KAP ***HSY*** HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2020 - 14:14
KAP ***HSY*** HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***HSY*** HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.000.000 24.784.239 -556.468 -556.468 -556.468 1.122.768 1.122.768 1.122.768 12.377.810 11.508.031 31.791.509 88.027.889 88.027.889
Transferler
2.479.782 29.311.727 -31.791.509
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-170.034 -170.034 -170.034 21.476.888 21.306.854 21.306.854
Dönem Karı (Zararı)
21.476.888 21.476.888 21.476.888
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-170.034 -170.034 -170.034 -170.034 -170.034
Kar Payları
10 -25.147.816 -25.147.816 -25.147.816
Dönem Sonu Bakiyeler
7.000.000 24.784.239 -726.502 -726.502 -726.502 1.122.768 1.122.768 1.122.768 14.857.592 15.671.942 21.476.888 84.186.927 84.186.927
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.000.000 24.784.239 -556.468 -556.468 -569.880 1.122.768 1.122.768 1.122.768 14.857.592 15.671.942 33.904.987 96.771.648 96.771.648
Transferler
2.484.561 31.420.426 -33.904.987 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
159.944 159.944 159.944 35.304.632 35.464.576 35.464.576
Dönem Karı (Zararı)
35.304.632 35.304.632 35.304.632
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
159.944 159.944 159.944 159.944 159.944
Kar Payları
10 -25.195.609 -25.195.609 -25.195.609
Dönem Sonu Bakiyeler
7.000.000 24.784.239 409.936 409.936 409.936 1.122.768 1.122.768 1.122.768 17.342.153 21.896.759 35.304.632 107.040.615 107.040.615


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
13.530.789 1.413.7 35.304.632 21.476.888
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
8.982.720 1.527.480
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8, 9 867.419 900.013
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.945.416 5.416.604
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.972.350 5.440.771
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-26.934 -24.167
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-5.232.879 -12.525.001
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-5.232.879 -12.525.001
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-829.112 8.110
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11.231.876 7.727.754
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-15.057.371 16.113.141
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-602.554 4.650.243
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.706.116 11.436.138
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.010.451 1.126.813
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-16.716.567 10.309.325
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.040.676 -12.748
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-547 -1.604
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.040.129 -11.144
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.748.351 -349.910
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
387.671 440.396
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
318.168 251.935
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
69.503 188.461
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.652.655 -50.978
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3.652.655 -50.978
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
29.229.981 39.117.509
Ödenen Temettüler
0 -25.147.816
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-6.708.438 -5.091.496
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-9.202.347 -7.464.490
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
211.593
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -149.850
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 -149.850
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 -15.350
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 -134.500
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.239.489 12.544.155
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0
Alınan Faiz
5.150.131 12.474.777
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
89.358 69.378
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
18.770.278 13.808.012
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
829.112 -8.110
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
19.599.390 13.799.902
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 61.434.270 43.623.645
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 81.033.660 57.423.547


