KAP ***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

01.11.2021 - 12:23
KAP ***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 172.179 -39.654 -39.654 -39.654 4.067.458 2.552.749 13.750.008 25.502.740 25.502.740
Transferler
10 1.326.207 12.423.801 -13.750.008
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
75.841 75.841 75.841 16.890.363 16.966.204 16.966.204
Kar Payları
10 -12.242.746 -12.242.746 -12.242.746
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 172.179 36.187 36.187 36.187 5.393.665 2.733.804 16.890.363 30.226.198 30.226.198
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 172.179 -2.534 -2.534 -2.534 5.393.665 2.733.804 23.781.503 37.078.617 37.078.617
Transferler
10 2.110.751 21.670.752 -23.781.503
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
132.759 132.759 132.759 13.717.427 13.850.186 13.850.186
Kar Payları
10 -21.357.506 -21.357.506 -21.357.506
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 172.179 130.225 130.225 130.225 7.504.416 3.047.050 13.717.427 29.571.297 29.571.297


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.683.178 16.822.979
Dönem Karı (Zararı)
13.717.427 16.890.363
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
13.717.427 16.890.363
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.550.000 4.994.016
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8,9,12 298.621 236.179
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.448.634 1.041.761
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.406.449 1.142.876
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
42.185 -101.115
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-4.444.499 -1.520.581
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-4.596.922 -1.586.032
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
152.423 65.451
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 5.247.244 5.236.657
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.572.162 1.769.445
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.803.119 2.423.235
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.056.567 410.010
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.859.686 2.013.225
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-442.045 187.046
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.963 1.139
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-440.082 185.907
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
383.615 -697.107
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
145.512 106.092
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
103.460 68.816
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
42.052 37.276
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-318.039 -249.821
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-167.033 97.907
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-151.006 -347.728
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
20.839.589 23.653.824
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.232.885 -1.792.276
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-4.923.526 -5.038.569
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.738.880 1.583.755
Ödenen Temettüler
-12.242.746 0
Alınan Faiz
4.503.866 1.583.755
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.944.298 18.406.734
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.944.298 18.406.734
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 46.577.226 24.755.954
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 53.521.524 43.162.688


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 53.623.855 46.586.501
Finansal Yatırımlar
5 0 0
Ticari Alacaklar
6 4.036.407 7.839.526
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
14 3.459.485 2.402.918
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
576.922 5.436.608
Diğer Alacaklar
7 6.896 4.933
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
14 6.896 4.933
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
405.815 540.239
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
405.815 540.239
Diğer Dönen Varlıklar
0 0
ARA TOPLAM
58.072.973 54.971.199
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
58.072.973 54.971.199
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
8 1.336.559 1.180.542
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 15.675 30.230
Peşin Ödenmiş Giderler
146.917 396.108
Ertelenmiş Vergi Varlığı
13 987.372 666.114
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.486.523 2.272.994
TOPLAM VARLIKLAR
60.559.496 57.244.193
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
694.097 615.103
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
694.097 615.103
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
694.097 615.103
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Ticari Borçlar
6 800.333 654.821
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
14 392.336 288.876
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
407.997 365.945
Diğer Borçlar
7 22.175.063 13.022.469
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
14 21.357.506 12.242.746
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
817.557 779.723
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
13 2.085.400 1.734.774
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.428.835 1.574.097
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
2.302.067 1.489.514
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
126.768 84.583
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.543.515 1.171.712
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.154.736 1.009.588
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
388.779 162.124
ARA TOPLAM
29.727.243 18.772.976
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
29.727.243 18.772.976
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
589.023 666.600
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
589.023 666.600
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
589.023 666.600
Uzun Vadeli Karşılıklar
671.933 726.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
671.933 726.000
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.260.956 1.392.600
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
30.988.199 20.165.576
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
29.571.297 37.078.617
Ödenmiş Sermaye
10 5.000.000 5.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
10 172.179 172.179
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10 130.225 -2.534
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
130.225 -2.534
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
130.225 -2.534
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 7.504.416 5.393.665
Yasal Yedekler
10 7.504.416 5.393.665
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10 3.047.050 2.733.804
Net Dönem Karı veya Zararı
13.717.427 23.781.503
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
29.571.297 37.078.617
TOPLAM KAYNAKLAR
60.559.496 57.244.193


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
0 0 0 0
Satışların Maliyeti
0 0 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
11 30.514.824 32.039.208 11.036.115 9.958.998
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
11 -75.680 -471.678 366.430 -160.730
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
30.439.144 31.567.530 11.402.545 9.798.268
BRÜT KAR (ZARAR)
30.439.144 31.567.530 11.402.545 9.798.268
Genel Yönetim Giderleri
12 -16.498.104 -11.519.881 -4.888.620 -3.863.623
Pazarlama Giderleri
-183.904 -322.284 -59.057 -79.534
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
88.318 90.473 -4.131 24.168
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
13.845.454 19.815.838 6.450.737 5.879.279
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
5.271.640 2.409.349 1.896.026 1.087.742
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-152.423 -98.167 -49.870 -8.367
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
18.964.671 22.127.020 8.296.893 6.958.654
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
18.964.671 22.127.020 8.296.893 6.958.654
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.247.244 -5.236.657 -1.995.395 -1.529.777
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
13 -5.601.692 -5.229.044 -2.057.812 -1.681.444
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
13 354.448 -7.613 62.417 151.667
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
13.717.427 16.890.363 6.301.498 5.428.877
DÖNEM KARI (ZARARI)
13.717.427 16.890.363 6.301.498 5.428.877
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
13.717.427 16.890.363 6.301.498 5.428.877
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
132.759 75.841 6.473 43.533
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
165.949 97.232 8.091 55.812
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-33.190 -21.391 -1.618 -12.279
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-33.190 -21.391 -1.618 -12.279
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
132.759 75.841 6.473 43.533
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
13.850.186 16.966.204 6.307.971 5.472.410
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
13.850.186 16.966.204 6.307.971 5.472.410http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973366


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.776 Değişim: -2,35% Hacim : 33.381 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.761 26.11.2021 Yüksek 1.811
Açılış: 1.811
12,3690 Değişim: 3,08%
Düşük 11,9402 26.11.2021 Yüksek 12,6862
Açılış: 11,9998
14,0090 Değişim: 4,02%
Düşük 13,3965 26.11.2021 Yüksek 14,3282
Açılış: 13,4674
712,88 Değişim: 3,27%
Düşük 687,28 26.11.2021 Yüksek 737,01
Açılış: 690,30
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.