KAP ***HSY*** HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

14.08.2020 - 18:25
KAP ***HSY*** HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***HSY*** HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.000.000 24.784.239 -556.468 -556.468 -556.468 1.122.768 1.122.768 1.122.768 12.377.810 11.508.031 31.791.509 88.027.889 88.027.889
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 2.479.782 29.311.727 -31.791.509 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 104.488 104.488 104.488 0 0 0 0 0 13.806.349 13.910.837 13.910.837
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.806.349 13.806.349 13.806.349
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 104.488 104.488 104.488 0 0 0 0 0 0 104.488 104.488
Kar Payları
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -25.147.816 0 -25.147.816 -25.147.816
Dönem Sonu Bakiyeler
7.000.000 24.784.239 -451.980 -451.980 -451.980 1.122.768 1.122.768 1.122.768 14.857.592 15.671.942 13.806.349 76.790.910 76.790.910
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.000.000 24.784.239 -569.880 -569.880 -569.880 1.122.768 1.122.768 1.122.768 14.857.592 15.671.942 33.904.987 96.771.648 96.771.648
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 2.484.561 31.420.426 -33.904.987 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 59.765 59.765 59.765 0 0 0 0 0 22.914.281 22.974.046 22.974.046
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.914.281 22.914.281 22.914.281
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 59.765 59.765 59.765 0 0 0 0 0 0 59.765 59.765
Kar Payları
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -25.195.609 0 -25.195.609 -25.195.609
Dönem Sonu Bakiyeler
7.000.000 24.784.239 -510.115 -510.115 -510.115 1.122.768 1.122.768 1.122.768 17.342.153 21.896.759 22.914.281 94.550.085 94.550.085


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.904.352 10.053.731
Dönem Karı (Zararı)
22.914.281 13.806.349
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
6.607.072 1.683.871
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8,9 524.103 597.296
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.262.773 4.073.545
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.313.874 3.998.805
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-51.101 74.740
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-3.604.665 -8.287.266
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-3.604.665 -8.287.266
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-173.709 -254.526
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7.598.570 5.554.822
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-12.961.595 4.822.251
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-380.276 5.243.509
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.683.583 366.529
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-556.785 -3.447.646
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-7.126.798 3.814.175
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.420.303 -27.250
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.761 -1.345
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.418.542 -25.905
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-2.004.637 -673.584
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
986.093 399.891
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.041.258 332.037
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-55.165 67.854
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
541.111 -486.844
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -486.844
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
541.111 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
16.559.758 20.312.471
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-4.832.939 -5.269.041
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-6.034.060 -4.989.699
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
211.593 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0 -42.350
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -15.350
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -27.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.614.567 8.218.444
Ödenen Temettüler
0 0
Alınan Faiz
3.525.209 8.149.066
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
89.358 69.378
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.518.919 18.229.825
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
173.709 254.526
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.692.628 18.484.351
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 61.434.270 43.623.645
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 71.126.898 62.107.996


