KAP ***HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

07.08.2019 - 17:25
KAP ***HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
652.290 0 0 272.693 0 -28.096 0 0 0 -46.092 2.384 0 1.744.824 0 335.584 2.933.587 0 2.933.587
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -397.643 0 -397.643 0 -397.643
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -397.643 0 -397.643 0 -397.643
Yeni Bakiye
652.290 0 0 272.693 0 -28.096 0 0 0 -46.092 2.384 0 1.744.824 -397.643 335.584 2.535.944 0 2.535.944
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 11.287 0 0 0 8.541 -1.095 0 0 0 304.424 323.157 0 323.157
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
(V-a) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -62.059 397.643 -335.584 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -62.059 397.643 -335.584 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
652.290 0 0 272.693 0 -16.809 0 0 0 -37.551 1.289 0 1.682.765 0 304.424 2.859.101 0 2.859.101


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
39.161.980 100.279.400 139.441.380
GARANTİ VE KEFALETLER
(III-a-2,3) 1.043.089 3.231.238 4.274.327
Teminat Mektupları
1.013.121 1.542.055 2.555.176
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
1.013.121 1.542.055 2.555.176
Banka Kredileri
0 311.501 311.501
İthalat Kabul Kredileri
0 311.501 311.501
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0
Akreditifler
29.968 995.123 1.025.091
Belgeli Akreditifler
29.968 564.967 594.935
Diğer Akreditifler
0 430.156 430.156
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0
Cirolar
0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 382.559 382.559
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0
TAAHHÜTLER
(III-a-1) 6.762.129 10.630.936 17.393.065
Cayılamaz Taahhütler
6.762.129 10.630.936 17.393.065
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
2.184.146 10.630.413 12.814.559
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
781.517 0 781.517
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
22.953 0 22.953
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
2.286 0 2.286
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
3.219.311 0 3.219.311
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
13.243 0 13.243
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
538.673 523 539.196
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(III-b) 31.356.762 86.417.226 117.773.988
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
31.356.762 86.417.226 117.773.988
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
4.711.747 6.327.143 11.038.890
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
3.379.113 2.250.340 5.629.453
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
1.332.634 4.076.803 5.409.437
Para ve Faiz Swap İşlemleri
14.091.917 67.960.300 82.052.217
Swap Para Alım İşlemleri
3.255.276 25.398.279 28.653.555
Swap Para Satım İşlemleri
10.836.641 18.029.265 28.865.906
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 12.266.378 12.266.378
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 12.266.378 12.266.378
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
12.553.096 12.122.232 24.675.328
Para Alım Opsiyonları
6.276.548 6.061.116 12.337.664
Para Satım Opsiyonları
6.276.548 6.061.116 12.337.664
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0
Diğer
2 7.551 7.553
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
61.355.075 29.286.906 90.641.981
EMANET KIYMETLER
52.173.419 4.904.793 57.078.212
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
50.581.742 1.876.798 52.458.540
Tahsile Alınan Çekler
48.532 69.067 117.599
Tahsile Alınan Ticari Senetler
205.177 52.247 257.424
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
1.337.968 2.906.681 4.244.649
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
8.000.977 15.832.356 23.833.333
Menkul Kıymetler
51.931 836.317 888.248
Teminat Senetleri
192.799 330.259 523.058
Emtia
480.697 715.386 1.196.083
Varant
0 0 0
Gayrimenkul
3.992.789 6.450.187 10.442.976
Diğer Rehinli Kıymetler
3.282.761 7.500.207 10.782.968
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
1.180.679 8.549.757 9.730.436
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
100.517.055 129.566.306 230.083.361


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
(VI-a) 752.863
Alınan Faizler
(VI-a) 1.843.154
Ödenen Faizler
(VI-a) -1.056.925
Alınan Temettüler
6.345
Alınan Ücret ve Komisyonlar
191.088
Elde Edilen Diğer Kazançlar
141.733
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
58.842
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
(VI-a) -254.591
Ödenen Vergiler
-65.001
Diğer
-111.782
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-2.704.250
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-307.769
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-474.327
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-1.236.872
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-343.629
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-1.683.817
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
1.867.497
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-831.066
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
(VI-a) 305.733
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-1.951.387
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-103.193
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
7.664
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-112.270
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Diğer
1.413
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-28.612
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0
Temettü Ödemeleri
0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-28.612
Diğer
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
(VI-a) 108.199
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-1.974.993
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(VI-d) 13.193.713
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(VI-d) 11.218.720


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
304.424
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
18.733
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
11.287
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14.234
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.947
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
7.446
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
10.553
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-1.404
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.703
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
323.157


