KAP ***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2019 - 18:14
KAP ***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 26.429.161 2.818.299 26.408.700 36.936
Satışların Maliyeti
31 -26.387.013 -2.721.205 -26.381.142 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
42.148 97.094 27.558 36.936
BRÜT KAR (ZARAR)
42.148 97.094 27.558 36.936
Genel Yönetim Giderleri
28,33 -225.717 -247.140 -24.212 -43.507
Pazarlama Giderleri
28,33 -12.899 -11.449 -1.950 -1.196
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 4.367 22.785 916 18.954
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-192.101 -138.710 2.312 11.187
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-192.101 -138.710 2.312 11.187
Finansman Gelirleri
37 760.085 2.380.245 80.563 817.878
Finansman Giderleri
37 -38.922 -6.310 -38.906 -238
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
529.062 2.235.225 43.969 828.827
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
529.062 2.235.225 43.969 828.827
DÖNEM KARI (ZARARI)
529.062 2.235.225 43.969 828.827
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
529.062 2.235.225 43.969 828.827
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.578.383 -2.715.113
Dönem Karı (Zararı)
529.062 2.235.225
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
41 529.062 2.235.225
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
73 11.694
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
36 73 665
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 5.855
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
6 0 5.855
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 5.174
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
25 0 5.174
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-5.107.518 -4.962.032
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
47 -2.000.864 -233.000
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.969.673 -3.750.000
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -3.969.673 -3.750.000
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
6,12 698.862 -942.573
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.268 5.824
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 7.268 5.824
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 -432 -26.000
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
157.983 -8.105
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 157.983 -8.105
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-662 -8.178
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29,40 404 -8.178
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
29,38 -1.066 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-4.578.383 -2.715.113
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.992.776 -2.322.755
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
47 -1.992.776 -2.322.755
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.500.000 0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
3.500.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.071.159 -5.037.868
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.071.159 -5.037.868
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.364.263 8.596.192
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
293.104 3.558.324


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6,53 293.104 3.364.263
Finansal Yatırımlar
2.000.864
Diğer Finansal Yatırımlar
47 2.000.864
Diğer Alacaklar
8.916.017 4.946.344
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 8.916.017 4.946.344
Peşin Ödenmiş Giderler
235.045 933.907
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 235.045 933.907
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 505.563 505.967
ARA TOPLAM
11.950.593 9.750.481
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
11.950.593 9.750.481
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
34.148.776 32.156.000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
34.148.776 32.156.000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
47 34.148.776 32.156.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0 73
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 0 73
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
34.148.776 32.156.073
TOPLAM VARLIKLAR
46.099.369 41.906.554
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
10.543 3.275
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 10.543 3.275
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 1.153 1.585
Diğer Borçlar
167.265 9.282
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 167.265 9.282
Kısa Vadeli Karşılıklar
0 1.580
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 0 1.580
ARA TOPLAM
178.961 15.722
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
178.961 15.722
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
688
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27 688
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
688 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
179.649 15.722
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
45.919.720 41.890.832
Ödenmiş Sermaye
30 20.000.000 20.000.000
Sermaye Avansı
30 3.500.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 270 270
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-174
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
30 -174
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
520.988 421.389
Yasal Yedekler
30 520.988 421.389
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 21.369.574 -2.256.610
Net Dönem Karı veya Zararı
41 529.062 23.725.783
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
45.919.720 41.890.832
TOPLAM KAYNAKLAR
46.099.369 41.906.554


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 270 2.325 366.327 3.495.130 -5.699.003 18.165.049 18.165.049
Transferler
30 -2.325 55.062 -5.751.740 5.699.003 0 0
Dönem Karı (Zararı)
38 2.235.225 2.235.225 2.235.225
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000.000 270 421.389 -2.256.610 2.235.225 20.400.274 20.400.274
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 270 421.389 -2.256.610 23.725.783 41.890.832 41.890.832
Transferler
30 99.599 23.626.184 -23.725.783 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-174
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
38 0 529.062 528.888 528.888
Sermaye Avansı
30 3.500.000 3.500.000 3.500.000
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000.000 3.500.000 270 -174 520.988 21.369.574 529.062 45.919.720 45.919.720


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
529.062 2.235.225 43.969 828.827
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-174 0 -174 -1.541
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-174 0 -174 -1.541
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
38 -174 0 -174 -1.541
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-174 0 -174 -1.541
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
528.888 2.235.225 43.795 827.286
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
528.888 2.235.225 43.795 827.286http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795481


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.857 Değişim: 2,64% Hacim : 38.755 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.823 01.12.2021 Yüksek 1.858
Açılış: 1.823
13,2921 Değişim: -2,77%
Düşük 12,4197 01.12.2021 Yüksek 13,8847
Açılış: 13,6711
15,0603 Değişim: -3,00%
Düşük 14,0733 01.12.2021 Yüksek 15,7106
Açılış: 15,5265
764,79 Değişim: -1,79%
Düşük 711,74 01.12.2021 Yüksek 793,50
Açılış: 778,74
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.