KAP ***HLY* *HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

25.03.2019 - 16:26
KAP ***HLY* *HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

***HLY******HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.03.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
25/03/2019
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2018
Tarih
25/03/2019
Saati
14:00
Adresi
Barbaros Mahallesi Şebboy Sokak No : 4 Batı Ataşehir/İSTANBUL
Gündem
1. Açılış, Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 2. 2018 yılı faaliyet ve hesapları hakkındaki Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun görüşülmesi ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun Genel Kurulun bilgisine sunulması, 3. 2018 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait 2018 yılsonu finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması, 4. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili teklif ettiği 2018 yılı Kar Dağıtım Tablosu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması, 5. Yönetim Kurulu tarafından T. Ticaret Kanununun 363 üncü maddesi uyarınca dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamaların Genel Kurulun onayına sunulması, 6. Dönem içerisinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi, 7. Şirket Esas Sözleşmesine göre Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi, 8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi, 9. Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçimi ile ilgili Yönetim Kurulu Kararı'nın onaylanması, 10. 2018 yılı faaliyet döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması, 11. Dilekler ve Kapanış.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
1. Açılış yapılarak, T.Halk Bankası A.Ş'nin yazılı önergesi ile Toplantı Başkanlığı'na Sayın Kamil Enis TUNA'nın, Tutanak Yazmanlığına Sayın Halil ESKİ'nin, Oy Toplama Memurluğuna Sayın Ahmet Kutluhan KALYONCU'nun seçilerek Toplantı Başkanlığının oluşturulmasına ve Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine, oy birliği ile karar verildi. 2. 2018 Yılı Faaliyet ve Hesap Dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu Genel Kurul Toplantısı öncesinde pay sahiplerine sunulmuş olması nedeniyle T.Halk Bankası A.Ş'nin yazılı önergesi gereği okunmadı, Bağımsız Denetim Raporunun sonuç bölümü yeniden okunarak Genel Kurulun bilgisine sunuldu, müzakereye açıldı söz alan olmadı, Genel Kurul'un onayına sunuldu, oy birliği ile kabul edildi. 3. 2018 Yılı Faaliyet ve Hesap Dönemine ait Finansal Tabloların Genel Kurul Toplantısı öncesinde pay sahiplerine sunulmuş olması nedeniyle T. Halk Bankası A.Ş.'nin yazılı önergesi doğrultusunda okunmadan doğrudan onaylanmasına oy birliği ile karar verildi. 4. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili teklif ettiği 2018 yılı Kar Dağıtım Tablosu Genel Kurul toplantısı öncesinde ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle T. Halk Bankası A.Ş.'nin yazılı önergesi doğrultusunda okunmadan doğrudan onaylanmasına oy birliği ile karar verildi. Buna göre Şirket 31.12.2018 tarihinde sona eren hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulunun Seri II-14.1 sayılı tebliği doğrultusunda düzenlenen ve sunulan mali tablolarında vergi öncesi kar tutarından ödenecek vergiler indirildikten sonra kalan 60.087.870 TL net dönem karı elde edildiği, Şirketin, Türk Ticaret Kanununun 519/1 maddesi hükmü uyarınca 2018 yılı faaliyetlerinden elde ettiği 74.132.416,12 TL'lik brüt kardan 16.837.361,18 TL Kurumlar Vergisi karşılığı düşüldükten sonra, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre kalan, 57.295.054,94 TL net dönem karından %5 oranında 2.864.752,75 TL birinci tertip genel kanuni yedek akçe ayrılması, Şirket hissedarlarına Esas Sözleşmenin 21/b maddesi hükmü uyarınca ödenmiş sermayenin % 5'i oranında 5.200.000 TL I. temettü, 21/d maddesi hükmü uyarınca 44.563.012, 92 TL II. temettü olmak üzere toplam 49.763.012,92 TL'nin 29.03.2019 tarihine kadar nakden ödenmesi, Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri uyarınca 4.667.289.28 TL II. tertip kanuni yedek akçe ayrılması, Şirket personeli ile Genel Müdür olan Yönetim Kurulu Üyelerine ilgili dönemde 2018 yılı bilançosunda personel temettü karşılığı olan 2.109.879,84 TL'nin dağıtılıp dağıtılmayacağı hususu ile temettünün dağıtım usül ve esaslarının Yönetim Kurulu tarafından belirlenmesi konularında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi, oy birliği ile kabul edildi. 