KAP ***HSBCB* *HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

24.05.2021 - 18:42
KAP ***HSBCB* *HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***HSBCB******HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
652.290 0 0 272.693 0 -24.980 0 0 0 26.011 388 0 1.736.591 0 478.872 3.141.865 0 3.141.865
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
652.290 0 0 272.693 0 -24.980 0 0 0 26.011 388 0 1.736.591 0 478.872 3.141.865 0 3.141.865
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 6.019 0 0 0 -15.047 -388 0 0 0 150.522 141.106 0 141.106
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
(V-a) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 478.872 0 -478.872 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 478.872 0 -478.872 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
652.290 0 0 272.693 0 -18.961 0 0 0 10.964 0 0 2.215.463 0 150.522 3.282.971 0 3.282.971
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
652.290 0 0 272.693 0 -20.974 0 0 0 9.735 0 0 2.215.463 0 452.732 3.581.939 0 3.581.939
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
652.290 0 0 272.693 0 -20.974 0 0 0 9.735 0 0 2.215.463 0 452.732 3.581.939 0 3.581.939
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 2.933 0 0 0 -107.101 0 0 0 0 238.909 134.741 0 134.741
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
(V-a) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 38.195 0 0 0 0 0 0 0 0 373.539 0 -452.732 -40.998 0 -40.998
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -40.998 0 0 -40.998 0 -40.998
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 452.732 0 -452.732 0 0 0
Diğer
0 0 0 38.195 0 0 0 0 0 0 0 0 -38.195 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
652.290 0 0 310.888 0 -18.041 0 0 0 -97.366 0 0 2.589.002 0 238.9075.682


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
31.989.855 112.887.259 144.877.114 31.467.620 120.835.138 152.302.758
GARANTİ VE KEFALETLER
(III-a-2,3) 1.277.659 5.584.800 6.862.459 1.290.594 4.989.163 6.279.757
Teminat Mektupları
1.247.659 3.016.000 4.263.659 1.265.594 2.782.345 4.047.939
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
1.247.659 3.016.000 4.263.659 1.265.594 2.782.345 4.047.939
Banka Kredileri
0 701 701 0 412 412
İthalat Kabul Kredileri
0 701 701 0 412 412
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
30.000 2.344.785 2.374.785 25.000 2.002.452 2.027.452
Belgeli Akreditifler
30.000 1.296.972 1.326.972 25.000 1.151.801 1.176.801
Diğer Akreditifler
0 1.047.813 1.047.813 0 850.651 850.651
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 223.314 223.314 0 203.954 203.954
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(III-a-1) 7.892.815 14.003.066 21.895.881 6.589.498 12.199.301 18.788.799
Cayılamaz Taahhütler
7.892.815 14.003.066 21.895.881 6.589.498 12.199.301 18.788.799
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
3.741.423 14.002.320 17.743.743 2.515.099 12.198.628 14.713.727
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
243.979 0 243.979 188.459 0 188.459
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
15.572 0 15.572 15.531 0 15.531
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
2.286 0 2.286 2.286 0 2.286
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
3.330.666 0 3.330.666 3.308.035 0 3.308.035
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
19.519 0 19.519 18.102 0 18.102
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
539.370 746 540.116 541.986 673 542.659
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(III-b) 22.819.381 93.299.393 116.118.774 23.587.528 103.646.674 127.234.202
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
22.819.381 93.299.393 116.118.774 23.587.528 103.646.674 127.234.202
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
7.042.680 9.027.349 16.070.029 5.620.930 8.754.954 14.375.884
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
4.961.171 3.128.375 8.089.546 3.745.276 3.555.430 7.300.706
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
2.081.509 5.898.974 7.980.483 1.875.654 5.199.524 7.075.178
Para ve Faiz Swap İşlemleri
7.863.917 67.720.075 75.583.992 9.480.572 79.283.673 88.764.245
Swap Para Alım İşlemleri
2.162.699 21.337.908 23.500.607 2.600.667 28.493.327 31.093.994
Swap Para Satım İşlemleri
5.701.218 23.524.347 29.225.565 6.879.905 27.708.756 34.588.661
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 11.428.910 11.428.910 0 11.540.795 11.540.795
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 11.428.910 11.428.910 0 11.540.795 11.540.795
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
7.912.784 10.204.354 18.117.138 8.486.026 10.552.554 19.038.580
Para Alım Opsiyonları
3.956.392 5.102.177 9.058.569 4.243.013 5.276.277 9.519.290
Para Satım Opsiyonları
3.956.392 5.102.177 9.058.569 4.243.013 5.276.277 9.519.290
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 6.347.615 6.347.615 0 5.055.493 5.055.493
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
755.227.761 54.640.224 809.867.985 683.263.315 42.615.226 725.878.541
EMANET KIYMETLER
687.185.415 16.861.113 704.046.528 615.186.270 8.122.872 623.309.142
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
158.321 0 158.321 174.752 0 174.752
Emanete Alınan Menkul Değerler
685.089.141 8.892.125 693.981.266 612.999.046 1.058.659 614.057.705
Tahsile Alınan Çekler
7.115 127.061 134.176 25.701 130.671 156.372
Tahsile Alınan Ticari Senetler
130.480 26.911 157.391 121.941 25.484 147.425
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
1.800.358 7.815.016 9.615.374 1.864.830 6.908.058 8.772.888
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
65.728.557 23.431.658 89.160.215 65.783.256 21.641.484 87.424.740
Menkul Kıymetler
75.541 1.216.853 1.292.394 27.146 1.103.651 1.130.797
Teminat Senetleri
32.829 493.825 526.654 32.842 448.710 481.552
Emtia
570.742 1.047.021 1.617.763 571.021 983.044 1.554.065
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
3.123.474 10.896.080 14.019.554 3.240.747 9.834.339 13.075.086
Diğer Rehinli Kıymetler
61.925.971 9.777.879 71.703.850 61.911.500 9.271.740 71.183.240
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
2.313.789 14.347.453 16.661.242 2.293.789 12.850.870 15.144.659
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
787.217.616 167.527.483 954.745.099 714.730.935 163.450.364 878.181.299


