KAP ***HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

08.08.2018 - 16:39
KAP ***HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
35.087.564 78.059.529 113.147.093
GARANTİ VE KEFALETLER
(III-a-2,3) 1.073.955 1.982.178 3.056.133
Teminat Mektupları
1.073.955 725.503 1.799.458
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
1.073.955 725.503 1.799.458
Banka Kredileri
0 6.116 6.116
İthalat Kabul Kredileri
0 6.116 6.116
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0
Akreditifler
0 900.080 900.080
Belgeli Akreditifler
0 741.062 741.062
Diğer Akreditifler
0 159.018 159.018
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0
Cirolar
0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 350.479 350.479
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0
TAAHHÜTLER
(III-a-1) 9.228.603 7.070.495 16.299.098
Cayılamaz Taahhütler
9.228.603 7.070.495 16.299.098
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
4.670.749 7.070.080 11.740.829
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
229.284 0 229.284
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
55.325 0 55.325
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
2.286 0 2.286
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
3.612.887 0 3.612.887
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
14.075 0 14.075
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
643.997 415 644.412
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(III-b) 24.785.006 69.006.856 93.791.862
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
24.785.006 69.006.856 93.791.862
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
3.441.132 5.267.790 8.708.922
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
2.306.170 2.036.309 4.342.479
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
1.134.962 3.231.481 4.366.443
Para ve Faiz Swap İşlemleri
16.838.940 55.826.430 72.665.370
Swap Para Alım İşlemleri
6.307.833 17.836.485 24.144.318
Swap Para Satım İşlemleri
10.531.107 13.735.207 24.266.314
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 12.127.369 12.127.369
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 12.127.369 12.127.369
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
4.504.934 7.880.554 12.385.488
Para Alım Opsiyonları
2.251.572 3.941.329 6.192.901
Para Satım Opsiyonları
2.253.362 3.939.225 6.192.587
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0
Diğer
0 32.082 32.082
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
90.998.966 22.157.654 113.156.620
EMANET KIYMETLER
81.840.991 2.361.334 84.202.325
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
80.269.596 2.148.536 82.418.132
Tahsile Alınan Çekler
57.274 58.643 115.917
Tahsile Alınan Ticari Senetler
169.250 101.400 270.650
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 52.755 52.755
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
1.344.871 0 1.344.871
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
8.147.244 14.382.486 22.529.730
Menkul Kıymetler
51.931 664.260 716.191
Teminat Senetleri
60.504 306.426 366.930
Emtia
494.523 547.277 1.041.800
Varant
0 0 0
Gayrimenkul
4.579.422 4.210.287 8.789.709
Diğer Rehinli Kıymetler
2.960.864 8.654.236 11.615.100
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
1.010.731 5.413.834 6.424.565
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
126.086.530 100.217.183 226.303.713


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
2.984.282 8.658.145 11.642.427
Nakit ve Nakit Benzerleri
1.948.115 7.647.497 9.595.612
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(I-a) 1.948.115 2.404.573 4.352.688
Bankalar
(I-c) 0 1.126.946 1.126.946
Para Piyasalarından Alacaklar
0 4.115.978 4.115.978
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-b) 200.539 19.185 219.724
Devlet Borçlanma Senetleri
196.314 4.960 201.274
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
4.225 14.225 18.450
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-d) 826.803 0 826.803
Devlet Borçlanma Senetleri
826.803 0 826.803
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
(I-f) 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
8.825 991.463 1.000.288
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
8.825 991.463 1.000.288
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(I-k) 0 0 0
KREDİLER (Net)
(I-e) 11.100.991 5.232.266 16.333.257
Krediler
10.652.140 5.203.802 15.855.942
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
10.652.140 5.203.802 15.855.942
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(I-j) 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0
Faktoring Alacakları
252.377 28.464 280.841
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
252.377 28.464 280.841
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Donuk Alacaklar
842.199 0 842.199
Özel Karşılıklar (-)
-645.725 0 -645.725
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-p) 1.782 0 1.782
Satış Amaçlı
1.782 0 1.782
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
34.973 0 34.973
İştirakler (Net)
(I-g) 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(I-h) 34.973 0 34.973
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
34.753 0 34.753
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
220 0 220
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(I-i) 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-l) 80.751 0 80.751
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-m) 147.789 0 147.789
Şerefiye
0 0 0
Diğer
147.789 0 147.789
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(I-n) 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
4.188 0 4.188
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(I-o) 194.142 0 194.142
DİĞER AKTİFLER
(I-r) 126.551 305.298 431.849
VARLIKLAR TOPLAMI
14.675.449 14.195.709 28.871.158
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(II-a) 5.594.491 13.216.614 18.811.105
ALINAN KREDİLER
(II-d) 569.971 1.759.741 2.329.712
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(II-c) 1.359.955 0 1.359.955
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0
Bonolar
0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0
Tahviller
0 0 0
FONLAR
0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0
Diğer
0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-b) 6.266 1.049.383 1.055.649
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
6.266 1.049.383 1.055.649
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(II-g) 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-f) 0 0 0
Finansal Kiralama
0 0 0
Faaliyet Kiralaması
0 0 0
Diğer
0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0
KARŞILIKLAR
(II-h) 596.534 2.152 598.686
Genel Karşılıklar
405.635 0 405.635
Yeniden Yapılanma Karşılığı
63.372 0 63.372
Çalışan Hakları Karşılığı
55.804 0 55.804
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0
Diğer Karşılıklar
71.723 2.152 73.875
CARİ VERGİ BORCU
(II-i) 44.053 0 44.053
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(II-i) 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(II-j) 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(II-k) 0 1.295.786 1.295.786
Krediler
0 1.295.786 1.295.786
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
464.145 148.838 612.983
ÖZKAYNAKLAR
(II-l) 2.763.229 0 2.763.229
Ödenmiş Sermaye
652.290 0 652.290
Sermaye Yedekleri
272.693 0 272.693
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
272.693 0 272.693
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-20.039 0 -20.039
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-54.480 0 -54.480
Kar Yedekleri
1.744.824 0 1.744.824
Yasal Yedekler
184.141 0 184.141
Statü Yedekleri
0 0 0
Olağanüstü Yedekler
1.560.683 0 1.560.683
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0
Kar veya Zarar
167.941 0 167.941
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
167.941 0 167.941
Azınlık Payları
0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
11.398.644 17.472.514 28.871.158


