KAP ***HLY* *HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

12.11.2020 - 18:22
KAP ***HLY* *HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***HLY******HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 1.124.493.810 406.012.323 388.506.280 120.281.610
Satışların Maliyeti
13 -896.144.829 -331.258.138 -257.994.414 -93.725.461
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
228.348.981 74.754.185 130.511.866 26.556.149
BRÜT KAR (ZARAR)
228.348.981 74.754.185 130.511.866 26.556.149
Genel Yönetim Giderleri
14 -37.707.737 -31.367.459 -12.906.167 -10.630.226
Pazarlama Giderleri
14 -24.257.897 -10.936.288 -10.264.080 -3.515.009
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.641.699 4.484.515 308.518 54.860
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-528.446 -154.224 -158.779 -40.566
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
167.496.600 36.780.729 107.491.358 12.425.208
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
167.496.600 36.780.729 107.491.358 12.425.208
Finansman Gelirleri
15 61.249.721 105.685.763 4.801.784 25.322.275
Finansman Giderleri
15 -67.717.410 -78.309.127 -44.848.073 -16.068.329
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
161.028.911 64.157.365 67.445.069 21.679.154
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-35.706.204 -13.620.709 -14.843.955 -4.781.000
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
11 -37.373.622 -13.145.768 -14.904.177 -4.275.271
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
11 1.667.418 -474.941 60.222 -505.729
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
125.322.707 50.536.656 52.601.114 16.898.154
DÖNEM KARI (ZARARI)
125.322.707 50.536.656 52.601.114 16.898.154
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
125.322.707 50.536.656 52.601.114 16.898.154
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
157.284.175 145.214.907
Dönem Karı (Zararı)
125.322.707 50.536.656
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
125.322.707 50.536.656
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
21.078.028 9.671.033
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7_8_9 2.427.693 1.070.546
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6_10 3.192.152 2.240.472
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-19.482.111 -7.334.155
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
15 -49.935.744 -76.944.345
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
15 30.453.633 69.610.190
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-765.910 73.461
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 488.733
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-765.910 -415.272
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 35.706.204 13.620.709
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-9.572.549 15.645.359
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
41.099.780 19.454.990
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-86.016.407 -5.553.000
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
118.556.900 34.797.477
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
47.731 230.385
Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
47.731 230.385
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-83.260.553 -33.284.493
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
136.828.186 75.853.048
Alınan Temettüler
765.910 415.272
Alınan Faiz
49.402.423 71.281.221
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.934.656 -2.334.634
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
11 -26.777.688 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.185.552 11.965.844
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.633.152 -1.159.156
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -1.908.533 -686.785
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -724.619 -472.371
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
447.600 13.125.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-84.984.698 -26.416.244
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 92.963.872
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Ödenen Temettüler
12 -54.915.609 -49.763.013
Ödenen Faiz
-30.069.089 -69.617.103
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
70.113.925 130.764.507
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
10.926.728 1.100.638
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
81.040.653 131.865.145
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 112.707.892 94.005.575
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 193.748.545 225.870.720


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 270.101.276 147.414.391
Finansal Yatırımlar
4 14.408.881 55.508.661
Ticari Alacaklar
5_6 223.060.753 137.280.436
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 1.166.976 494.887
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 221.893.777 136.785.549
Diğer Alacaklar
56.010.392 20.639.529
Peşin Ödenmiş Giderler
2.894.381 2.022.920
ARA TOPLAM
566.475.683 362.865.937
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
566.475.683 362.865.937
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 5.343.389 4.895.789
Maddi Duran Varlıklar
7 4.186.018 3.343.140
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 3.288.590 3.955.105
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 1.294.713 1.076.426
Ertelenmiş Vergi Varlığı
11 1.148.716 0
Diğer Duran Varlıklar
3.227.171 2.743.393
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
18.488.597 16.013.853
TOPLAM VARLIKLAR
584.964.280 378.879.790
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
5_6 242.693.954 124.137.054
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 18.359 1.258.685
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 242.675.595 122.878.369
Diğer Borçlar
17.555.799 10.362.761
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
1.615.761 2.377.089
Diğer Sözleşme Yükümlülükleri
9 1.615.761 2.377.089
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
11 13.388.338 2.792.404
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.146.852 4.160.203
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
3.525.834 3.368.187
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 621.018 792.016
ARA TOPLAM
279.400.704 143.829.511
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
279.400.704 143.829.511
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
1.967.123 1.824.579
Diğer Sözleşme Yükümlülükleri
9 1.967.123 1.824.579
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.565.243 2.530.486
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
11 0 518.702
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.532.366 4.873.767
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
283.933.070 148.703.278
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
301.031.210 230.176.512
Ödenmiş Sermaye
12 104.000.000 104.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.379.008 2.804.694
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
4.184.861 3.610.547
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-805.853 -805.853
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
33.087.795 23.453.751
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
35.241.700 8.933.823
Net Dönem Karı veya Zararı
125.322.707 90.984.244
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
301.031.210 230.176.512
TOPLAM KAYNAKLAR
584.964.280 378.879.790


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
104.000.000 1.424.145 15.921.709 6.141.008 60.087.870 187.574.732 187.574.732
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
7.532.042 52.555.828 -60.087.870 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
116.544 50.536.656 50.653.200 50.653.200
Dönem Karı (Zararı)
50.536.656 50.536.656 50.536.656
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
116.544 116.544 116.544
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-49.763.013 -49.763.013 -49.763.013
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
104.000.000 1.540.689 23.453.751 8.933.823 50.536.656 188.464.919 188.464.919
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
104.000.000 2.804.694 23.453.751 8.933.823 90.984.244 230.176.512 230.176.512
Transferler
126.714 9.634.044 81.223.486 -90.984.244
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
447.600 125.322.707 125.770.307 125.770.307
Dönem Karı (Zararı)
125.322.707 125.322.707 125.322.707
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
447.600 447.600 447.600
Kar Payları
-54.915.609 -54.915.609 -54.915.609
Dönem Sonu Bakiyeler
104.000.000 3.379.008 33.087.795 35.241.700 125.322.707 301.031.210 301.031.210


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
125.322.707 50.536.656 52.601.114 16.898.154
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
447.600 116.544 76.400 97.118
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
447.600 116.544 76.400 97.118
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
447.600 116.544 76.400 97.118
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
125.770.307 50.653.200 52.677.514 16.995.272
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
125.770.307 50.653.200 52.677.514 16.995.272http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888275


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.014 Değişim: -1,36% Hacim : 47.791 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.984 20.01.2022 Yüksek 2.066
Açılış: 2.056
13,3579 Değişim: -0,50%
Düşük 13,2648 20.01.2022 Yüksek 13,5544
Açılış: 13,425
15,1227 Değişim: -0,79%
Düşük 15,0672 20.01.2022 Yüksek 15,4077
Açılış: 15,2436
788,59 Değişim: -0,90%
Düşük 783,58 20.01.2022 Yüksek 802,08
Açılış: 795,77
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.