KAP ***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

08.08.2018 - 20:13
KAP ***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
6.287.814 2.416.549 3.097.803 1.717.804
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
26.008 122.340 13.093 81.966
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
26.008 122.340 13.093 81.966
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
8 32.510 152.925 16.366 102.457
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-6.502 -30.585 -3.273 -20.491
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-6.502 -30.585 -3.273 -20.491
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri (Giderleri)
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.313.822 2.538.889 3.110.896 1.799.770


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Sermaye Yedekleri Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar Yedekleri Yasal Yedekler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedekler Diğer Kar Yedekleri Dönem Karı / (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.150.000 0 0 0 0 0 -48.748 0 0 0 0 0 0 3.024.240 489.361 0 2.534.879 0 4.313.722 0 4.313.722 0 27.439.214
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
20.150.000 0 0 0 0 0 -48.748 0 0 0 0 0 0 3.024.240 489.361 0 2.534.879 0 4.313.722 0 4.313.722 0 27.439.214
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 -122.340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -122.340
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Krediler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.416.549 0 2.416.549 0 2.416.549
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.313.722 215.685 0 4.098.037 0 -4.313.722 0 -4.313.722 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.313.722 215.685 0 4.098.037 0 -4.313.722 0 -4.313.722 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
20.150.000 0 0 0 0 0 -171.088 0 0 0 0 0 0 7.337.962 705.047 0 6.632.916 0 2.416.549 0 2.416.549 0 29.733.423
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.000.000 0 0 0 0 0 -191.302 0 0 0 0 0 0 3.487.962 705.047 0 2.782.915 0 6.367.567 0 6.367.567 0 33.664.227
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
24.000.000 0 0 0 0 0 -191.302 0 0 0 0 0 0 3.487.962 705.047 0 2.782.915 0 6.367.567 0 6.367.567 0 33.664.227
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 26.008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.008
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Krediler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.287.814 0 6.287.814 0 6.287.814
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.015.117 374.751 0 3.640.366 0 -6.367.567 0 -6.367.567 0 -2.352.450
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -244.215 0 0 -244.215 0 -2.108.235 0 -2.108.235 0 -2.352.450
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.259.332 374.751 0 3.884.581 0 -4.259.332 0 -4.259.332 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
24.000.000 0 0 0 0 0 -165.294 0 0 0 0 0 0 7.503.079 1.079.798 0 6.423.281 0 6.287.814 0 6.287.814 0 37.625.599


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı/(Zararı)
11.251.926 2.738.472
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
41.921.185 24.730.185
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-20.788.270 -13.231.370
Kiralama Giderleri
0 0
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.003.238 775.692
Elde Edilen Diğer Kazançlar
0 0
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
5 169.846 171.939
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-7.097.493 -6.761.504
Ödenen Vergiler
8 -1.591.556 -839.274
Diğer
-2.365.024 -2.107.196
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
5.465.683 -4.483.561
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
-22.889.913 -23.234.608
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
-654.462 -426.311
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
-3.943 28.776
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
29.633.847 18.420.609
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-619.846 727.973
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
16.717.609 -1.745.089
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları
0 0
Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları
0 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-104.606 -218.137
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0 0
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
0 0
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
0 0
Satın Alınan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
0 0
Satılan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
0 0
Diğer
0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-104.606 -218.137
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
19.727.945 24.945.563
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-33.500.000 -24.500.000
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
-2.352.450 0
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-308.643 -253.146
Diğer
0 0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-16.433.148 192.417
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0 0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
179.855 -1.770.809
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
277.156 2.073.390
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3 457.011 302.581


