KAP ***HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

13.05.2019 - 17:53
KAP ***HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
652.290 0 0 272.693 0 -28.096 0 0 -46.092 2.384 1.744.824 0 335.584 2.933.587 2.933.587
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -397.643 0 -397.643 -397.643
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -397.643 0 -397.643 -397.643
Yeni Bakiye
652.290 0 0 272.693 0 -28.096 0 0 -46.092 2.384 1.744.824 -397.643 335.584 2.535.944 2.535.944
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 5.144 0 0 -14.611 -544 0 0 190.858 180.847 180.847
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
(V-a) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -62.059 397.643 -335.584 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -62.059 397.643 -335.584 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
652.290 0 0 272.693 0 -22.952 0 0 -60.703 1.840 1.682.765 0 190.858 2.716.791 2.716.791


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
31.705.802 78.936.717 110.642.519
GARANTİ VE KEFALETLER
(III-a-2,3) 1.023.398 3.484.222 4.507.620
Teminat Mektupları
993.430 1.344.750 2.338.180
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
993.430 1.344.750 2.338.180
Banka Kredileri
0 313.306 313.306
İthalat Kabul Kredileri
0 313.306 313.306
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0
Akreditifler
29.968 1.469.704 1.499.672
Belgeli Akreditifler
29.968 1.321.538 1.351.506
Diğer Akreditifler
0 148.166 148.166
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0
Cirolar
0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 356.462 356.462
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0
TAAHHÜTLER
(III-a-1) 8.073.220 3.839.239 11.912.459
Cayılamaz Taahhütler
8.073.220 3.839.239 11.912.459
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
3.588.079 3.838.728 7.426.807
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
690.614 0 690.614
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
23.027 0 23.027
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
2.286 0 2.286
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
3.240.924 0 3.240.924
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
12.724 0 12.724
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
515.566 511 516.077
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(III-b) 22.609.184 71.613.256 94.222.440
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
22.609.184 71.613.256 94.222.440
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
6.043.235 7.662.315 13.705.550
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
4.668.432 2.325.110 6.993.542
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
1.374.803 5.337.205 6.712.008
Para ve Faiz Swap İşlemleri
7.940.085 53.491.950 61.432.035
Swap Para Alım İşlemleri
1.928.785 15.774.636 17.703.421
Swap Para Satım İşlemleri
6.011.300 12.008.728 18.020.028
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 12.854.293 12.854.293
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 12.854.293 12.854.293
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
8.625.864 10.384.462 19.010.326
Para Alım Opsiyonları
4.312.932 5.192.231 9.505.163
Para Satım Opsiyonları
4.312.932 5.192.231 9.505.163
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0
Diğer
0 74.529 74.529
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
65.328.009 31.692.087 97.020.096
EMANET KIYMETLER
56.220.155 9.266.797 65.486.952
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
54.677.993 6.485.070 61.163.063
Tahsile Alınan Çekler
47.442 82.497 129.939
Tahsile Alınan Ticari Senetler
144.699 50.664 195.363
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
1.350.021 2.648.566 3.998.587
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
8.119.363 15.111.527 23.230.890
Menkul Kıymetler
51.931 816.575 868.506
Teminat Senetleri
193.259 322.224 515.483
Emtia
483.299 689.378 1.172.677
Varant
0 0 0
Gayrimenkul
4.144.051 5.998.672 10.142.723
Diğer Rehinli Kıymetler
3.246.823 7.284.678 10.531.501
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
988.491 7.313.763 8.302.254
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
97.033.811 110.628.804 207.662.615


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
(VI-a) 628.082
Alınan Faizler
(VI-a) 845.376
Ödenen Faizler
(VI-a) -623.997
Alınan Temettüler
0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
70.900
Elde Edilen Diğer Kazançlar
18.352
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
27.087
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
(VI-a) -114.002
Ödenen Vergiler
-33.507
Diğer
437.873
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-3.239.624
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-185.755
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
7.046
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-553.089
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-14.202
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-1.409.622
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
-7.326
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-852.914
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
(VI-a) -223.762
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-2.611.542
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
25.956
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
0
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
220
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
24.795
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Diğer
941
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-20.357
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0
Temettü Ödemeleri
0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-20.357
Diğer
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
(VI-a) 52.543
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-2.553.400
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(VI-d) 13.193.713
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(VI-d) 10.640.313


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
190.858
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-10.011
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
5.144
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
6.487
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.343
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-15.155
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-18.606
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-698
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
4.149
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
180.847


