KAP ***HSBCB* *HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

06.08.2021 - 18:35
KAP ***HSBCB* *HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***HSBCB******HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
652.290 0 0 272.693 0 -24.410 0 0 0 26.011 388 0 1.682.765 0 469.931 3.079.668 0 3.079.668
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
652.290 0 0 272.693 0 -24.410 0 0 0 26.011 388 0 1.682.765 0 469.931 3.079.668 0 3.079.668
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 3.600 0 0 0 23.177 0 0 118.259 144.648 0 144.648
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
(V-a) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 469.931 0 -469.931 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 469.931 0 -469.931 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
652.290 0 0 272.693 0 -20.810 0 0 0 49.188 0 0 2.152.696 0 118.259 3.224.316 0 3.224.316
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
652.290 0 0 272.693 0 -20.479 0 0 0 9.735 0 0 2.152.696 0 430.454 3.497.389 0 3.497.389
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
652.290 0 0 272.693 0 -20.479 0 0 0 9.735 0 0 2.152.696 0 430.454 3.497.389 0 3.497.389
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 9.182 0 0 0 -81.413 0 0 0 0 404.181 331.950 0 331.950
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
(V-a) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 38.195 0 0 0 0 0 0 0 0 351.261 0 -430.454 -40.998 0 -40.998
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -40.998 0 0 -40.998 0 -40.998
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 430.454 0 -430.454 0 0 0
Diğer
0 0 0 38.195 0 0 0 0 0 0 0 0 -38.195 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
652.290 0 0 310.888 0 -11.297 0 0 0 -71.678 0 0 2.503.957 0 404.181 3.788.341 0 3.788.341


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
31.210.126 96.106.174 127.316.300 31.467.662 120.835.229 152.302.891
GARANTİ VE KEFALETLER
(III-a-2,3) 1.244.101 6.403.327 7.647.428 1.290.636 4.989.254 6.279.890
Teminat Mektupları
1.214.101 3.359.629 4.573.730 1.265.636 2.782.436 4.048.072
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
1.214.101 3.359.629 4.573.730 1.265.636 2.782.436 4.048.072
Banka Kredileri
0 1.455 1.455 0 412 412
İthalat Kabul Kredileri
0 1.455 1.455 0 412 412
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
30.000 2.807.411 2.837.411 25.000 2.002.452 2.027.452
Belgeli Akreditifler
30.000 1.390.926 1.420.926 25.000 1.151.801 1.176.801
Diğer Akreditifler
0 1.416.485 1.416.485 0 850.651 850.651
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 234.832 234.832 0 203.954 203.954
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(III-a-1) 7.856.886 8.486.017 16.342.903 6.589.498 12.199.301 18.788.799
Cayılamaz Taahhütler
7.856.886 8.486.017 16.342.903 6.589.498 12.199.301 18.788.799
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
3.651.208 8.485.230 12.136.438 2.515.099 12.198.628 14.713.727
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
240.169 0 240.169 188.459 0 188.459
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
15.477 0 15.477 15.531 0 15.531
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
2.286 0 2.286 2.286 0 2.286
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
3.383.886 0 3.383.886 3.308.035 0 3.308.035
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
20.405 0 20.405 18.102 0 18.102
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
543.455 787 544.242 541.986 673 542.659
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(III-b) 22.109.139 81.216.830 103.325.969 23.587.528 103.646.674 127.234.202
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
22.109.139 81.216.830 103.325.969 23.587.528 103.646.674 127.234.202
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
6.552.279 10.549.016 17.101.295 5.620.930 8.754.954 14.375.884
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
5.078.794 3.523.800 8.602.594 3.745.276 3.555.430 7.300.706
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
1.473.485 7.025.216 8.498.701 1.875.654 5.199.524 7.075.178
Para ve Faiz Swap İşlemleri
8.335.146 56.477.444 64.812.590 9.480.572 79.283.673 88.764.245
Swap Para Alım İşlemleri
2.070.556 17.850.977 19.921.533 2.600.667 28.493.327 31.093.994
Swap Para Satım İşlemleri
6.264.590 17.295.547 23.560.137 6.879.905 27.708.756 34.588.661
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 10.665.460 10.665.460 0 11.540.795 11.540.795
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 10.665.460 10.665.460 0 11.540.795 11.540.795
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
7.221.714 10.032.036 17.253.750 8.486.026 10.552.554 19.038.580
Para Alım Opsiyonları
3.610.857 5.016.018 8.626.875 4.243.013 5.276.277 9.519.290
Para Satım Opsiyonları
3.610.857 5.016.018 8.626.875 4.243.013 5.276.277 9.519.290
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 4.158.334 4.158.334 0 5.055.493 5.055.493
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
163.952.180 61.093.583 225.045.763 122.321.418 42.615.226 164.936.644
EMANET KIYMETLER
95.790.268 20.773.319 116.563.587 54.244.373 8.122.872 62.367.245
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
93.995.568 12.644.890 106.640.458 52.245.793 1.058.659 53.304.452
Tahsile Alınan Çekler
6.001 133.424 139.425 25.701 130.671 156.372
Tahsile Alınan Ticari Senetler
94.235 26.975 121.210 121.941 25.484 147.425
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
1.694.464 7.968.030 9.662.494 1.850.938 6.908.058 8.758.996
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
65.671.423 25.280.159 90.951.582 65.783.256 21.641.484 87.424.740
Menkul Kıymetler
70.350 1.285.043 1.355.393 27.146 1.103.651 1.130.797
Teminat Senetleri
32.777 521.529 554.306 32.842 448.710 481.552
Emtia
629.553 1.113.976 1.743.529 571.021 983.044 1.554.065
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
3.025.827 11.536.141 14.561.968 3.240.747 9.834.339 13.075.086
Diğer Rehinli Kıymetler
61.912.916 10.823.470 72.736.386 61.911.500 9.271.740 71.183.240
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
2.490.489 15.040.105 17.530.594 2.293.789 12.850.870 15.144.659
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
195.162.306 157.199.757 352.362.063 153.789.080 163.450.455 317.239.535