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
(VI-a) 242.397 522.123
Alınan Faizler
832.004 527.987
Ödenen Faizler
-405.419 -306.839
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
91.166 93.338
Elde Edilen Diğer Kazançlar
54.217 40.162
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
19.659 26.261
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
(VI-a) -188.313 -187.843
Ödenen Vergiler
-61.224 -60.340
Diğer
-99.693 389.397
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
4.258.798 468.257
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-938.864 182.270
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-735.548 -559.874
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-173.653 -1.333.001
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
330.629 21.740
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-152.731 388.286
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
7.179.270 1.862.820
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
76.498 -28.544
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-1.326.803 -65.440
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
4.501.195 990.380
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
1.175.769 -410.752
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-13.118 -9.184
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
26.268 0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-243.597 -731.009
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.422.033 344.420
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
-15.817 -14.979
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-118 -31.181
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
710.228 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-705.190 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-5.156 -31.181
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
(VI-a) 31.746 33.907
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
5.708.592 582.354
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(VI-d) 6.913.155 11.874.597
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(VI-d) 12.621.747 12.456.951


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
238.909 150.522
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-104.168 -9.416
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
2.933 6.019
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3.860 7.540
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-927 -1.521
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-107.101 -15.435
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-132.545 -18.673
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 -498
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
25.444 3.736
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
134.741 141.106