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 80.617.260 67.763.640
Finansal Yatırımlar
5 10.092.377 9.712.101
Ticari Alacaklar
6 43.247.656 35.564.073
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
14 7.151.151 6.594.366
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
36.096.505 28.969.707
Diğer Alacaklar
7 3.358.948 10.092
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11.853 10.092
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.347.095 0
Peşin Ödenmiş Giderler
1.463.532 264.380
Diğer Dönen Varlıklar
43.370 12.938
ARA TOPLAM
138.823.143 113.327.224
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
138.823.143 113.327.224
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 1.341.572 1.341.572
Maddi Duran Varlıklar
8 4.236.308 4.719.231
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 142.503 183.683
Peşin Ödenmiş Giderler
822.288 16.803
Ertelenmiş Vergi Varlığı
13 1.129.102 1.775.237
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
7.671.773 8.036.526
TOPLAM VARLIKLAR
146.494.916 121.363.750
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.646.790 765.053
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.646.790 765.053
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.646.790 765.053
Ticari Borçlar
6 11.721.345 7.564.359
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
14 2.072.394 1.031.136
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9.648.951 6.533.223
Diğer Borçlar
7 26.820.984 1.583.535
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
14 25.195.609 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.625.375 1.583.535
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
13 3.033.135 2.097.904
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.316.808 5.978.525
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
3.067.428 5.674.145
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
249.380 304.380
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.379.050 1.349.619
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 708.126 758.196
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
670.924 591.423
ARA TOPLAM
47.918.112 19.338.995
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
47.918.112 19.338.995
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.932.946 3.340.437
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.932.946 3.340.437
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.932.946 3.340.437
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.093.773 1.912.670
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.093.773 1.912.670
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.026.719 5.253.107
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
51.944.831 24.592.102
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
94.550.085 96.771.648
Ödenmiş Sermaye
10 7.000.000 7.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
10 24.784.239 24.784.239
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-510.115 -569.880
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-510.115 -569.880
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-510.115 -569.880
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10 1.122.768 1.122.768
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.122.768 1.122.768
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 17.342.153 14.857.592
Yasal Yedekler
17.342.153 14.857.592
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10 21.896.759 15.671.942
Net Dönem Karı veya Zararı
22.914.281 33.904.987
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
94.550.085 96.771.648
TOPLAM KAYNAKLAR
146.494.916 121.363.750


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
0 0 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
11 49.516.557 33.641.839 23.679.104 14.536.554
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
11 -6.575.716 -2.924.963 -3.479.676 -1.249.272
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
42.940.841 30.716.876 20.199.428 13.287.282
BRÜT KAR (ZARAR)
42.940.841 30.716.876 20.199.428 13.287.282
Genel Yönetim Giderleri
12 -17.109.203 -19.169.933 -8.194.812 -8.696.140
Pazarlama Giderleri
12 -2.468.626 -1.554.022 -1.055.896 -695.303
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
628.648 443.214 140.737 361.990
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-366 -659 -31 -326
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
23.991.294 10.435.476 11.089.426 4.257.503
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
6.616.107 9.210.941 2.813.946 4.725.278
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-183.908 -354.624 -37.967 -349.793
İştirakler, Müşterek Kontrol Edilen İşletmeler ve Bağlı Ortaklıklardan Diğer Gelirler (Giderler)
89.358 69.378 89.358 69.378
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
30.512.851 19.361.171 13.954.763 8.702.366
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
30.512.851 19.361.171 13.954.763 8.702.366
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-7.598.570 -5.554.822 -3.119.700 -2.019.610
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
13 -6.969.291 -5.218.064 -3.153.492 -2.357.015
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
13 -629.279 -336.758 33.792 337.405
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
22.914.281 13.806.349 10.835.063 6.682.756
DÖNEM KARI (ZARARI)
22.914.281 13.806.349 10.835.063 6.682.756
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
22.914.281 13.806.349 10.835.063 6.682.756
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
59.765 104.488 -51.069 156.726
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
76.621 133.959 -65.474 200.930
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-16.856 -29.471 14.405 -44.204
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-16.856 -29.471 14.405 -44.204
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
59.765 104.488 -51.069 156.726
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
22.974.046 13.910.837 10.783.994 6.839.482
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
22.974.046 13.910.837 10.783.994 6.839.482http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869141


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.454 Değişim: 0,90% Hacim : 15.339 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.446 17.05.2021 Yüksek 1.455
Açılış: 1.447
8,3109 Değişim: -1,71%
Düşük 8,3059 17.05.2021 Yüksek 8,4544
Açılış: 8,4544
10,1127 Değişim: -1,54%
Düşük 10,0998 17.05.2021 Yüksek 10,2739
Açılış: 10,2709
498,50 Değişim: -0,53%
Düşük 495,22 17.05.2021 Yüksek 503,52
Açılış: 501,15
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.