KAP ***HURGZ*** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Finansal Rapor

10.08.2018 - 19:54
KAP ***HURGZ*** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Finansal Rapor
187.166.210 -443.630.506 -72.463.833 411.479.219 5.115.712 416.594.931
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
4.366.697 -76.830.530 72.463.833 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
8.806.482 -777.674 -67.559.015 -59.530.207 -1.621.118 -61.151.325
Dönem Karı (Zararı)
-67.559.015 -67.559.015 -1.989.952 -69.548.967
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
8.806.482 -777.674 8.028.808 368.834 8.397.642
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
13 552.000.000 77.198.813 76.944 71.169.629 -17.590.552 66.358.996 -777.674 191.532.907 -520.461.036 -67.559.015 351.949.012 3.494.594 355.443.606
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13 552.000.000 77.198.813 76.944 187.778.810 -18.617.479 72.041.619 -856.705 191.532.907 -494.582.896 -264.505.378 302.066.635 1.040.275 303.106.910
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-2.784.761 -2.784.761 -122.369 -2.907.130
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-2.784.761 -2.784.761 -122.369 -2.907.130
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
552.000.000 77.198.813 76.944 187.778.810 -18.617.479 72.041.619 -856.705 191.532.907 -497.367.657 -264.505.378 299.281.874 917.906 300.199.780
Transferler
-90.604.822 -173.900.556 264.505.378 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.628.130 2.418.804 275.579.393 279.626.327 -218.073 279.408.254
Dönem Karı (Zararı)
275.579.393 275.579.393 -67.099 275.512.294
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.628.130 2.418.804 4.046.934 -150.974 3.895.960
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
197.652 197.652
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-104.659 -104.659
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
13 552.000.000 77.198.813 76.944 187.778.810 -18.617.479 73.669.749 1.562.099 100.928.085 -671.268.213 275.579.393 578.908.201 792.826 579.701.027


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
40.486.036 -1.551.101
Dönem Karı (Zararı)
275.512.294 -69.548.967
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
279.362.798 -10.586.681
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-3.850.504 -58.962.286
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-249.343.206 98.010.482
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8, 9 10.576.911 17.644.648
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
9.296.558 68.042.165
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 8.308.887 8.760.534
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
245 366.501
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 0 56.614.730
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 987.426 2.300.400
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
12.473.610 10.716.145
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10, 12 4.619.243 5.436.175
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 980.862 1.553.716
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 864.625 1.227.739
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
6.008.880 2.498.515
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
22.520.368 14.317.780
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.056.082 -749.274
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
18 12.788.831 19.931.354
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-4.560.027 -6.554.725
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
15.347.646 1.690.425
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
879.393 844.010
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
6 879.393 844.010
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 18.543.148 -12.894.044
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-1.200 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.209.120 -660.222
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
16, 17 -1.209.120 -660.222
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
20 -300.838.136 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
20 -21.584.738 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
17.944.238 -22.434.160
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-18.200.116 -15.800.404
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.832.121 -2.707.422
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-13.367.995 -13.092.982
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-79.576 635.570
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.025.128 -501.803
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.568.106 -18.939.062
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-4.193.157 -8.875.811
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8.761.263 -10.063.251
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.528.469 968.128
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
37.945.272 9.813.919
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.792.789 1.389.492
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.887.418 3.004.430
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-4.905.371 -1.614.938
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
44.113.326 6.027.355
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
10, 12 -7.490.479 -7.656.551
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
10 -120.320 -1.622.989
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
19 -2.119.393 -1.221.461
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
5 6.102.902 2.922.545
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
149.473.120 5.733.279
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7, 8, 9 11.514.068 14.592.458
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-10.960.829 -9.608.453
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -5.904.259 -3.940.645
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -5.056.570 -5.667.808
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20, 21 147.862.599 0
Alınan Temettüler
1.200 0
Alınan Faiz
1.056.082 749.274
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-239.762.457 4.498.184
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
197.652 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
197.652 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
19.619.287 150.911.444
Kredilerden Nakit Girişleri
4 19.619.287 150.911.444
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-246.788.545 -126.526.473
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -246.788.545 -126.526.473
Ödenen Faiz
18 -12.788.831 -19.931.355
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-2.020 44.568
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-49.803.301 8.680.362
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-1.430.794 -1.232.115
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-51.234.095 7.448.247
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
65.946.767 24.295.720
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
14.712.672 31.743.967


