KAP ***HSY*** HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2021 - 21:36
KAP ***HSY*** HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***HSY*** HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.000.000 24.784.239 -556.468 -556.468 -556.468 1.122.768 1.122.768 1.122.768 12.377.810 11.508.031 31.791.509 88.027.889 88.027.889
Transferler
2.479.782 29.311.727 -31.791.509
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-13.412 -13.412 -13.412 33.904.987 33.891.575 33.891.575
Dönem Karı (Zararı)
33.904.987 33.904.987 33.904.987
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-13.412 -13.412 -13.412 -13.412 -13.412
Kar Payları
13 -25.147.816 -25.147.816 -25.147.816
Dönem Sonu Bakiyeler
7.000.000 24.784.239 -569.880 -569.880 -569.880 1.122.768 1.122.768 1.122.768 14.857.592 15.671.942 33.904.987 96.771.648 96.771.648
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.000.000 24.784.239 -569.880 -569.880 -569.880 1.122.768 1.122.768 1.122.768 14.857.592 15.671.942 33.904.987 96.771.468 96.771.468
Transferler
2.484.561 31.420.426 -33.904.987
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
76.687 76.687 76.687 47.610.112 47.686.799 47.686.799
Dönem Karı (Zararı)
47.610.112 47.610.112 47.610.112
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
76.687 76.687 76.687 76.687 76.687
Kar Payları
13 -25.195.609 -25.195.609 -25.195.609
Dönem Sonu Bakiyeler
7.000.000 24.784.239 -493.193 -493.193 -493.193 1.122.768 1.122.768 1.122.768 17.342.153 21.896.759 47.610.112 119.262.838 119.262.838


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.180.767 3.388.806
Dönem Karı (Zararı)
47.610.112 33.904.987
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
11.709.905 2.158.261
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 1.062.501 1.367.874
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.418.524 5.138.166
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.439.323 5.189.267
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-20.799 -51.101
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-7.901.279 -14.532.561
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-7.901.279 -14.532.561
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-395.438 -86.398
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 14.525.597 10.271.180
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-42.006.384 8.954.844
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-209.191 5.499.841
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-44.501.684 2.320.027
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-368.578 -1.802.689
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-44.133.106 4.122.716
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-955.820 -13.243
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.165 -1.028
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-954.655 -12.215
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.815.596 372
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.359.949 407.881
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.298.385 349.905
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
61.564 57.976
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.115.958 739.966
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4.115.958 739.966
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
17.313.633 45.018.092
Ödenen Temettüler
13 0 -25.147.816
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-6.730.438 -6.530.003
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-12.763.962 -9.951.467
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -210.253
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -210.253
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 0 -23.253
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 0 -187.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.905.914 14.545.674
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0
Alınan Faiz
7.816.556 14.476.296
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
89.358 69.378
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.725.147 17.724.227
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
395.438 86.398
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.120.585 17.810.625
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 61.434.270 43.623.645
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 67.554.855 61.434.270


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 78.409.632 67.763.640
Finansal Yatırımlar
5 9.921.292 9.712.101
Ticari Alacaklar
6 80.277.350 35.564.073
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
21 6.962.944 6.594.366
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
73.314.406 28.969.707
Diğer Alacaklar
7 11.257 10.092
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
21 11.257 10.092
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
12 1.262.186 264.380
Diğer Dönen Varlıklar
12 10.418 12.938
ARA TOPLAM
169.892.135 113.327.224
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
169.892.135 113.327.224
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 1.341.572 1.341.572
Maddi Duran Varlıklar
8 3.653.801 4.719.231
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 102.772 183.683
Peşin Ödenmiş Giderler
12 834.593 16.803
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
834.593 16.803
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 1.330.700 1.775.237
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
7.263.438 8.036.526
TOPLAM VARLIKLAR
177.155.573 121.363.750
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.478.419 765.053
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.478.419 765.053
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.478.419 765.053
Ticari Borçlar
6 13.454.349 7.564.359
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
21 2.329.521 1.031.136
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
11.124.828 6.533.223
Diğer Borçlar
7 27.497.352 1.583.535
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
25.195.609 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.301.743 1.583.535
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 3.434.175 2.097.904
Kısa Vadeli Karşılıklar
5.260.411 5.978.525
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 4.976.902 5.674.145
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 283.509 304.380
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 2.572.561 1.349.619
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
21 1.166.269 758.196
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.406.292 591.423
ARA TOPLAM
53.697.267 19.338.995
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
53.697.267 19.338.995
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.932.946 3.340.437
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
11 1.932.946 3.340.437
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.932.946 3.340.437
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.262.522 1.912.670
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.262.522 1.912.670
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.195.468 5.253.107
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
57.892.735 24.592.102
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
119.262.838 96.771.648
Ödenmiş Sermaye
13 7.000.000 7.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
13 24.784.239 24.784.239
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-493.193 -569.880
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -493.193 -569.880
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-493.193 -569.880
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.122.768 1.122.768
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
13 1.122.768 1.122.768
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 17.342.153 14.857.592
Yasal Yedekler
17.342.153 14.857.592
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 21.896.759 15.671.942
Net Dönem Karı veya Zararı
47.610.112 33.904.987
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
119.262.838 96.771.648
TOPLAM KAYNAKLAR
177.155.573 121.363.750


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
14 105.863.228 73.569.847
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
14 -16.002.334 -7.043.724
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
89.860.894 66.526.123
BRÜT KAR (ZARAR)
89.860.894 66.526.123
Genel Yönetim Giderleri
15 -37.495.604 -35.168.409
Pazarlama Giderleri
15 -5.142.510 -3.323.144
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 815.344 610.077
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -446 -802
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
48.037.678 28.643.845
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
17 14.462.740 16.045.195
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
18 -454.067 -582.251
İştirakler, Müşterek Kontrol Edilen İşletmeler ve Bağlı Ortaklıklardan Diğer Gelirler (Giderler)
89.358 69.378
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
62.135.709 44.176.167
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
62.135.709 44.176.167
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-14.525.597 -10.271.180
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -14.100.232 -10.208.394
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 -425.365 -62.786
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
47.610.112 33.904.987
DÖNEM KARI (ZARARI)
47.610.112 33.904.987
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
47.610.112 33.904.987
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
76.687 -13.412
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 95.859 -17.195
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-19.172 3.783
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-19.172 3.783
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
76.687 -13.412
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
47.686.799 33.891.575
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
47.686.799 33.891.575http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914290


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.377 Değişim: -0,04% Hacim : 10.911 Mio.TL Son veri saati : 15:25
Düşük 1.357 20.04.2021 Yüksek 1.386
Açılış: 1.376
8,1242 Değişim: 0,44%
Düşük 8,0681 20.04.2021 Yüksek 8,1334
Açılış: 8,0883
9,7860 Değişim: 0,48%
Düşük 9,7152 20.04.2021 Yüksek 9,8174
Açılış: 9,739
462,30 Değişim: 0,38%
Düşük 459,40 20.04.2021 Yüksek 463,56
Açılış: 460,54
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.