KAP ***HSY*** HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

05.11.2021 - 14:15
KAP ***HSY*** HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***HSY*** HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.000.000 24.784.239 -569.880 -569.880 -569.880 1.122.768 1.122.768 1.122.768 14.857.592 15.671.942 33.904.987 96.771.648 96.771.648
Transferler
2.484.561 31.420.426 -33.904.987 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
159.944 159.944 159.944 35.304.632 35.464.576 35.464.576
Dönem Karı (Zararı)
35.304.632 35.304.632 35.304.632
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
159.944 159.944 159.944 159.944 159.944
Kar Payları
10 -25.195.609 -25.195.609 -25.195.609
Dönem Sonu Bakiyeler
7.000.000 24.784.239 -409.936 -409.936 -409.936 1.122.768 1.122.768 1.122.768 17.342.153 21.896.759 35.304.632 107.040.615 107.040.615
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.000.000 24.784.239 -493.193 -493.193 -493.193 1.122.768 1.122.768 1.122.768 17.342.153 21.896.759 47.610.112 119.262.838 119.262.838
Transferler
3.247.396 44.362.716 -47.610.112
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
286.070 286.070 286.070 27.912.199 28.198.269 28.198.269
Dönem Karı (Zararı)
27.912.199 27.912.199 27.912.199
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
286.070 286.070 286.070 286.070 286.070
Sermaye Arttırımı
5.000.000 -5.000.000
Kar Payları
10 -32.823.959 -32.823.959 -32.823.959
Dönem Sonu Bakiyeler
12.000.000 24.784.239 -207.123 -207.123 -207.123 1.122.768 1.122.768 1.122.768 15.589.549 33.435.516 27.912.199 114.637.148 114.637.148


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
29.500.684 13.530.789
Dönem Karı (Zararı)
27.912.199 35.304.632
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.388.575 8.982.720
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8,9 817.254 867.419
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
7.359.178 2.945.416
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7.389.592 2.972.350
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-30.414 -26.934
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-13.499.386 -5.232.879
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-13.499.386 -5.232.879
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-200.063 -829.112
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10.911.592 11.231.876
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
11.254.888 -15.057.371
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
699.116 -602.554
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
13.241.083 -15.706.116
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.778.439 1.010.451
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
19.019.522 -16.716.567
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-843.604 -1.040.676
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.518 -547
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-839.086 -1.040.129
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
847.501 -1.748.351
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.029.207 387.671
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.103.343 318.168
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
74.136 69.503
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.660.001 3.652.655
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.660.001 3.652.655
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
44.555.662 29.229.981
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-4.641.031 -6.708.438
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-10.413.947 -9.202.347
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 211.593
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-113.740 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-113.740 0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-113.740 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-11.790.926 5.239.489
Ödenen Temettüler
-25.195.609 0
Alınan Faiz
13.205.044 5.150.131
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
199.639 89.358
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
17.596.018 18.770.278
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
200.064 829.112
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
17.796.082 19.599.390
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 67.554.855 61.434.270
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 85.350.937 81.033.660