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
(VI-a) 591.717 975.935
Alınan Faizler
(VI-a) 1.714.133 998.706
Ödenen Faizler
(VI-a) -849.472 -506.661
Alınan Temettüler
19 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
185.663 162.553
Elde Edilen Diğer Kazançlar
80.918 57.054
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
30.963 37.327
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
(VI-a) -336.216 -283.997
Ödenen Vergiler
-95.080 -84.464
Diğer
-139.211 595.417
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
7.867.323 -1.536.860
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-421.749 14.087
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-678.469 -496.196
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
2.334 -3.574.668
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
49.159 -135.764
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-344.622 75.551
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
10.202.517 -311.189
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
396.198 -30.720
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
(VI-a) -1.338.045 2.922.039
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
8.459.040 -560.925
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
1.580.719 -3.891.458
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-10.645 -26.097
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
29.488 0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-243.597 -4.395.770
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.836.480 556.005
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
-31.007 -25.596
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-510.335 -38.943
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
3.679.410 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-4.177.547 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-12.198 -38.943
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
(VI-a) -13.825 -891
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
9.515.599 -4.492.217
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(VI-d) 6.921.426 11.880.540
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(VI-d) 16.437.025 7.388.323


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
404.181 118.259
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-72.231 26.389
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
9.182 3.600
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11.706 4.540
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.524 -940
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-81.413 22.789
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-98.485 26.958
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 -498
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
17.072 -3.671
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
331.950 144.648


