KAP ***HSBCB* *HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

22.11.2021 - 18:23
KAP ***HSBCB* *HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***HSBCB******HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
652.290 0 0 272.693 0 -24.980 0 0 0 26.011 388 0 1.736.591 0 478.872 3.141.865 0 3.141.865
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
652.290 0 0 272.693 0 -24.980 0 0 0 26.011 388 0 1.736.591 0 478.872 3.141.865 0 3.141.865
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 7.697 0 0 0 -21.543 -388 0 0 0 264.980 250.746 0 250.746
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
(V-a) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 478.872 0 -478.872 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 478.872 0 -478.872 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
652.290 0 0 272.693 0 -17.283 0 0 0 4.468 0 0 2.215.463 0 264.980 3.392.611 0 3.392.611
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
652.290 0 0 272.693 0 -20.974 0 0 0 9.735 0 0 2.215.463 0 452.732 3.581.939 0 3.581.939
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
652.290 0 0 272.693 0 -20.974 0 0 0 9.735 0 0 2.215.463 0 452.732 3.581.939 0 3.581.939
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 10.328 0 0 0 -88.239 0 0 0 0 532.190 454.279 0 454.279
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
(V-a) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 38.195 0 0 0 0 0 0 0 0 414.537 0 -452.732 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 452.732 0 -452.732 0 0 0
Diğer
0 0 0 38.195 0 0 0 0 0 0 0 0 -38.195 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
652.290 0 0 310.888 0 -10.646 0 0 0 -78.504 0 0 2.630.000 0 532.190 4.036.218 0 4.036.218


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
33.267.671 111.920.762 145.188.433 31.467.620 120.835.138 152.302.758
GARANTİ VE KEFALETLER
(III-a-2,3) 1.334.443 7.854.317 9.188.760 1.290.594 4.989.163 6.279.757
Teminat Mektupları
1.304.443 4.015.971 5.320.414 1.265.594 2.782.345 4.047.939
Diğer Teminat Mektupları
1.304.443 4.015.971 5.320.414 1.265.594 2.782.345 4.047.939
Banka Kredileri
1.181 1.181 412 412
İthalat Kabul Kredileri
1.181 1.181 412 412
Akreditifler
30.000 3.598.784 3.628.784 25.000 2.002.452 2.027.452
Belgeli Akreditifler
30.000 2.052.318 2.082.318 25.000 1.151.801 1.176.801
Diğer Akreditifler
1.546.466 1.546.466 850.651 850.651
Diğer Garantilerimizden
238.381 238.381 203.954 203.954
TAAHHÜTLER
(III-a-1) 5.926.406 6.608.824 12.535.230 6.589.498 12.199.301 18.788.799
Cayılamaz Taahhütler
5.926.406 6.608.824 12.535.230 6.589.498 12.199.301 18.788.799
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
1.683.319 6.608.020 8.291.339 2.515.099 12.198.628 14.713.727
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
240.191 240.191 188.459 188.459
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
14.766 14.766 15.531 15.531
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
2.286 2.286 2.286 2.286
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
3.422.547 3.422.547 3.308.035 3.308.035
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
21.127 21.127 18.102 18.102
Diğer Cayılamaz Taahhütler
542.170 804 542.974 541.986 673 542.659
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(III-b) 26.006.822 97.457.621 123.464.443 23.587.528 103.646.674 127.234.202
Alım Satım Amaçlı İşlemler
26.006.822 97.457.621 123.464.443 23.587.528 103.646.674 127.234.202
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
6.770.949 12.422.436 19.193.385 5.620.930 8.754.954 14.375.884
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
5.738.227 3.968.968 9.707.195 3.745.276 3.555.430 7.300.706
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
1.032.722 8.453.468 9.486.190 1.875.654 5.199.524 7.075.178
Para ve Faiz Swap İşlemleri
12.971.635 71.721.138 84.692.773 9.480.572 79.283.673 88.764.245
Swap Para Alım İşlemleri
3.880.681 25.643.492 29.524.173 2.600.667 28.493.327 31.093.994
Swap Para Satım İşlemleri
7.290.954 25.621.014 32.911.968 6.879.905 27.708.756 34.588.661
Swap Faiz Alım İşlemleri
900.000 10.228.316 11.128.316 11.540.795 11.540.795
Swap Faiz Satım İşlemleri
900.000 10.228.316 11.128.316 11.540.795 11.540.795
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
6.264.238 9.077.622 15.341.860 8.486.026 10.552.554 19.038.580
Para Alım Opsiyonları
3.132.119 4.538.811 7.670.930 4.243.013 5.276.277 9.519.290
Para Satım Opsiyonları
3.132.119 4.538.811 7.670.930 4.243.013 5.276.277 9.519.290
Diğer
4.236.425 4.236.425 5.055.493 5.055.493
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
866.705.555 66.495.260 933.200.815 683.263.315 42.615.226 725.878.541
EMANET KIYMETLER
798.491.967 26.690.892 825.182.859 615.186.270 8.122.872 623.309.142
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
165.791 165.791 174.752 174.752
Emanete Alınan Menkul Değerler
796.359.681 18.173.998 814.533.679 612.999.046 1.058.659 614.057.705
Tahsile Alınan Çekler
8.070 176.269 184.339 25.701 130.671 156.372
Tahsile Alınan Ticari Senetler
206.663 24.390 231.053 121.941 25.484 147.425
Diğer Emanet Kıymetler
1.751.762 8.316.235 10.067.997 1.864.830 6.908.058 8.772.888
REHİNLİ KIYMETLER
65.537.324 21.409.927 86.947.251 65.783.256 21.641.484 87.424.740
Menkul Kıymetler
72.204 1.316.418 1.388.622 27.146 1.103.651 1.130.797
Teminat Senetleri
32.777 531.010 563.787 32.842 448.710 481.552
Emtia
600.784 169.384 770.168 571.021 983.044 1.554.065
Gayrimenkul
2.916.781 8.591.393 11.508.174 3.240.747 9.834.339 13.075.086
Diğer Rehinli Kıymetler
61.914.778 10.801.722 72.716.500 61.911.500 9.271.740 71.183.240
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
2.676.264 18.394.441 21.070.705 2.293.789 12.850.870 15.144.659
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
899.973.226 178.416.022 1.078.389.248 714.730.935 163.450.364 878.181.299


