" />

KAP ***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

02.03.2020 - 18:14
KAP ***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
24.000.000 0 0 0 0 -191.302 0 0 0 0 0 0 3.487.962 0 6.367.567 0 33.664.227
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
24.000.000 0 0 0 0 -191.302 0 0 0 0 0 0 3.487.962 0 6.367.567 0 33.664.227
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -366.390 0 0 0 0 0 0 0 0 12.591.969 0 12.225.579
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.015.117 0 -6.367.567 0 -2.352.450
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.352.450 0 -2.352.450
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.015.117 0 -4.015.117 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
24.000.000 0 0 0 0 -557.692 0 0 0 0 0 0 7.503.079 0 12.591.969 0 43.537.356
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
18 24.000.000 0 0 0 0 -557.692 0 0 0 0 0 0 7.503.079 0 12.591.969 0 43.537.356
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
24.000.000 0 0 0 0 -557.692 0 0 0 0 0 0 7.503.079 0 12.591.969 0 43.537.356
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -30.770 0 0 0 0 0 0 0 0 9.343.053 0 9.312.283
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
11.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.000.000 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.591.969 0 -12.591.969 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.591.969 0 -12.591.969 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
18 35.000.000 0 0 0 0 -588.462 0 0 0 0 0 0 9.095.048 0 9.343.053 0 52.849.639


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
19 73.803.072 87.448.970
FAKTORİNG GELİRLERİ
73.803.072 87.448.970
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
63.283.073 85.358.978
İskontolu
63.140.070 85.218.266
Diğer
143.003 140.712
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
10.519.999 2.089.992
İskontolu
10.456.173 2.050.527
Diğer
63.826 39.465
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
22 -35.573.718 -48.274.882
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-33.766.309 -40.180.629
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0 0
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-289.304 -69.698
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-715.023 -7.262.642
Diğer Faiz Giderleri
0 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-803.082 -761.913
BRÜT KAR (ZARAR)
38.229.354 39.174.088
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
20 -23.005.871 -21.368.835
Personel Giderleri
-15.717.131 -14.092.752
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
0 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Genel İşletme Giderleri
-7.288.740 -7.276.083
Diğer
0 0
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
15.223.483 17.805.253
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
21 1.593.660 1.634.757
Bankalardan Alınan Faizler
272.318 612.742
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0 0
Temettü Gelirleri
0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
0 0
Türev Finansal İşlemler Karı
147.650 206.277
Kambiyo İşlemleri Karı
46.169 194.657
Diğer
1.127.523 621.081
KARŞILIK GİDERLERİ
23 -4.668.116 -2.902.671
Özel Karşılıklar
-4.668.116 -2.902.671
Beklenen Zarar Karşılıkları
0 0
Genel Karşılıklar
0 0
Diğer
0 0
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
24 -110.205 -380.120
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı
0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-86.575 -182.004
Kambiyo İşlemleri Zararı
-4.410 -190.745
Diğer
-19.220 -7.371
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
12.038.822 16.157.219
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
12.038.822 16.157.219
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
10 -2.695.769 -3.565.250
Cari Vergi Karşılığı
-2.636.630 -3.178.650
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-59.139 -386.600
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
9.343.053 12.591.969
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
9.343.053 12.591.969
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
9.343.053 12.591.969
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) 25 0,26700000 0,36000000
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
6.338.282 17.312.881
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
63.283.073 85.358.978
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-35.910.377 -48.036.078
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
10.519.999 2.089.992
Elde Edilen Diğer Kazançlar
0 -24.272
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
63.826 219.794
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-15.717.131 -13.695.798
Ödenen Vergiler
10 -2.695.769 -3.565.249
Diğer
-13.205.339 -5.034.486
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-65.706.317 29.190.127
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
6 -72.353.380 98.129.742
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
4.386.075 36.614
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
13 -13.423 10.507
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
1.858.864 -646.898
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
0 -67.703.024
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
415.547 -636.814
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-59.368.035 46.503.008
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-1.149.529 -112.417
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0 0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-1.149.529 -112.417
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
60.224.025 13.166.197
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 -56.498.295
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 -2.352.450
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
-61.075 0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
60.162.950 -45.684.548
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0 0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-354.614 706.043
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
983.199 277.156
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 628.585 983.199


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
9.343.053 12.591.969
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-30.770 -366.390
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-30.770 -366.390
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-38.463 -457.988
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
7.693 91.598
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.312.283 12.225.579


