KAP ***HSBCB* *HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

05.11.2021 - 18:44
KAP ***HSBCB* *HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***HSBCB******HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
652.290 272.693 -24.410 26.011 388 1.682.765 469.931 3.079.668 3.079.668
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
Yeni Bakiye
652.290 272.693 -24.410 26.011 388 1.682.765 469.931 3.079.668 3.079.668
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
7.537 -21.543 -388 254.941 240.547 240.547
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
(V-a) 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Kar Dağıtımı
469.931 -469.931 0
Dağıtılan Temettü
0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
469.931 -469.931 0
Diğer
0
Dönem Sonu Bakiyeler
652.290 272.693 -16.873 4.468 2.152.696 254.941 3.320.215 3.320.215
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
652.290 272.693 -20.479 9.735 2.152.696 430.454 3.497.389 3.497.389
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
Yeni Bakiye
652.290 272.693 -20.479 9.735 2.152.696 430.454 3.497.389 3.497.389
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
10.042 -88.239 536.857 458.660 458.660
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
(V-a) 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Kar Dağıtımı
38.195 392.259 -430.454 0
Dağıtılan Temettü
0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
430.454 -430.454 0
Diğer
38.195 -38.195 0
Dönem Sonu Bakiyeler
652.290 310.888 -10.437 -78.504 2.544.955 536.857 3.956.049 3.956.049


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
33.267.835 111.920.865 145.188.700 31.467.662 120.835.229 152.302.891
GARANTİ VE KEFALETLER
(III-a-2,3) 1.334.607 7.854.420 9.189.027 1.290.636 4.989.254 6.279.890
Teminat Mektupları
1.304.607 4.016.074 5.320.681 1.265.636 2.782.436 4.048.072
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0
Diğer Teminat Mektupları
1.304.607 4.016.074 5.320.681 1.265.636 2.782.436 4.048.072
Banka Kredileri
0 1.181 1.181 0 412 412
İthalat Kabul Kredileri
1.181 1.181 412 412
Diğer Banka Kabulleri
0 0
Akreditifler
30.000 3.598.784 3.628.784 25.000 2.002.452 2.027.452
Belgeli Akreditifler
30.000 2.052.318 2.082.318 25.000 1.151.801 1.176.801
Diğer Akreditifler
1.546.466 1.546.466 850.651 850.651
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0
Diğer Cirolar
0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0
Diğer Garantilerimizden
238.381 238.381 203.954 203.954
Diğer Kefaletlerimizden
0 0
TAAHHÜTLER
(III-a-1) 5.926.406 6.608.824 12.535.230 6.589.498 12.199.301 18.788.799
Cayılamaz Taahhütler
5.926.406 6.608.824 12.535.230 6.589.498 12.199.301 18.788.799
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
1.683.319 6.608.020 8.291.339 2.515.099 12.198.628 14.713.727
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
240.191 240.191 188.459 188.459
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
14.766 14.766 15.531 15.531
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
2.286 2.286 2.286 2.286
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
3.422.547 3.422.547 3.308.035 3.308.035
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
21.127 21.127 18.102 18.102
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
542.170 804 542.974 541.986 673 542.659
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(III-b) 26.006.822 97.457.621 123.464.443 23.587.528 103.646.674 127.234.202
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
26.006.822 97.457.621 123.464.443 23.587.528 103.646.674 127.234.202
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
6.770.949 12.422.436 19.193.385 5.620.930 8.754.954 14.375.884
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
5.738.227 3.968.968 9.707.195 3.745.276 3.555.430 7.300.706
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
1.032.722 8.453.468 9.486.190 1.875.654 5.199.524 7.075.178
Para ve Faiz Swap İşlemleri
12.971.635 71.721.138 84.692.773 9.480.572 79.283.673 88.764.245
Swap Para Alım İşlemleri
3.880.681 25.643.492 29.524.173 2.600.667 28.493.327 31.093.994
Swap Para Satım İşlemleri
7.290.954 25.621.014 32.911.968 6.879.905 27.708.756 34.588.661
Swap Faiz Alım İşlemleri
900.000 10.228.316 11.128.316 11.540.795 11.540.795
Swap Faiz Satım İşlemleri
900.000 10.228.316 11.128.316 11.540.795 11.540.795
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
6.264.238 9.077.622 15.341.860 8.486.026 10.552.554 19.038.580
Para Alım Opsiyonları
3.132.119 4.538.811 7.670.930 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-b) 104.516 1.500.536 1.605.052 374.618 1.508.553 1.883.171
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
104.516 1.500.536 1.605.052 374.618 1.508.553 1.883.171
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(II-g) 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(II-f) 99.713 1.890 101.603 99.433 3.409 102.842
KARŞILIKLAR
(II-h) 182.062 1.909 183.971 179.980 1.633 181.613
Yeniden Yapılanma Karşılığı
6.174 6.174 0
Çalışan Hakları Karşılığı
67.663 67.663 71.558 71.558
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0
Diğer Karşılıklar
108.225 1.909 110.134 108.422 1.633 110.055
CARİ VERGİ BORCU
(II-i) 86.558 86.558 117.156 117.156
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(II-i) 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(II-j) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(II-k) 0 1.351.992 1.351.992 0 1.652.797 1.652.797
Krediler
1.351.992 1.351.992 1.652.797 1.652.797
Diğer Borçlanma Araçları
0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-e) 715.067 478.353 1.193.420
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.877 Değişim: 1,05% Hacim : 29.359 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.864 02.12.2021 Yüksek 1.883
Açılış: 1.864
13,6095 Değişim: 2,27%
Düşük 13,1456 02.12.2021 Yüksek 13,6291
Açılış: 13,3069
15,4545 Değişim: 2,59%
Düşük 14,9048 02.12.2021 Yüksek 15,4585
Açılış: 15,064
770,48 Değişim: 1,20%
Düşük 753,73 02.12.2021 Yüksek 774,67
Açılış: 761,33
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.