KAP ***HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

11.06.2020 - 16:55
KAP ***HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
652.290 0 0 272.693 0 -28.652 0 0 0 -46.092 2.384 0 1.787.586 0 346.648 2.986.857 0 2.986.857
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -397.643 0 -397.643 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -397.643 0 -397.643 0 -397.643
Yeni Bakiye
652.290 0 0 272.693 0 -28.652 0 0 0 -46.092 2.384 0 1.787.586 -397.643 346.648 2.589.214 0 2.589.214
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 5.091 0 0 0 -14.611 -544 0 0 0 172.835 162.771 0 162.771
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -50.995 397.643 -346.648 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -50.995 397.643 -346.648 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
652.290 0 0 272.693 0 -23.561 0 0 0 -60.703 1.840 0 1.736.591 0 172.835 2.751.985 0 2.751.985
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
652.290 0 0 272.693 0 -24.980 0 0 0 26.011 388 0 1.736.591 0 478.872 3.141.865 0 3.141.865
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
652.290 0 0 272.693 0 -24.980 0 0 0 26.011 388 0 1.736.591 0 478.872 3.141.865 0 3.141.865
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 6.019 0 0 0 -15.047 -388 0 0 0 150.522 141.106 0 141.106
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
(V-a) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 478.872 0 -478.872 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 478.872 0 -478.872 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
652.290 0 0 272.693 0 -18.961 0 0 0 10.964 0 0 2.215.463 0 150.522 3.282.971 0 3.282.971


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
37.053.279 103.329.442 140.382.721 40.296.122 94.305.325 134.601.447
GARANTİ VE KEFALETLER
(III-a-2,3) 1.236.630 4.288.930 5.525.560 1.149.048 3.616.378 4.765.426
Teminat Mektupları
1.213.423 2.013.519 3.226.942 1.125.841 1.741.369 2.867.210
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
1.213.423 2.013.519 3.226.942 1.125.841 1.741.369 2.867.210
Banka Kredileri
0 368 368 0 1.029 1.029
İthalat Kabul Kredileri
0 368 368 0 1.029 1.029
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
23.207 2.045.326 2.068.533 23.207 1.655.053 1.678.260
Belgeli Akreditifler
23.207 1.326.777 1.349.984 23.207 984.121 1.007.328
Diğer Akreditifler
0 718.549 718.549 0 670.932 670.932
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 229.717 229.717 0 218.927 218.927
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(III-a-1) 6.440.802 3.941.329 10.382.131 5.968.023 4.753.441 10.721.464
Cayılamaz Taahhütler
6.440.802 3.941.329 10.382.131 5.968.023 4.753.441 10.721.464
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
2.259.576 3.940.733 6.200.309 1.609.602 4.752.902 6.362.504
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
227.322 0 227.322 578.715 0 578.715
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
16.742 0 16.742 20.119 0 20.119
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
2.286 0 2.286 2.286 0 2.286
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
3.385.453 0 3.385.453 3.206.861 0 3.206.861
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
14.820 0 14.820 13.950 0 13.950
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
534.603 596 535.199 536.490 539 537.029
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(III-b) 29.375.847 95.099.183 124.475.030 33.179.051 85.935.506 119.114.557
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
29.375.847 95.099.183 124.475.030 33.179.051 85.935.506 119.114.557
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
5.153.781 12.199.314 17.353.095 5.511.577 9.157.496 14.669.073
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
3.897.756 4.691.370 8.589.126 4.346.642 2.997.361 7.344.003
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
1.256.025 7.507.944 8.763.969 1.164.935 6.160.135 7.325.070
Para ve Faiz Swap İşlemleri
12.590.952 68.079.279 80.670.231 14.966.436 63.391.217 78.357.653
Swap Para Alım İşlemleri
4.821.210 22.725.773 27.546.983 3.892.839 23.141.100 27.033.939
Swap Para Satım İşlemleri
7.769.742 20.735.086 28.504.828 11.073.597 17.570.101 28.643.698
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 12.309.210 12.309.210 0 11.340.008 11.340.008
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 12.309.210 12.309.210 0 11.340.008 11.340.008
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
11.631.114 12.083.542 23.714.656 12.701.036 11.500.072 24.201.108
Para Alım Opsiyonları
5.815.557 6.041.771 11.857.328 6.350.518 5.750.036 12.100.554
Para Satım Opsiyonları
5.815.557 6.041.771 11.857.328 6.350.518 5.750.036 12.100.554
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 2.737.048 2.737.048 2 1.886.721 1.886.723
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
548.177.056 42.105.215 590.282.271 449.766.744 35.816.881 485.583.625
EMANET KIYMETLER
480.462.220 13.041.518 493.503.738 382.267.676 9.991.040 392.258.716
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
163.549 0 163.549 161.637 0 161.637
Emanete Alınan Menkul Değerler
478.557.219 8.882.722 487.439.941 380.565.725 6.698.385 387.264.110
Tahsile Alınan Çekler
2.238 94.728 96.966 4.243 95.029 99.272
Tahsile Alınan Ticari Senetler
134.266 29.581 163.847 130.213 39.467 169.680
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
1.604.948 4.034.487 5.639.435 1.405.858 3.158.159 4.564.017
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
65.921.047 18.357.925 84.278.972 66.025.279 16.404.321 82.429.600
Menkul Kıymetler
51.931 953.252 1.005.183 51.931 862.707 914.638
Teminat Senetleri
34.162 328.708 362.870 34.602 297.485 332.087
Emtia
667.923 785.617 1.453.540 669.505 726.493 1.395.998
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
3.663.055 8.092.887 11.755.942 3.694.067 7.149.704 10.843.771
Diğer Rehinli Kıymetler
61.503.976 8.197.461 69.701.437 61.575.174 7.367.932 68.943.106
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
1.793.789 10.705.772 12.499.561 1.473.789 9.421.520 10.895.309
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
585.230.335 145.434.657 730.664.992 490.062.866 130.122.206 620.185.072


