KAP ***HSBCB* *HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

08.03.2021 - 18:49
KAP ***HSBCB* *HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***HSBCB******HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
652.290 0 0 272.693 0 -28.652 0 0 0 -46.092 2.384 0 1.787.586 0 346.648 2.986.857 0 2.986.857
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -397.643 0 -397.643 0 -397.643
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -397.643 0 -397.643 0 -397.643
Yeni Bakiye
652.290 0 0 272.693 0 -28.652 0 0 0 -46.092 2.384 0 1.787.586 -397.643 346.648 2.589.214 0 2.589.214
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 3.672 0 0 0 72.103 -1.996 0 0 0 478.872 552.651 0 552.651
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
(V-a) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -50.995 397.643 -346.648 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -50.995 397.643 -346.648 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
652.290 0 0 272.693 0 -24.980 0 0 0 26.011 388 0 1.736.591 0 478.872 3.141.865 0 3.141.865
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
652.290 0 0 272.693 0 -24.980 0 0 0 26.011 388 0 1.736.591 0 478.872 3.141.865 0 3.141.865
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
652.290 0 0 272.693 0 -24.980 0 0 0 26.011 388 0 1.736.591 0 478.872 3.141.865 0 3.141.865
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 4.006 0 0 0 -16.276 -388 0 0 0 452.732 440.074 0 440.074
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
(V-a) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 478.872 0 -478.872 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 478.872 0 -478.872 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
652.290 0 0 272.693 0 -20.974 0 0 0 9.735 0 0 2.215.463 0 452.732 3.581.939 0 3.581.939


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
31.467.620 120.835.138 152.302.758 40.296.122 94.305.325 134.601.447
GARANTİ VE KEFALETLER
(III-a-2,3) 1.290.594 4.989.163 6.279.757 1.149.048 3.616.378 4.765.426
Teminat Mektupları
1.265.594 2.782.345 4.047.939 1.125.841 1.741.369 2.867.210
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
1.265.594 2.782.345 4.047.939 1.125.841 1.741.369 2.867.210
Banka Kredileri
0 412 412 0 1.029 1.029
İthalat Kabul Kredileri
0 412 412 0 1.029 1.029
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
25.000 2.002.452 2.027.452 23.207 1.655.053 1.678.260
Belgeli Akreditifler
25.000 1.151.801 1.176.801 23.207 984.121 1.007.328
Diğer Akreditifler
0 850.651 850.651 0 670.932 670.932
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 203.954 203.954 0 218.927 218.927
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(III-a-1) 6.589.498 12.199.301 18.788.799 5.968.023 4.753.441 10.721.464
Cayılamaz Taahhütler
6.589.498 12.199.301 18.788.799 5.968.023 4.753.441 10.721.464
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
2.515.099 12.198.628 14.713.727 1.609.602 4.752.902 6.362.504
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
188.459 0 188.459 578.715 0 578.715
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
15.531 0 15.531 20.119 0 20.119
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
2.286 0 2.286 2.286 0 2.286
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
3.308.035 0 3.308.035 3.206.861 0 3.206.861
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
18.102 0 18.102 13.950 0 13.950
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
541.986 673 542.659 536.490 539 537.029
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(III-b) 23.587.528 103.646.674 127.234.202 33.179.051 85.935.506 119.114.557
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
23.587.528 103.646.674 127.234.202 33.179.051 85.935.506 119.114.557
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
5.620.930 8.754.954 14.375.884 5.511.577 9.157.496 14.669.073
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
3.745.276 3.555.430 7.300.706 4.346.642 2.997.361 7.344.003
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
1.875.654 5.199.524 7.075.178 1.164.935 6.160.135 7.325.070
Para ve Faiz Swap İşlemleri
9.480.572 79.283.673 88.764.245 14.966.436 63.391.217 78.357.653
Swap Para Alım İşlemleri
2.600.667 28.493.327 31.093.994 3.892.839 23.141.100 27.033.939
Swap Para Satım İşlemleri
6.879.905 27.708.756 34.588.661 11.073.597 17.570.101 28.643.698
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 11.540.795 11.540.795 0 11.340.008 11.340.008
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 11.540.795 11.540.795 0 11.340.008 11.340.008
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
8.486.026 10.552.554 19.038.580 12.701.036 11.500.072 24.201.108
Para Alım Opsiyonları
4.243.013 5.276.277 9.519.290 6.350.518 5.750.036 12.100.554
Para Satım Opsiyonları
4.243.013 5.276.277 9.519.290 6.350.518 5.750.036 12.100.554
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 5.055.493 5.055.493 2 1.886.721 1.886.723
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
683.263.315 42.615.226 725.878.541 449.766.744 35.816.881 485.583.625
EMANET KIYMETLER
615.186.270 8.122.872 623.309.142 382.267.676 9.991.040 392.258.716
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
174.752 0 174.752 161.637 0 161.637
Emanete Alınan Menkul Değerler
612.999.046 1.058.659 614.057.705 380.565.725 6.698.385 387.264.110
Tahsile Alınan Çekler
25.701 130.671 156.372 4.243 95.029 99.272
Tahsile Alınan Ticari Senetler
121.941 25.484 147.425 130.213 39.467 169.680
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
1.864.830 6.908.058 8.772.888 1.405.858 3.158.159 4.564.017
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
65.783.256 21.641.484 87.424.740 66.025.279 16.404.321 82.429.600
Menkul Kıymetler
27.146 1.103.651 1.130.797 51.931 862.707 914.638
Teminat Senetleri
32.842 448.710 481.552 34.602 297.485 332.087
Emtia
571.021 983.044 1.554.065 669.505 726.493 1.395.998
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
3.240.747 9.834.339 13.075.086 3.694.067 7.149.704 10.843.771
Diğer Rehinli Kıymetler
61.911.500 9.271.740 71.183.240 61.575.174 7.367.932 68.943.106
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
2.293.789 12.850.870 15.144.659 1.473.789 9.421.520 10.895.309
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
714.730.935 163.450.364 878.181.299 490.062.866 130.122.206 620.185.072