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
8.977.737 17.640.699 26.618.436 7.983.669 9.853.168 17.836.837
Nakit ve Nakit Benzerleri
4.815.327 15.830.462 20.645.789 2.375.778 8.075.944 10.451.722
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(I-a) 244.807 5.014.145 5.258.952 196.186 6.896.097 7.092.283
Bankalar
(I-c) 0 1.357.418 1.357.418 0 27.102 27.102
Para Piyasalarından Alacaklar
4.572.421 9.458.899 14.031.320 2.182.029 1.152.745 3.334.774
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-1.901 0 -1.901 -2.437 0 -2.437
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-b) 698.643 81.211 779.854 184.042 165.340 349.382
Devlet Borçlanma Senetleri
694.418 81.211 775.629 179.817 165.340 345.157
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
4.225 0 4.225 4.225 0 4.225
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-d) 3.296.329 0 3.296.329 5.014.925 0 5.014.925
Devlet Borçlanma Senetleri
3.296.329 0 3.296.329 5.014.925 0 5.014.925
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
(1-b) 167.438 1.729.026 1.896.464 408.924 1.611.884 2.020.808
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
167.438 1.729.026 1.896.464 408.924 1.611.884 2.020.808
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(I-k) 0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
8.144.533 16.567.244 24.711.777 9.342.626 15.377.469 24.720.095
Krediler
(I-e) 9.641.161 16.567.244 26.208.405 10.891.299 15.377.469 26.268.768
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(I-j) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
103.962 0 103.962 59.847 0 59.847
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(I-f) 0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-1.600.590 0 -1.600.590 -1.608.520 0 -1.608.520
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-p) 909 0 909 1.221 0 1.221
Satış Amaçlı
909 0 909 1.221 0 1.221
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
34.973 0 34.973 34.973 0 34.973
İştirakler (Net)
(I-g) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(I-h) 34.973 0 34.973 34.973 0 34.973
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
34.753 0 34.753 34.753 0 34.753
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
220 0 220 220 0 220
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(I-i) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-l) 208.160 0 208.160 220.567 0 220.567
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-m) 184.116 0 184.116 181.703 0 181.703
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
184.116 0 184.116 181.703 0 181.703
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(I-n) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(I-o) 287.217 0 287.217 256.259 0 256.259
DİĞER AKTİFLER (Net)
(I-r) 276.951 122.206 399.157 177.259 52.854 230.113
VARLIKLAR TOPLAMI
18.114.596 34.330.149 52.444.745 18.198.277 25.283.491 43.481.768
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(II-a) 11.906.948 29.024.690 40.931.638 8.577.632 22.412.626 30.990.258
ALINAN KREDİLER
(II-d) 0 2.031.421 2.031.421 0 1.931.228 1.931.228
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(II-c) 0 0 0 1.242.251 0 1.242.251
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
1.030.900 0 1.030.900 951.920 0 951.920
Bonolar
1.030.900 0 1.030.900 951.920 0 951.920
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-b) 126.539 1.697.523 1.824.062 374.618 1.508.553 1.883.171
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
126.539 1.697.523 1.824.062 374.618 1.508.553 1.883.171
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(II-g) 0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(II-f) 107.906 3.247 111.153 99.433 3.409 102.842
KARŞILIKLAR
(II-h) 175.135 1.860 176.995 179.980 1.633 181.613
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
70.344 0 70.344 71.558 0 71.558
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
104.791 1.860 106.651 108.422 1.633 110.055
CARİ VERGİ BORCU
(II-i) 157.345 0 157.345 117.156 0 117.156
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(II-i) 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(II-j) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(II-k) 0 1.353.604 1.353.604 0 1.652.797 1.652.797
Krediler
0 1.353.604 1.353.604 0 1.652.797 1.652.797
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-e) 680.854 358.432 1.039.286 660.084 271.059 931.143
ÖZKAYNAKLAR
(II-l) 3.788.341 0 3.788.341 3.497.389 0 3.497.389
Ödenmiş Sermaye
652.290 0 652.290 652.290 0 652.290
Sermaye Yedekleri
310.888 0 310.888 272.693 0 272.693
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
310.888 0 310.888 272.693 0 272.693
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-11.297 0 -11.297 -20.479 0 -20.479
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-71.678 0 -71.678 9.735 0 9.735
Kar Yedekleri
2.503.957 0 2.503.957 2.152.696 0 2.152.696
Yasal Yedekler
184.981 0 184.981 184.141 0 184.141
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
2.318.976 0 2.318.976 1.968.555 0 1.968.555
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
404.181 0 404.181 430.454 0 430.454
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
404.181 0 404.181 430.454 0 430.454
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
17.973.968 34.470.777 52.444.745 15.700.463 27.781.305 43.481.768


