KAP ***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

01.06.2020 - 20:35
KAP ***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 172.179 -93.163 -93.163 -93.163 2.800.001 2.308.004 9.706.097 19.893.118 19.893.118
Transferler
10 0 0 0 0 0 1.267.457 8.438.640 -9.706.097 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -1.608 -1.608 -1.608 0 0 1.540.484 1.538.876 1.538.876
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 1.540.484 1.540.484 1.540.484
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -1.608 -1.608 -1.608 0 0 0 -1.608 -1.608
Kar Payları
10 0 0 0 0 0 0 -8.193.895 0 -8.193.895 -8.193.895
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 172.179 -94.771 -94.771 -94.771 4.067.458 2.552.749 1.540.484 13.238.099 13.238.099
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 172.179 -39.654 -39.654 -39.654 4.067.458 2.552.749 13.750.008 25.502.740 25.502.740
Transferler
10 0 0 0 0 0 1.326.207 12.423.801 -13.750.008 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 49.315 49.315 49.315 0 0 5.829.843 5.879.158 5.879.158
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 5.829.843 5.829.843 5.829.843
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 49.315 49.315 49.315 0 0 0 49.315 49.315
Kar Payları
10 0 0 0 0 0 0 -12.242.746 0 -12.242.746 -12.242.746
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 172.179 9.661 9.661 9.661 5.393.665 2.733.804 5.829.843 19.139.152 19.139.152


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.136.893 1.759.452
Dönem Karı (Zararı)
5.829.843 1.540.484
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.258.063 237.597
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8,9 87.427 20.248
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
505.021 484.869
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
505.021 484.869
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-466.434 -1.032.355
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-500.147 -1.032.355
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33.713 0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 -23.180
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 2.132.049 788.015
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
6.479.477 5.073.350
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0 -244.250
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.746.342 1.836.819
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-259.415 -847.026
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.005.757 2.683.845
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
184.651 -6.133
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.187 -6.133
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
186.838 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-579.184 -271.529
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
569.754 -165.547
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10.647 -190.211
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
559.107 24.664
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.557.914 3.923.990
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4.807.394 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-249.480 3.923.990
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
14.567.383 6.851.431
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.789.533 -1.296.134
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-5.640.957 -3.795.845
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -3.870
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri

Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -3.870
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
498.478 -7.163.853
Ödenen Temettüler
0 -8.193.895
Alınan Faiz
498.478 1.030.042
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.635.371 -5.408.271
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 23.180
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.635.371 -5.385.091
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
24.755.954 14.235.513
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 32.391.325 8.850.422


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 32.396.960 24.759.920
Finansal Yatırımlar
5 0 0
Ticari Alacaklar
6 3.787.514 5.533.856
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
14 3.198.571 2.939.156
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
588.943 2.594.700
Diğer Alacaklar
7 7.606 4.787
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
14 7.606 4.787
Peşin Ödenmiş Giderler
507.879 141.667
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
283.962 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
223.917 141.667
Diğer Dönen Varlıklar
2 634
ARA TOPLAM
36.699.961 30.440.864
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
36.699.961 30.440.864
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
8 1.411.995 1.494.179
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 45.960 51.203
Peşin Ödenmiş Giderler
217.844 4.872
Ertelenmiş Vergi Varlığı
13 384.181 621.872
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.059.980 2.172.126
TOPLAM VARLIKLAR
38.759.941 32.612.990
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar

İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar

Kiralama İşlemlerinden Borçlar

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
693.451 258.264
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
693.451 258.264
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
693.451 258.264
Ticari Borçlar
6 873.615 303.861
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
14 10.647 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
862.968 303.861
Diğer Borçlar
7 13.368.532 631.798
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
14 12.242.746 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.125.786 631.798
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
13 1.833.864 1.407.234
Kısa Vadeli Karşılıklar
710.975 2.023.869
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
549.443 1.862.337
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
161.532 161.532
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
879.499 725.412
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 736.011 607.765
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
143.488 117.647
ARA TOPLAM
18.359.936 5.350.438
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
18.359.936 5.350.438
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
666.600 1.130.716
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
666.600 1.130.716
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
666.600 1.130.716
Uzun Vadeli Karşılıklar
594.253 629.096
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
594.253 629.096
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.260.853 1.759.812
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
19.620.789 7.110.250
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
19.139.152 25.502.740
Ödenmiş Sermaye
10 5.000.000 5.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
10 172.179 172.179
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10 9.661 -39.654
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9.661 -39.654
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9.661 -39.654
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 5.393.665 4.067.458
Yasal Yedekler
10 5.393.665 4.067.458
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10 2.733.804 2.552.749
Net Dönem Karı veya Zararı
5.829.843 13.750.008
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
19.139.152 25.502.740
TOPLAM KAYNAKLAR
38.759.941 32.612.990


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
0 0
Satışların Maliyeti
0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
11 11.547.334 5.399.681
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
11 -150.530 -88.179
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
11.396.804 5.311.502
BRÜT KAR (ZARAR)
11.396.804 5.311.502
Genel Yönetim Giderleri
12 -3.943.050 -4.103.754
Pazarlama Giderleri
-177.695 -22.840
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
47.114 24.159
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.323.173 1.209.067
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
696.535 1.119.432
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-57.816 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
7.961.892 2.328.499
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
7.961.892 2.328.499
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.132.049 -788.015
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
13 -1.908.268 -798.477
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
13 -223.781 10.462
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.829.843 1.540.484
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.829.843 1.540.484
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
5.829.843 1.540.484
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
49.315 -1.608
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
63.225 -2.061
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-13.910 453
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-13.910 453
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
49.315 -1.608
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.879.158 1.538.876
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
5.879.158 1.538.876http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848344


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.951 Değişim: 0,00% Hacim : 23.530 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.946 26.01.2022 Yüksek 1.975
Açılış: 1.951
13,5834 Değişim: -0,05%
Düşük 13,5495 27.01.2022 Yüksek 13,6206
Açılış: 13,5897
15,2796 Değişim: -0,05%
Düşük 15,2420 27.01.2022 Yüksek 15,3162
Açılış: 15,2876
794,06 Değişim: -0,07%
Düşük 791,24 27.01.2022 Yüksek 796,13
Açılış: 794,62
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.