
Diğer
-4.387.242 -8.691.127
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
47.387.653 -27.887.929
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
6 46.749.691 -34.538.001
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
2.211.149 1.727.817
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
13 1.985 -13.460
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
-428.125 3.499.226
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
0 0
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-1.147.047 1.436.489
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
49.325.705 -28.381.165
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-396.523 -66.004
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0 0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-396.523 -66.004
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
-48.123.414 29.747.521
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
389.951 11.074
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-47.733.463 29.758.595
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0 0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
1.195.719 1.311.426
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
628.585 983.199
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 1.824.304 2.294.625


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
2.574.368 4.756.550 1.311.138 1.763.505
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-63.391 -73.399 10.357 -13.973
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-63.391 -73.399 10.357 -13.973
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-79.239 -91.749 12.946 -17.466
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
15.848 18.350 -2.589 3.493
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.510.977 4.683.151 1.321.495 1.749.532


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
4 1.408.630 415.674 1.824.304 628.585 0 628.585
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
5 0 0 0 0 147.650 147.650
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
182.313.590 0 182.313.590 230.326.151 0 230.326.151
Faktoring Alacakları
6 181.485.177 0 181.485.177 228.958.860 0 228.958.860
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
181.485.177 0 181.485.177 228.958.860 0 228.958.860
Diğer Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
Finansman Kredileri
0 0 0 0 0 0
Tüketici Kredileri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları
0 0 0 0 0 0
Taksitli Ticari Krediler
0 0 0 0 0 0
Kiralama İşlemleri (Net)
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Takipteki Alacaklar
10.545.922 0 10.545.922 9.821.930 0 9.821.930
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
7 -9.717.509 0 -9.717.509 -8.454.639 0 -8.454.639
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
8 8.965.846 0 8.965.846 9.686.338 0 9.686.338
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
9 132.572 0 132.572 171.040 0 171.040
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
376.037 0 376.037 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
10 2.234.179 0 2.234.179 3.130.929 0 3.130.929
DİĞER AKTİFLER
11 2.277.554 0 2.277.554 2.705.120 0 2.705.120
ARA TOPLAM
197.708.408 415.674 198.124.082 246.648.163 147.650 246.795.813
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
VARLIKLAR TOPLAMI
197.708.408 415.674 198.124.082 246.648.163 147.650 246.795.813
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
12 133.629.487 0 133.629.487 183.571.209 0 183.571.209
FAKTORİNG BORÇLARI
13 3.347 0 3.347 1.362 0 1.362
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
14 1.489.374 0 1.489.374 1.917.499 0 1.917.499
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
15 4.339.174 0 4.339.174 4.339.174 0 4.339.174
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
5 0 255.871 255.871 0 13.570 13.570
KARŞILIKLAR
17 1.223.145 0 1.223.145 1.196.636 0 1.196.636
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
1.123.145 0 1.123.145 1.089.828 0 1.089.828
Genel Karşılıklar
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
100.000 0 100.000 106.808 0 106.808
CARİ VERGİ BORCU
10 0 0 0 30.736 0 30.736
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
16 1.823.068 0 1.823.068 2.875.988 0 2.875.988
ARA TOPLAM
142.507.595 255.871 142.763.466 193.932.604 13.570 193.946.174
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
18 55.360.616 0 55.360.616 52.849.639 0 52.849.639
Ödenmiş Sermaye
35.000.000 0 35.000.000 35.000.000 0 35.000.000
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-651.853 0 -651.853 -588.462 0 -588.462
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 0 0 0 0
Kar Yedekleri
18.438.101 0 18.438.101 9.095.048 0 9.095.048
Yasal Yedekler
2.176.549 0 2.176.549 1.709.396 0 1.709.396
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
16.261.552 0 16.261.552 7.385.652 0 7.385.652
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
2.574.368 0 2.574.368 9.343.053 0 9.343.053
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
2.574.368 0 2.574.368 9.343.053 0 9.343.053
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
197.868.211 255.871 198.124.082 246.782.243 13.570 246.795.813


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
20.432.957 0 20.432.957 26.219.365 0 26.219.365
ALINAN TEMİNATLAR
27 12.524.566.847 115.488 12.524.682.335 11.255.958.709 0 11.255.958.709
VERİLEN TEMİNATLAR
27 26.190.782 0 26.190.782 27.013.290 0 27.013.290
TAAHHÜTLER
0 0 0 0 0 0
Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
27 3.250.924 3.500.864 6.751.788 7.949.565 7.799.838 15.749.403
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
3.250.924 3.500.864 6.751.788 7.949.565 7.799.838 15.749.403
Vadeli Alım Satım İşlemleri
3.250.924 3.500.864 6.751.788 7.949.565 7.799.838 15.749.403
Swap Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
27 200.817.523 4.265.424 205.082.947 247.507.310 8.193.853 255.701.163
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
12.775.259.033 7.881.776 12.783.140.809 11.564.648.239 15.993.691 11.580.641.930http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867369


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.349 Değişim: 0,00% Hacim : 10.487 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 0 26.07.2021 Yüksek 0
Açılış: 0
8,5612 Değişim: 0,10%
Düşük 8,5413 27.07.2021 Yüksek 8,5758
Açılış: 8,5523
10,0979 Değişim: -0,08%
Düşük 10,0824 27.07.2021 Yüksek 10,1319
Açılış: 10,1059
493,73 Değişim: -0,12%
Düşük 493,54 27.07.2021 Yüksek 495,42
Açılış: 494,32
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.