KAP ***HSY*** HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

09.05.2022 - 20:50
KAP ***HSY*** HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***HSY*** HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.000.000 24.784.239 -493.193 -493.193 -493.193 1.122.768 1.122.768 1.122.768 17.342.153 21.896.759 47.610.112 119.262.838 119.262.838
Transferler
10 3.247.396 44.362.716 -47.610.112
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
77.712 77.712 77.712 10.489.436 10.567.148 10.567.148
Dönem Karı (Zararı)
10.489.436 10.489.436 10.489.436
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
77.712 77.712 77.712 77.712 77.712
Kar Payları
10 -32.823.959 -32.823.959 -32.823.959
Dönem Sonu Bakiyeler
7.000.000 24.784.239 -415.481 -415.481 -415.481 1.122.768 1.122.768 1.122.768 20.589.549 33.435.516 10.489.436 97.006.027 97.006.027
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12.000.000 24.784.239 -309.017 -309.017 -309.017 1.122.768 1.122.768 1.122.768 15.589.549 33.435.516 49.620.488 136.243.543 136.243.543
Transferler
2.940.000 46.680.488 -49.620.488
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-676.643 -676.643 -676.643 11.608.949 10.932.306 10.932.306
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-676.643 -676.643 -676.643 11.608.949 10.932.306 10.932.306
Kar Payları
-20.000.000 -20.000.000 -20.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
12.000.000 24.784.239 -985.660 -985.660 -985.660 1.122.768 1.122.768 1.122.768 18.529.549 60.116.004 11.608.949 127.175.849 127.175.849


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.394.480 33.778.427
Dönem Karı (Zararı)
11.608.949 10.489.436
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.608.960 1.932.063
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8,9 313.815 298.808
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.746.505 2.217.951
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.746.505 2.217.951
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-3.958.890 -4.177.651
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-3.958.890 -4.177.651
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-165.985 -395.438
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7.673.515 3.988.393
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
4.144.244 43.368.825
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-536.974 320.772
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.730.655 52.121.516
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-30.111 -566.595
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-2.610.894 79.659
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-302.033 -206.560
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.893.601 -8.379.967
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
21.362.153 55.790.324
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-9.753.218 -5.726.763
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-6.214.455 -16.285.134
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-485.619 -712.923
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-485.619 -712.923
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-485.619 -712.923
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.015.232 -21.181.923
Ödenen Temettüler
0 -25.195.609
Alınan Faiz
4.015.232 4.013.686
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.924.093 11.883.581
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
165.985 395.438
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.090.078 12.279.019
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 66.028.842 67.554.855
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 75.118.920 79.833.874


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 87.683.345 77.113.251
Finansal Yatırımlar
5 10.023.648 9.486.674
Ticari Alacaklar
6 82.643.712 87.374.367
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
14 14.028.765 15.868.177
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
68.614.947 71.506.190
Diğer Alacaklar
7 36.872 15.656
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
14 36.872 15.656
Peşin Ödenmiş Giderler
2.153.059 467.791
Diğer Dönen Varlıklar
9.997 1.104
ARA TOPLAM
182.550.633 174.458.843
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
182.550.633 174.458.843
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 1.341.572 1.341.572
Maddi Duran Varlıklar
8 3.264.075 3.510.391
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 741.579 323.458
Peşin Ödenmiş Giderler
1.557.702 632.076
Ertelenmiş Vergi Varlığı
13 944.442 3.056.452
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
7.849.370 8.863.949
TOPLAM VARLIKLAR
190.400.003 183.322.792
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.699.867 1.790.752
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.699.867 1.790.752
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.699.867 1.790.752
Ticari Borçlar
6 15.146.015 13.911.690
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
14 2.252.755 2.689.385
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
12.893.260 11.222.305
Diğer Borçlar
7 28.292.150 4.752.357
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
14 20.000.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8.292.150 4.752.357
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
13 5.309.297 6.214.455
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.310.827 12.144.080
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
3.981.486 11.856.714
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
329.341 287.366
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4.049.230 3.895.745
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 2.332.832 1.857.601
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.716.398 2.038.144
ARA TOPLAM
58.807.386 42.709.079
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
58.807.386 42.709.079
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.165.570 1.866.714
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.165.570 1.866.714
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.165.570 1.866.714
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.251.198 2.503.456
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
3.251.198 2.503.456
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.416.768 4.370.170
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
63.224.154 47.079.249
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
127.175.849 136.243.543
Ödenmiş Sermaye
10 12.000.000 12.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
10 24.784.239 24.784.239
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10 -985.660 -309.017
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-985.660 -309.017
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-985.660 -309.017
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10 1.122.768 1.122.768
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.122.768 1.122.768
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 18.529.549 15.589.549
Yasal Yedekler
18.529.549 15.589.549
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10 60.116.004 33.435.516
Net Dönem Karı veya Zararı
11.608.949 49.620.488
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
127.175.849 136.243.543
TOPLAM KAYNAKLAR
190.400.003 183.322.792


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
11 38.043.942 30.182.747
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
11 -5.192.389 -6.149.371
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
32.851.553 24.033.376
BRÜT KAR (ZARAR)
32.851.553 24.033.376
Genel Yönetim Giderleri
12 -18.157.492 -13.133.063
Pazarlama Giderleri
-2.203.789 -1.841.841
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
742.432 286.275
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-115 -31
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
13.232.589 9.344.716
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
6.228.012 5.332.550
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-178.137 -199.437
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
19.282.464 14.477.829
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
19.282.464 14.477.829
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-7.673.515 -3.988.393
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
13 -5.392.343 -3.625.282
Ertel
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.406 Değişim: -0,55% Hacim : 23.575 Mio.TL Son veri saati : 15:24
Düşük 2.392 16.05.2022 Yüksek 2.425
Açılış: 2.419
15,5944 Değişim: 0,76%
Düşük 15,4564 16.05.2022 Yüksek 15,6656
Açılış: 15,4775
16,2785 Değişim: 1,02%
Düşük 16,0891 16.05.2022 Yüksek 16,3568
Açılış: 16,1134
906,92 Değişim: 0,57%
Düşük 893,54 16.05.2022 Yüksek 936,74
Açılış: 901,82
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.