KAP ***HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

19.02.2020 - 18:07
KAP ***HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
652.290 0 0 272.693 0 -28.096 0 0 0 -46.092 2.384 0 1.744.824 0 335.584 2.933.587 0 2.933.587
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -397.643 0 -397.643 0 -397.643
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -397.643 0 -397.643 0 -397.643
Yeni Bakiye
652.290 0 0 272.693 0 -28.096 0 0 0 -46.092 2.384 0 1.744.824 -397.643 335.584 2.535.944 0 2.535.944
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 3.686 0 0 0 72.103 -1.996 0 0 0 469.931 543.724 0 543.724
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
(V-a) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -62.059 397.643 -335.584 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -62.059 397.643 -335.584 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
652.290 0 0 272.693 0 -24.410 0 0 0 26.011 388 0 1.682.765 0 469.931 3.079.668 0 3.079.668


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
40.296.164 94.305.392 134.601.556
GARANTİ VE KEFALETLER
(III-a-2,3) 1.149.090 3.616.445 4.765.535
Teminat Mektupları
1.125.883 1.741.436 2.867.319
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
1.125.883 1.741.436 2.867.319
Banka Kredileri
0 1.029 1.029
İthalat Kabul Kredileri
0 1.029 1.029
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0
Akreditifler
23.207 1.655.053 1.678.260
Belgeli Akreditifler
23.207 984.121 1.007.328
Diğer Akreditifler
0 670.932 670.932
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0
Cirolar
0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 218.927 218.927
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0
TAAHHÜTLER
(III-a-1) 5.968.023 4.753.441 10.721.464
Cayılamaz Taahhütler
5.968.023 4.753.441 10.721.464
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
1.609.602 4.752.902 6.362.504
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
578.715 0 578.715
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
20.119 0 20.119
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
2.286 0 2.286
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
3.206.861 0 3.206.861
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
13.950 0 13.950
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
536.490 539 537.029
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(III-b) 33.179.051 85.935.506 119.114.557
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
33.179.051 85.935.506 119.114.557
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
5.511.577 9.157.496 14.669.073
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
4.346.642 2.997.361 7.344.003
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
1.164.935 6.160.135 7.325.070
Para ve Faiz Swap İşlemleri
14.966.436 63.391.217 78.357.653
Swap Para Alım İşlemleri
3.892.839 23.141.100 27.033.939
Swap Para Satım İşlemleri
11.073.597 17.570.101 28.643.698
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 11.340.008 11.340.008
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 11.340.008 11.340.008
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
12.701.036 11.500.072 24.201.108
Para Alım Opsiyonları
6.350.518 5.750.036 12.100.554
Para Satım Opsiyonları
6.350.518 5.750.036 12.100.554
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0
Diğer
2 1.886.721 1.886.723
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
169.740.680 35.816.881 205.557.561
EMANET KIYMETLER
102.241.612 9.991.040 112.232.652
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
100.714.174 6.698.385 107.412.559
Tahsile Alınan Çekler
4.243 95.029 99.272
Tahsile Alınan Ticari Senetler
130.213 39.467 169.680
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
1.392.982 3.158.159 4.551.141
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
66.025.279 16.404.321 82.429.600
Menkul Kıymetler
51.931 862.707 914.638
Teminat Senetleri
34.602 297.485 332.087
Emtia
669.505 726.493 1.395.998
Varant
0 0 0
Gayrimenkul
3.694.067 7.149.704 10.843.771
Diğer Rehinli Kıymetler
61.575.174 7.367.932 68.943.106
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
1.473.789 9.421.520 10.895.309
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
210.036.844 130.122.273 340.159.117


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
(VI-a) 933.311
Alınan Faizler
(VI-a) 3.270.285
Ödenen Faizler
(VI-a) -1.925.661
Alınan Temettüler
31.499
Alınan Ücret ve Komisyonlar
427.826
Elde Edilen Diğer Kazançlar
86.573
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
148.452
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
(VI-a) -446.776
Ödenen Vergiler
-148.803
Diğer
-510.084
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-51.441
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-445.628
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-926.936
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-1.825.589
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-124.455
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-1.641.587
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
4.647.291
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
0
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
(VI-a) 265.463
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
881.870
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-678.857
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-32.510
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-938.512
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
335.700
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Diğer
-43.535
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-1.520.517
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-1.481.051
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0
Temettü Ödemeleri
0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-39.466
Diğer
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
(VI-a) 4.331
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-1.313.173
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(VI-d) 13.193.713
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(VI-d) 11.880.540


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
469.931
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
73.793
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
3.686
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
4.649
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-963
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
70.107
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
90.383
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-2.559
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-17.717
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
543.724


