KAP ***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

28.04.2021 - 18:23
KAP ***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
0 0
Satışların Maliyeti
0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Genel Yönetim Giderleri
12 -1.015.459 -432.496
Pazarlama Giderleri
12 -8.538 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 462.464 36.352
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -72.573 -31.451
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-634.106 -427.595
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-634.106 -427.595
Finansman Gelirleri
15 18.043 21.006
Finansman Giderleri
15 -2.367 -59.082
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-618.430 -465.671
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-618.430 -465.671
DÖNEM KARI (ZARARI)
-618.430 -465.671
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-618.430 -465.671
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (Zarar) 16 -0,02061400 -0,02000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-782.430 -2.345.587
Dönem Karı (Zararı)
-618.430 -465.671
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
16 -618.430 -465.671
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
41.097 2.559
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 34.626 94
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.471 2.465
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 6.471 2.465
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-172.286 -1.882.475
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
17 0 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.233 -245.542
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 0 -196.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 4.233 -49.542
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7 59.321 -65.774
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.230 17.060
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -7.230 17.060
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -214.917 32.623
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.133 -1.678.704
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4 -1.070 -1.690.918
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -9.063 12.214
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.560 57.862
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-3.560 57.862
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-749.619 -2.345.587
Kira Ödemeleri
9 -32.811 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -1.617.664
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
17 0 -1.612.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -5.664
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 0 -5.664
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.367 8.380.132
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 8.380.132
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 0 8.380.132
Ödenen Faiz
9 2.367 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-780.063 4.416.881
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-780.063 4.416.881
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 5.052.172 424.453
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 4.272.109 4.841.334


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 4.272.109 5.052.172
Diğer Alacaklar
0 4.233
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 4.233
Peşin Ödenmiş Giderler
65.348 124.669
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 65.348 124.669
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
32.411 28.851
ARA TOPLAM
4.369.868 5.209.925
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.369.868 5.209.925
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
17 80.161.000 80.161.000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
80.161.000 80.161.000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
17 80.161.000 80.161.000
Diğer Alacaklar
8.750 8.750
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 8.750 8.750
Maddi Duran Varlıklar
8 44.175 46.802
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 118.940 149.361
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
39.904 42.168
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
39.904 42.168
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
80.372.769 80.408.081
TOPLAM VARLIKLAR
84.742.637 85.618.006
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
127.553 124.441
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
127.553 124.441
Banka Kredileri
18 0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 127.553 124.441
Ticari Borçlar
288 7.518
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 288 7.518
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 89.903 304.820
Diğer Borçlar
10.141 20.274
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 4.135 5.205
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 6.006 15.069
Kısa Vadeli Karşılıklar
53.686 53.686
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 53.686 53.686
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 0 0
ARA TOPLAM
281.571 510.739
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
281.571 510.739
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 34.242
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 34.242
Banka Kredileri
18 0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 0 34.242
Uzun Vadeli Karşılıklar
44.356 36.189
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 44.356 36.189
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
44.356 70.431
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
325.927 581.170
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
84.416.710 85.036.836
Ödenmiş Sermaye
13 30.000.000 30.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
13 130.402 130.402
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-18.849 -17.153
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 0 0
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
13 -18.849 -17.153
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
520.988 520.988
Yasal Yedekler
13 520.988 520.988
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 54.402.599 28.166.241
Net Dönem Karı veya Zararı
16 -618.430 26.236.358
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
84.416.710 85.036.836
TOPLAM KAYNAKLAR
84.742.637 85.618.006


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 1.750.000 270 -651 520.988 21.369.574 6.796.667 50.436.848 0 50.436.848
Transferler
13 0 0 0 0 0 6.796.667 -6.796.667 0
Dönem Karı (Zararı)
-465.671 -465.671 -465.671
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
16 0 0 0 -16.044 0 -16.044 -16.044
Sermaye Arttırımı
13 10.000.000 -1.750.000 130.132 8.380.132 8.380.132
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 0 130.402 -16.695 520.988 28.166.241 -465.671 58.335.265 130.402 -17.153 520.988 28.166.241 26.236.358 85.036.836 85.036.836
Transferler
13 0 0 0 0 0 26.236.358 -26.236.358 0
Dönem Karı (Zararı)
-618.430 -618.430 -618.430
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
16 0 0 0 -1.696 0 -1.696 -1.696
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 130.402 -18.849 520.988 54.402.599 -618.430 84.416.710 84.416.710


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-618.430 -465.671
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.696 -16.044
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.696 -16.044
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.696 -16.044
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-620.126 -481.715
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-620.126 -481.715http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931929


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.452 Değişim: -0,58% Hacim : 5.767 Mio.TL Son veri saati : 11:09
Düşük 1.442 11.05.2021 Yüksek 1.453
Açılış: 1.448
8,2982 Değişim: 0,31%
Düşük 8,2552 11.05.2021 Yüksek 8,3223
Açılış: 8,2722
10,1049 Değişim: 0,66%
Düşük 10,0247 11.05.2021 Yüksek 10,1341
Açılış: 10,0384
489,78 Değişim: 0,26%
Düşük 486,64 11.05.2021 Yüksek 491,28
Açılış: 488,49
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.