" />

KAP ***HLY* *HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

14.05.2020 - 19:08
KAP ***HLY* *HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***HLY******HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 381.271.437 86.808.197
Satışların Maliyeti
13 -331.255.946 -63.349.931
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
50.015.491 23.458.266
BRÜT KAR (ZARAR)
50.015.491 23.458.266
Genel Yönetim Giderleri
14 -12.233.938 -9.759.799
Pazarlama Giderleri
14 -6.002.246 -3.801.020
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
119.457 4.030.662
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-217.890 -17.090
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
31.680.874 13.911.019
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
31.680.874 13.911.019
Finansman Gelirleri
15 22.764.645 38.545.310
Finansman Giderleri
15 -10.452.549 -30.588.655
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
43.992.970 21.867.674
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-8.060.806 -4.366.342
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
11 -7.812.111 -4.775.782
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
11 -248.695 409.440
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
35.932.164 17.501.332
DÖNEM KARI (ZARARI)
35.932.164 17.501.332
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
35.932.164 17.501.332
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
52.342.737 -49.846.992
Dönem Karı (Zararı)
35.932.164 17.501.332
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
11.512.723 16.555.890
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7_8_9 751.065 337.061
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6 4.170.392 3.049.989
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.469.540 8.727.150
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
15 -9.795.360 -18.449.869
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
15 8.325.820 27.177.019
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 488.733
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 488.733
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 8.060.806 4.366.342
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 -413.385
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.395.944 -98.084.525
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-3.926.645 28.987.396
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.091.835 -474.758.106
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
38.861 123.045
Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
38.861 123.045
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
40.985.120 355.860.812
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-37.401.445 -8.297.672
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
46.048.943 -64.027.303
Alınan Temettüler
0 413.385
Alınan Faiz
10.358.462 18.449.869
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.585.207 -2.109.880
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
11 -1.479.461 -2.573.063
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-930.228 12.910.283
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-930.228 -214.717
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -805.148 -82.618
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -125.080 -132.099
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 13.125.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.949.562 273.709.519
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 354.110.183
Ödenen Temettüler
12 0 -49.763.013
Ödenen Faiz
-7.949.562 -30.637.651
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
43.462.947 236.772.810
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.674.548 -3.090.251
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
45.137.495 233.682.559
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 112.707.892 94.005.575
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 157.845.387 327.688.134


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 207.116.512 147.414.391
Finansal Yatırımlar
4 59.435.306 55.508.661
Ticari Alacaklar
5_6 138.272.732 137.280.436
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 1.224.192 494.887
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 137.048.540 136.785.549
Diğer Alacaklar
33.648.380 20.639.529
Peşin Ödenmiş Giderler
1.911.689 2.022.920
ARA TOPLAM
440.384.619 362.865.937
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
440.384.619 362.865.937
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 4.895.789 4.895.789
Maddi Duran Varlıklar
7 3.818.393 3.343.140
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 3.289.252 3.955.105
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 1.049.944 1.076.426
Diğer Duran Varlıklar
2.892.659 2.743.393
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
15.946.037 16.013.853
TOPLAM VARLIKLAR
456.330.656 378.879.790
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
5_6 165.122.174 124.137.054
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 459.847 1.258.685
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 164.662.327 122.878.369
Diğer Borçlar
6.082.230 10.362.761
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
3.574.676 4.201.668
Diğer Sözleşme Yükümlülükleri
9 3.574.676 4.201.668
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
11 6.499.168 2.792.404
Kısa Vadeli Karşılıklar
5.575.169 4.160.203
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
4.386.786 3.368.187
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 1.188.383 792.016
ARA TOPLAM
186.853.417 145.654.090
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
186.853.417 145.654.090
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
2.601.166 2.530.486
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
11 767.397 518.702
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.368.563 3.049.188
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
190.221.980 148.703.278
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
266.108.676 230.176.512
Ödenmiş Sermaye
12 104.000.000 104.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.804.694 2.804.694
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3.610.547 3.610.547
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-805.853 -805.853
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
23.453.751 23.453.751
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
99.918.067 8.933.823
Net Dönem Karı veya Zararı
35.932.164 90.984.244
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
266.108.676 230.176.512
TOPLAM KAYNAKLAR
456.330.656 378.879.790


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
104.000.000 1.424.145 15.921.709 6.141.008 60.087.870 187.574.732 187.574.732
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.000 Değişim: 0,08% Hacim : 23.656 Mio.TL Son veri saati : 10:55
Düşük 10.937 25.07.2024 Yüksek 11.017
Açılış: 10.989
32,9892 Değişim: 0,56%
Düşük 32,7534 25.07.2024 Yüksek 33,1094
Açılış: 32,8069
35,9193 Değişim: 0,89%
Düşük 35,5769 25.07.2024 Yüksek 36,0100
Açılış: 35,6018
2.520,07 Değişim: -0,36%
Düşük 2.504,79 25.07.2024 Yüksek 2.543,15
Açılış: 2.529,18
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.