KAP ***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

17.02.2020 - 19:58
KAP ***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 96.625 118.251
Satışların Maliyeti
31 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
96.625 118.251
BRÜT KAR (ZARAR)
96.625 118.251
Genel Yönetim Giderleri
28, 33 -256.393 -277.947
Pazarlama Giderleri
28, 33 -14.910 -13.536
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
33 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 6.132.821 21.487.901
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -96.189 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.861.954 21.314.669
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.861.954 21.314.669
Finansman Gelirleri
37 935.463 2.412.635
Finansman Giderleri
37 -750 -1.521
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.796.667 23.725.783
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
6.796.667 23.725.783
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.796.667 23.725.783
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
6.796.667 23.725.783
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (Zarar) 41 0,33980000 1,18630000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.064.353 -2.906.987
Dönem Karı (Zararı)
6.796.667 23.725.783
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
41 6.796.667 23.725.783
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-6.028.870 -21.462.751
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
36 73 887
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
96.189 1.503
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 96.189 1.503
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
955 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
27 955 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-6.126.087 -21.465.141
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
47 -6.126.087 -21.465.141
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
6.296.556 -5.170.019
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.644.351 -4.207.719
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 3.644.351 -4.207.719
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 0 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
6, 12 706.718 -933.907
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.140 1.476
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 6.140 1.476
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 675 -20.461
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.779.746 -2.832
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 1.750.000 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 29.746 -2.832
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
158.926 -6.576
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29, 40 159.123 -8.156
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
29, 38 -197 1.580
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
7.064.353 -2.906.987
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-11.754.163 -2.324.942
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
47 -11.754.163 -2.324.942
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.750.000 0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
30 1.750.000 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.939.810 -5.231.929
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.939.810 -5.231.929
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 3.364.263 8.596.192
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 424.453 3.364.263


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6, 53 424.453 3.364.263
Finansal Yatırımlar
47 0 0
Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar
6 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
8 0 0
Diğer Alacaklar
1.301.993 4.946.344
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 1.301.993 4.946.344
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 0 0
Stoklar
10 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
131.000 933.907
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 131.000 933.907
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 346.844 505.967
ARA TOPLAM
2.204.290 9.750.481
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.204.290 9.750.481
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
47 50.036.250 32.156.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
73
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 73
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
50.036.250 32.156.073
TOPLAM VARLIKLAR
52.240.540 41.906.554
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
9.415 3.275
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 9.415 3.275
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 2.260 1.585
Diğer Borçlar
1.789.028 9.282
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 1.750.000 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 39.028 9.282
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.383 1.580
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
27 1.383 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 0 1.580
ARA TOPLAM
1.802.086 15.722
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.802.086 15.722
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
1.606 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27 1.606 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.606 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.803.692 15.722
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
50.436.848 41.890.832
Ödenmiş Sermaye
30 20.000.000 20.000.000
Sermaye Avansı
30 1.750.000 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 270 270
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-651 0
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-651 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -651 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
520.988 421.389
Yasal Yedekler
30 520.988 421.389
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 21.369.574 -2.256.610
Net Dönem Karı veya Zararı
41 6.796.667 23.725.783
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
50.436.848 41.890.832
TOPLAM KAYNAKLAR
52.240.540 41.906.554


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30 20.000.000 270 2.325 366.327 3.495.130 -5.699.003 18.165.049 0 18.165.049
Transferler
-2.325 55.062 -5.751.740 5.699.003
Dönem Karı (Zararı)
0 23.725.783 23.725.783 0 23.725.783
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000.000 270 421.389 -2.256.610 23.725.783 41.890.832 0 41.890.832
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 270 421.389 -2.256.610 23.725.783 41.890.832 0 41.890.832
Transferler
99.599 23.626.184 -23.725.783
Dönem Karı (Zararı)
-651 0 6.796.667 6.796.016 0 6.796.016
Sermaye Avansı
1.750.000 1.750.000 0 1.750.000
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000.000 1.750.000 270 -651 520.988 21.369.574 6.796.667 50.436.848 0 50.436.848


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
6.796.667 23.725.783
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-651 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-651 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-651 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.796.016 23.725.783
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
6.796.016 23.725.783http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819736


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.406 Değişim: 0,01% Hacim : 1.514 Mio.TL Son veri saati : 10:05
Düşük 2.405 01.07.2022 Yüksek 2.413
Açılış: 2.409
16,7165 Değişim: 0,11%
Düşük 16,6705 01.07.2022 Yüksek 16,7218
Açılış: 16,6984
17,4477 Değişim: -0,45%
Düşük 17,4353 01.07.2022 Yüksek 17,5231
Açılış: 17,5231
966,06 Değişim: -0,40%
Düşük 963,68 01.07.2022 Yüksek 971,27
Açılış: 969,93
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.