KAP ***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2018 - 19:37
KAP ***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.000.000 172.179 -59.397 -59.397 -59.397 4.552.568 1.988.980 8.154.388 16.808.718 16.808.718
Transferler
10 0 0 0 703.215 7.451.173 -8.154.388 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -62.427 -62.427 -62.427 0 0 4.352.308 4.289.881 4.289.881
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 4.352.308 4.352.308 4.352.308
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-62.427 -62.427 -62.427 0 0 0 -62.427 -62.427
Kar Payları
10 0 0 0 0 -7.132.149 0 -7.132.149 -7.132.149
Dönem Sonu Bakiyeler
2.000.000 172.179 -121.824 -121.824 -121.824 5.255.783 2.308.004 4.352.308 13.966.450 13.966.450
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.000.000 172.179 -125.055 -125.055 -125.055 5.255.783 2.308.004 6.086.405 15.697.316 15.697.316
Transferler
10 0 0 544.218 5.542.187 -6.086.405 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 64.748 64.748 64.748 0 0 5.529.195 5.593.943 5.593.943
Dönem Karı (Zararı)
0 0 5.529.195 5.529.195 5.529.195
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
64.748 64.748 64.748 0 0 0 64.748 64.748
Kar Payları
10 0 0 0 0 0 0 -5.542.187 0 -5.542.187 -5.542.187
Dönem Sonu Bakiyeler
2.000.000 172.179 -60.307 -60.307 -60.307 5.800.001 2.308.004 5.529.195 15.749.072 15.749.072


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.001.695 4.197.678
Dönem Karı (Zararı)
5.529.195 4.352.308
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.492.105 1.253.528
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8,9 117.564 129.742
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
836.823 770.535
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
836.823 770.535
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.304.543 -991.610
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.304.543 -991.610
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-13.248 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 1.855.509 1.344.861
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.651.252 7.899.979
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-4.814.600 7.514.889
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
898.785 775.759
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
80.218 -217.590
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
818.567 993.349
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-642 -16.304
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-642 -372
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 -15.932
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
111.321 -398.454
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
399.551 -39.231
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
324.484 84.217
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
75.067 -123.448
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
754.333 63.320
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
754.333 63.320
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.370.048 13.505.815
Ödenen Temettüler
-5.542.187 -7.132.149
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.182.049 -868.394
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.647.507 -1.307.594
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.289.955 966.674
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-33.410 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-24.939 0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.471 0
Alınan Faiz
1.323.365 966.674
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.711.740 5.164.352
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
13.248 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.698.492 5.164.352
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 15.698.678 9.044.889
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 13.000.186 14.209.241


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 13.034.872 15.752.186
Finansal Yatırımlar
5 4.814.600 0
Ticari Alacaklar
6 1.618.935 2.517.720
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
14 1.080.214 1.160.432
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
538.721 1.357.288
Diğer Alacaklar
7 3.722 3.080
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
14 3.722 3.080
Peşin Ödenmiş Giderler
228.779 340.100
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 64.886 259.545
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
163.893 80.555
ARA TOPLAM
19.700.908 18.613.086
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
19.700.908 18.613.086
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
8 21.732 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 7.294 113.180
Ertelenmiş Vergi Varlığı
13 410.465 381.671
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
439.491 494.851
TOPLAM VARLIKLAR
20.140.399 19.107.937
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
6 1.042.263 642.712
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
14 751.183 426.699
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
291.080 216.013
Diğer Borçlar
7 300.882 368.459
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
300.882 368.459
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
13 547.001 291.943
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.027.330 1.458.131
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
841.631 1.272.432
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
185.699 185.699
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
859.555 231.784
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 811.005 188.925
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
48.550 42.859
ARA TOPLAM
3.777.031 2.993.029
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.777.031 2.993.029
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
614.296 417.592
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
614.296 417.592
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
614.296 417.592
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.391.327 3.410.621
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
15.749.072 15.697.316
Ödenmiş Sermaye
10 2.000.000 2.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
10 172.179 172.179
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10 -60.307 -125.055
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-60.307 -125.055
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-60.307 -125.055
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 5.800.001 5.255.783
Yasal Yedekler
10 5.800.001 5.255.783
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10 2.308.004 2.308.004
Net Dönem Karı veya Zararı
5.529.195 6.086.405
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
15.749.072 15.697.316
TOPLAM KAYNAKLAR
20.140.399 19.107.937


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
11 15.849.466 13.192.915 5.173.930 4.666.463
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
11 -267.920 -687.520 -148.465 -228.646
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
15.581.546 12.505.395 5.025.465 4.437.817
BRÜT KAR (ZARAR)
15.581.546 12.505.395 5.025.465 4.437.817
Genel Yönetim Giderleri
12 -9.446.847 -7.774.355 -3.263.803 -2.620.489
Pazarlama Giderleri
-65.864 -79.840 -10.495 -21.497
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
42.668 80.650 0 57.568
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.111.503 4.731.850 1.751.167 1.853.399
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
1.304.543 1.045.086 516.845 348.805
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-31.342 -79.767 30.211 -9.703
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
7.384.704 5.697.169 2.298.223 2.192.501
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
7.384.704 5.697.169 2.298.223 2.192.501
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.855.509 -1.344.861 -511.433 -453.351
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
13 -1.902.565 -1.322.168 -600.379 -496.917
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
13 47.056 -22.693 88.946 43.566
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.529.195 4.352.308 1.786.790 1.739.150
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.529.195 4.352.308 1.786.790 1.739.150
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
5.529.195 4.352.308 1.786.790 1.739.150
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
64.748 -62.427 -60.539 -10.306
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
83.010 -78.034 -77.614 -12.883
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-18.262 15.607 17.075 2.577
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-18.262 15.607 17.075 2.577
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
64.748 -62.427 -60.539 -10.306
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.593.943 4.289.881 1.726.251 1.728.844
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
5.593.943 4.289.881 1.726.251 1.728.844http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/716571


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.524 Değişim: -1,43% Hacim : 31.570 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.516 15.01.2021 Yüksek 1.548
Açılış: 1.537
7,4586 Değişim: 1,33%
Düşük 7,3521 16.01.2021 Yüksek 7,5102
Açılış: 7,3609
9,0118 Değişim: 0,49%
Düşük 8,9346 16.01.2021 Yüksek 9,0938
Açılış: 8,9683
437,78 Değişim: 0,06%
Düşük 436,61 15.01.2021 Yüksek 444,73
Açılış: 437,53
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.