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
875.691 1.088.496
Alınan Faizler
2.701.143 1.673.934
Ödenen Faizler
-1.362.442 -746.575
Alınan Temettüler
219 89
Alınan Ücret ve Komisyonlar
406.777 309.940
Elde Edilen Diğer Kazançlar
114.031 70.012
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
51.179 72.921
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-496.424 -383.489
Ödenen Vergiler
-148.818 -129.693
Diğer
-389.974 221.357
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
11.770.800 1.623.485
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-514.662 131.095
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-1.805.927 -862.090
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
3.172.382 -10.134.894
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
85.604 -240.274
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-218.155 324.932
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
12.027.119 3.710.509
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
283.679 3.334.548
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-1.259.240 5.359.659
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
12.646.491 2.711.981
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
1.363.612 -6.123.357
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-14.694 -58.020
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
29.834 0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-553.741 -6.639.627
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.968.814 613.375
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
-66.601 -39.085
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-1.635.620 -44.494
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
3.847.463 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-5.465.027 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-18.056 -44.494
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
-1.252 12.024
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
12.373.231 -3.443.846
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
6.913.155 11.874.597
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
19.286.386 8.430.751


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
532.190 264.980
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-77.911 -14.234
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
10.328 7.697
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13.010 9.633
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.682 -1.936
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-88.239 -21.931
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-106.901 -29.234
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 -498
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
18.662 7.801
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
454.279 250.746


