KAP ***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2020 - 18:51
KAP ***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 88.775 0 88.775 -20.461
Satışların Maliyeti
31 -89.000 0 -89.000 5.871
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-225 0 -225 -14.590
BRÜT KAR (ZARAR)
-225 0 -225 -14.590
Genel Yönetim Giderleri
28,33 -2.204.480 -225.717 -930.000 -24.212
Pazarlama Giderleri
28,33 0 -12.899 0 -1.950
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 495.748 46.515 302.241 43.064
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -99.275 0 -13.138 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.808.232 -192.101 -641.122 2.312
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.808.232 -192.101 -641.122 2.312
Finansman Gelirleri
37 206.917 760.085 84.206 80.563
Finansman Giderleri
37 -69.456 -38.922 -4.837 -38.906
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.670.771 529.062 -561.753 43.969
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.670.771 529.062 -561.753 43.969
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
40 0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.670.771 529.062 -561.753 43.969
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.670.771 529.062 -561.753 43.969
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (Zarar) 41 -0,06010000 0,02650000 -0,01870000 0,00220000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.912.358 -4.578.383
Dönem Karı (Zararı)
-1.670.771 529.062
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
41 -1.670.771 529.062
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
76.826 73
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
36 65.208 73
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11.618 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
27 11.618 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.318.413 -5.107.518
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
47 0 -2.000.864
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-134.671 -3.969.673
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -117.455 -3.969.673
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -17.216 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
6,12 -8.759 698.862
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.272 7.268
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -8.272 7.268
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 90.683 -432
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.582.030 157.983
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -1.750.000 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 167.970 157.983
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
324.636 -662
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29,40 324.636 404
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
29,38 0 -1.066
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.912.358 -4.578.383
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.312.946 -1.992.776
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
47 -2.252.099 -1.992.776
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-60.847 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -52.528 0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -8.319 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.324.884 3.500.000
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
8.380.132 3.500.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-65.622 0
Ödenen Faiz
10.374 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.099.580 -3.071.159
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.099.580 -3.071.159
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 424.453 3.364.263
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.524.033 293.104


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6,53 3.524.033 424.453
Diğer Alacaklar
1.427.914 1.301.993
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 1.419.448 1.301.993
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 8.466 0
Peşin Ödenmiş Giderler
139.759 131.000
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 139.759 131.000
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 22.207 346.844
ARA TOPLAM
5.113.913 2.204.290
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
39 0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.113.913 2.204.290
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
47 52.288.349 50.036.250
Diğer Alacaklar
8.750 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 8.750 0
Maddi Duran Varlıklar
14 49.428 0
Kullanım Hakkı Varlıkları
20 184.343 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7.658 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 7.658 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
52.538.528 50.036.250
TOPLAM VARLIKLAR

47 122.828 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
122.828 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20 122.828 0
Ticari Borçlar
1.143 9.415
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 1.143 9.415
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 92.943 2.260
Diğer Borçlar
206.997 1.789.028
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 0 1.750.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 206.997 39.028
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.383 1.383
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
27 1.383 1.383
ARA TOPLAM
425.294 1.802.086
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
425.294 1.802.086
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
67.714 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
67.714 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20 67.714 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
30.589 1.606
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27 30.589 1.606
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
98.303 1.606
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
523.597 1.803.692
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
57.128.844 50.436.848
Ödenmiş Sermaye
30 30.000.000 20.000.000
Sermaye Avansı
30 0 1.750.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 130.402 270
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-18.016 -651
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
30 -18.016 -651
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 520.988 520.988
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 28.166.241 21.369.574
Net Dönem Karı veya Zararı
41 -1.670.771 6.796.667
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
57.128.844 50.436.848
TOPLAM KAYNAKLAR
57.652.441 52.240.540


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 270 421.389 -2.256.610 23.725.783 41.890.832 41.890.832
Transferler
30 0 0 99.599 23.626.184 -23.725.783 0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
38 -174 529.062 528.888 528.888
Sermaye Avansı
30 3.500.000 3.500.000 3.500.000
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000.000 3.500.000 270 -174 520.988 21.369.574 529.062 45.919.720 45.919.720
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 1.750.000 270 -651 520.988 21.369.574 6.796.667 50.436.848 50.436.848
Transferler
30 6.796.667 -6.796.667 0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
38 -17.365 -1.670.771 -1.688.136 -1.688.136
Sermaye Arttırımı
30 10.000.000 -1.750.000 130.132 8.380.132 8.380.132
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 0 130.402 -18.016 520.988 28.166.241 -1.670.771 57.128.844 57.128.844


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
41 -1.670.771 529.062 -561.753 43.969
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-17.365 -174 188 -174
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
38 -17.365 -174 188 -174
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-17.365 -174 188 -174
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.688.136 528.888 -561.565 43.795
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.688.136 528.888 -561.565 43.795http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885151


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.454 Değişim: 0,90% Hacim : 15.339 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.446 17.05.2021 Yüksek 1.455
Açılış: 1.447
8,3125 Değişim: 0,01%
Düşük 8,3117 18.05.2021 Yüksek 8,3182
Açılış: 8,3117
10,1054 Değişim: -0,04%
Düşük 10,1023 18.05.2021 Yüksek 10,1119
Açılış: 10,1096
499,09 Değişim: 0,03%
Düşük 498,63 18.05.2021 Yüksek 499,25
Açılış: 498,95
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.