KAP ***HSY*** HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

24.05.2021 - 16:59
KAP ***HSY*** HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***HSY*** HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.000.000 24.784.239 -569.880 -569.880 -569.880 1.122.768 1.122.768 1.122.768 14.857.592 15.671.942 34.088.097 96.954.758 96.954.758
Transferler
10 2.484.561 31.603.536 -34.088.097
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
110.834 110.834 110.834 12.079.218 12.190.052 12.190.052
Dönem Karı (Zararı)
12.079.218 12.079.218 12.079.218
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
110.834 110.834 110.834 110.834 110.834
Kar Payları
10 -25.195.609 -25.195.609 -25.195.609
Dönem Sonu Bakiyeler
7.000.000 24.784.239 -459.046 -459.046 -459.046 1.122.768 1.122.768 1.122.768 17.342.153 22.079.869 12.079.218 83.949.201 83.949.201
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.000.000 24.784.239 -493.193 -493.193 -493.193 1.122.768 1.122.768 1.122.768 17.342.153 21.896.759 47.610.112 119.262.838 119.262.838
Transferler
10 3.247.396 44.362.716 -47.610.112
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
77.712 77.712 77.712 10.489.436 10.567.148 10.567.148
Dönem Karı (Zararı)
10.489.436 10.489.436 10.489.436
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
77.712 77.712 77.712 10 -32.823.959 -32.823.959 -32.823.959
Dönem Sonu Bakiyeler
7.000.000 24.784.239 -415.481 -415.481 -415.481 1.122.768 1.122.768 1.122.768 20.589.549 33.435.516 10.489.436 97.006.027 97.006.027


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
33.778.427 12.123.557
Dönem Karı (Zararı)
10.489.436 12.079.218
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.932.063 4.256.916
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8,9 298.808 315.088
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.217.951 1.379.261
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.217.951 1.430.362
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -51.101
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-4.177.651 -1.836.740
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-4.177.651 -1.836.740
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-395.438 -79.563
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.988.393 4.478.870
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
43.368.825 14.345.167
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
320.772 -127.755
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
52.121.516 2.576.193
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-566.595 -906.613
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
79.659 -1.646.757
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-206.560 488.255
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.379.967 13.961.844
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
55.790.324 30.681.301
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-5.726.763 -6.515.931
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-16.285.134 -12.436.516
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 394.703
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-712.923 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-712.923 0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-712.923
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-21.181.923 1.844.745
Ödenen Temettüler
-25.195.609 0
Alınan Faiz
4.013.686 1.844.745
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.883.581 13.968.302
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
395.438 79.563
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
12.279.019 14.047.865
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 67.554.855 61.434.270
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 79.833.874 75.482.135


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 90.981.873 78.409.632
Finansal Yatırımlar
5 9.600.520 9.921.292
Ticari Alacaklar
6 53.586.830 80.277.350
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
14 7.789.593 6.962.944
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
45.797.237 73.314.406
Diğer Alacaklar
7 15.602 11.257
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
14 15.602 11.257
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
1.329.444 1.262.186
Diğer Dönen Varlıklar
25.858 10.418
ARA TOPLAM
155.540.127 169.892.135
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
155.540.127 169.892.135
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 1.341.572 1.341.572
Maddi Duran Varlıklar
8 4.046.053 3.653.801
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 124.634 102.772
Peşin Ödenmiş Giderler
687.676 834.593
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
687.676 834.593
Ertelenmiş Vergi Varlığı
13 771.281 1.330.700
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.971.216 7.263.438
TOPLAM VARLIKLAR
162.511.343 177.155.573
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.054.854 1.478.419
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.054.854 1.478.419
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.054.854 1.478.419
Ticari Borçlar
6 13.377.045 13.454.349
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
14 2.081.297 2.329.521
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
11.295.748 11.124.828
Diğer Borçlar
7 37.134.592 27.497.352
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
14 32.823.959 25.195.609
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
4.310.633 2.301.743
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
13 3.491.069 3.434.175
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.206.632 5.260.411
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
2.923.123 4.976.902
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
283.509 283.509
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.122.547 2.572.561
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 644.570 1.166.269
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.477.977 1.406.292
ARA TOPLAM
61.386.739 53.697.267
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
61.386.739 53.697.267
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.823.988 1.932.946
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.823.988 1.932.946
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.823.988 1.932.946
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.294.589 2.262.522
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.294.589 2.262.522
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.118.577 4.195.468
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
65.505.316 57.892.735
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
97.006.027 119.262.838
Ödenmiş Sermaye
10 7.000.000 7.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
10 24.784.239 24.784.239
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10 -415.481 -493.193
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-415.481 -493.193
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-415.481 -493.193
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10 1.122.768 1.122.768
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.122.768 1.122.768
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 20.589.549 17.342.153
Yasal Yedekler
20.589.549 17.342.153
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10 33.435.516 21.896.759
Net Dönem Karı veya Zararı
10.489.436 47.610.112
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
97.006.027 119.262.838
TOPLAM KAYNAKLAR
162.511.343 177.155.573


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
11 30.182.747 25.837.453
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
11 -6.149.371 -3.096.040
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
24.033.376 22.741.413
BRÜT KAR (ZARAR)
24.033.376 22.741.413
Genel Yönetim Giderleri
12 -13.133.063 -8.914.391
Pazarlama Giderleri
-1.841.841 -1.412.730
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
286.275 487.911
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-31 -335
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.344.716 12.901.868
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
5.332.550 3.802.161
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-199.437 -145.941
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
14.477.829 16.558.088
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
14.477.829 16.558.088
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.988.393 -4.478.870
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
13 -3.625.282 -3.815.799
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
13 -363.111 -663.071
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
10.489.436 12.079.218
DÖNEM KARI (ZARARI)
10.489.436 12.079.218
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
10.489.436 12.079.218
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
77.710 110.834
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
97.138 142.095
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-19.428 -31.261
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-19.428 -31.261
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
77.710 110.834
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
10.567.146 12.190.052
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
10.567.146 12.190.052http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937502


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.391 Değişim: -1,63% Hacim : 14.073 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.389 18.06.2021 Yüksek 1.422
Açılış: 1.418
8,7373 Değişim: 0,21%
Düşük 8,6544 18.06.2021 Yüksek 8,7484
Açılış: 8,7193
10,3678 Değişim: -0,29%
Düşük 10,3179 18.06.2021 Yüksek 10,4039
Açılış: 10,3975
495,67 Değişim: -0,30%
Düşük 494,70 18.06.2021 Yüksek 502,48
Açılış: 497,14
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.