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
(VI-a) 1.377.070 951.014
Alınan Faizler
2.477.791 3.282.507
Ödenen Faizler
-1.121.426 -1.918.988
Alınan Temettüler
89 6.420
Alınan Ücret ve Komisyonlar
442.054 482.237
Elde Edilen Diğer Kazançlar
94.863 84.022
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
96.436 148.452
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
(VI-a) -493.492 -462.835
Ödenen Vergiler
-166.666 -155.888
Diğer
47.421 -514.913
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-5.213.443 -103.641
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
126.099 -440.128
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-1.298.776 -929.050
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-8.764.765 -1.819.634
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
196.133 -127.814
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
425.632 -1.641.587
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
2.770.614 4.608.345
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
0 0
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
1.331.620 246.227
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-3.836.373 847.373
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-3.860.718 -679.067
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-75.999 -32.533
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0 0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-7.574.218 -938.512
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
3.847.910 335.700
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
-58.411 -43.722
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
2.757.428 -1.520.517
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
2.815.610 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 -1.481.051
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-58.182 -39.466
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
(VI-a) -21.779 4.245
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-4.961.442 -1.347.966
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(VI-d) 11.874.597 13.222.563
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(VI-d) 6.913.155 11.874.597


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
452.732 478.872
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-12.658 73.779
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
4.006 3.672
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
5.017 4.638
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.011 -966
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-16.664 70.107
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-22.855 90.383
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-498 -2.559
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
6.689 -17.717
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
440.074 552.651