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
6.995.148 10.436.516 17.431.664
Nakit ve Nakit Benzerleri
4.880.096 9.236.495 14.116.591
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(I-a) 558.602 2.553.119 3.111.721
Bankalar
(I-c) 4 10.974 10.978
Para Piyasalarından Alacaklar
4.321.936 6.672.402 10.994.338
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-446 0 -446
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-b) 397.866 89.407 487.273
Devlet Borçlanma Senetleri
393.641 62.186 455.827
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
4.225 27.221 31.446
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-d) 1.230.698 0 1.230.698
Devlet Borçlanma Senetleri
1.230.698 0 1.230.698
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
(1-b) 486.488 1.110.614 1.597.102
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
486.488 1.110.614 1.597.102
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(I-k) 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(I-e) 7.978.394 8.310.861 16.289.255
Krediler
9.257.489 8.310.861 17.568.350
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
0 0 0
Faktoring Alacakları
(I-f) 126.556 0 126.556
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-1.405.651 0 -1.405.651
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-p) 2.095 0 2.095
Satış Amaçlı
2.095 0 2.095
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
34.973 0 34.973
İştirakler (Net)
(I-g) 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(I-h) 34.973 0 34.973
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
34.753 0 34.753
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
220 0 220
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(I-i) 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-l) 223.408 0 223.408
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-m) 168.255 0 168.255
Şerefiye
0 0 0
Diğer
168.255 0 168.255
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(I-n) 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(I-o) 209.428 0 209.428
DİĞER AKTİFLER (Net)
(I-r) 100.096 487.781 587.877
VARLIKLAR TOPLAMI
15.711.797 19.235.158 34.946.955
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(II-a) 7.203.753 20.597.525 27.801.278
ALINAN KREDİLER
(II-d) 0 30.720 30.720
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(II-c) 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0
Bonolar
0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0
Tahviller
0 0 0
FONLAR
0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0
Diğer
0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-b) 464.612 975.820 1.440.432
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
464.612 975.820 1.440.432
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(II-g) 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(II-f) 113.169 11.022 124.191
KARŞILIKLAR
(II-h) 166.334 1.307 167.641
Yeniden Yapılanma Karşılığı
4.114 0 4.114
Çalışan Hakları Karşılığı
65.476 0 65.476
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0
Diğer Karşılıklar
96.744 1.307 98.051
CARİ VERGİ BORCU
(II-i) 30.986 0 30.986
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(II-i) 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(II-j) 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(II-k) 0 1.337.281 1.337.281
Krediler
0 1.337.281 1.337.281
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-e) 761.656 173.102 934.758
ÖZKAYNAKLAR
(II-l) 3.079.668 0 3.079.668
Ödenmiş Sermaye
652.290 652.290
Sermaye Yedekleri
272.693 0 272.693
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
272.693 0 272.693
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-24.410 0 -24.410
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
26.399 0 26.399
Kar Yedekleri
1.682.765 0 1.682.765
Yasal Yedekler
184.141 0 184.141
Statü Yedekleri
0 0 0
Olağanüstü Yedekler
1.498.624 0 1.498.624
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0
Kar veya Zarar
469.931 0 469.931
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
469.931 0 469.931
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
11.820.178 23.126.777 34.946.955


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(IV-a) 3.242.342 0
Kredilerden Alınan Faizler
(IV-a-1) 2.247.509
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
39.186
Bankalardan Alınan Faizler
(IV-a-2) 156.581
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
644.748
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
(IV-a-3) 146.222 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
59.679
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
86.543
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
0
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0
Diğer Faiz Gelirleri
8.096
FAİZ GİDERLERİ (-)
(IV-b) -1.745.855 0
Mevduata Verilen Faizler
(IV-b-4) -1.450.662
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
(IV-b-1) -256.356
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-16.390
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
(IV-b-3) 0
Kiralama Faiz Giderleri
-18.774
Diğer Faiz Giderleri
-3.673
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
1.496.487 0
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
394.667 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
436.972 0
Gayri Nakdi Kredilerden
63.612
Diğer
(IV-l) 373.360
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-42.305 0
Gayri Nakdi Kredilere
-653
Diğer
-41.652
TEMETTÜ GELİRLERİ
(IV-c) 31.499
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(IV-d) -91.186 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
78.568
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
268.429
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-438.183
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(IV-e) 306.340
FAALİYET BRÜT KÂRI
2.137.807 0
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(IV-f) -348.413
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-15.757
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-482.211
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(IV-g) -689.699
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
601.727 0
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
601.727 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(IV-i) -131.796 0
Cari Vergi Karşılığı
-96.058
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-35.738
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(IV-j) 469.931 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(IV-k) 469.931 0
Grubun Karı (Zararı)
469.931
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.005 Değişim: 1,19% Hacim : 50.633 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.978 08.12.2021 Yüksek 2.012
Açılış: 1.990
13,6623 Değişim: 1,28%
Düşük 13,4450 08.12.2021 Yüksek 13,8079
Açılış: 13,4901
15,5236 Değişim: 2,01%
Düşük 15,1751 08.12.2021 Yüksek 15,6213
Açılış: 15,2171
783,45 Değişim: 1,17%
Düşük 771,43 08.12.2021 Yüksek 791,57
Açılış: 774,38
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.