KAP ***HURGZ*** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Finansal Rapor

18.08.2020 - 20:11
KAP ***HURGZ*** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Finansal Rapor

***HURGZ*** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13 592.000.000 77.198.813 76.944 212.241.738 -21.093.944 80.374.527 101.083.330 -671.268.213 269.368.228 639.981.423 182.136 640.163.559
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
592.000.000 77.198.813 76.944 212.241.738 -21.093.944 80.374.527 101.083.330 -671.268.213 269.368.228 639.981.423 182.136 640.163.559
Transferler
15.749.892 253.618.336 -269.368.228
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-11.679.020 -25.023.769 -36.702.789 -339.277 -37.042.066
Dönem Karı (Zararı)
-25.023.769 -25.023.769 122.221 -24.901.548
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-11.679.020 -11.679.020 -461.498 -12.140.518
Dönem Sonu Bakiyeler
13 592.000.000 77.198.813 76.944 212.241.738 -21.093.944 68.695.507 116.833.222 -417.649.877 -25.023.769 603.278.634 -157.141 603.121.493
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13 592.000.000 77.198.813 76.944 294.701.211 -23.594.600 64.537.704 117.176.268 -417.649.879 -49.397.250 655.049.211 -468.912 654.580.299
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
592.000.000 77.198.813 76.944 294.701.211 -23.594.600 64.537.704 117.176.268 -417.649.879 -49.397.250 655.049.211 -468.912 654.580.299
Transferler
-49.397.250 49.397.250
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5.045.265 -46.732.336 -41.687.071 -846.081 -42.533.152
Dönem Karı (Zararı)
-46.732.336 -46.732.336 -706.752 -47.439.088
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
5.045.265 5.045.265 -139.329 4.905.936
Dönem Sonu Bakiyeler
13 592.000.000 77.198.813 76.944 294.701.211 -23.594.600 69.582.969 117.176.268 -467.047.129 -46.732.336 613.362.140 -1.314.993 612.047.147


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.059.964 -17.499.898
Dönem Karı (Zararı)
-47.439.088 -24.901.548
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-35.489.366 -30.106.153
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-11.949.722 5.204.605
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
54.128.474 43.347.096
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8, 9 7.746.494 16.696.343
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.283.401 3.896.701
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 2.342.657 3.356.831
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
635.755 539.870
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 304.989 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
19.875.316 10.535.408
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10, 12 11.886.507 6.349.409
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 8.539.687 2.737.696
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-111.686 371.712
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-439.192 1.076.591
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
19.864.829 -7.721.903
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-118.468 -600.887
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 8.209.751 7.352.808
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-931.319 288.084
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
12.704.865 -14.761.908
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
2.882.401 2.504.362
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
6 2.882.401 2.504.362
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 -3.869.778 -2.679.876
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 7.949
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
8, 9 0 7.949
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
4.345.811 20.108.112
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.883.722 -31.349.862
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-41.287.177 -4.482.911
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-46.177.007 -23.582.600
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.889.830 19.099.689
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
581.546 645.946
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
57.498 -1.302.019
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.972.167 -4.869.509
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-731.694 3.267.276
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6.703.861 -8.136.785
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
8.697.120 2.162.173
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-286.862 -5.027.418
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
30.149.430 -18.476.124
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
35.446.436 -14.292.906
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-5.297.006 -4.183.218
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
10.573.108 -12.904.314
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
10, 12 -2.588.515 -4.242.945
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
10 -18.501 -359.000
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
18 -169.198 -908.175
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
5 263.070 914.536
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.368.689 1.010.901
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8, 9 25.115 95.303
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
25.115 95.303
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.512.272 -2.759.062
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -1.512.272 -2.759.062
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 0 4.254.764
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 0 -1.180.991
Alınan Faiz
118.468 600.887
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.591.099 -17.334.747
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -7.869.471
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -7.869.471
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.345.811 -2.111.479
Ödenen Faiz
17 -8.209.751 -7.352.808
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-35.537 -989
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.899.824 -33.823.744
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-1.678.231 -13.893.378
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.578.055 -47.717.122
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
14.156.497 56.867.896
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.578.442 9.150.774