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
14.712.672 65.946.767
Finansal Yatırımlar
70.733 68.713
Ticari Alacaklar
165.687.638 222.358.048
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
21 40.715.417 37.988.588
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 124.972.221 184.369.460
Diğer Alacaklar
64.079.017 3.217.598
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
21 59.857.541 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4.221.476 3.217.598
Türev Araçlar
2.002.691 0
Stoklar
13.988.397 13.848.026
Peşin Ödenmiş Giderler
3.716.964 4.083.170
Diğer Dönen Varlıklar
2.672.419 3.028.124
ARA TOPLAM
266.930.531 312.550.446
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
266.930.531 312.550.446
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
313.923 1.343.821
Diğer Alacaklar
131.303.757 2.056.772
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
21 129.208.000 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.095.757 2.056.772
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
6 7.431.641 7.124.215
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 173.476.101 172.479.346
Maddi Duran Varlıklar
8 253.337.738 253.501.615
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15.592.813 18.277.333
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 15.592.813 18.277.333
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 1.899.716 1.800.832
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
583.355.689 456.583.934
TOPLAM VARLIKLAR
850.286.220 769.134.380
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 4.778.280 10.550.732
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 34.192.612 101.139.261
Ticari Borçlar
65.016.395 72.937.780
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
21 16.621.457 22.575.033
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 48.394.938 50.362.747
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
5.739.131 6.160.715
Diğer Borçlar
5.673.238 10.388.050
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5.673.238 10.388.050
Türev Araçlar
0 1.098.340
Ertelenmiş Gelirler
55.307.601 27.912.178
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 20.236.977 1.773.031
Kısa Vadeli Karşılıklar
20.130.995 19.327.542
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 13.504.172 13.381.264
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 6.626.823 5.946.278
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
205.530 231.219
ARA TOPLAM
211.280.759 251.518.848
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
211.280.759 251.518.848
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 0 150.478.785
Ertelenmiş Gelirler
1.264.134 1.292.312
Uzun Vadeli Karşılıklar
42.319.919 46.184.398
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 42.319.919 46.184.398
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 15.720.381 16.553.127
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
59.304.434 214.508.622
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
270.585.193 466.027.470
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
578.908.201 302.066.635
Ödenmiş Sermaye
13 552.000.000 552.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
13 77.198.813 77.198.813
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
13 76.944 76.944
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
169.161.331 169.161.331
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
169.161.331 169.161.331
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
13 187.778.810 187.778.810
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -18.617.479 -18.617.479
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
75.231.848 71.184.914
Yabancı Para Çevrim Farkları
13 73.669.749 72.041.619
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
1.562.099 -856.705
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
13 1.562.099 -856.705
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 100.928.085 191.532.907
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-671.268.213 -494.582.896
Net Dönem Karı veya Zararı
275.579.393 -264.505.378
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
792.826 1.040.275
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
579.701.027 303.106.910
TOPLAM KAYNAKLAR
850.286.220 769.134.380


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 223.576.840 241.052.040 114.095.112 125.669.335
Satışların Maliyeti
14 -142.014.929 -149.632.188 -74.169.751 -75.864.844
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
81.561.911 91.419.852 39.925.361 49.804.491
BRÜT KAR (ZARAR)
81.561.911 91.419.852 39.925.361 49.804.491
Genel Yönetim Giderleri
15 -36.770.001 -38.310.235 -16.316.292 -17.429.924
Pazarlama Giderleri
15 -40.164.671 -39.797.721 -19.805.322 -20.543.311
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34.839.069 14.881.369 20.873.680 5.472.599
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-27.989.280 -16.559.294 -19.930.806 -6.018.638
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
11.477.028 11.633.971 4.746.621 11.285.217
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
16 304.610.411 5.555.522 303.123.940 2.643.449
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
17 -1.665.576 -5.946.336 -71.499 -5.579.605
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
6 -879.393 -844.010 -519.062 -328.033
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
313.542.470 10.399.147 307.280.000 8.021.028
Finansman Giderleri
18 -15.505.278 -20.650.160 -6.278.943 -9.784.197
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
298.037.192 -10.251.013 301.001.057 -1.763.169
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
19 -18.674.394 -335.668 -16.547.920 2.396.620
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -20.583.339 -431.761 -20.457.305 -431.761
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 1.908.945 96.093 3.909.385 2.828.381
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
279.362.798 -10.586.681 284.453.137 633.451
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
20a, 20b -3.850.504 -58.962.286 -3.917.729 -50.080.947
DÖNEM KARI (ZARARI)
275.512.294 -69.548.967 280.535.408 -49.447.496
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-67.099 -1.989.952 -3.651 -1.393.357
Ana Ortaklık Payları
275.579.393 -67.559.015 280.539.059 -48.054.139
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
3.895.960 8.397.642 628.468 -12.087.956
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.477.156 9.175.316 502.443 -11.310.282
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
3.101.031 -972.093 161.571 -972.093
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
3.101.031 -972.093 161.571 -972.093
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-682.227 194.419 -35.546 194.419
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
19 -682.227 194.419 -35.546 194.419
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.895.960 8.397.642 628.468 -12.087.956
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
279.408.254 -61.151.325 281.163.876 -61.535.452
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-218.073 -1.621.118 -103.123 -1.799.705
Ana Ortaklık Payları
279.626.327 -59.530.207 281.266.999 -59.735.747http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/702864


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.419 Değişim: 0,10% Hacim : 12.776 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.412 17.09.2021 Yüksek 1.427
Açılış: 1.424
8,6386 Değişim: -0,09%
Düşük 8,6297 20.09.2021 Yüksek 8,6498
Açılış: 8,6468
10,1457 Değişim: 0,05%
Düşük 10,1244 20.09.2021 Yüksek 10,1557
Açılış: 10,1402
487,98 Değişim: 1,55%
Düşük 480,15 17.09.2021 Yüksek 488,34
Açılış: 480,52
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.