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(IV-a) 1.742.287 1.019.090 900.920 501.262
Kredilerden Alınan Faizler
(IV-a-1) 1.100.381 758.974 574.759 379.596
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
34.485 0 23.446 0
Bankalardan Alınan Faizler
(IV-a-2) 84.385 23.079 58.371 3.448
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
149.952 96.399 66.156 38.295
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
(IV-a-3) 370.175 138.741 175.635 79.396
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
45.153 32.164 18.233 7.523
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
325.022 106.577 157.402 71.873
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
0 0 0 0
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
2.909 1.897 2.553 527
FAİZ GİDERLERİ (-)
(IV-b) -962.560 -431.902 -560.658 -212.219
Mevduata Verilen Faizler
(IV-b-4) -751.588 -314.866 -457.444 -147.373
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
(IV-b-1) -61.108 -46.048 -31.179 -23.502
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-31.280 -35.611 -3.237 -21.896
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
(IV-b-3) -106.347 0 -62.929 0
Kiralama Faiz Giderleri
-11.037 -8.186 -5.271 -5.028
Diğer Faiz Giderleri
-1.200 -27.191 -598 -14.420
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
779.727 587.188 340.262 289.043
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
189.793 166.626 95.533 76.965
Alınan Ücret ve Komisyonlar
219.266 190.415 111.152 88.667
Gayri Nakdi Kredilerden
55.282 39.500 28.367 20.898
Diğer
(IV-l) 163.984 150.915 82.785 67.769
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-29.473 -23.789 -15.619 -11.702
Gayri Nakdi Kredilere
-388 -395 -195 -198
Diğer
-29.085 -23.394 -15.424 -11.504
TEMETTÜ GELİRLERİ
(IV-c) 32.843 25.196 19 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(IV-d) 191.654 294.094 122.889 134.494
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
5.447 84.351 14.545 50.996
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
356.142 562.173 137.632 -44.058
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-169.935 -352.430 -29.288 127.556
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(IV-e) 127.253 140.302 24.082 98.645
FAALİYET BRÜT KÂRI
1.321.270 1.213.406 582.785 599.147
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(IV-f) -50.501 -289.792 -8.981 -181.041
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-8.890 -3.945 498 1.493
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-297.712 -248.215 -150.027 -122.853
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(IV-g) -456.367 -489.544 -241.975 -314.876
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
507.800 181.910 182.300 -18.130
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
507.800 181.910 182.300 -18.130
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(IV-i) -103.619 -63.651 -40.292 -27.492
Cari Vergi Karşılığı
-138.862 -126.823 -121.861 -51.793
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
35.243 63.172 81.569 24.301
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(IV-j) 404.181 118.259 142.008 -45.622
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(IV-k) 404.181 118.259 142.008 -45.622
Grubun Karı (Zararı)
404.181 118.259 142.008 -45.622
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00619600 0,00181300 0,00217700 -0,00069000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955600


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.385 Değişim: -1,20% Hacim : 13.366 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.376 24.09.2021 Yüksek 1.397
Açılış: 1.397
8,8674 Değişim: 1,20%
Düşük 8,7526 24.09.2021 Yüksek 8,8919
Açılış: 8,7619
10,4288 Değişim: 1,16%
Düşük 10,2810 24.09.2021 Yüksek 10,4394
Açılış: 10,3091
499,22 Değişim: 1,70%
Düşük 490,64 24.09.2021 Yüksek 500,10
Açılış: 490,90
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.