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.919.599 11.895.652 13.815.251
Nakit ve Nakit Benzerleri
1.128.335 10.814.054 11.942.389
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(I-a) 110.131 3.531.360 3.641.491
Bankalar
(I-c) 485.226 440.291 925.517
Para Piyasalarından Alacaklar
533.795 6.842.403 7.376.198
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-817 0 -817
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-b) 191.790 34.957 226.747
Devlet Borçlanma Senetleri
187.565 15.544 203.109
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
4.225 19.413 23.638
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-d) 486.334 0 486.334
Devlet Borçlanma Senetleri
486.334 0 486.334
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
(1-b) 113.140 1.046.641 1.159.781
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
113.140 1.046.641 1.159.781
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(I-k) 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(I-e) 9.277.384 5.979.225 15.256.609
Krediler
10.721.301 5.979.225 16.700.526
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(I-j) 0 0 0
Faktoring Alacakları
144.181 0 144.181
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(I-f) 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-1.588.098 0 -1.588.098
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-p) 1.284 0 1.284
Satış Amaçlı
1.284 0 1.284
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
34.973 0 34.973
İştirakler (Net)
(I-g) 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(I-h) 34.973 0 34.973
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
34.753 0 34.753
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
220 0 220
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(I-i) 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-l) 253.403 0 253.403
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-m) 149.970 0 149.970
Şerefiye
0 0 0
Diğer
149.970 0 149.970
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(I-n) 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(I-o) 223.187 0 223.187
DİĞER AKTİFLER (Net)
(I-r) 164.680 297.196 461.876
VARLIKLAR TOPLAMI
12.024.480 18.172.073 30.196.553
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(II-a) 6.807.002 16.616.044 23.423.046
ALINAN KREDİLER
(II-d) 632.066 12.387 644.453
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(II-c) 19.092 0 19.092
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0
Bonolar
0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0
Tahviller
0 0 0
FONLAR
0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0
Diğer
0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-b) 102.205 1.003.940 1.106.145
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
102.205 1.003.940 1.106.145
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(II-g) 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(II-f) 114.823 23.322 138.145
KARŞILIKLAR
(II-h) 196.507 1.771 198.278
Yeniden Yapılanma Karşılığı
40.878 0 40.878
Çalışan Hakları Karşılığı
57.823 0 57.823
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0
Diğer Karşılıklar
97.806 1.771 99.577
CARİ VERGİ BORCU
(II-i) 89.156 0 89.156
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(II-i) 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(II-j) 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(II-k) 0 1.192.080 1.192.080
Krediler
0 1.192.080 1.192.080
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-e) 546.619 122.748 669.367
ÖZKAYNAKLAR
(II-l) 2.716.791 0 2.716.791
Ödenmiş Sermaye
652.290 0 652.290
Sermaye Yedekleri
272.693 0 272.693
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
272.693 0 272.693
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-22.952 0 -22.952
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-58.863 0 -58.863
Kar Yedekleri
1.682.765 0 1.682.765
Yasal Yedekler
184.141 0 184.141
Statü Yedekleri
0 0 0
Olağanüstü Yedekler
1.498.624 0 1.498.624
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0
Kar veya Zarar
190.858 0 190.858
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
190.858 0 190.858
Azınlık Payları
0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
11.224.261 18.972.292 30.196.553


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(IV-a) 801.625
Kredilerden Alınan Faizler
(IV-a-1) 605.479
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
15.366
Bankalardan Alınan Faizler
(IV-a-2) 78.924
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
63.074
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
(IV-a-3) 36.856
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
20.847
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
16.009
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
0
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0
Diğer Faiz Gelirleri
1.926
FAİZ GİDERLERİ (-)
(IV-b) -483.023
Mevduata Verilen Faizler
(IV-b-4) -392.548
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
(IV-b-1) -81.967
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-1.183
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
(IV-b-3) 0
Kiralama Faiz Giderleri
-5.961
Diğer Faiz Giderleri
-1.364
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
318.602
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
102.338
Alınan Ücret ve Komisyonlar
112.559
Gayri Nakdi Kredilerden
15.133
Diğer
(IV-l) 97.426
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-10.221
Gayri Nakdi Kredilere
-152
Diğer
-10.069
TEMETTÜ GELİRLERİ
(IV-c) 31.493
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(IV-d) 70.760
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
6.709
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
255.273
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-191.222
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(IV-e) 18.352
FAALİYET BRÜT KÂRI
541.545
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.419 Değişim: 0,10% Hacim : 12.776 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.412 17.09.2021 Yüksek 1.427
Açılış: 1.424
8,6468 Değişim: 1,42%
Düşük 8,5060 17.09.2021 Yüksek 8,6556
Açılış: 8,5258
10,1402 Değişim: 0,81%
Düşük 10,0237 17.09.2021 Yüksek 10,1765
Açılış: 10,0589
487,98 Değişim: 1,55%
Düşük 480,15 17.09.2021 Yüksek 488,34
Açılış: 480,52
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.