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
4 628.585 0 628.585 983.199 0 983.199
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
5 0 147.650 147.650 0 73.005 73.005
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
230.326.151 0 230.326.151 161.920.041 0 161.920.041
Faktoring Alacakları
6 228.958.860 0 228.958.860 156.531.238 0 156.531.238
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
228.958.860 0 228.958.860 156.531.238 0 156.531.238
Diğer Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
Finansman Kredileri
0 0 0 0 0 0
Tüketici Kredileri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları
0 0 0 0 0 0
Taksitli Ticari Krediler
0 0 0 0 0 0
Kiralama İşlemleri (Net)
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Takipteki Alacaklar
9.821.930 0 9.821.930 9.896.172 0 9.896.172
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
7 -8.454.639 0 -8.454.639 -4.507.369 0 -4.507.369
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
8 9.686.338 0 9.686.338 7.773.587 0 7.773.587
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
9 171.040 0 171.040 270.258 0 270.258
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
10 3.130.929 0 3.130.929 3.182.376 0 3.182.376
DİĞER AKTİFLER
11 2.705.120 0 2.705.120 3.092.478 0 3.092.478
ARA TOPLAM
246.648.163 147.650 246.795.813 177.221.939 73.005 177.294.944
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
VARLIKLAR TOPLAMI
246.648.163 147.650 246.795.813 177.221.939 73.005 177.294.944
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
12 183.571.209 0 183.571.209 115.932.220 0 115.932.220
FAKTORİNG BORÇLARI
13 1.362 0 1.362 14.785 0 14.785
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
14 1.917.499 0 1.917.499 58.635 0 58.635
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
15 4.339.174 0 4.339.174 13.166.197 0 13.166.197
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
5 0 13.570 13.570 0 0 0
KARŞILIKLAR
17 1.196.636 0 1.196.636 2.125.344 0 2.125.344
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
1.089.828 0 1.089.828 2.038.554 0 2.038.554
Genel Karşılıklar
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
106.808 0 106.808 86.790 0 86.790
CARİ VERGİ BORCU
10 30.736 0 30.736 721.737 0 721.737
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
16 2.875.988 0 2.875.988 1.738.670 0 1.738.670
ARA TOPLAM
193.932.604 13.570 193.946.174 133.757.588 0 133.757.588
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
18 52.849.639 0 52.849.639 43.537.356 0 43.537.356
Ödenmiş Sermaye
35.000.000 0 35.000.000 24.000.000 0 24.000.000
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-588.462 0 -588.462 -557.692 0 -557.692
Kar Yedekleri
9.095.048 0 9.095.048 7.503.079 0 7.503.079
Yasal Yedekler
1.709.396 0 1.709.396 1.079.798 0 1.079.798
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
7.385.652 0 7.385.652 6.423.281 0 6.423.281
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
9.343.053 0 9.343.053 12.591.969 0 12.591.969
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
9.343.053 0 9.343.053 12.591.969 0 12.591.969
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
246.782.243 13.570 246.795.813 177.294.944 0 177.294.944


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
26.219.365 0 26.219.365 28.968.822 0 28.968.822
ALINAN TEMİNATLAR
27 11.255.958.709 0 11.255.958.709 8.774.011.590 0 8.774.011.590
VERİLEN TEMİNATLAR
27 27.013.290 0 27.013.290 27.901.864 0 27.901.864
TAAHHÜTLER
0 0 0 0 0 0
Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
27 7.949.565 7.799.838 15.749.403 1.170.730 1.066.793 2.237.523
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
7.949.565 7.799.838 15.749.403 1.170.730 1.066.793 2.237.523
Vadeli Alım Satım İşlemleri
7.949.565 7.799.838 15.749.403 1.170.730 1.066.793 2.237.523
Swap Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
27 247.507.310 8.193.853 255.701.163 181.928.076 1.167.230 183.095.306
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
11.564.648.239 15.993.691 11.580.641.930 9.013.981.082 2.234.023 9.016.215.105http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823418


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.139 Değişim: 0,67% Hacim : 101.199 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.103 16.07.2024 Yüksek 11.188
Açılış: 11.110
33,0442 Değişim: 0,16%
Düşük 32,9591 16.07.2024 Yüksek 33,0988
Açılış: 32,9927
36,0399 Değişim: 0,12%
Düşük 35,8941 16.07.2024 Yüksek 36,1269
Açılış: 35,9959
2.623,64 Değişim: 2,10%
Düşük 2.565,62 16.07.2024 Yüksek 2.624,04
Açılış: 2.569,80
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.