KAP ***HURGZ*** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Finansal Rapor

05.03.2020 - 20:22
KAP ***HURGZ*** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Finansal Rapor

***HURGZ*** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21 552.000.000 77.198.813 76.944 187.778.810 -18.617.479 72.041.619 -856.705 191.532.907 -494.582.896 -264.505.378 302.066.635 1.040.275 303.106.910
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 -2.784.761 0 -2.784.761 -122.369 -2.907.130
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
552.000.000 77.198.813 0 0 0 0 0 76.944 0 0 0 0 187.778.810 0 -18.617.479 0 0 0 0 0 72.041.619 0 0 0 0 0 0 -856.705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 191.532.907 0 0 0 -497.367.657 -264.505.378 0 299.281.874 917.906 300.199.780
Transferler
0 0 0 0 0 0 -90.449.577 -173.900.556 264.505.378 155.245 0 155.245
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.462.928 0 -2.476.465 0 0 0 8.332.908 0 0 0 0 0 0 856.705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 269.368.228 300.544.304 -828.762 299.715.542
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 269.368.228 269.368.228 -859.567 268.508.661
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 24.462.928 -2.476.465 8.332.908 856.705 0 0 0 31.176.076 30.805 31.206.881
Sermaye Arttırımı
40.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000.000 0 40.000.000
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 197.652 197.652
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -104.660 -104.660
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
0 592.000.000 77.198.813 0 0 0 0 0 76.944 0 0 0 0 212.241.738 0 -21.093.944 0 0 0 0 0 80.374.527 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101.083.330 0 0 0 -671.268.213 269.368.228 0 639.981.423 182.136 640.163.559
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21 592.000.000 77.198.813 76.944 212.241.738 -21.093.944 80.374.527 0 101.083.330 -671.268.213 269.368.228 639.981.423 182.136 640.163.559
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
21 592.000.000 77.198.813 0 0 0 0 0 76.944 0 0 0 0 212.241.738 0 -21.093.944 0 0 0 0 0 80.374.527 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101.083.330 0 0 0 -671.268.213 269.368.228 0 639.981.423 182.136 640.163.559
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 16.092.938 253.618.334 -269.368.228 343.044 0 343.044
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82.459.473 0 -2.500.656 0 0 0 0 0 -15.836.823 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -49.397.250 0 14.724.744 -651.048 14.073.696
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -49.397.250 -49.397.250 -55.044 -49.452.294
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 82.459.473 -2.500.656 -15.836.823 0 0 0 0 64.121.994 -596.004 63.525.990
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
0 592.000.000 77.198.813 0 0 0 0 0 76.944 0 0 0 0 294.701.211 0 -23.594.600 0 0 0 0 0 64.537.704 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117.176.268 0 0 0 -417.649.879 -49.397.250 0 655.049.211 -468.912 654.580.299


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
40.333.833 138.637
Dönem Karı (Zararı)
-49.452.294 268.508.661
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-52.661.053 290.391.829
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
3.208.759 -21.883.168
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
91.678.954 -218.383.364
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13,14 20.400.394 20.084.015
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-15.576.635 6.781.538
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 4.127.590 16.716.993
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 575.784 598.287
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 824.683
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 4.458.033
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 -20.280.009 -15.816.458
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
19.861.020 16.890.622
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 12.793.112 9.098.282
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 6.107.073 2.099.682
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
607.787 867.171
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
353.048 4.825.487
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
51.077.187 36.661.512
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
25 -847.270 -1.842.697
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
29 26.613.757 28.065.796
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
26 1.145.665 -547.161
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
25 24.165.035 10.985.574
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
1.716.208 4.651.220
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
11 1.716.208 4.651.220
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30 1.734.699 20.134.331
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
0 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
4.939.261 -1.163.727
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
27,28 4.939.261 -1.163.727
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -300.838.137
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
7.526.820 -21.584.738
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
5.969.384 -22.163.312
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-41.774.411 -29.354.023
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-32.092.605 -23.365.032
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-9.681.806 -5.988.991
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.366.422 -4.025.894
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-3.862.209 -1.599.466
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.094.853 5.862.817
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7.899.547 -5.393.657
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-13.994.400 11.256.474
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
127.970 -1.217.503
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-450.054 -7.264.615
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
56.656.519 15.435.372
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
48.724.707 -13.509.211
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
7.931.812 28.944.583
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
48.196.044 27.961.985
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
18 -6.049.447 -11.618.906
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
16 -2.523.410 -206.020
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
30 -1.128.033 -21.948.934
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
7 1.838.679 5.950.512
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-15.097.087 217.288.928
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13,14 -4.903.063 10.592.513
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-4.903.063 10.592.513
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-26.218.294 -14.752.607
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -26.171.374 -6.494.103
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -46.920 -8.258.504
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 15.177.000 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 219.605.125
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Alınan Temettüler
0 1.200
Alınan Faiz
25 847.270 1.842.697
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-49.719.631 -234.032.100
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 40.197.652
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 40.197.652
Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 90.204.775
Kredilerden Nakit Girişleri
6 0 90.204.775
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-15.582.708 -336.365.310
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -15.582.708 -336.365.310
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-7.526.821 0
Ödenen Faiz
29 -26.613.757 -28.065.796
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
3.655 -3.421
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-24.482.885 -16.604.535
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-18.228.514 7.525.664
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-42.711.399 -9.078.871
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
56.867.896 65.946.767
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
14.156.497 56.867.896


