KAP ***HURGZ*** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Finansal Rapor

07.11.2019 - 19:00
KAP ***HURGZ*** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Finansal Rapor

***HURGZ*** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13 552.000.000 77.198.813 76.944 187.778.810 -18.617.479 72.041.619 -856.705 191.532.907 -494.582.896 -264.505.378 302.066.635 1.040.275 303.106.910
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-2.784.761 -2.784.761 -122.369 -2.907.130
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
552.000.000 77.198.813 0 0 0 0 0 76.944 0 0 0 0 187.778.810 0 -18.617.479 0 0 0 0 0 72.041.619 0 0 0 0 0 0 -856.705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 191.532.907 0 0 0 -497.367.657 -264.505.378 0 299.281.874 917.906 300.199.780
Transferler
-90.604.822 -173.900.556 264.505.378 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -1.108.452 856.705 330.279.586 330.027.839 -854.028 329.173.811
Dönem Karı (Zararı)
0 0 330.279.586 330.279.586 -217.095 330.062.491
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -1.108.452 856.705 -251.747 -636.933 -888.680
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 197.652 197.652
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 -104.659 -104.659
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
13 552.000.000 77.198.813 0 0 0 0 0 76.944 0 0 0 0 187.778.810 0 -18.617.479 0 0 0 0 0 70.933.167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.928.085 0 0 0 -671.268.213 330.279.586 0 629.309.713 156.871 629.466.584
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13 592.000.000 77.198.813 76.944 212.241.738 -21.093.944 80.374.527 0 101.083.330 -671.268.213 269.368.230 639.981.423 182.136 640.163.559
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 592.000.000 77.198.813 0 0 0 0 0 76.944 0 0 0 0 212.241.738 0 -21.093.944 0 0 0 0 0 80.374.527 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101.083.330 0 0 0 -671.268.213 269.368.230 0 639.981.423 182.136 640.163.559
Transferler
15.749.892 253.618.338 -269.368.230 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.261.329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -64.053.754 0 -75.315.083 -339.905 -75.654.988
Dönem Karı (Zararı)
-64.053.754 -64.053.754 23.725 -64.030.029
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -11.261.329 0 -11.261.329 -363.630 -11.624.959
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
13 592.000.000 77.198.813 0 0 0 0 0 76.944 0 0 0 0 212.241.738 0 -21.093.944 0 0 0 0 0 69.113.198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116.833.222 0 0 0 -417.649.875 -64.053.754 0 564.666.340 -157.769 564.508.571


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.626.569 116.473.979
Dönem Karı (Zararı)
-64.030.029 330.062.491
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-65.990.506 339.083.152
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.960.477 -9.020.661
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
55.544.498 -246.750.754
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8, 9 24.857.016 15.790.974
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.981.543 11.976.564
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 3.514.105 10.580.043
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
467.438 409.095
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 0 987.426
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
15.669.149 13.160.922
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10, 12 9.587.239 6.287.796
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 4.237.338 1.901.432
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
491.814 84.781
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
1.352.758 4.886.913
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-9.105.795 -2.206.840
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-728.921 -1.349.480
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 11.050.358 15.731.574
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
434.583 412.423
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-19.861.815 -17.001.357
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3.494.683 1.939.211
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
6 3.494.683 1.939.211
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 -4.521.926 36.230.606
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
0 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
264.381 -1.219.317
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
8 264.381 -1.219.317
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -300.838.136
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
20.905.447 -21.584.738
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
4.407.146 60.006.267
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
15.669.633 10.618.663
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-16.816.434 -12.936.033
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
32.486.067 23.554.696
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.634.891 -3.712.235
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-219.172 -1.028.024
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.980.957 12.733.626
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.992.295 2.514.027
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-11.988.662 10.219.599
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
3.517.287 2.073.381
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-2.135.294 1.979.383
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
920.758 37.341.473
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
8.147.477 -3.963.342
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-7.226.719 41.304.815
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-4.078.385 143.318.004
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
10, 12 -5.464.062 -9.867.401
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
10 -440.000 -200.320
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
18 -838.979 -22.621.564
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
1.194.857 5.845.260
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
2.501.294 95.360.515
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8, 9 -145.871 12.087.430
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8, 9 -145.871 12.087.430
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.295.529 -12.323.635
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -3.293.608 -7.145.886
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -1.921 -5.177.749
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 6.394.764 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -1.180.991 0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 94.246.040
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Alınan Temettüler
0 1.200
Alınan Faiz
728.921 1.349.480
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-25.688.542 -243.643.752
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 197.652
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 197.652
Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 95.105.420
Kredilerden Nakit Girişleri
0 95.105.420
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-11.752.042 -323.100.681
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-11.752.042 -323.100.681
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.885.345 0
Ödenen Faiz
17 -11.050.358 -15.841.264
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-797 -4.879
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-32.813.817 -31.809.258
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-10.695.322 -17.315.141
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-43.509.139 -49.124.399
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
56.867.896 65.946.767
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13.358.757 16.822.368