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
(VI-a) 522.123 631.086
Alınan Faizler
(VI-a) 527.987 849.507
Ödenen Faizler
(VI-a) -306.839 -622.570
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
93.338 84.721
Elde Edilen Diğer Kazançlar
40.162 17.494
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
26.261 27.087
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
(VI-a) -187.843 -118.612
Ödenen Vergiler
-60.340 -43.216
Diğer
389.397 436.675
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
468.257 -3.265.666
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
182.270 -186.404
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-559.874 9.172
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-1.333.001 -553.513
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
21.740 -29.813
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
388.286 -1.409.622
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
1.862.820 -25.092
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-28.544 -852.914
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
(VI-a) -65.440 -217.480
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
990.380 -2.634.580
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-410.752 25.928
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-9.184 0
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0 197
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-731.009 0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
344.420 24.795
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
-14.979 936
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-31.181 -20.357
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-31.181 -20.357
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
(VI-a) 33.907 52.328
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
582.354 -2.576.681
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(VI-d) 11.874.597 13.222.563
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(VI-d) 12.456.951 10.645.882


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
150.522 172.835
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-9.416 -10.064
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
6.019 5.091
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
7.540 6.445
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.521 -1.354
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-15.435 -15.155
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-18.673 -18.606
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-498 -698
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.736 4.149
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
141.106 162.771


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4.521.923 14.754.545 19.276.468 7.006.588 10.436.516 17.443.104
Nakit ve Nakit Benzerleri
2.117.727 13.141.472 15.259.199 4.880.482 9.236.495 14.116.977
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(I-a) 277.167 3.218.710 3.495.877 558.602 2.553.119 3.111.721
Bankalar
(I-c) 519 710.634 711.153 390 10.974 11.364
Para Piyasalarından Alacaklar
1.840.457 9.212.128 11.052.585 4.321.936 6.672.402 10.994.338
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-416 0 -416 -446 0 -446
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-b) 271.794 43.106 314.900 408.920 89.407 498.327
Devlet Borçlanma Senetleri
266.227 18.146 284.373 403.353 62.186 465.539
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
5.567 24.960 30.527 5.567 27.221 32.788
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-d) 1.636.464 0 1.636.464 1.230.698 0 1.230.698
Devlet Borçlanma Senetleri
1.636.464 0 1.636.464 1.230.698 0 1.230.698
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
(1-b) 495.938 1.569.967 2.065.905 486.488 1.110.614 1.597.102
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
495.938 1.569.967 2.065.905 486.488 1.110.614 1.597.102
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(I-k) 0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
7.884.411 9.617.963 17.502.374 7.984.503 8.310.861 16.295.364
Krediler
(I-e) 9.244.400 9.617.963 18.862.363 9.263.673 8.310.861 17.574.534
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(I-j) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
137.395 0 137.395 126.556 0 126.556
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(I-f) 0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-1.497.384 0 -1.497.384 -1.405.726 0 -1.405.726
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-p) 1.904 0 1.904 2.095 0 2.095
Satış Amaçlı
1.904 0 1.904 2.095 0 2.095
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
220 0 220 220 0 220
İştirakler (Net)
(I-g) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(I-h) 220 0 220 220 0 220
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
220 0 220 220 0 220
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(I-i) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-l) 217.059 0 217.059 224.791 0 224.791
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-m) 172.376 0 172.376 168.439 0 168.439
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
172.376 0 172.376 168.439 0 168.439
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(I-n) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(I-o) 247.728 0 247.728 211.012 0 211.012
DİĞER AKTİFLER (Net)
(I-r) 173.933 371.482 545.415 122.618 491.226 613.844
VARLIKLAR TOPLAMI
13.219.554 24.743.990 37.963.544 15.720.266 19.238.603 34.958.869
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(II-a) 8.673.095 21.314.896 29.987.991 7.159.651 20.580.614 27.740.265
ALINAN KREDİLER
(II-d) 0 2.176 2.176 0 30.720 30.720
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(II-c) 100.024 0 100.024 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0 0
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-b) 419.334 1.638.278 2.057.612 464.612 975.820 1.440.432
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
419.334 1.638.278 2.057.612 464.612 975.820 1.440.432
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(II-g) 0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(II-f) 90.297 10.092 100.389 113.371 11.022 124.393
KARŞILIKLAR
(II-h) 176.374 1.469 177.843 168.980 1.307 170.287
Yeniden Yapılanma Karşılığı
2.754 0 2.754 4.114 0 4.114
Çalışan Hakları Karşılığı
66.122 0 66.122 67.818 0 67.818
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
107.498 1.469 108.967 97.048 1.307 98.355
CARİ VERGİ BORCU
(II-i) 123.759 0 123.759 34.039 0 34.039
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(II-i) 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(II-j) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(II-k) 0 1.395.781 1.395.781 0 1.337.281 1.337.281
Krediler
0 1.395.781 1.395.781 0 1.337.281 1.337.281
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-e) 528.159 206.839 734.998 765.993 173.594 939.587
ÖZKAYNAKLAR
(II-l) 3.282.971 0 3.282.971 3.141.865 0 3.141.865
Ödenmiş Sermaye
652.290 0 652.290 652.290 0 652.290
Sermaye Yedekleri
272.693 0 272.693 272.693 0 272.693
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
272.693 0 272.693 272.693 0 272.693
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-18.961 0 -18.961 -24.980 0 -24.980
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
10.964 0 10.964 26.399 0 26.399
Kar Yedekleri
2.215.463 0 2.215.463 1.736.591 0 1.736.591
Yasal Yedekler
201.483 0 201.483 198.999 0 198.999
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
2.013.980 0 2.013.980 1.537.592 0 1.537.592
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
150.522 0 150.522 478.872 0 478.872
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
150.522 0 150.522 478.872 0 478.872
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
13.394.013 24.569.531 37.963.544 11.848.511 23.110.358 34.958.869