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 89.811.161 67.763.640
Finansal Yatırımlar
5 10.314.655 9.712.101
Ticari Alacaklar
6 51.270.189 35.564.073
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
14 5.583.915 6.594.366
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
45.686.274 28.969.707
Diğer Alacaklar
7 10.639 10.092
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
14 10.639 10.092
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
1.407.658 264.380
Diğer Dönen Varlıklar
12.055 12.938
ARA TOPLAM
152.826.357 113.327.224
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
152.826.357 113.327.224
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 1.341.572 1.341.572
Maddi Duran Varlıklar
8 3.913.580 4.719.231
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 121.912 183.683
Peşin Ödenmiş Giderler
616.437 16.803
Ertelenmiş Vergi Varlığı
13 1.102.994 1.775.237
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
7.096.495 8.036.526
TOPLAM VARLIKLAR
159.922.852 121.363.750
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.527.011 765.053
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.527.011 765.053
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.527.011 765.053
Ticari Borçlar
6 10.406.772 7.564.359
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
14 1.349.304 1.031.136
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9.057.468 6.533.223
Diğer Borçlar
7 28.324.541 1.583.535
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
14 25.195.609 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
3.128.932 1.583.535
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
13 3.494.863 2.097.904
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.589.208 5.978.525
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
3.436.884 5.674.145
Sigortacılık Teknik Karşılıkları
0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
152.324 304.380
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.551.950 1.349.619
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 979.608 758.196
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
572.342 591.423
ARA TOPLAM
48.894.345 19.338.995
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
48.894.345 19.338.995
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.932.946 3.340.437
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.932.946 3.340.437
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.932.946 3.340.437
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.054.946 1.912.670
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.054.946 1.912.670
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.987.892 5.253.107
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
52.882.237 24.592.102
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
107.040.615 96.771.648
Ödenmiş Sermaye
10 7.000.000 7.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
10 24.784.239 24.784.239
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-409.936 -569.880
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-409.936 -569.880
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10 -409.936 -569.880
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.122.768 1.122.768
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
10 1.122.768 1.122.768
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 17.342.153 14.857.592
Yasal Yedekler
17.342.153 14.857.592
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10 21.896.759 15.671.942
Net Dönem Karı veya Zararı
35.304.632 33.904.987
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
107.040.615 96.771.648
TOPLAM KAYNAKLAR
159.922.852 121.363.750


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
0
Satışların Maliyeti
0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
11 73.449.504 51.044.812 23.932.947 17.402.973
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
11 -10.558.488 -4.487.557 -3.982.772 -1.562.594
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
62.891.016 46.557.255 19.950.175 15.840.379
BRÜT KAR (ZARAR)
62.891.016 46.557.255 19.950.175 15.840.379
Genel Yönetim Giderleri
12 -25.739.402 -28.237.603 -8.630.199 -9.067.670
Pazarlama Giderleri
-3.531.936 -2.354.762 -1.063.310 -800.740
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
719.620 507.016 90.972 63.802
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-408 -709 -42 -50
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
34.338.890 16.471.197 10.347.596 6.035.721
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
12.450.093 13.125.849 5.833.986 3.914.908
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-341.833 -461.782 -157.925 -107.158
İştirakler, Müşterek Kontrol Edilen İşletmeler ve Bağlı Ortaklıklardan Diğer Gelirler (Giderler)
89.358 69.378 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
46.536.508 29.204.642 16.023.657 9.843.471
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
46.536.508 29.204.642 16.023.657 9.843.471
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-11.231.876 -7.727.754 -3.633.306 -2.172.932
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
13 -10.604.746 -7.980.644 -3.635.455 -2.762.580
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
13 -627.130 252.890 2.149 589.648
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
35.304.632 21.476.888 12.390.351 7.670.539
DÖNEM KARI (ZARARI)
35.304.632 21.476.888 12.390.351 7.670.539
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
35.304.632 21.476.888 12.390.351 7.670.539
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
159.944 -170.034 100.179 -274.522
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
205.057 -217.992 128.436 -351.951
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-45.113 47.958 -28.257 77.429
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-45.113 47.958 -28.257 77.429
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
159.944 -170.034 100.179 -274.522
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
35.464.576 21.306.854 12.490.530 7.396.017
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
35.464.576 21.306.854 12.490.530 7.396.017http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887110


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.381 Değişim: 0,00% Hacim : 39.185 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 2.346 23.05.2022 Yüksek 2.398
Açılış: 2.392
15,9387 Değişim: 0,08%
Düşük 15,9172 24.05.2022 Yüksek 15,9516
Açılış: 15,9256
17,0147 Değişim: -0,13%
Düşük 16,8668 24.05.2022 Yüksek 17,0666
Açılış: 17,036
948,22 Değişim: -0,06%
Düşük 948,13 24.05.2022 Yüksek 950,65
Açılış: 948,79
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.