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
7.424.975 23.326.734 30.751.709 7.997.516 9.853.168 17.850.684
Nakit ve Nakit Benzerleri
2.955.698 21.677.862 24.633.560 2.378.362 8.075.944 10.454.306
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(I-a) 961.059 6.207.426 7.168.485 196.186 6.896.097 7.092.283
Bankalar
(I-c) 36.633 1.050.738 1.087.371 2.584 27.102 29.686
Para Piyasalarından Alacaklar
1.960.985 14.419.698 16.380.683 2.182.029 1.152.745 3.334.774
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-2.979 0 -2.979 -2.437 0 -2.437
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-b) 845.943 41.875 887.818 195.305 165.340 360.645
Devlet Borçlanma Senetleri
840.376 41.875 882.251 189.738 165.340 355.078
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
5.567 0 5.567 5.567 0 5.567
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-d) 3.484.324 0 3.484.324 5.014.925 0 5.014.925
Devlet Borçlanma Senetleri
3.484.324 0 3.484.324 5.014.925 0 5.014.925
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
(1-b) 139.010 1.606.997 1.746.007 408.924 1.611.884 2.020.808
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
139.010 1.606.997 1.746.007 408.924 1.611.884 2.020.808
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(I-k) 0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
7.627.102 13.913.727 21.540.829 9.348.827 15.377.469 24.726.296
Krediler
(I-e) 8.958.136 13.913.727 22.871.863 10.897.575 15.377.469 26.275.044
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(I-j) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
149.529 0 149.529 59.847 0 59.847
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(I-f) 0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-1.480.563 0 -1.480.563 -1.608.595 0 -1.608.595
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-p) 559 0 559 1.221 0 1.221
Satış Amaçlı
559 0 559 1.221 0 1.221
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
220 0 220 220 0 220
İştirakler (Net)
(I-g) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(I-h) 220 0 220 220 0 220
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
220 0 220 220 0 220
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(I-i) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-l) 191.154 0 191.154 221.432 0 221.432
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-m) 202.667 0 202.667 181.806 0 181.806
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
202.667 0 202.667 181.806 0 181.806
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(I-n) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(I-o) 275.452 0 275.452 257.441 0 257.441
DİĞER AKTİFLER (Net)
(I-r) 361.453 42.350 403.803 215.285 61.040 276.325
VARLIKLAR TOPLAMI
16.083.582 37.282.811 53.366.393 18.223.748 25.291.677 43.515.425
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(II-a) 12.175.707 30.641.222 42.816.929 8.514.625 22.408.453 30.923.078
ALINAN KREDİLER
(II-d) 0 1.376.946 1.376.946 0 1.931.228 1.931.228
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(II-c) 0 0 0 1.242.251 0 1.242.251
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
598.270 0 598.270 951.920 0 951.920
Bonolar
598.270 0 598.270 951.920 0 951.920
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-b) 104.516 1.500.536 1.605.052 374.618 1.508.553 1.883.171
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
104.516 1.500.536 1.605.052 374.618 1.508.553 1.883.171
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(II-g) 0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(II-f) 100.326 1.890 102.216 99.547 3.409 102.956
KARŞILIKLAR
(II-i) 185.805 1.909 187.714 183.098 1.633 184.731
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
71.153 0 71.153 74.392 0 74.392
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
114.652 1.909 116.561 108.706 1.633 110.339
CARİ VERGİ BORCU
(II-j) 91.176 0 91.176 122.431 0 122.431
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(II-j) 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(II-k) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(II-l) 0 1.351.992 1.351.992 0 1.652.797 1.652.797
Krediler
0 1.351.992 1.351.992 0 1.652.797 1.652.797
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-e) 719.555 480.325 1.199.880 666.405 272.518 938.923
ÖZKAYNAKLAR
(II-m) 4.036.218 0 4.036.218 3.581.939 0 3.581.939
Ödenmiş Sermaye
652.290 0 652.290 652.290 0 652.290
Sermaye Yedekleri
310.888 0 310.888 272.693 0 272.693
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
310.888 0 310.888 272.693 0 272.693
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-10.646 0 -10.646 -20.974 0 -20.974
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-78.504 0 -78.504 9.735 0 9.735
Kar Yedekleri
2.630.000 0 2.630.000 2.215.463 0 2.215.463
Yasal Yedekler
199.731 0 199.731 201.483 0 201.483
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
2.430.269 0 2.430.269 2.013.980 0 2.013.980
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
532.190 0 532.190 452.732 0 452.732
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
532.190 0 532.190 452.732 0 452.732
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
18.011.573 35.354.820 53.366.393 15.736.834 27.778.591 43.515.425