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6.578.442 14.156.497
Finansal Yatırımlar
104.015 68.478
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
104.015 68.478
Ticari Alacaklar
193.975.834 167.381.341
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
20 137.517.940 91.340.933
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 56.457.894 76.040.408
Diğer Alacaklar
48.392.711 84.660.306
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
20 47.340.337 80.876.536
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.052.374 3.783.770
Stoklar
14.920.586 15.964.915
Peşin Ödenmiş Giderler
8.096.013 8.153.511
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8.096.013 8.153.511
Diğer Dönen Varlıklar
1.823.553 1.733.242
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.823.553 1.733.242
ARA TOPLAM
273.891.154 292.118.290
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
273.891.154 292.118.290
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
313.923 313.923
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
313.923 313.923
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
313.923 313.923
Diğer Alacaklar
8.560.508 7.829.659
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8.560.508 7.829.659
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
6 0 2.693.603
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 133.059.022 133.364.011
Maddi Duran Varlıklar
8 448.841.819 444.901.907
Diğer Maddi Duran Varlıklar
448.841.819 444.901.907
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12.516.520 13.086.985
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 12.516.520 13.086.985
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 1.803.522 2.321.912
Diğer Duran Varlıklar
277.705 277.705
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
277.705 277.705
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
605.373.019 604.789.705
TOPLAM VARLIKLAR
879.264.173 896.907.995
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.982.871 6.296.218
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 3.678.679 3.678.679
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3.678.679 3.678.679
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 1.304.192 2.617.539
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.304.192 2.617.539
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
13.065.782 11.713.065
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
13.065.782 11.713.065
Banka Kredileri
4 13.065.782 11.713.065
Ticari Borçlar
66.188.420 60.216.253
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
20 22.588.810 23.320.504
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 43.599.610 36.895.749
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11.818.249 3.121.129
Diğer Borçlar
11.329.019 4.808.536
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11.329.019 4.808.536
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10.016.179 10.716.689
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10.016.179 10.716.689
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 179.324 169.198
Kısa Vadeli Karşılıklar
40.313.259 26.240.310
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 23.244.136 17.148.260
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 17.069.123 9.092.050
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14.802.620 24.689.718
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14.802.620 24.689.718
ARA TOPLAM
172.695.723 147.971.116
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
172.695.723 147.971.116
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
11.381.537 11.998.580
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
10.958.510 11.419.997
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10.958.510 11.419.997
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
423.027 578.583
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
423.027 578.583
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
608.753 195.105
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
608.753 195.105
Uzun Vadeli Karşılıklar
55.793.821 52.358.307
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 55.793.821 52.358.307
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
18 26.737.192 29.804.588
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
94.521.303 94.356.580
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
267.217.026 242.327.696
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
613.362.140 655.049.211
Ödenmiş Sermaye
13 592.000.000 592.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
13 77.198.813 77.198.813
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
76.944 76.944
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
271.106.611 271.106.611
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
271.106.611 271.106.611
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
13 294.701.211 294.701.211
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -23.594.600 -23.594.600
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
69.582.969 64.537.704
Yabancı Para Çevrim Farkları
13 69.582.969 64.537.704
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
117.176.268 117.176.268
Yasal Yedekler
13 117.176.268 117.176.268
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-467.047.129 -417.649.879
Net Dönem Karı veya Zararı
-46.732.336 -49.397.250
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.314.993 -468.912
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
612.047.147 654.580.299
TOPLAM KAYNAKLAR
879.264.173 896.907.995


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 145.304.482 185.762.167 62.440.155 91.345.099
Satışların Maliyeti
14 -143.487.776 -160.208.813 -71.924.400 -81.070.799
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.816.706 25.553.354 -9.484.245 10.274.300
BRÜT KAR (ZARAR)
1.816.706 25.553.354 -9.484.245 10.274.300
Genel Yönetim Giderleri
-37.690.653 -38.060.143 -18.728.297 -18.113.266
Pazarlama Giderleri
-28.415.446 -30.159.784 -14.368.284 -13.944.383
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
52.448.257 32.735.338 27.389.886 18.575.512
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-16.844.171 -19.035.886 -9.065.357 -13.004.396
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-28.685.307 -28.967.121 -24.256.297 -16.212.233
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
15 2.065.075 13.858.259 466.298 2.682.230
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
16 -445.569 -345.526 -251.398 -192.594
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
6 -2.882.401 -2.504.362 -1.910.643 -1.483.964
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-29.948.202 -17.958.750 -25.952.040 -15.206.561
Finansman Giderleri
17 -9.410.942 -14.827.279 -4.326.156 -7.394.949
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-39.359.144 -32.786.029 -30.278.196 -22.601.510
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
18 3.869.778 2.679.876 2.143.837 1.583.407
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -179.324 -393.435 -100.890 -256.446
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 4.049.102 3.073.311 2.244.727 1.839.853
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-35.489.366 -30.106.153 -28.134.359 -21.018.103
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-11.949.722 5.204.605 10.222.947 713.913
DÖNEM KARI (ZARARI)
-47.439.088 -24.901.548 -17.911.412 -20.304.190
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-706.752 122.221 64.441 77.670
Ana Ortaklık Payları
-46.732.336 -25.023.769 -17.975.853 -20.381.860
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Ana Ortaklık Paylarına Ait Pay Başına Kazanç (Kayıp) -0,07890000 -0,04230000 -0,03040000 -0,03440000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
4.905.936 -12.140.518 -12.942.604 -3.939.086
Yabancı Para Çevrim Farkları
4.905.936 -12.140.518 -12.942.604 -3.939.086
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
4.905.936 -12.140.518 -12.942.604 -3.939.086
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.905.936 -12.140.518 -12.942.604 -3.939.086
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-42.533.152 -37.042.066 -30.854.016 -24.243.276
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-846.081 -339.277 -437.751 -57.107
Ana Ortaklık Payları
-41.687.071 -36.702.789 -30.416.265 -24.186.169http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869818


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.011 Değişim: -0,15% Hacim : 30.905 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.987 21.01.2022 Yüksek 2.021
Açılış: 2.008
13,4717 Değişim: 0,71%
Düşük 13,3152 21.01.2022 Yüksek 13,4717
Açılış: 13,3767
15,2716 Değişim: 0,84%
Düşük 15,0961 21.01.2022 Yüksek 15,3061
Açılış: 15,144
792,25 Değişim: 0,29%
Düşük 787,04 21.01.2022 Yüksek 796,77
Açılış: 789,98
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.