KAP ***HSY*** HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

11.08.2021 - 15:49
KAP ***HSY*** HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***HSY*** HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.000.000 24.784.239 -569.880 -569.880 -569.880 1.122.768 1.122.768 1.122.768 14.857.592 15.671.942 33.904.987 96.771.648 96.954.758
Transferler
2.484.561 31.420.426 -33.904.987
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
59.765 59.765 59.765 22.914.281 22.974.046 22.974.046
Dönem Karı (Zararı)
22.914.281 22.914.281 22.914.281
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
59.765 59.765 59.765 59.765 59.765
Kar Payları
10 -25.195.609 -25.195.609 -25.195.609
Dönem Sonu Bakiyeler
7.000.000 24.784.239 -510.115 -510.115 -510.115 1.122.768 1.122.768 1.122.768 17.342.153 21.896.759 22.914.281 94.550.085 94.550.085
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.000.000 24.784.239 -493.193 -493.193 -493.193 1.122.768 1.122.768 1.122.768 17.342.153 21.896.759 47.610.112 119.262.838 119.262.838
Transferler
3.247.396 44.362.716 -47.610.112
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
292.978 292.978 292.978 19.086.838 19.379.816 19.379.816
Dönem Karı (Zararı)
19.086.838 19.086.838 19.086.838
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
292.978 292.978 292.978 292.978 292.978
Sermaye Arttırımı
5.000.000 -5.000.000
Kar Payları
10 -32.823.959 -32.823.959 -32.823.959
Dönem Sonu Bakiyeler
7.000.000 24.784.239 -200.215 -200.215 -200.215 1.122.768 1.122.768 1.122.768 15.589.549 33.435.516 19.086.838 105.818.695 105.818.695


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
35.006.780 5.904.352
Dönem Karı (Zararı)
19.086.838 22.914.281
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.852.203 6.607.072
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8,9 545.691 524.103
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.579.436 2.262.773
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5.549.335 2.313.874
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
30.101 -51.101
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-8.716.192 -3.604.665
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-8.716.192 -3.604.665
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-179.810 -173.709
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7.623.078 7.598.570
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
21.391.409 -12.961.595
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
1.077.371 -380.276
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
21.977.191 -7.683.583
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
219.527 -4.420.303
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
457.405 -2.004.637
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-672.466 986.093
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.667.619 541.111
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
45.330.450 16.559.758
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-4.454.515 -4.832.939
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-5.869.155 -6.034.060
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 211.593
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.140.294 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.140.294 0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.140.294 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-16.623.532 3.614.567
Ödenen Temettüler
-25.195.609 0
Alınan Faiz
8.372.438 3.525.209
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
199.639 89.358
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
17.242.954 9.518.919
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
179.809 173.709
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
17.422.763 9.692.628
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 67.554.855 61.434.270
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 84.977.618 71.126.898


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 92.065.878 78.409.632
Finansal Yatırımlar
5 8.843.921 9.921.292
Ticari Alacaklar
6 58.300.159 80.277.350
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
14 9.675.481 6.962.944
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
48.624.678 73.314.406
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
7 20.302 11.257
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
14 20.302 11.257
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Peşin Ödenmiş Giderler
1.283.087 1.262.186
Diğer Dönen Varlıklar
34.641 10.418
ARA TOPLAM
160.547.988 169.892.135
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
160.547.988 169.892.135
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 1.341.572 1.341.572
Maddi Duran Varlıklar
8 3.993.403 3.653.801
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 104.977 102.772
Peşin Ödenmiş Giderler
356.287 834.593
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
356.287 834.593
Ertelenmiş Vergi Varlığı
13 1.945.048 1.330.700
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
7.741.287 7.263.438
TOPLAM VARLIKLAR
168.289.275 177.155.573
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.917.669 1.478.419
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.917.669 1.478.419
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.917.669 1.478.419
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
6 8.871.249 13.454.349
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
14 1.689.465 2.329.521
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7.181.784 11.124.828
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Diğer Borçlar
7 34.600.675 27.497.352
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
14 32.823.959 25.195.609
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.776.716 2.301.743
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
13 4.539.419 3.434.175
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.171.118 5.260.411
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
5.857.508 4.976.902
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
313.610 283.509
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.626.888 2.572.561
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 1.407.703 1.166.269
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.219.185 1.406.292
ARA TOPLAM
58.727.018 53.697.267
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
58.727.018 53.697.267
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.607.684 1.932.946
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.607.684 1.932.946
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.607.684 1.932.946
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.135.878 2.262.522
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.135.878 2.262.522
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.743.562 4.195.468
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
62.470.580 57.892.735
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
105.818.695 119.262.838
Ödenmiş Sermaye
10 12.000.000 7.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
10 24.784.239 24.784.239
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10 -200.215 -493.193
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-200.215 -493.193
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-200.215 -493.193
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10 1.122.768 1.122.768
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.122.768 1.122.768
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 15.589.549 17.342.153
Yasal Yedekler
15.589.549 17.342.153
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
33.435.516 21.896.759
Net Dönem Karı veya Zararı
19.086.838 47.610.112
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
105.818.695 119.262.838
TOPLAM KAYNAKLAR
168.289.275 177.155.573


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
11 53.263.861 49.516.557 23.081.114 23.679.104
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
11 -9.201.463 -6.575.716 -3.052.092 -3.479.676
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
44.062.398 42.940.841 20.029.022 20.199.428
BRÜT KAR (ZARAR)
44.062.398 42.940.841 20.029.022 20.199.428
Genel Yönetim Giderleri
12 -25.367.938 -17.109.203 -12.234.874 -8.194.812
Pazarlama Giderleri
12 -3.088.673 -2.468.626 -1.246.832 -1.055.896
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.558.061 628.648 1.271.786 140.737
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-351 -366 -320 -31
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
17.163.497 23.991.294 7.818.782 11.089.426
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
9.719.658 6.616.107 4.387.107 2.813.946
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-372.878 -183.908 -173.441 -37.967
İştirakler, Müşterek Kontrol Edilen İşletmeler ve Bağlı Ortaklıklardan Diğer Gelirler (Giderler)
199.639 89.358 199.639 89.358
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
26.709.916 30.512.851 12.232.087 13.954.763
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
26.709.916 30.512.851 12.232.087 13.954.763
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-7.623.078 -7.598.570 -3.634.685 -3.119.700
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
13 -8.310.670 -6.969.291 -4.685.388 -3.153.492
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
13 687.592 -629.279 1.050.703 33.792
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
19.086.838 22.914.281 8.597.402 10.835.063
DÖNEM KARI (ZARARI)
19.086.838 22.914.281 8.597.402 10.835.063
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
19.086.838 22.914.281 8.597.402 10.835.063
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
292.978 59.765 215.268 -51.069
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
366.223 76.621 269.085 -65.474
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-73.245 -16.856 -53.817 14.405
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-73.245 -16.856 -53.817 14.405
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
292.978 59.765 215.268 -51.069
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
19.379.816 22.974.046 8.812.670 10.783.994
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.396 Değişim: 0,28% Hacim : 5.719 Mio.TL Son veri saati : 13:47
Düşük 1.393 21.09.2021 Yüksek 1.404
Açılış: 1.401
8,6583 Değişim: -0,07%
Düşük 8,6072 21.09.2021 Yüksek 8,6741
Açılış: 8,6647
10,1655 Değişim: 0,05%
Düşük 10,1034 21.09.2021 Yüksek 10,1968
Açılış: 10,1609
491,90 Değişim: 0,06%
Düşük 487,50 21.09.2021 Yüksek 492,91
Açılış: 491,59
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.