KAP ***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

07.08.2019 - 18:29
KAP ***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.000.000 172.179 -125.055 -125.055 -125.055 5.255.783 2.308.004 6.086.405 15.697.316 15.697.316
Transferler
10 0 0 0 0 0 544.218 5.542.187 -6.086.405 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 125.287 125.287 125.287 0 0 3.742.405 3.867.692 3.867.692
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 3.742.405 3.742.405 3.742.405
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 125.287 125.287 125.287 0 0 0 125.287 125.287
Kar Payları
10 0 0 0 0 0 0 -5.542.187 0 -5.542.187 -5.542.187
Dönem Sonu Bakiyeler
2.000.000 172.179 232 232 232 5.800.001 2.308.004 3.742.405 14.022.821 14.022.821
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 172.179 -93.163 -93.163 -93.163 2.800.001 2.308.004 9.706.097 19.893.118 19.893.118
Transferler
10 0 0 0 0 0 1.267.457 8.438.640 -9.706.097 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 78.890 78.890 78.890 0 0 4.394.250 4.473.140 4.473.140
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 4.394.250 4.394.250 4.394.250
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 78.890 78.890 78.890 0 0 0 78.890 78.890
Kar Payları
10 0 0 0 0 0 0 -8.193.895 0 -8.193.895 -8.193.895
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 172.179 -14.273 -14.273 -14.273 4.067.458 2.552.749 4.394.250 16.172.363 16.172.363


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.469.813 -1.255.735
Dönem Karı (Zararı)
4.394.250 3.742.405
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.040.306 1.370.929
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8,9,12 184.174 77.573
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
941.576 743.967
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
965.743 743.967
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-24.167 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.705.647 -787.698
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.817.584 -787.698
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
111.937 0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
4.379 -6.989
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 1.615.824 1.344.076
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
7.073.266 -4.214.369
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
4.891.600 -4.871.749
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.065.280 653.167
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-641.197 -184.731
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.706.477 837.898
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.185 -62.198
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.326 -489
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.859 -61.709
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-228.137 56.968
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
444.939 100.724
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
358.270 76.098
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
86.669 24.626
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-97.231 -91.281
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
46.447 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-143.678 -91.281
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
12.507.822 898.965
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.296.134 -1.176.347
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.741.875 -978.353
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.871 -33.411
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.871 -33.411
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.397.936 -4.714.935
Ödenen Temettüler
-8.193.895 -5.542.187
Alınan Faiz
1.795.959 827.252
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.068.006 -6.004.081
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-4.379 6.989
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.063.627 -5.997.092
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
14.146.753 15.698.678
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17.210.380 9.701.586


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 17.239.497 14.154.245
Finansal Yatırımlar
5 0 4.891.600
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 4.891.600
Ticari Alacaklar
6 2.057.462 4.122.742
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
14 1.509.418 868.221
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
548.044 3.254.521
Diğer Alacaklar
7 6.934 4.026
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
14 5.075 4.026
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.859 0
Peşin Ödenmiş Giderler
359.468 136.203
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
359.468 136.203
Diğer Dönen Varlıklar
277 0
ARA TOPLAM
19.663.638 23.308.816
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
19.663.638 23.308.816
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
8 1.381.757 358.506
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 5.178 6.589
Peşin Ödenmiş Giderler
4.872 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
13 426.607 455.909
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.818.414 821.004
TOPLAM VARLIKLAR
21.482.052 24.129.820
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
241.573 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
241.573 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
241.573 0
Ticari Borçlar
6 919.234 474.295
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
14 589.149 230.879
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
330.085 243.416
Diğer Borçlar
7 469.824 451.704
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
469.824 451.704
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
13 726.377 859.479
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.119.661 1.540.016
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
958.129 1.354.317
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
161.532 185.699
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
298.494 355.756
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 278.444 315.370
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20.050 40.386
ARA TOPLAM
3.775.163 3.681.250
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.775.163 3.681.250
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
928.829 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
928.829 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
928.829 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
605.697 555.452
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
605.697 555.452
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.534.526 555.452
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.309.689 4.236.702
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
16.172.363 19.893.118
Ödenmiş Sermaye
5.000.000 5.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
172.179 172.179
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-14.273 -93.163
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-14.273 -93.163
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-14.273 -93.163
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 4.067.458 2.800.001
Yasal Yedekler
10 4.067.458 2.800.001
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10 2.552.749 2.308.004
Net Dönem Karı veya Zararı
4.394.250 9.706.097
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
16.172.363 19.893.118
TOPLAM KAYNAKLAR
21.482.052 24.129.820


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
0 0 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
11 11.375.185 10.675.536 5.975.504 5.522.204
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
11 -119.888 -119.455 -31.709 -32.421
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
11.255.297 10.556.081 5.943.795 5.489.783
BRÜT KAR (ZARAR)
11.255.297 10.556.081 5.943.795 5.489.783
Genel Yönetim Giderleri
12 -7.104.055 -6.183.044 -3.000.301 -2.970.322
Pazarlama Giderleri
-47.129 -55.369 -24.289 -30.385
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
57.629 42.668 33.470 33.476
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.161.742 4.360.336 2.952.675 2.522.552
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
1.960.269 787.698 840.837 350.789
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-111.937 -61.553 -111.937 -44.755
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.010.074 5.086.481 3.681.575 2.828.586
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.010.074 5.086.481 3.681.575 2.828.586
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.615.824 -1.344.076 -827.809 -534.770
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
13 -1.608.773 -1.302.186 -810.296 -675.160
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
13 -7.051 -41.890 -17.513 140.390
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.394.250 3.742.405 2.853.766 2.293.816
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.394.250 3.742.405 2.853.766 2.293.816
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
4.394.250 3.742.405 2.853.766 2.293.816
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
78.890 125.287 80.498 240.063
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
101.141 160.624 103.202 304.094
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-22.251 -35.337 -22.704 -64.031
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-22.251 -35.337 -22.704 -64.031
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
78.890 125.287 80.498 240.063
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.473.140 3.867.692 2.934.264 2.533.879
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
4.473.140 3.867.692 2.934.264 2.533.879http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/780619


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.524 Değişim: -1,43% Hacim : 31.570 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.516 15.01.2021 Yüksek 1.548
Açılış: 1.537
7,4586 Değişim: 1,33%
Düşük 7,3521 16.01.2021 Yüksek 7,5102
Açılış: 7,3609
9,0118 Değişim: 0,49%
Düşük 8,9346 16.01.2021 Yüksek 9,0938
Açılış: 8,9683
437,78 Değişim: 0,06%
Düşük 436,61 15.01.2021 Yüksek 444,73
Açılış: 437,53
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.