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
13.358.757 56.867.896
Finansal Yatırımlar
72.930 72.133
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
72.930 72.133
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
157.375.133 162.428.521
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
20 76.064.762 59.248.328
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 81.310.371 103.180.193
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
110.519.310 121.649.824
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
20 104.741.609 117.323.015
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5.777.701 4.326.809
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
15.075.895 17.527.084
Peşin Ödenmiş Giderler
4.510.474 4.291.302
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4.510.474 4.291.302
Diğer Dönen Varlıklar
2.570.166 15.893.989
ARA TOPLAM
303.482.665 378.730.749
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
303.482.665 378.730.749
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
313.923 313.923
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
313.923 313.923
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlar
313.923 313.923
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
4.689.626 5.363.176
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4.689.626 5.363.176
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
6 1.091.427 4.479.950
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 192.251.868 197.465.641
Maddi Duran Varlıklar
8 269.373.563 273.576.563
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14.098.400 11.954.109
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 14.098.400 11.954.109
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 2.045.962 1.966.834
Diğer Duran Varlıklar
301.273 317.705
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
301.273 317.705
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
484.166.042 495.437.901
TOPLAM VARLIKLAR
787.648.707 874.168.650
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 3.572.637 67.887
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.845.516 0
Banka Kredileri
0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.845.516 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
727.121 67.887
Banka Kredileri
0 67.887
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
727.121 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 15.631.886 15.582.708
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
15.631.886 15.582.708
Banka Kredileri
15.631.886 15.582.708
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
51.330.149 66.311.106
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
20 12.428.662 15.420.957
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 38.901.487 50.890.149
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
6.510.446 2.993.159
Diğer Borçlar
5.544.897 4.656.574
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5.544.897 4.656.574
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8.740.012 10.460.323
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8.740.012 10.460.323
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 3.481 527.292
Kısa Vadeli Karşılıklar
24.375.153 20.905.666
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 13.988.676 14.164.860
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 10.386.477 6.740.806
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
27.051.760 35.166.801
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
27.051.760 35.166.801
ARA TOPLAM
142.760.421 156.671.516
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
142.760.421 156.671.516
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 14.396.084 11.733.333
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
11.569.995 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
11.569.995 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.826.089 11.733.333
Banka Kredileri
0 11.733.333
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.826.089 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.506.193 901.525
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.506.193 901.525
Uzun Vadeli Karşılıklar
49.575.838 45.317.176
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 49.575.838 45.317.176
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
18 14.901.600 19.381.541
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
80.379.715 77.333.575
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
223.140.136 234.005.091
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
564.666.340 639.981.423
Ödenmiş Sermaye
13 592.000.000 592.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
13 77.198.813 77.198.813
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
76.944 76.944
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
191.147.794 191.147.794
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
191.147.794 191.147.794
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
13 212.241.738 212.241.738
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -21.093.944 -21.093.944
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
69.113.198 80.374.527
Yabancı Para Çevrim Farkları
13 69.113.198 80.374.527
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 116.833.222 101.083.330
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-417.649.877 -671.268.213
Net Dönem Karı veya Zararı
-64.053.754 269.368.228
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-157.769 182.136
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
564.508.571 640.163.559
TOPLAM KAYNAKLAR
787.648.707 874.168.650


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 265.734.153 319.097.597 79.971.986 95.520.757
Satışların Maliyeti
14 -236.136.274 -217.868.636 -75.927.461 -75.853.707
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
29.597.879 101.228.961 4.044.525 19.667.050
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
29.597.879 101.228.961 4.044.525 19.667.050
Genel Yönetim Giderleri
-56.521.071 -55.735.183 -18.460.928 -18.965.182
Pazarlama Giderleri
-45.950.081 -59.140.497 -15.790.297 -18.975.826
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
50.942.242 47.967.939 18.206.904 13.128.870
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-35.998.908 -18.884.639 -16.963.022 9.104.641
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-57.929.939 15.436.581 -28.962.818 3.959.553
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
15 13.134.732 388.334.827 -723.527 83.724.416
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
16 -913.671 -1.766.162 -568.145 -100.586
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
6 -3.494.683 -1.939.211 -990.321 -1.059.818
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-49.203.561 400.066.035 -31.244.811 86.523.565
Finansman Giderleri
17 -21.308.871 -24.621.031 -6.481.592 -9.115.753
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-70.512.432 375.445.004 -37.726.403 77.407.812
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
18 4.521.926 -36.361.852 1.842.050 -17.687.458
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -263.787 -35.163.275 129.648 -14.579.936
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 4.785.713 -1.198.577 1.712.402 -3.107.522
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-65.990.506 339.083.152 -35.884.353 59.720.354
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.960.477 -9.020.661 -3.244.128 -5.170.157
DÖNEM KARI (ZARARI)
-64.030.029 330.062.491 -39.128.481 54.550.197
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
23.725 -217.095 -98.496 -149.996
Ana Ortaklık Payları
-64.053.754 330.279.586 -39.029.985 54.700.193
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Ana Ortaklık Paylarına Ait Pay Başına Kazanç / (Kayıp) -0,10820000 0,59830000 -0,06590000 0,09910000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-11.624.959 -888.680 515.559 -4.784.640
Yabancı Para Çevrim Farkları
-11.624.959 -1.745.385 515.559 -3.222.541
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-11.624.959 -1.745.385 515.559 -3.222.541
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 1.098.340 0 -2.002.691
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 1.098.340 -2.002.691
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 -241.635 0 440.592
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0 -241.635 440.592
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-11.624.959 -888.680 515.559 -4.784.640
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-75.654.988 329.173.811 -38.612.922 49.765.557
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-339.905 -854.028 -628 -635.955
Ana Ortaklık Payları
-75.315.083 330.027.839 -38.612.294 50.401.512http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797352


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.372 Değişim: -0,89% Hacim : 35.391 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.372 20.05.2022 Yüksek 2.407
Açılış: 2.390
15,9172 Değişim: 0,48%
Düşük 15,8375 20.05.2022 Yüksek 15,9863
Açılış: 15,8419
16,8158 Değişim: -0,12%
Düşük 16,7425 20.05.2022 Yüksek 16,9482
Açılış: 16,8362
943,78 Değişim: 0,35%
Düşük 935,57 20.05.2022 Yüksek 949,33
Açılış: 940,51
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.