KAP ***HURGZ*** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Finansal Rapor

09.03.2023 - 00:33
KAP ***HURGZ*** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Finansal Rapor

***HURGZ*** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Kullanım Hakkı Varlıkları Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20 592.000.000 77.198.813 76.944 348.347.644 -22.029.402 76.554.966 0 117.176.268 -467.047.129 -80.862.684 641.415.420 -1.861.229 639.554.191
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
592.000.000 77.198.813 76.944 0 0 0 0 348.347.644 0 -22.029.402 0 0 0 0 0 0 0 76.554.966 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117.176.268 0 0 -467.047.129 -80.862.684 641.415.420 -1.861.229 639.554.191
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 -80.862.684 80.862.684 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 195.349.850 0 -3.879.119 0 0 0 0 0 0 0 -419.125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55.218.092 246.269.698 -2.162.875 244.106.823
Dönem Karı (Zararı)
55.218.092 55.218.092 -185.347 55.032.745
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 195.349.850 -3.879.119 -419.125 0 0 0 191.051.606 -1.977.528 189.074.078
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
0 592.000.000 77.198.813 0 0 0 0 0 76.944 0 0 0 0 543.697.494 0 -25.908.521 0 0 0 0 0 0 0 76.135.841 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117.176.268 0 0 -547.909.813 55.218.092 887.685.118 -4.024.104 883.661.014
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
0 592.000.000 77.198.813 0 0 0 0 0 76.944 0 0 0 0 543.697.494 0 -25.908.521 0 0 0 0 0 0 0 76.135.841 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117.176.268 0 0 -547.909.813 55.218.092 887.685.118 -4.024.104 883.661.014
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
592.000.000 77.198.813 0 0 0 0 0 76.944 0 0 0 0 543.697.494 0 -25.908.521 0 0 0 0 0 0 0 76.135.841 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117.176.268 0 0 -547.909.813 55.218.092 887.685.118 -4.024.104 883.661.014
Transferler
55.218.092 -55.218.092 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 797.614.744 -6.219.581 42.809.347 0 0 117.771.033 951.975.543 98.791 952.074.334
Dönem Karı (Zararı)
0 0 117.771.033 117.771.033 -777.965 116.993.068
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
797.614.744 -6.219.581 42.809.347 834.204.510 876.756 835.081.266
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-102.518 117.799 15.281 15.281
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
592.000.000 77.096.295 76.944 1.341.312.238 0 -32.010.303 0 0 0 0 0 0 0 118.945.188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117.176.268 0 0 -492.691.721 117.771.033 1.839.675.942 -3.925.313 1.835.750.629


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.835.699 89.249.358
Dönem Karı (Zararı)
116.993.068 55.032.745
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
142.659.866 55.681.452
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-25.666.798 -648.707
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-321.542.595 -30.570.549
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13 15.729.990 19.854.891
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-493.411.012 -129.046.252
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 4.812.938 5.855.953
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 210.030 213.056
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 -498.433.980 -135.115.261
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
51.954.807 21.897.444
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 37.823.424 19.314.195
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 12.813.970 6.945.287
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
457.688 -992.194
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
859.725 -3.369.844
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
43.821.058 43.149.913
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24 -46.537 -242.781
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
28 9.302.428 13.483.902
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
25 -4.275.409 -2.649.980
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
24 38.840.576 32.558.772
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
0 0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29 53.172.156 6.418.026
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-348.341 -1.560.669
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
26,27 -348.341 -1.560.669
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
7.538.747 8.716.098
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
212.530.784 73.861.536
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-61.724.568 30.372.232
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-10.311.047 80.226.226
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-51.413.521 -49.853.994
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-8.838.642 -9.679.202
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-5.192.432 -1.073.806
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
188.784.734 -32.852.485
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
169.798.401 -50.009.458
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
18.986.333 17.156.973
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
30.011.093 7.349.390
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
493.523 1.512.841
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
68.997.076 78.232.566
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-25.525.934 -25.748.197
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
94.523.010 103.980.763
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
7.981.257 98.323.732
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -15.287.994 -10.840.603
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
15 -7.351.647 -293.901
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
29 -517.434 -305.755
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
2.340.119 2.365.885
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
11.757.545 -38.684.875
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11,12,13 22.014.259 1.597.625
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
22.014.259 1.597.625
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-10.304.451 -43.950.057
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -9.953.825 -42.094.714
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -350.626 -1.855.343
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 0 3.314.688
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Alınan Temettüler
1.200 110.088
Alınan Faiz
24 46.537 242.781
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-16.841.175 -22.185.266
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 0 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-7.538.747 -8.716.098
Ödenen Faiz
28 -9.302.428 -13.483.902
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 14.734
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-17.919.329 28.379.217
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
21.620.508 -30.480.273
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.701.179 -2.101.056
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.490.122 4.591.178
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 6.191.301 2.490.122