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(IV-a) 519.251 805.755
Kredilerden Alınan Faizler
(IV-a-1) 379.605 606.376
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
0 15.366
Bankalardan Alınan Faizler
(IV-a-2) 19.631 79.325
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
58.104 63.074
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
(IV-a-3) 59.605 37.552
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
24.901 21.543
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
34.704 16.009
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
0 0
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
2.306 4.062
FAİZ GİDERLERİ (-)
(IV-b) -218.896 -481.596
Mevduata Verilen Faizler
(IV-b-4) -166.649 -391.116
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
(IV-b-1) -22.546 -81.967
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-13.715 -1.183
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
(IV-b-3) 0 0
Kiralama Faiz Giderleri
-3.215 -5.961
Diğer Faiz Giderleri
-12.771 -1.369
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
300.355 324.159
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
111.769 117.819
Alınan Ücret ve Komisyonlar
124.068 128.056
Gayri Nakdi Kredilerden
18.602 15.133
Diğer
(IV-l) 105.466 112.923
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-12.299 -10.237
Gayri Nakdi Kredilere
-197 -152
Diğer
-12.102 -10.085
TEMETTÜ GELİRLERİ
(IV-c) 0 6.345
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(IV-d) 161.563 71.474
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
33.355 6.709
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
606.231 255.273
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-478.023 -190.508
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(IV-e) 41.253 17.494
FAALİYET BRÜT KÂRI
614.940 537.291
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(IV-f) -108.751 -25.730
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-5.438 -2.229
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-130.299 -123.110
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(IV-g) -179.080 -165.941
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
191.372 220.281
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
191.372 220.281
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(IV-i) -40.850 -47.446
Cari Vergi Karşılığı
-78.978 -25.584
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 -21.862
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
38.128 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(IV-j) 150.522 172.835
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(IV-k) 150.522 172.835
Grubun Karı (Zararı)
150.522 172.835
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00230800 0,00265000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850681


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.704 Değişim: 4,01% Hacim : 29.799 Mio.TL Son veri saati : 17:03
Düşük 1.672 15.11.2021 Yüksek 1.711
Açılış: 1.672
10,0354 Değişim: 0,36%
Düşük 9,9378 15.11.2021 Yüksek 10,0505
Açılış: 9,9996
11,4852 Değişim: 0,29%
Düşük 11,4087 15.11.2021 Yüksek 11,5209
Açılış: 11,4525
600,42 Değişim: 0,07%
Düşük 593,46 15.11.2021 Yüksek 603,01
Açılış: 599,97
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.