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
42.924.423 26.828.869 22.601.919 13.934.108
FAKTORİNG GELİRLERİ
42.924.423 26.828.869 22.601.919 13.934.108
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
41.921.185 26.053.177 22.107.659 13.546.296
İskontolu
41.881.328 26.053.177 22.086.790 13.546.296
Diğer
39.857 0 20.869 0
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.003.238 775.692 494.260 387.812
İskontolu
999.948 775.692 490.970 387.812
Diğer
3.290 0 3.290 0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0 0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
0 0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-23.235.183 -13.584.797 -12.527.823 -7.145.800
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-19.325.799 -11.511.280 -10.440.148 -6.082.715
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0 0 0 0
Finansal Kiralama Giderleri
-48.488 -99.750 -20.164 -71.417
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-3.477.650 -1.748.183 -1.860.550 -872.950
Diğer Faiz Giderleri
0 0 0 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-383.246 -225.584 -206.961 -118.718
BRÜT KAR (ZARAR)
19.689.240 13.244.072 10.074.096 6.788.308
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-10.636.529 -9.644.473 -5.516.109 -4.587.051
Personel Giderleri
-7.030.928 -6.761.504 -3.664.218 -3.304.523
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-140.565 -49.433 -50.622 -31.077
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 0 0
Genel İşletme Giderleri
-3.465.036 -2.833.536 -1.801.269 -1.251.451
Diğer
0 0 0 0
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
9.052.711 3.599.599 4.557.987 2.201.257
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
511.427 714.046 303.830 263.589
Bankalardan Alınan Faizler
77.615 34.068 41.918 16.724
Ters Repo İşlemlerinden Alınan Faizler
0 0 0 0
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklardan
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
0 0 0 0
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
0 0 0 0
Temettü Gelirleri
0 0 0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
115.379 363.564 99.311 119.328
Türev Finansal İşlemlerden
115.379 363.564 99.311 119.328
Diğer
0 0 0 0
Kambiyo İşlemleri Karı
6.118 7.250 147 7.250
Diğer
312.315 309.164 162.454 120.287
TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-)
5 -888.026 -965.444 -500.003 -282.021
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-531.131 -114.856 -392.119 -32.086
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar Değer Düşüş Gideri
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
0 0 0 0
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
0 0 0 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0 0 0
Maddi Duran Varlık Değer Düşüş Giderleri
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0 0 0
Şerefiye Değer Düşüş Gideri
0 0 0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve İş Ortaklıkları Değer Düşüş Giderleri
0 0 0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-527.329 -107.699 -392.119 -25.338
Kambiyo İşlemleri Zararı
0 -6.564 0 -6.512
Diğer
-3.802 -593 0 -236
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
8.144.981 3.233.345 3.969.695 2.150.739
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8.144.981 3.233.345 3.969.695 2.150.739
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
8 -1.857.167 -816.796 -871.892 -432.935
Cari Vergi Karşılığı
-2.358.888 -1.054.776 -773.620 -653.142
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 -98.272 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
501.721 237.980 0 220.207
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
6.287.814 2.416.549 3.097.803 1.717.804
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
6.287.814 2.416.549 3.097.803 1.717.804
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
0 0 0 0
DÖNEM KARI/ZARARI
6.287.814 2.416.549 3.097.803 1.717.804
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) 0,26200000 0,11990000 0,12910000 0,08530000
Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) 0,26200000 0,11990000 0,12910000 0,08530000
Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

AKTİF KALEMLER

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
3 12.418 0 12.418 4.962 0 4.962
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4 0 0 0 0 48.733 48.733
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
0 0 0 0 48.733 48.733
BANKALAR
3 444.593 0 444.593 272.194 0 272.194
TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
0 0 0 0 0 0
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG ALACAKLARI
5 282.125.115 0 282.125.115 261.687.134 0 261.687.134
İskontolu Faktoring Alacakları
282.125.115 0 282.125.115 261.687.134 0 261.687.134
Yurt İçi
298.409.789 0 298.409.789 275.519.908 0 275.519.908
Yurt Dışı
0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
-16.284.674 0 -16.284.674 -13.832.774 0 -13.832.774
Diğer Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
Yurt İçi
0 0 0 0 0 0
Yurt Dışı
0 0 0 0 0 0
FİNANSMAN KREDİLERİ
0 0 0 0 0 0
Tüketici Kredileri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları
0 0 0 0 0 0
Taksitli Ticari Krediler
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0 0 0 0
Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar
0 0 0 0 0 0
Kiralama İşlemleri İçin Verilen Avanslar
0 0 0 0 0 0
DİĞER ALACAKLAR
2.988.193 0 2.988.193 2.408.100 0 2.408.100
TAKİPTEKİ ALACAKLAR
5 2.833.660 0 2.833.660 1.269.754 0 1.269.754
Takipteki Faktoring Alacakları
10.109.362 0 10.109.362 7.827.276 0 7.827.276
Takipteki Finansman Kredileri
0 0 0 0 0 0
Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Özel Karşılıklar (-)
-7.275.702 0 -7.275.702 -6.557.522 0 -6.557.522
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
İŞTİRAKLER (Net)
0 0 0 0 0 0
İŞ ORTAKLIKLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
6 8.311.280 0 8.311.280 8.832.756 0 8.832.756
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
7 332.632 0 332.632 300.994 0 300.994
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
332.632 0 332.632 300.994 0 300.994
PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER
492.448 0 492.448 425.990 0 425.990
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
8 3.972.596 0 3.972.596 3.477.377 0 3.477.377
DİĞER AKTİFLER
0 0 0 0 0 0
ARA TOPLAM
301.512.935 0 301.512.935 278.679.261 48.733 278.727.994
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (NET)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
AKTİF TOPLAMI
301.512.935 0 301.512.935 278.679.261 48.733 278.727.994
PASİF KALEMLER

ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
4 0 363.218 363.218 0 0 0
ALINAN KREDİLER
9 215.331.952 0 215.331.952 183.315.049 0 183.315.049
FAKTORİNG BORÇLARI
5 335 0 335 4.278 0 4.278
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
394.554 0 394.554 703.197 0 703.197
Finansal Kiralama Borçları
416.999 0 416.999 774.129 0 774.129
Faaliyet Kiralaması Borçları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
-22.445 0 -22.445 -70.932 0 -70.932
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
10 42.873.825 0 42.873.825 56.582.023 0 56.582.023
Bonolar
19.670.744 0 19.670.744 33.245.498 0 33.245.498
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
23.203.081 0 23.203.081 23.336.525 0 23.336.525
DİĞER BORÇLAR
1.444.433 0 1.444.433 236.033 0 236.033
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
278.070 0 278.070 314.667 0 314.667
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER
902.427 0 902.427 869.004 0 869.004
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
11 1.531.190 0 1.531.190 2.187.642 0 2.187.642
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
1.531.190 0 1.531.190 2.100.298 0 2.100.298
Diğer Karşılıklar
0 0 0 87.344 0 87.344
ERTELENMİŞ GELİRLER
0 0 0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ BORCU
8 767.332 0 767.332 851.874 0 851.874
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
0 0 0 0 0 0
ARA TOPLAM
263.524.118 363.218 263.887.336 245.063.767 0 245.063.767
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
37.625.599 0 37.625.599 33.664.227 0 33.664.227
Ödenmiş Sermaye
12 24.000.000 0 24.000.000 24.000.000 0 24.000.000
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-165.294 0 -165.294 -191.302 0 -191.302
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 0 0 0 0
Kar Yedekleri
12 7.503.079 0 7.503.079 3.487.962 0 3.487.962
Yasal Yedekler
1.079.798 0 1.079.798 705.047 0 705.047
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
6.423.281 0 6.423.281 2.782.915 0 2.782.915
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
6.287.814 0 6.287.814 6.367.567 0 6.367.567
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
0 0 0 0 0 0
Net Dönem Karı veya Zararı
6.287.814 0 6.287.814 6.367.567 0 6.367.567
PASİF TOPLAMI
301.149.717 363.218 301.512.935 278.727.994 0 278.727.994


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
37.948.828 0 37.948.828 30.218.814 0 30.218.814
ALINAN TEMİNATLAR
14 7.822.883.200 0 7.822.883.200 6.015.718.390 0 6.015.718.390
VERİLEN TEMİNATLAR
14 27.013.859 0 27.013.859 27.398.604 0 27.398.604
TAAHHÜTLER
0 0 0 0 0 0
Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
14 3.114.110 3.374.633 6.488.743 3.259.868 3.099.906 6.359.774
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
3.114.110 3.374.633 6.488.743 3.259.868 3.099.906 6.359.774
Vadeli Alım Satım İşlemleri
3.114.110 3.374.633 6.488.743 3.259.868 3.099.906 6.359.774
Swap Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
14 309.591.034 3.885.024 313.476.058 283.128.529 3.766.275 286.894.804
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
8.200.551.031 7.259.657 8.207.810.688 6.359.724.205 6.866.181 6.366.590.386http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/701657


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.430 Değişim: 0,86% Hacim : 15.043 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.424 19.10.2021 Yüksek 1.435
Açılış: 1.424
9,3084 Değişim: -0,24%
Düşük 9,2669 19.10.2021 Yüksek 9,3743
Açılış: 9,3308
10,8341 Değişim: -0,15%
Düşük 10,7921 19.10.2021 Yüksek 10,9317
Açılış: 10,8507
529,89 Değişim: 0,01%
Düşük 528,71 19.10.2021 Yüksek 535,05
Açılış: 529,81
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.