KAP ***HURGZ*** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2020 - 20:59
KAP ***HURGZ*** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Finansal Rapor

***HURGZ*** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13 592.000.000 77.198.813 76.944 212.241.738 -21.093.944 80.374.527 0 101.083.330 -671.268.213 269.368.228 639.981.423 182.136 640.163.559
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
592.000.000 77.198.813 0 0 0 0 0 76.944 0 0 0 0 212.241.738 0 -21.093.944 0 0 0 0 0 80.374.527 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101.083.330 0 0 0 -671.268.213 269.368.228 0 639.981.423 182.136 640.163.559
Transferler
0 0 0 0 0 0 15.749.892 253.618.336 -269.368.228 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.261.329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -64.053.754 -75.315.083 -339.905 -75.654.988
Dönem Karı (Zararı)
0 -64.053.754 -64.053.754 23.725 -64.030.029
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -11.261.329 0 0 0 0 -11.261.329 -363.630 -11.624.959
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
13 592.000.000 77.198.813 0 0 0 0 0 76.944 0 0 0 0 212.241.738 0 -21.093.944 0 0 0 0 0 69.113.198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116.833.222 0 0 0 -417.649.877 -64.053.754 0 564.666.340 -157.769 564.508.571
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13 592.000.000 77.198.813 76.944 294.701.211 -23.594.600 64.537.704 0 117.176.268 -417.649.879 -49.397.250 655.049.211 -468.912 654.580.299
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 592.000.000 77.198.813 0 0 0 0 0 76.944 0 0 0 0 294.701.211 0 -23.594.600 0 0 0 0 0 64.537.704 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117.176.268 0 0 0 -417.649.879 -49.397.250 0 655.049.211 -468.912 654.580.299
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 -49.397.250 49.397.250 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -788.881 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -51.357.669 0 -52.146.550 -1.463.299 -53.609.849
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -51.357.669 -51.357.669 -794.595 -52.152.264
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -788.881 0 0 0 0 -788.881 -668.704 -1.457.585
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
13 592.000.000 77.198.813 0 0 0 0 0 76.944 0 0 0 0 294.701.211 0 -23.594.600 0 0 0 0 0 63.748.823 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117.176.268 0 0 0 -467.047.129 -51.357.669 0 602.902.661 -1.932.211 600.970.450


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
34.155.808 -9.626.569
Dönem Karı (Zararı)
-52.152.264 -64.030.029
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-39.131.531 -65.990.506
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-13.020.733 1.960.477
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
72.749.188 55.544.498
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8, 9 11.891.216 24.857.016
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
4.142.246 3.981.543
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 3.183.163 3.514.105
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
654.094 467.438
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 304.989 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
23.970.661 15.669.149
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10, 12 16.084.689 9.587.239
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 9.808.843 4.237.338
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-530.231 491.814
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-1.392.640 1.352.758
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
30.040.822 -9.105.795
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-162.708 -728.921
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 11.952.248 11.050.358
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
19.370.979 -19.861.815
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-1.119.697 434.583
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
2.608.307 3.494.683
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
6 2.608.307 3.494.683
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 -4.249.875 -4.521.926
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
0 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 264.381
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
8, 9 0 264.381
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
4.345.811 20.905.447
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
17.664.753 4.407.146
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-59.750.582 15.669.633
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-62.309.468 -16.816.434
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.558.886 32.486.067
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.039.671 1.634.891
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
1.918.293 -219.172
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
42.814.037 -14.980.957
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
28.306.835 -2.992.295
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
14.507.202 -11.988.662
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
10.209.441 3.517.287
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-1.944.878 -2.135.294
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
25.458.113 920.758
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
32.415.489 8.147.477
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-6.957.376 -7.226.719
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
38.261.677 -4.078.385
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
10, 12 -4.081.163 -5.464.062
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
10 -234.195 -440.000
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
18 -169.198 -838.979
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
5 378.687 1.194.857
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.187.995 2.501.294
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8, 9 33.090 -145.871
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
33.090 -145.871
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.208.793 -3.295.529
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -2.156.753 -3.293.608
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -52.040 -1.921
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 825.000 6.394.764
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 0 -1.180.991
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Alınan Faiz
162.708 728.921
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-22.201.849 -25.688.542
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Kredilerden Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.866.667 -11.752.042
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.866.667 -11.752.042
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.345.811 -2.885.345
Ödenen Faiz
17 -11.952.248 -11.050.358
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-37.123 -797
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.765.964 -32.813.817
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-17.013.974 -10.695.322
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.248.010 -43.509.139
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
14.156.497 56.867.896
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.908.487 13.358.757