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 93.085.304 78.409.632
Finansal Yatırımlar
5 9.222.176 9.921.292
Ticari Alacaklar
6 67.036.267 80.277.350
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
14 12.741.383 6.962.944
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
54.294.884 73.314.406
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
7 15.775 11.257
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
14 15.775 11.257
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
892.991 1.262.186
Diğer Dönen Varlıklar
505 10.418
ARA TOPLAM
170.253.018 169.892.135
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
170.253.018 169.892.135
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 1.341.572 1.341.572
Maddi Duran Varlıklar
8 3.745.677 3.653.801
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 156.380 102.772
Peşin Ödenmiş Giderler
356.287 834.593
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
356.287 834.593
Ertelenmiş Vergi Varlığı
13 2.203.681 1.330.700
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
7.803.597 7.263.438
TOPLAM VARLIKLAR
178.056.615 177.155.573
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.852.516 1.478.419
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.852.516 1.478.419
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.852.516 1.478.419
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
6 9.210.030 13.454.349
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
14 1.226.178 2.329.521
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7.983.852 11.124.828
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Diğer Borçlar
7 34.577.999 27.497.352
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
14 32.823.959 25.195.609
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.754.040 2.301.743
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
13 3.540.046 3.434.175
Kısa Vadeli Karşılıklar
7.653.924 5.260.411
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
7.400.829 4.976.902
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
253.095 283.509
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.600.480 2.572.561
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 1.274.405 1.166.269
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.326.075 1.406.292
ARA TOPLAM
59.434.995 53.697.267
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
59.434.995 53.697.267
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.729.538 1.932.946
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.729.538 1.932.946
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.729.538 1.932.946
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.254.934 2.262.522
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.254.934 2.262.522
Genel Karşılıklar
0
Muhtemel Riskler İçin Ayrılan Serbest Karşılıklar
0
Sigortacılık Teknik Karşılıkları
0
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.984.472 4.195.468
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
63.419.467 57.892.735
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
114.637.148 119.262.838
Ödenmiş Sermaye
10 12.000.000 7.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
10 24.784.239 24.784.239
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10 -207.123 -493.193
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-207.123 -493.193
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-207.123 -493.193
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10 1.122.768 1.122.768
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.122.768 1.122.768
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 15.589.549 17.342.153
Yasal Yedekler
15.589.549 17.342.153
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10 33.435.516 21.896.759
Net Dönem Karı veya Zararı
27.912.199 47.610.112
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
114.637.148 119.262.838
TOPLAM KAYNAKLAR
178.056.615 177.155.573


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
11 74.266.723 73.449.504 21.002.862 23.932.947
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
11 -10.902.870 -10.558.488 -1.701.407 -3.982.772
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
63.363.853 62.891.016 19.301.455 19.950.175
BRÜT KAR (ZARAR)
63.363.853 62.891.016 19.301.455 19.950.175
Genel Yönetim Giderleri
12 -36.398.939 -25.739.402 -11.031.001 -8.630.199
Pazarlama Giderleri
-4.098.258 -3.531.936 -1.009.585 -1.063.310
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.651.999 719.620 93.938 90.972
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-504 -408 -153 -42
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
24.518.151 34.338.890 7.354.654 10.347.596
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
14.646.763 12.450.093 4.927.105 5.833.986
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-540.762 -341.833 -167.884 -157.925
İştirakler, Müşterek Kontrol Edilen İşletmeler ve Bağlı Ortaklıklardan Diğer Gelirler (Giderler)
199.639 89.358 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
38.823.791 46.536.508 12.113.875 16.023.657
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
38.823.791 46.536.508 12.113.875 16.023.657
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-10.911.592 -11.231.876 -3.288.514 -3.633.306
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
13 -11.856.089 -10.604.746 -3.545.419 -3.635.455
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
13 944.497 -627.130 256.905 2.149
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
27.912.199 35.304.632 8.825.361 12.390.351
DÖNEM KARI (ZARARI)
27.912.199 35.304.632 8.825.361 12.390.351
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
27.912.199 35.304.632 8.825.361 12.390.351
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
286.068 159.944 -6.910 100.179
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
357.585 205.057 -8.638 128.436
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-71.517 -45.113 1.728 -28.257
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-71.517 -45.113 1.728 -28.257
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
286.068 159.944 -6.910 100.179
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
28.198.267 35.464.576 8.818.451 12.490.530
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
28.198.267 35.464.576 8.818.451 12.490.530http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975118


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.009 Değişim: 1,43% Hacim : 42.207 Mio.TL Son veri saati : 16:45
Düşük 1.978 08.12.2021 Yüksek 2.011
Açılış: 1.990
13,6881 Değişim: 1,47%
Düşük 13,4450 08.12.2021 Yüksek 13,7371
Açılış: 13,4901
15,4975 Değişim: 1,84%
Düşük 15,1751 08.12.2021 Yüksek 15,5254
Açılış: 15,2171
784,09 Değişim: 1,25%
Düşük 771,43 08.12.2021 Yüksek 789,01
Açılış: 774,38
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.