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
652.290 0 0 272.693 0 -30.511 0 0 -17.899 4.592 1.375.178 0 308.737 2.565.080 0 2.565.080
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 -4.723 0 90.909 0 0 86.186 0 86.186
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 -4.723 0 90.909 0 0 86.186 0 86.186
Yeni Bakiye
652.290 0 0 272.693 0 -30.511 0 0 -22.622 4.592 1.466.087 0 308.737 2.651.266 0 2.651.266
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 10.472 0 0 -35.355 -1.095 0 0 167.941 141.963 0 141.963
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 278.737 0 -308.737 -30.000 0 -30.000
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -30.000 0 0 -30.000 0 -30.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 308.737 0 -308.737 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
652.290 0 0 272.693 0 -20.039 0 0 -57.977 3.497 1.744.824 0 167.941 2.763.229 0 2.763.229


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
167.941
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-25.978
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
10.472
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13.207
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.735
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-36.450
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-45.348
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-1.404
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
10.302
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
141.963


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-91.584
Alınan Faizler
1.273.358
Ödenen Faizler
-578.063
Alınan Temettüler
0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
165.345
Elde Edilen Diğer Kazançlar
170.669
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
128.418
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-244.048
Ödenen Vergiler
-45.907
Diğer
-961.356
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
2.417.358
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
56.592
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-35
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-830.013
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-484.661
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
691.575
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
1.737.872
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
3.399
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
1.242.629
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
2.325.774
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
943.233
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-10.500
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
3.238
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
377.775
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
583.020
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Diğer
-10.300
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0
Temettü Ödemeleri
0
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0
Diğer
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
-12.913
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
3.256.094
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4.761.711
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
8.017.805


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(IV-a) 1.353.383 676.065
Kredilerden Alınan Faizler
(IV-a-1) 912.135 485.212
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
15.337 8.593
Bankalardan Alınan Faizler
(IV-a-2) 336.388 129.385
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
36.070 28.015
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
(IV-a-3) 52.040 23.904
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
3.168 2.873
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
48.872 21.031
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
1.413 956
FAİZ GİDERLERİ (-)
(IV-b) -508.688 -268.874
Mevduata Verilen Faizler
(IV-b-4) -373.623 -199.640
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
(IV-b-1) -120.653 -60.809
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-6.755 -6.753
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
(IV-b-3) 0 0
Diğer Faiz Giderleri
-7.657 -1.672
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
844.695 407.191
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
173.688 83.426
Alınan Ücret ve Komisyonlar
193.113 92.883
Gayri Nakdi Kredilerden
13.278 7.250
Diğer
(IV-l) 179.835 85.633
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-19.425 -9.457
Gayri Nakdi Kredilere
-350 -172
Diğer
-19.075 -9.285
PERSONEL GİDERLERİ (-)
(IV-g) -214.271 -105.431
TEMETTÜ GELİRLERİ
(IV-c) 20.730 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(IV-d) -358.223 -140.742
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
8.696 1.021
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
1.152.700 865.357
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-1.519.619 -1.007.120
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(IV-e) 170.669 431
FAALİYET BRÜT KÂRI
637.288 244.875
KREDİ KARŞILIKLARI (-)
(IV-f) -145.310 37.511
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(IV-g) -278.130 -148.332
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
213.848 134.054
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
213.848 134.054
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(IV-i) -45.907 -31.317
Cari Vergi Karşılığı
-10.024 -8.570
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-35.883 -22.747
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(IV-j) 167.941 102.737
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(IV-k) 167.941 102.737
Grubun Karı (Zararı)
167.941 102.737
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00257500 0,00156900http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/701436


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.392 Değişim: -1,94% Hacim : 11.742 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.386 20.09.2021 Yüksek 1.408
Açılış: 1.408
8,6600 Değişim: 0,15%
Düşük 8,6297 20.09.2021 Yüksek 8,7266
Açılış: 8,6468
10,1680 Değişim: 0,27%
Düşük 10,1186 20.09.2021 Yüksek 10,2390
Açılış: 10,1402
491,88 Değişim: 0,79%
Düşük 484,23 20.09.2021 Yüksek 492,96
Açılış: 488,03
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.