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7.908.487 14.156.497
Finansal Yatırımlar
105.601 68.478
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
105.601 68.478
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
204.303.506 167.381.341
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
20 153.650.401 91.340.933
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 50.653.105 76.040.408
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
51.566.646 84.660.306
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
20 50.701.291 80.876.536
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
865.355 3.783.770
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
16.653.529 15.964.915
Peşin Ödenmiş Giderler
6.235.218 8.153.511
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6.235.218 8.153.511
Diğer Dönen Varlıklar
1.521.457 1.733.242
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.521.457 1.733.242
ARA TOPLAM
288.294.444 292.118.290
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
288.294.444 292.118.290
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
313.923 313.923
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
313.923 313.923
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
313.923 313.923
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
8.719.616 7.829.659
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8.719.616 7.829.659
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
6 0 2.693.603
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 132.234.022 133.364.011
Maddi Duran Varlıklar
8 455.902.885 444.901.907
Diğer Maddi Duran Varlıklar
455.902.885 444.901.907
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12.254.016 13.086.985
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 12.254.016 13.086.985
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 1.979.025 2.321.912
Diğer Duran Varlıklar
277.705 277.705
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
277.705 277.705
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
611.681.192 604.789.705
TOPLAM VARLIKLAR
899.975.636 896.907.995
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 4.190.578 6.296.218
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 3.678.679 3.678.679
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 3.678.679 3.678.679
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 511.899 2.617.539
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
511.899 2.617.539
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5.725.389 11.713.065
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 5.725.389 11.713.065
Banka Kredileri
4 5.725.389 11.713.065
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
103.030.290 60.216.253
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
20 51.627.339 23.320.504
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 51.402.951 36.895.749
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13.330.570 3.121.129
Diğer Borçlar
11.726.857 4.808.536
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11.726.857 4.808.536
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8.215.770 10.716.689
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8.215.770 10.716.689
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 283.291 169.198
Kısa Vadeli Karşılıklar
41.660.255 26.240.310
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 24.439.084 17.148.260
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 17.221.171 9.092.050
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14.132.921 24.689.718
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14.132.921 24.689.718
ARA TOPLAM
202.295.921 147.971.116
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
202.295.921 147.971.116
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 10.785.321 11.998.580
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 10.460.020 11.419.997
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 10.460.020 11.419.997
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
325.301 578.583
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
325.301 578.583
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
751.146 195.105
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
751.146 195.105
Uzun Vadeli Karşılıklar
57.501.951 52.358.307
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 57.501.951 52.358.307
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
18 27.670.847 29.804.588
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
96.709.265 94.356.580
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
299.005.186 242.327.696
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
602.902.661 655.049.211
Ödenmiş Sermaye
13 592.000.000 592.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
13 77.198.813 77.198.813
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
0 76.944 76.944
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
271.106.611 271.106.611
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
271.106.611 271.106.611
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
13 294.701.211 294.701.211
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -23.594.600 -23.594.600
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
63.748.823 64.537.704
Yabancı Para Çevrim Farkları
13 63.748.823 64.537.704
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
117.176.268 117.176.268
Yasal Yedekler
13 117.176.268 117.176.268
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-467.047.129 -417.649.879
Net Dönem Karı veya Zararı
-51.357.669 -49.397.250
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.932.211 -468.912
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
600.970.450 654.580.299
TOPLAM KAYNAKLAR
899.975.636 896.907.995


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 226.173.521 265.734.153 80.869.039 79.971.986
Satışların Maliyeti
14 -217.965.484 -236.136.274 -74.477.708 -75.927.461
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
8.208.037 29.597.879 6.391.331 4.044.525
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
8.208.037 29.597.879 6.391.331 4.044.525
Genel Yönetim Giderleri
0 -58.321.429 -56.521.071 -20.630.776 -18.460.928
Pazarlama Giderleri
0 -43.625.207 -45.950.081 -15.209.761 -15.790.297
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
85.349.605 50.942.242 32.901.348 18.206.904
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-21.079.790 -35.998.908 -4.235.619 -16.963.022
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-29.468.784 -57.929.939 -783.477 -28.962.818
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
15 3.205.229 13.134.732 1.116.144 -723.527
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
16 -463.335 -913.671 6.244 -568.145
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
6 -2.608.307 -3.494.683 274.094 -990.321
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-29.335.197 -49.203.561 613.005 -31.244.811
Finansman Giderleri
17 -14.046.209 -21.308.871 -4.635.267 -6.481.592
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-43.381.406 -70.512.432 -4.022.262 -37.726.403
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
18 4.249.875 4.521.926 380.097 1.842.050
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -283.291 -263.787 -103.967 129.648
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 4.533.166 4.785.713 484.064 1.712.402
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-39.131.531 -65.990.506 -3.642.165 -35.884.353
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 -13.020.733 1.960.477 -1.071.011 -3.244.128
DÖNEM KARI (ZARARI)
-52.152.264 -64.030.029 -4.713.176 -39.128.481
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-794.595 23.725 -87.843 -98.496
Ana Ortaklık Payları
-51.357.669 -64.053.754 -4.625.333 -39.029.985
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Ana Ortaklık Paylarına Ait Pay Başına Kazanç / (Kayıp) -0,08680000 -0,10820000 -0,00780000 -0,06590000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-1.457.585 -11.624.959 -6.363.521 515.559
Yabancı Para Çevrim Farkları
-1.457.585 -11.624.959 -6.363.521 515.559
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-1.457.585 -11.624.959 -6.363.521 515.559
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.457.585 -11.624.959 -6.363.521 515.559
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-53.609.849 -75.654.988 -11.076.697 -38.612.922
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.463.299 -339.905 -617.218 -628
Ana Ortaklık Payları
-52.146.550 -75.315.083 -10.459.479 -38.612.294http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887585


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.998 Değişim: -2,18% Hacim : 44.622 Mio.TL Son veri saati : 17:42
Düşük 1.984 20.01.2022 Yüksek 2.066
Açılış: 2.056
13,3991 Değişim: -0,19%
Düşük 13,2648 20.01.2022 Yüksek 13,5544
Açılış: 13,425
15,1948 Değişim: -0,32%
Düşük 15,0672 20.01.2022 Yüksek 15,4077
Açılış: 15,2436
792,19 Değişim: -0,45%
Düşük 783,58 20.01.2022 Yüksek 802,08
Açılış: 795,77
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.