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 6.191.301 2.490.122
Finansal Yatırımlar
5 89.831 89.831
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
89.831 89.831
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
142.180.473 131.928.394
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
32 85.950.547 75.639.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 56.229.926 56.288.894
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
70.166.037 49.603.239
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
32 62.258.453 46.734.640
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 7.907.584 2.868.599
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
10 36.233.213 27.323.938
Peşin Ödenmiş Giderler
18 14.955.163 8.322.561
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14.955.163 8.322.561
Diğer Dönen Varlıklar
19 3.711.992 2.216.070
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
3.711.992 2.216.070
ARA TOPLAM
273.528.010 221.974.155
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
273.528.010 221.974.155
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 313.923 313.923
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
313.923 313.923
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
313.923 313.923
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
13.188.522 9.652.922
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 13.188.522 9.652.922
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 1.769.544.826 289.301.555
Maddi Duran Varlıklar
12 706.973.024 790.156.270
Diğer Maddi Duran Varlıklar
12 706.973.024 790.156.270
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13.798.350 13.602.754
Şerefiye
0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 13.798.350 13.602.754
Peşin Ödenmiş Giderler
18 1.091.319 2.531.489
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.091.319 2.531.489
Ertelenmiş Vergi Varlığı
29 117.418 2.396.928
Diğer Duran Varlıklar
19 114.000 182.386
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
114.000 182.386
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.505.141.382 1.108.138.227
TOPLAM VARLIKLAR
2.778.669.392 1.330.112.382
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.469.709 10.585.707
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 2.334.751
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 0 2.334.751
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.469.709 8.250.956
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 4.469.709 8.250.956
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
113.967.345 100.820.469
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
32 18.660.610 24.500.067
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 95.306.735 76.320.402
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 44.243.812 14.232.719
Diğer Borçlar
272.352.812 44.321.510
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
32 176.044.376 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 96.308.436 44.321.510
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
18 9.393.991 7.556.409
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
18 9.393.991 7.556.409
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
29 796.997 517.434
Kısa Vadeli Karşılıklar
83.106.474 62.043.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 60.126.102 43.561.603
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 22.980.372 18.481.397
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 116.498.897 43.699.606
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 116.498.897 43.699.606
ARA TOPLAM
644.830.037 283.776.854
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
644.830.037 283.776.854
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
18.376.003 37.210.988
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 0 11.589.120
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 11.589.120
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 18.376.003 25.621.868
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
18.376.003 25.621.868
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
18 0 1.344.059
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 1.344.059
Uzun Vadeli Karşılıklar
71.413.908 58.177.148
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 71.413.908 58.177.148
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
29 206.107.673 60.890.640
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
19 2.191.142 5.051.679
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
2.191.142 5.051.679
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
298.088.726 162.674.514
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
942.918.763 446.451.368
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.839.675.942 887.685.118
Ödenmiş Sermaye
20 592.000.000 592.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
20 77.096.295 77.198.813
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
20 76.944 76.944
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.309.301.935 517.788.973
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.309.301.935 517.788.973
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
20 1.341.312.238 543.697.494
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 -32.010.303 -25.908.521
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
118.945.188 76.135.841
Yabancı Para Çevrim Farkları
20 118.945.188 76.135.841
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 117.176.268 117.176.268
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-492.691.721 -547.909.813
Net Dönem Karı veya Zararı
117.771.033 55.218.092
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-3.925.313 -4.024.104
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.835.750.629 883.661.014
TOPLAM KAYNAKLAR
2.778.669.392 1.330.112.382


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 485.319.741 350.955.516
Satışların Maliyeti
21 -626.302.700 -357.906.887
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-140.982.959 -6.951.371
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
-140.982.959 -6.951.371
Genel Yönetim Giderleri
22 -119.049.732 -66.394.332
Pazarlama Giderleri
22 -78.578.942 -55.344.235
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 82.355.307 116.428.238
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -70.692.725 -41.613.145
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-326.949.051 -53.874.845
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 542.361.614 141.781.793
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
27 -74.845 -212.394
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
215.337.718 87.694.554
Finansman Giderleri
28 -19.505.696 -25.595.076
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
195.832.022 62.099.478
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 -53.172.156 -6.418.026
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
29 -796.997 -517.434
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
29 -52.375.159 -5.900.592
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
142.659.866 55.681.452
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
30 -25.666.798 -648.707
DÖNEM KARI (ZARARI)
116.993.068 55.032.745
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-777.965 -185.347
Ana Ortaklık Payları
117.771.033 55.218.092
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Ana ortaklık paylarına ait pay başına kazanç / (kayıp) 31 0,19890000 0,09330000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
791.395.163 191.470.731
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
12 886.238.604 210.164.600
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -7.973.822 -4.973.229
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-86.869.619 -13.720.640
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
29 -88.623.860 -14.814.750
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
29 1.754.241 1.094.110
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
43.686.103 -2.396.653
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
43.686.103 -2.396.653
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)
43.686.103 -2.396.653
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
835.081.266 189.074.078
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
952.074.334 244.106.823
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
98.791 -2.162.875
Ana Ortaklık Payları
951.975.543 246.269.698http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122061


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.914 Değişim: -0,82% Hacim : 74.540 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.888 08.12.2023 Yüksek 7.992
Açılış: 7.989
28,9846 Değişim: 0,23%
Düşük 28,8650 08.12.2023 Yüksek 29,0049
Açılış: 28,918
31,2142 Değişim: -0,16%
Düşük 31,0953 08.12.2023 Yüksek 31,4511
Açılış: 31,2651
1.866,59 Değişim: -1,07%
Düşük 1.857,23 08.12.2023 Yüksek 1.894,29
Açılış: 1.886,77
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.