KAP ***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2019 - 23:04
KAP ***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.000.000 172.179 -125.055 -125.055 -125.055 5.255.783 2.308.004 6.086.405 15.697.316 15.697.316
Transferler
10 0 0 0 0 0 544.218 5.542.187 -6.086.405 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 64.748 64.748 64.748 0 0 5.529.195 5.593.943 5.593.943
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 5.529.195 5.529.195 5.529.195
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 64.748 64.748 64.748 0 0 0 64.748 64.748
Kar Payları
10 0 0 0 0 0 0 -5.542.187 0 -5.542.187 -5.542.187
Dönem Sonu Bakiyeler
2.000.000 172.179 -60.307 -60.307 -60.307 5.800.001 2.308.004 5.529.195 15.749.072 15.749.072
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 172.179 -93.163 -93.163 -93.163 2.800.001 2.308.004 9.706.097 19.893.118 19.893.118
Transferler
10 0 0 0 0 0 1.267.457 8.438.640 -9.706.097 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -55.342 -55.342 -55.342 0 0 7.619.233 7.563.891 7.563.891
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 7.619.233 7.619.233 7.619.233
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -55.342 -55.342 -55.342 0 0 0 -55.342 -55.342
Kar Payları
10 0 0 0 0 0 0 -8.193.895 0 -8.193.895 -8.193.895
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 172.179 -148.505 -148.505 -148.505 4.067.458 2.552.749 7.619.233 19.263.114 19.263.114


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.083.406 1.540.492
Dönem Karı (Zararı)
7.619.233 5.529.195
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.752.294 1.492.105
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8,9,12 279.287 117.564
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.365.956 836.823
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.390.123 836.823
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-24.167 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.435.326 -1.304.543
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.586.726 -1.304.543
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
151.400 0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 -13.248
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 2.542.377 1.855.509
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
6.599.364 -2.651.252
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
4.891.600 -4.814.600
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.613.366 898.785
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.086.318 80.218
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.699.684 818.567
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-209.106 -642
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.173 -642
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-204.933 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-131.581 111.321
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
183.931 399.551
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
41.680 324.484
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
142.251 75.067
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
251.154 754.333
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
261.737 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-10.583 754.333
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
15.970.891 4.370.048
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.301.501 -1.182.049
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.585.984 -1.647.507
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-58.871 -33.410
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-58.871 -33.410
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.605.138 -4.218.822
Ödenen Temettüler
-8.193.895 -5.542.187
Alınan Faiz
2.588.757 1.323.365
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.419.397 -2.711.740
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 13.248
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.419.397 -2.698.492
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 14.146.753 15.698.678
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 20.566.150 13.000.186


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 20.571.611 14.154.245
Finansal Yatırımlar
5 0 4.891.600
Ticari Alacaklar
6 2.509.376 4.122.742
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
14 1.954.539 868.221
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
554.837 3.254.521
Diğer Alacaklar
7 5.171 4.026
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
14 5.171 4.026
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
262.912 136.203
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
262.912 136.203
Diğer Dönen Varlıklar
3.028 0
ARA TOPLAM
23.352.098 23.308.816
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
23.352.098 23.308.816
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
8 1.495.309 358.506
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 56.446 6.589
Peşin Ödenmiş Giderler
4.872 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
13 611.181 455.909
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.167.808 821.004
TOPLAM VARLIKLAR
25.519.906 24.129.820
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
212.244 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
212.244 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
212.244 0
Ticari Borçlar
6 658.226 474.295
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
14 272.559 230.879
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
385.667 243.416
Diğer Borçlar
7 450.646 451.704
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
450.646 451.704
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
13 955.535 859.479
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.503.242 1.540.016
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.341.710 1.354.317
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
161.532 185.699
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
617.729 355.756
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 577.848 315.370
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
39.881 40.386
ARA TOPLAM
4.397.622 3.681.250
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.397.622 3.681.250
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.130.716 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.130.716 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.130.716 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
728.454 555.452
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
728.454 555.452
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.859.170 555.452
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
6.256.792 4.236.702
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
19.263.114 19.893.118
Ödenmiş Sermaye
10 5.000.000 5.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
10 172.179 172.179
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-148.505 -93.163
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-148.505 -93.163
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-148.505 -93.163
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 4.067.458 2.800.001
Yasal Yedekler
10 4.067.458 2.800.001
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10 2.552.749 2.308.004
Net Dönem Karı veya Zararı
7.619.233 9.706.097
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
19.263.114 19.893.118
TOPLAM KAYNAKLAR
25.519.906 24.129.820


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
0 0 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
11 18.306.450 15.849.466 6.931.265 5.173.930
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
11 -123.660 -267.920 -3.772 -148.465
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
18.182.790 15.581.546 6.927.493 5.025.465
BRÜT KAR (ZARAR)
18.182.790 15.581.546 6.927.493 5.025.465
Genel Yönetim Giderleri
-10.579.226 -9.446.847 -3.475.171 -3.263.803
Pazarlama Giderleri
-71.112 -65.864 -23.983 -10.495
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
58.020 42.668 391 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.590.472 6.111.503 3.428.730 1.751.167
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
2.722.538 1.304.543 762.269 516.845
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-151.400 -31.342 -39.463 30.211
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
10.161.610 7.384.704 4.151.536 2.298.223
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
10.161.610 7.384.704 4.151.536 2.298.223
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.542.377 -1.855.509 -926.553 -511.433
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
13 -2.682.040 -1.902.565 -1.073.267 -600.379
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
13 139.663 47.056 146.714 88.946
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
7.619.233 5.529.195 3.224.983 1.786.790
DÖNEM KARI (ZARARI)
7.619.233 5.529.195 3.224.983 1.786.790
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
7.619.233 5.529.195 3.224.983 1.786.790
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-55.342 64.748 -134.232 -60.539
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-70.951 83.010 -172.092 -77.614
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
15.609 -18.262 37.860 17.075
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
15.609 -18.262 37.860 17.075
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-55.342 64.748 -134.232 -60.539
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.563.891 5.593.943 3.090.751 1.726.251
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
7.563.891 5.593.943 3.090.751 1.726.251http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795725


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.910 Değişim: 1,61% Hacim : 30.193 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.894 03.12.2021 Yüksek 1.914
Açılış: 1.897
13,7186 Değişim: 0,40%
Düşük 13,4047 03.12.2021 Yüksek 13,8913
Açılış: 13,6633
15,5362 Değişim: 0,18%
Düşük 15,1555 03.12.2021 Yüksek 15,6980
Açılış: 15,5088
786,38 Değişim: 0,93%
Düşük 762,36 03.12.2021 Yüksek 790,29
Açılış: 779,10
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.