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
8.316.179 7.455.669 15.771.848
Nakit ve Nakit Benzerleri
7.007.150 5.995.019 13.002.169
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(I-a) 134.479 3.643.732 3.778.211
Bankalar
(I-c) 0 340.697 340.697
Para Piyasalarından Alacaklar
6.873.534 2.010.590 8.884.124
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-863 0 -863
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-b) 269.732 76.684 346.416
Devlet Borçlanma Senetleri
265.507 54.762 320.269
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
4.225 21.922 26.147
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-d) 624.850 0 624.850
Devlet Borçlanma Senetleri
624.850 0 624.850
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
(1-b) 414.447 1.383.966 1.798.413
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
414.447 1.383.966 1.798.413
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(I-k) 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(I-e) 8.755.703 7.064.879 15.820.582
Krediler
10.277.668 7.064.879 17.342.547
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(I-j) 0 0 0
Faktoring Alacakları
113.896 0 113.896
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(I-f) 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-1.635.861 0 -1.635.861
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-p) 1.703 0 1.703
Satış Amaçlı
1.703 0 1.703
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
34.973 0 34.973
İştirakler (Net)
(I-g) 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(I-h) 34.973 0 34.973
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
34.753 0 34.753
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
220 0 220
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(I-i) 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-l) 245.403 0 245.403
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-m) 149.498 0 149.498
Şerefiye
0 0 0
Diğer
149.498 0 149.498
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(I-n) 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(I-o) 230.872 0 230.872
DİĞER AKTİFLER (Net)
(I-r) 164.580 627.009 791.589
VARLIKLAR TOPLAMI
17.898.911 15.147.557 33.046.468
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(II-a) 7.475.330 17.556.568 25.031.898
ALINAN KREDİLER
(II-d) 674.247 28.629 702.876
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(II-c) 400.756 0 400.756
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0
Bonolar
0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0
Tahviller
0 0 0
FONLAR
0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0
Diğer
0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-b) 445.379 1.294.465 1.739.844
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
445.379 1.294.465 1.739.844
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(II-g) 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(II-f) 116.899 22.594 139.493
KARŞILIKLAR
(II-h) 180.764 2.046 182.810
Yeniden Yapılanma Karşılığı
38.263 0 38.263
Çalışan Hakları Karşılığı
53.169 0 53.169
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0
Diğer Karşılıklar
89.332 2.046 91.378
CARİ VERGİ BORCU
(II-i) 80.421 0 80.421
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(II-i) 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(II-j) 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(II-k) 0 1.220.671 1.220.671
Krediler
0 1.220.671 1.220.671
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-e) 485.444 203.154 688.598
ÖZKAYNAKLAR
(II-l) 2.859.101 0 2.859.101
Ödenmiş Sermaye
652.290 0 652.290
Sermaye Yedekleri
272.693 0 272.693
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
272.693 0 272.693
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-16.809 0 -16.809
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-36.262 0 -36.262
Kar Yedekleri
1.682.765 0 1.682.765
Yasal Yedekler
184.141 0 184.141
Statü Yedekleri
0 0 0
Olağanüstü Yedekler
1.498.624 0 1.498.624
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0
Kar veya Zarar
304.424 0 304.424
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
304.424 0 304.424
Azınlık Payları
0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
12.718.341 20.328.127 33.046.468


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(IV-a) 1.758.909 957.284
Kredilerden Alınan Faizler
(IV-a-1) 1.248.042 642.563
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
28.009 12.643
Bankalardan Alınan Faizler
(IV-a-2) 120.722 41.798
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
299.195 236.121
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
(IV-a-3) 60.476 23.620
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
26.934 6.087
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
33.542 17.533
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
0 0
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
2.465 539
FAİZ GİDERLERİ (-)
(IV-b) -990.006 -506.983
Mevduata Verilen Faizler
(IV-b-4) -818.752 -426.204
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
(IV-b-1) -147.159 -65.192
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-8.823 -7.640
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
(IV-b-3) 0 0
Kiralama Faiz Giderleri
-11.864 -5.903
Diğer Faiz Giderleri
-3.408 -2.044
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
768.903 450.301
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
205.752 103.414
Alınan Ücret ve Komisyonlar
226.242 113.683
Gayri Nakdi Kredilerden
32.002 16.869
Diğer
(IV-l) 194.240 96.814
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-20.490 -10.269
Gayri Nakdi Kredilere
-320 -168
Diğer
-20.170 -10.101
TEMETTÜ GELİRLERİ
(IV-c) 31.493 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(IV-d) -8.611 -79.371
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
18.092 11.383
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
37.630 -217.643
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-64.333 126.889
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(IV-e) 141.733 123.381
FAALİYET BRÜT KÂRI
1.139.270 597.725
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(IV-f) -165.104 -139.374
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-7.268 -5.039
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-238.183 -121.609
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(IV-g) -346.648 -184.405
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
382.067 147.298
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
382.067 147.298
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(IV-i) -77.643 -33.732
Cari Vergi Karşılığı
-65.589 -42.866
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-12.054 9.134
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(IV-j) 304.424 113.566
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(IV-k) 304.424 113.566
Grubun Karı (Zararı)
304.424 113.566
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00466700 0,00174100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/780536


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.524 Değişim: -1,43% Hacim : 31.570 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.516 15.01.2021 Yüksek 1.548
Açılış: 1.537
7,4586 Değişim: 1,33%
Düşük 7,3521 16.01.2021 Yüksek 7,5102
Açılış: 7,3609
9,0249 Değişim: 0,15%
Düşük 9,0114 18.01.2021 Yüksek 9,0469
Açılış: 9,0118
437,78 Değişim: 0,06%
Düşük 436,61 15.01.2021 Yüksek 444,73
Açılış: 437,53
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.