KAP ***HLY* *HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

14.08.2020 - 19:12
KAP ***HLY* *HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***HLY******HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 735.987.530 285.730.713 354.716.093 198.922.516
Satışların Maliyeti
13 -638.150.415 -237.532.677 -306.894.469 -174.182.746
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
97.837.115 48.198.036 47.821.624 24.739.770
BRÜT KAR (ZARAR)
97.837.115 48.198.036 47.821.624 24.739.770
Genel Yönetim Giderleri
14 -24.801.570 -20.737.233 -12.567.632 -10.977.434
Pazarlama Giderleri
14 -13.993.817 -7.421.279 -7.991.571 -3.620.259
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.333.181 4.429.655 1.213.724 398.993
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-369.667 -113.658 -151.777 -96.568
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
60.005.242 24.355.521 28.324.368 10.444.502
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
60.005.242 24.355.521 28.324.368 10.444.502
Finansman Gelirleri
15 56.447.937 80.363.488 33.683.292 41.818.178
Finansman Giderleri
15 -22.869.337 -62.240.798 -12.416.788 -31.652.143
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
93.583.842 42.478.211 49.590.872 20.610.537
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-20.862.249 -8.839.709 -12.801.443 -4.473.367
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
11 -22.469.445 -8.870.497 -14.657.334 -4.094.715
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
11 1.607.196 30.788 1.855.891 -378.652
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
72.721.593 33.638.502 36.789.429 16.137.170
DÖNEM KARI (ZARARI)
72.721.593 33.638.502 36.789.429 16.137.170
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
72.721.593 33.638.502 36.789.429 16.137.170
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
129.178.500 95.772.491
Dönem Karı (Zararı)
72.721.593 33.638.502
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
72.721.593 33.638.502
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
13.610.541 10.263.169
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7_8_9 1.543.133 688.780
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.325.753 1.503.911
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-10.354.684 -842.692
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
15 -28.810.549 -57.241.780
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
15 18.455.865 56.399.088
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-765.910 73.461
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 488.733
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-765.910 -415.272
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20.862.249 8.839.709
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.791.235 -2.393.448
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
47.189.762 30.449.517
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-60.548.949 -463.482.582
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
108.085.540 469.167.332
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
37.322 179.779
Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
37.322 179.779
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-90.972.440 -38.707.494
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
90.123.369 41.508.223
Alınan Temettüler
765.910 415.272
Alınan Faiz
29.028.262 57.307.822
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.647.622 -2.110.041
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
11 11.908.581 -1.348.785
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.191.978 12.576.526
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.563.178 -548.474
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -1.112.383 -425.537
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -450.795 -122.937
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
371.200 13.125.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-72.990.577 -158.141.602
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 -52.355.826
Ödenen Temettüler
12 -54.915.609 -49.763.013
Ödenen Faiz
-18.074.968 -56.022.763
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
54.995.945 -49.792.585
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.610.911 374.441
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
56.606.856 -49.418.144
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 112.707.892 94.005.575
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 169.314.748 44.587.431


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 241.674.703 147.414.391
Finansal Yatırımlar
4 8.318.899 55.508.661
Ticari Alacaklar
5_6 197.688.054 137.280.436
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 1.814.501 494.887
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 195.873.553 136.785.549
Diğer Alacaklar
49.047.238 20.639.529
Peşin Ödenmiş Giderler
1.355.388 2.022.920
ARA TOPLAM
498.084.282 362.865.937
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
498.084.282 362.865.937
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 5.266.989 4.895.789
Maddi Duran Varlıklar
7 3.768.521 3.343.140
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 3.433.261 3.955.105
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 1.208.542 1.076.426
Ertelenmiş Vergi Varlığı
11 1.088.494 0
Diğer Duran Varlıklar
3.046.002 2.743.393
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
17.811.809 16.013.853
TOPLAM VARLIKLAR
515.896.091 378.879.790
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
5_6 232.222.594 124.137.054
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 20.148 1.258.685
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 232.202.446 122.878.369
Diğer Borçlar
12.021.898 10.362.761
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
956.662 2.377.089
Diğer Sözleşme Yükümlülükleri
9 956.662 2.377.089
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
11 13.353.268 2.792.404
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.535.353 4.160.203
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
2.935.407 3.368.187
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 599.946 792.016
ARA TOPLAM
262.089.775 143.829.511
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
262.089.775 143.829.511
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
2.760.484 1.824.579
Diğer Sözleşme Yükümlülükleri
2.760.484 1.824.579
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.692.136 2.530.486
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
11 0 518.702
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.452.620 4.873.767
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
267.542.395 148.703.278
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
248.353.696 230.176.512
Ödenmiş Sermaye
12 104.000.000 104.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.302.608 2.804.694
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
4.108.461 3.610.547
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-805.853 -805.853
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
33.087.795 23.453.751
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
35.241.700 8.933.823
Net Dönem Karı veya Zararı
72.721.593 90.984.244
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
248.353.696 230.176.512
TOPLAM KAYNAKLAR
515.896.091 378.879.790


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
104.000.000 1.424.145 15.921.709 6.141.008 60.087.870 187.574.732 187.574.732
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
7.532.042 52.555.828 -60.087.870 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
19.426 33.638.502 33.657.928 33.657.928
Dönem Karı (Zararı)
33.638.502 33.638.502 33.638.502
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
19.426 19.426 19.426
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
12 -49.763.013 -49.763.013 -49.763.013
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
104.000.000 1.443.571 23.453.751 8.933.823 33.638.502 171.469.647 171.469.647
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
104.000.000 2.804.694 23.453.751 8.933.823 90.984.244 230.176.512 230.176.512
Transferler
126.714 9.634.044 81.223.486 -90.984.244 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
371.200 72.721.593 73.092.793 73.092.793
Dönem Karı (Zararı)
72.721.593 72.721.593 72.721.593
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
371.200 371.200 371.200
Kar Payları
12 -54.915.609 -54.915.609 -54.915.609
Dönem Sonu Bakiyeler
104.000.000 3.302.608 33.087.795 35.241.700 72.721.593 248.353.696 248.353.696


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
72.721.593 33.638.502 36.789.429 16.137.170
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
371.200 19.426 371.200 6.475
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
371.200 19.426 371.200 6.475
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
371.200 19.426 371.200 6.475
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
73.092.793 33.657.928 37.160.629 16.143.645
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
73.092.793 33.657.928 37.160.629 16.143.645http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869188


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.454 Değişim: 0,90% Hacim : 15.339 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.446 17.05.2021 Yüksek 1.455
Açılış: 1.447
8,3181 Değişim: -1,62%
Düşük 8,3060 17.05.2021 Yüksek 8,4544
Açılış: 8,4544
10,1247 Değişim: -1,42%
Düşük 10,0998 17.05.2021 Yüksek 10,2739
Açılış: 10,2709
499,51 Değişim: -0,33%
Düşük 495,22 17.05.2021 Yüksek 503,52
Açılış: 501,15
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.