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(IV-a) 2.626.633 1.636.716 876.695 614.910
Kredilerden Alınan Faizler
(IV-a-1) 1.646.052 1.194.664 544.608 435.260
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
60.772 1.009 26.287 1.009
Bankalardan Alınan Faizler
(IV-a-2) 157.532 31.958 71.098 8.879
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
185.819 103.153 35.867 6.754
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
(IV-a-3) 560.385 301.644 189.455 162.327
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
85.399 39.274 39.491 6.534
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
474.986 262.370 149.964 155.793
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
0 0 0 0
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
16.073 4.288 9.380 681
FAİZ GİDERLERİ (-)
(IV-b) -1.506.601 -725.733 -546.115 -295.491
Mevduata Verilen Faizler
(IV-b-4) -1.218.811 -459.848 -469.297 -146.642
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
(IV-b-1) -90.417 -88.652 -29.309 -42.604
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-31.286 -118.787 -6 -83.176
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
(IV-b-3) -150.425 0 -44.078 0
Kiralama Faiz Giderleri
-13.745 -12.779 -2.708 -4.593
Diğer Faiz Giderleri
-1.917 -45.667 -717 -18.476
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
1.120.032 910.983 330.580 319.419
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
374.195 311.649 140.991 103.299
Alınan Ücret ve Komisyonlar
420.577 348.247 157.382 115.784
Gayri Nakdi Kredilerden
89.610 65.365 34.328 25.865
Diğer
(IV-l) 330.967 282.882 123.054 89.919
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-46.382 -36.598 -16.391 -12.485
Gayri Nakdi Kredilere
-582 -590 -194 -195
Diğer
-45.800 -36.008 -16.197 -12.290
TEMETTÜ GELİRLERİ
(IV-c) 219 89 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(IV-d) 293.787 438.467 100.938 141.276
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
23.878 121.012 18.431 36.661
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
336.640 888.852 -19.502 326.679
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-66.731 -571.397 102.009 -222.064
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(IV-e) 155.248 188.946 29.256 49.769
FAALİYET BRÜT KÂRI
1.943.481 1.850.134 601.765 613.763
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(IV-f) -61.988 -403.889 -11.487 -114.097
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-23.365 -2.990 -14.475 955
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-466.777 -385.707 -153.635 -127.429
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(IV-g) -690.016 -688.160 -222.797 -190.715
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
701.335 369.388 199.371 182.477
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
701.335 369.388 199.371 182.477
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-169.145 -104.408 -57.766 -33.321
Cari Vergi Karşılığı
(IV-i) -191.595 -134.592 -44.422 -800
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-47.271 0 -47.271 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
69.721 30.184 33.927 -32.521
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
532.190 264.980 141.605 149.156
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
(IV-j) 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
532.190 264.980 141.605 149.156
Grubun Karı (Zararı)
(IV-k) 532.190 264.980 141.605 149.156
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00815900 0,00406200 0,00217000 0,00228700http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979019


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.009 Değişim: -1,04% Hacim : 82.126 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.993 29.11.2023 Yüksek 8.125
Açılış: 8.115
28,9129 Değişim: 0,03%
Düşük 28,8091 29.11.2023 Yüksek 28,9561
Açılış: 28,9046
31,7551 Değişim: -0,08%
Düşük 31,6848 29.11.2023 Yüksek 31,9430
Açılış: 31,7821
1.901,91 Değişim: 0,26%
Düşük 1.889,65 29.11.2023 Yüksek 1.907,94
Açılış: 1.897,03
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.