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 14.156.497 56.867.896
Finansal Yatırımlar
5 68.478 72.133
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
68.478 72.133
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
167.381.341 162.428.521
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
33 91.340.933 59.248.328
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 76.040.408 103.180.193
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
84.660.306 121.649.824
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
33 80.876.536 117.323.015
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 3.783.770 4.326.809
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
10 15.964.915 17.527.084
Peşin Ödenmiş Giderler
19 8.153.511 4.291.302
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
19 8.153.511 4.291.302
Diğer Dönen Varlıklar
1.733.242 15.893.989
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
20 1.733.242 15.893.989
ARA TOPLAM
292.118.290 378.730.749
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
292.118.290 378.730.749
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
313.923 313.923
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
5 313.923 313.923
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
7.829.659 5.363.176
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 7.829.659 5.363.176
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 2.693.603 4.479.950
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 133.364.011 197.465.641
Maddi Duran Varlıklar
13 444.901.907 273.576.563
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13.086.985 11.954.109
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 13.086.985 11.954.109
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
30 2.321.912 1.966.834
Diğer Duran Varlıklar
20 277.705 317.705
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
277.705 317.705
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
604.789.705 495.437.901
TOPLAM VARLIKLAR
896.907.995 874.168.650
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 6.296.218 67.887
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.678.679 0
Banka Kredileri
0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3.678.679 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.617.539 67.887
Banka Kredileri
0 67.887
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.617.539 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
11.713.065 15.582.708
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
11.713.065 15.582.708
Banka Kredileri
6 11.713.065 15.582.708
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
60.216.253 66.311.106
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
33 23.320.504 15.420.957
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 36.895.749 50.890.149
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 3.121.129 2.993.159
Diğer Borçlar
4.808.536 4.656.574
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 4.808.536 4.656.574
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10.716.689 10.460.323
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
19 10.716.689 10.460.323
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
30 169.198 527.292
Kısa Vadeli Karşılıklar
26.240.310 20.905.666
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 17.148.260 14.164.860
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 9.092.050 6.740.806
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
24.689.718 35.166.801
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 24.689.718 35.166.801
ARA TOPLAM
147.971.116 156.671.516
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
147.971.116 156.671.516
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 11.998.580 11.733.333
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
11.419.997 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
11.419.997 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
578.583 11.733.333
Banka Kredileri
0 11.733.333
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
578.583 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
195.105 901.525
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
19 195.105 901.525
Uzun Vadeli Karşılıklar
52.358.307 45.317.176
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 52.358.307 45.317.176
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
30 29.804.588 19.381.541
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
94.356.580 77.333.575
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
242.327.696 234.005.091
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
655.049.211 639.981.423
Ödenmiş Sermaye
21 592.000.000 592.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
21 77.198.813 77.198.813
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21 76.944 76.944
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
271.106.611 191.147.794
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
271.106.611 191.147.794
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
21 294.701.211 212.241.738
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -23.594.600 -21.093.944
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
64.537.704 80.374.527
Yabancı Para Çevrim Farkları
21 64.537.704 80.374.527
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
117.176.268 101.083.330
Yasal Yedekler
21 117.176.268 101.083.330
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-417.649.879 -671.268.213
Net Dönem Karı veya Zararı
-49.397.250 269.368.228
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-468.912 182.136
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
654.580.299 640.163.559
TOPLAM KAYNAKLAR
896.907.995 874.168.650


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 357.434.718 422.063.269
Satışların Maliyeti
22 -314.852.017 -305.867.872
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
42.582.701 116.195.397
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
42.582.701 116.195.397
Genel Yönetim Giderleri
23 -70.214.362 -78.098.808
Pazarlama Giderleri
23 -61.459.638 -83.013.259
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 72.077.828 49.412.722
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26 -34.722.219 -40.687.121
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-51.735.690 -36.191.069
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
27 36.458.635 390.489.483
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
28 -5.965.735 -6.030.200
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 -1.716.208 -4.651.220
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-22.958.998 343.616.994
Finansman Giderleri
29 -27.967.356 -33.090.834
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-50.926.354 310.526.160
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.734.699 -20.134.331
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
30 -769.939 -20.703.195
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
30 -964.760 568.864
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-52.661.053 290.391.829
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.208.759 -21.883.168
DÖNEM KARI (ZARARI)
-49.452.294 268.508.661
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-55.044 -859.567
Ana Ortaklık Payları
-49.397.250 269.368.228
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Ana ortaklık paylarına ait pay başına kazanç / (kayıp) 32 -0,08340000 0,48510000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
79.958.817 21.986.463
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
13 91.621.637 27.882.782
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -3.127.772 -3.174.955
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-8.535.048 -2.721.364
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
30 -9.162.164 -3.419.854
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
30 627.116 698.490
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-16.432.827 9.220.418
Yabancı Para Çevrim Farkları
-16.432.827 8.363.713
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-16.432.827 8.363.713
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 1.098.340
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 1.098.340
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 -241.635
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0 -241.635
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
63.525.990 31.206.881
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
14.073.696 299.715.542
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-651.048 -828.762
Ana Ortaklık Payları
14.724.744 300.544.304http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824708


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.554 Değişim: 0,43% Hacim : 35.038 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.525 24.06.2022 Yüksek 2.571
Açılış: 2.555
16,8844 Değişim: -2,70%
Düşük 16,4914 24.06.2022 Yüksek 17,3807
Açılış: 17,3525
17,8272 Değişim: -2,47%
Düşük 17,3982 24.06.2022 Yüksek 18,3712
Açılış: 18,2779
992,35 Değişim: -2,31%
Düşük 968,40 24.06.2022 Yüksek 1.023,08
Açılış: 1.015,81
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.