5. Yönetim Kurulu tarafından dönem içerisinde boş bulunan Yönetim Kurulu Üyeliklerine yapılan Sayın Evren KARABULUT, Sayın Güvenç USTA, Sayın Erkan KİLİMCİ ve Sayın Ali ŞÖNER'in atamaları Türk Ticaret Kanununun 363 üncü maddesi uyarınca Genel Kurul'un onayına sunulmuş olup, atamaları oy birliği ile onaylanmıştır. 6. Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyeleri oy birliği ile ibra edildi. 7. T.Halk Bankası A.Ş'nin yazılı önergesi doğrultusunda Yönetim Kurulu üyeliklerine üç yıl süre ile görev yapmak üzere, 1-) Erkan KİLİMCİ 2-) Kamil Enis TUNA 3-) Ali ŞÖNER 4-) Ahmet ERDOĞAN 5-) Güvenç USTA 6-) Enes ÇELEBİ 7-) Serdar SÜRER seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir. 8. T.Halk Bankası A.Ş.'nin yazılı önergesi gereği, Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu Üyelerine genel kurul tarihinden geçerli olmak üzere aylık net 4.900 TL ücret ödenmesi, Aylık ücretlerin net olarak ödenmesi, her türlü vergi ve benzeri yasal kesintilerin Şirket tarafından karşılanması, ayrıca Türkiye Halk Bankası A.Ş. hisselerini temsilen görev yapan Banka Yönetim Kurulu Üyeleri ile diğer unvanlardaki Banka personeline ve Bağlı Ortaklık Personeline, birden fazla işverenden aldığı ücret nedeniyle vergi düzenlemeleri uyarınca yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmesinden kaynaklanan ilave gelir vergisi ve benzeri yasal yükümlülüklerin de Şirket tarafından ödenmesi, Şirketin personeli için yaptırdığı özel sağlık sigortası ile ilgili uygulamalarından Yönetim Kurulu Üyelerinin de talepleri halinde yararlanmaları, hususlarına ilişkin önerge okundu ve oy birliği ile kabul edildi. 9. Türk Ticaret Kanunu'nun 399 uncu maddesi uyarınca Şirketin 2019 yılı bağımsız denetim hizmetinin, Şirket Yönetim Kurulunca bağımsız denetçi olarak seçilen İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde 304099 ticaret sicil no ile kayıtlı "DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi" (Deloitte) tarafından gerçekleştirilmesi oy birliği onaylandı. 10. 2018 yılı faaliyet döneminde yapılan bağış ve yardımlar Genel Kurul'un bilgisine sunulmuş olup, yapılan bağış ve yardımlar toplamının 250 TL olduğu ve bu tutarın çeşitli kamu, özel kurum ve kuruluşlara yapılan yardım ve bağışlardan oluştuğu belirtilmiştir. 11. Dilek ve temenniler konusunda söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başkaca bir madde bulunmadığından toplantıya son verilerek işbu Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı mahallinde tanzim ve imza edildi.
Genel Kurul Tescil Tarihi
-
Açıklamalar

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 2018 Yılı Faaliyet Dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 25.03.2019 tarihinde, Türkiye Halk Bankası A.Ş Genel Müdürlüğü, Barbaros Mah. Şebboy Sok. N:4 Batı Ataşehir/İstanbul adresinde yapılmıştır. 
Genel Kurul toplantı tutanağı ve Hazır bulunanlar listesi ektedir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/749627


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.488 Değişim: 0,00% Hacim : 32.459 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.460 25.02.2021 Yüksek 1.515
Açılış: 1.510
7,3894 Değişim: 0,50%
Düşük 7,3118 26.02.2021 Yüksek 7,3926
Açılış: 7,3527
8,9907 Değişim: 0,38%
Düşük 8,9047 26.02.2021 Yüksek 8,9996
Açılış: 8,9564
421,14 Değişim: 0,62%
Düşük 415,96 26.02.2021 Yüksek 421,42
Açılış: 418,54
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.