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
9.100.870 15.248.036 24.348.906 7.997.516 9.853.168 17.850.684
Nakit ve Nakit Benzerleri
3.880.806 13.017.838 16.898.644 2.378.362 8.075.944 10.454.306
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(I-a) 978.291 4.842.015 5.820.306 196.186 6.896.097 7.4.580 1.488.327 2.584 27.102 29.686
Para Piyasalarından Alacaklar
2.881.501 6.711.243 9.592.744 2.182.029 1.152.745 3.334.774
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-2.733 0 -2.733 -2.437 0 -2.437
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-b) 1.285.347 24.147 1.309.494 195.305 165.340 360.645
Devlet Borçlanma Senetleri
1.279.780 24.147 1.303.927 189.738 165.340 355.078
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
5.567 0 5.567 5.567 0 5.567
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-d) 3.706.688 0 3.706.688 5.014.925 0 5.014.925
Devlet Borçlanma Senetleri
3.706.688 0 3.706.688 5.014.925 0 5.014.925
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
(1-b) 228.029 2.206.051 2.434.080 408.924 1.611.884 2.020.808
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
228.029 2.206.051 2.434.080 408.924 1.611.884 2.020.808
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(I-k) 0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
8.817.516 16.077.441 24.894.957 9.348.827 15.377.469 24.726.296
Krediler
(I-e) 10.297.885 16.077.441 26.375.326 10.897.575 15.377.469 26.275.044
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(I-j) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
115.035 0 115.035 59.847 0 59.847
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(I-f) 0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-1.595.404 0 -1.595.404 -1.608.595 0 -1.608.595
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-p) 1.256 0 1.256 1.221 0 1.221
Satış Amaçlı
1.256 0 1.256 1.221 0 1.221
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
220 0 220 220 0 220
İştirakler (Net)
(I-g) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(I-h) 220 0 220 220 0 220
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
220 0 220 220 0 220
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(I-i) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-l) 226.532 0 226.532 221.432 0 221.432
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-m) 183.318 0 183.318 181.806 0 181.806
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
183.318 0 183.318 181.806 0 181.806
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(I-n) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
22.643 0 22.643 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(I-o) 209.565 0 209.565 257.441 0 257.441
DİĞER AKTİFLER (Net)
(I-r) 209.414 31.838 241.252 215.285 61.040 276.325
VARLIKLAR TOPLAMI
18.771.334 31.357.315 50.128.649 18.223.748 25.291.677 43.515.425
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(II-a) 12.080.977 25.900.155 37.981.132 8.514.625 22.408.453 30.923.078
ALINAN KREDİLER
(II-d) 0 1.301.942 1.301.942 0 1.931.228 1.931.228
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(II-c) 0 0 0 1.242.251 0 1.242.251
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
1.705.565 0 1.705.565 951.920 0 951.920
Bonolar
1.705.565 0 1.705.565 951.920 0 951.920
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-b) 190.819 1.891.826 2.082.645 374.618 1.508.553 1.883.171
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
190.819 1.891.826 2.082.645 374.618 1.508.553 1.883.171
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(II-g) 0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(II-f) 114.152 3.640 117.792 99.547 3.409 102.956
KARŞILIKLAR
(II-h) 184.625 2.078 186.703 183.098 1.633 184.731
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
78.248 0 78.248 74.392 0 74.392
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
106.377 2.078 108.455 108.706 1.633 110.339
CARİ VERGİ BORCU
(II-i) 79.990 0 79.990 122.431 0 122.431
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(II-i) 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(II-j) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(II-k) 0 1.743.070 1.743.070 0 1.652.797 1.652.797
Krediler
0 1.743.070 1.743.070 0 1.652.797 1.652.797
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-e) 719.206 534.922 1.254.128 666.405 272.518 938.923
ÖZKAYNAKLAR
(II-l) 3.675.682 0 3.675.682 3.581.939 0 3.581.939
Ödenmiş Sermaye
652.290 0 652.290 652.290 0 652.290
Sermaye Yedekleri
310.888 0 310.888 272.693 0 272.693
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
310.888 0 310.888 272.693 0 272.693
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-18.041 0 -18.041 -20.974 0 -20.974
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-97.366 0 -97.366 9.735 0 9.735
Kar Yedekleri
2.589.002 0 2.589.002 2.215.463 0 2.215.463
Yasal Yedekler
205.571 0 205.571 201.483 0 201.483
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
2.383.431 0 2.383.431 2.013.980 0 2.013.980
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
238.909 0 238.909 452.732 0 452.732
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
238.909 0 238.909 452.732 0 452.732
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
18.751.016 31.377.633 50.128.649 15.736.834 27.778.591 43.515.425


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(IV-a) 844.100 519.251
Kredilerden Alınan Faizler
(IV-a-1) 526.115 379.605
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
11.039 0
Bankalardan Alınan Faizler
(IV-a-2) 26.014 19.631
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
83.796 58.104
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
(IV-a-3) 194.796 59.605
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
27.176 24.901
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
167.620 34.704
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
0 0
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
2.340 2.306
FAİZ GİDERLERİ (-)
(IV-b) -399.964 -218.896
Mevduata Verilen Faizler
(IV-b-4) -292.206 -166.649
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
(IV-b-1) -29.929 -22.546
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-28.043 -13.715
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
(IV-b-3) -43.418 0
Kiralama Faiz Giderleri
-5.766 -3.215
Diğer Faiz Giderleri
-602 -12.771
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
444.136 300.355
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
118.037 111.769
Alınan Ücret ve Komisyonlar
132.160 124.068
Gayri Nakdi Kredilerden
26.915 18.602
Diğer
(IV-l) 105.245 105.466
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-14.123 -12.299
Gayri Nakdi Kredilere
-193 -197
Diğer
-13.930 -12.102
TEMETTÜ GELİRLERİ
(IV-c) 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(IV-d) 69.556 161.563
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
-9.098 33.355
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
218.510 606.231
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-139.856 -478.023
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(IV-e) 102.314 41.253
FAALİYET BRÜT KÂRI
734.043 614.940
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(IV-f) -41.520 -108.751
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-9.388 -5.438
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-155.237 -130.299
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(IV-g) -221.226 -179.080
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
306.672 191.372
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
306.672 191.372
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(IV-i) -67.763 -40.850
Cari Vergi Karşılığı
-20.813 -78.978
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-46.950 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 38.128
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(IV-j) 238.909 150.522
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(IV-k) 238.909 150.522
Grubun Karı (Zararı)
238.909 150.522
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00366300 0,00230800http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937594


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.400 Değişim: 0,48% Hacim : 12.658 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.395 02.08.2021 Yüksek 1.406
Açılış: 1.398
8,3638 Değişim: -0,88%
Düşük 8,3333 02.08.2021 Yüksek 8,4787
Açılış: 8,4381
9,9335 Değişim: -1,03%
Düşük 9,9040 02.08.2021 Yüksek 10,0813
Açılış: 10,0365
487,51 Değişim: -0,96%
Düşük 484,14 02.08.2021 Yüksek 493,98
Açılış: 492,24
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.