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
7.997.516 9.853.168 17.850.684 7.006.588 10.436.516 17.443.104
Nakit ve Nakit Benzerleri
2.378.362 8.075.944 10.454.306 4.880.482 9.236.495 14.116.977
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(I-a) 196.186 6.896.097 7.092.283 558.602 2.553.119 3.111.721
Bankalar
(I-c) 2.584 27.102 29.686 390 10.974 11.364
Para Piyasalarından Alacaklar
2.182.029 1.152.745 3.334.774 4.321.936 6.672.402 10.994.338
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-2.437 0 -2.437 -446 0 -446
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-b) 195.305 165.340 360.645 408.920 89.407 498.327
Devlet Borçlanma Senetleri
189.738 165.340 355.078 403.353 62.186 465.539
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
5.567 0 5.567 5.567 27.221 32.788
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-d) 5.014.925 0 5.014.925 1.230.698 0 1.230.698
Devlet Borçlanma Senetleri
5.014.925 0 5.014.925 1.230.698 0 1.230.698
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
(1-b) 408.924 1.611.884 2.020.808 486.488 1.110.614 1.597.102
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
408.924 1.611.884 2.020.808 486.488 1.110.614 1.597.102
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(I-k) 0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
9.348.827 15.377.469 24.726.296 7.984.503 8.310.861 16.295.364
Krediler
(I-e) 10.897.575 15.377.469 26.275.044 9.263.673 8.310.861 17.574.534
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(I-j) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
59.847 0 59.847 126.556 0 126.556
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(I-f) 0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-1.608.595 0 -1.608.595 -1.405.726 0 -1.405.726
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-p) 1.221 0 1.221 2.095 0 2.095
Satış Amaçlı
1.221 0 1.221 2.095 0 2.095
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
220 0 220 220 0 220
İştirakler (Net)
(I-g) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(I-h) 220 0 220 220 0 220
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
220 0 220 220 0 220
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(I-i) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-l) 221.432 0 221.432 224.791 0 224.791
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-m) 181.806 0 181.806 168.439 0 168.439
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
181.806 0 181.806 168.439 0 168.439
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(I-n) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(I-o) 257.441 0 257.441 211.012 0 211.012
DİĞER AKTİFLER (Net)
(I-r) 215.285 61.040 276.325 122.618 491.226 613.844
VARLIKLAR TOPLAMI
18.223.748 25.291.677 43.515.425 15.720.266 19.238.603 34.958.869
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(II-a) 8.514.625 22.408.453 30.923.078 7.159.651 20.580.614 27.740.265
ALINAN KREDİLER
(II-d) 0 1.931.228 1.931.228 0 30.720 30.720
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(II-c) 1.242.251 0 1.242.251 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
951.920 0 951.920 0 0 0
Bonolar
951.920 0 951.920 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-b) 374.618 1.508.553 1.883.171 464.612 975.820 1.440.432
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
374.618 1.508.553 1.883.171 464.612 975.820 1.440.432
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(II-g) 0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(II-f) 99.547 3.409 102.956 113.371 11.022 124.393
KARŞILIKLAR
(II-h) 183.098 1.633 184.731 168.980 1.307 170.287
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 4.114 0 4.114
Çalışan Hakları Karşılığı
74.392 0 74.392 67.818 0 67.818
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
108.706 1.633 110.339 97.048 1.307 98.355
CARİ VERGİ BORCU
(II-i) 122.431 0 122.431 34.039 0 34.039
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(II-i) 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(II-j) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(II-k) 0 1.652.797 1.652.797 0 1.337.281 1.337.281
Krediler
0 1.652.797 1.652.797 0 1.337.281 1.337.281
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-e) 666.405 272.518 938.923 765.993 173.594 939.587
ÖZKAYNAKLAR
(II-l) 3.581.939 0 3.581.939 3.141.865 0 3.141.865
Ödenmiş Sermaye
652.290 0 652.290 652.290 0 652.290
Sermaye Yedekleri
272.693 0 272.693 272.693 0 272.693
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
272.693 0 272.693 272.693 0 272.693
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-20.974 0 -20.974 -24.980 0 -24.980
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
9.735 0 9.735 26.399 0 26.399
Kar Yedekleri
2.215.463 0 2.215.463 1.736.591 0 1.736.591
Yasal Yedekler
201.483 0 201.483 198.999 0 198.999
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
2.013.980 0 2.013.980 1.537.592 0 1.537.592
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
452.732 0 452.732 478.872 0 478.872
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
452.732 0 452.732 478.872 0 478.872
Azınlık Payları
0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
15.736.834 27.778.591 43.515.425 11.848.511 23.110.358 34.958.869


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(IV-a) 2.429.430 3.254.551
Kredilerden Alınan Faizler
(IV-a-1) 1.696.729 2.249.827
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
6.173 39.186
Bankalardan Alınan Faizler
(IV-a-2) 58.746 156.959
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
137.997 644.748
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
(IV-a-3) 522.651 148.899
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
47.227 62.356
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
475.424 86.543
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
0 0
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
7.134 14.932
FAİZ GİDERLERİ (-)
(IV-b) -1.142.328 -1.739.182
Mevduata Verilen Faizler
(IV-b-4) -662.832 -1.443.772
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
(IV-b-1) -122.589 -256.356
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-253.868 -16.390
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
(IV-b-3) -31.370 0
Kiralama Faiz Giderleri
-18.778 -18.991
Diğer Faiz Giderleri
-52.891 -3.673
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
1.287.102 1.515.369
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
427.556 455.937
Alınan Ücret ve Komisyonlar
480.454 498.426
Gayri Nakdi Kredilerden
91.086 63.612
Diğer
(IV-l) 389.368 434.814
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-52.898 -42.489
Gayri Nakdi Kredilere
-783 -653
Diğer
-52.115 -41.836
TEMETTÜ GELİRLERİ
(IV-c) 89 6.420
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(IV-d) 517.701 -89.707
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
152.204 78.568
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
1.155.004 268.429
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-789.507 -436.704
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(IV-e) 356.595 303.789
FAALİYET BRÜT KÂRI
2.589.043 2.191.808
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(IV-f) -485.240 -348.413
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-13.713 -15.757
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-517.698 -503.847
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(IV-g) -949.259 -702.670
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
623.133 621.121
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
623.133 621.121
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(IV-i) -170.401 -142.249
Cari Vergi Karşılığı
-217.731 -106.266
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-35.915 -35.983
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
83.245 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(IV-j) 452.732 478.872
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(IV-k) 452.732 478.872
Grubun Karı (Zararı)
452.732 478.872
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00694100 0,00734100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916193


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.011 Değişim: -0,15% Hacim : 30.905 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.987 21.01.2022 Yüksek 2.021
Açılış: 2.008
13,4717 Değişim: 0,71%
Düşük 13,3152 21.01.2022 Yüksek 13,4717
Açılış: 13,3767
15,2716 Değişim: 0,84%
Düşük 15,0961 21.01.2022 Yüksek 15,3061
Açılış: 15,144
792,25 Değişim: 0,29%
Düşük 787,04 21.01.2022 Yüksek 796,77
Açılış: 789,98
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.