KAP ***HLY* *HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

14.02.2020 - 21:23
KAP ***HLY* *HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***HLY******HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 516.375.318 1.641.079.919
Satışların Maliyeti
18 -407.371.324 -1.534.478.013
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
109.003.994 106.601.906
BRÜT KAR (ZARAR)
109.003.994 106.601.906
Genel Yönetim Giderleri
19 -42.292.595 -33.789.433
Pazarlama Giderleri
19 -15.311.141 -12.395.435
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 4.662.463 1.365.096
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -329.464 -1.432.471
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
55.733.257 60.349.663
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
0 2.475.334
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
55.733.257 62.824.997
Finansman Gelirleri
22 143.739.264 147.334.057
Finansman Giderleri
22 -89.725.759 -133.878.029
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
109.746.762 76.281.025
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-18.762.518 -16.193.155
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -18.992.711 -16.837.361
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 230.193 644.206
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
90.984.244 60.087.870
DÖNEM KARI (ZARARI)
90.984.244 60.087.870
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
90.984.244 60.087.870
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
187.716.439 104.447.045
Dönem Karı (Zararı)
90.984.244 60.087.870
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
90.984.244 60.087.870
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
12.224.876 43.862.004
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11_12_13 3.534.879 1.264.382
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6_14_15 3.507.267 2.980.930
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-13.653.249 25.824.141
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -93.083.852 -90.376.659
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22 79.430.603 116.200.800
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
488.733 90.428
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
488.733 90.428
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 -2.487.835
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 18.762.518 16.193.155
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-415.272 -3.197
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-22.339.853 -71.188.205
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-2.203.652 -30.579.765
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-33.870.006 -2.426.260
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
246.563 0
Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
246.563 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
63.533.795 -18.088.595
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-50.046.553 -20.093.585
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
80.869.267 32.761.669
Alınan Temettüler
415.272 228.198
Alınan Faiz
92.574.582 98.700.294
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -2.342.989 -2.389.211
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
16 16.200.307 -24.853.905
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
11.757.662 -2.303.756
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.760.387 -2.010.277
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -2.078.544 -1.117.986
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -681.843 -892.291
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13.125.000 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
1.393.049 -293.479
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-181.161.389 -722.045.761
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-52.355.826 0
Kredilerden Nakit Girişleri
-52.355.826 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -610.702.981
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-610.702.981
Ödenen Temettüler
17 -49.763.013 -4.100.000
Ödenen Faiz
-79.042.550 -107.242.780
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
18.312.712 -619.902.472
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
389.605 -1.027.545
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
18.702.317 -620.930.017
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 94.005.575 714.935.592
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 112.707.892 94.005.575


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 147.414.391 108.310.347
Finansal Yatırımlar
4 55.508.661 53.305.009
Ticari Alacaklar
5_6 137.280.436 103.332.593
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 494.887 228.767
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 136.785.549 103.103.826
Diğer Alacaklar
9 20.639.529 17.156.552
Türev Araçlar
0 488.733
Peşin Ödenmiş Giderler
10 2.022.920 1.624.331
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 0 10.857.985
ARA TOPLAM
362.865.937 295.075.550
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
25 0 9.624.573
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
362.865.937 304.700.123
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 4.895.789 3.502.740
Maddi Duran Varlıklar
11 3.343.140 2.271.687
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 3.955.105
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 1.076.426 870.562
Diğer Duran Varlıklar
8 2.743.393 2.156.017
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
16.013.853 8.801.006
TOPLAM VARLIKLAR
378.879.790 313.501.129
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 0 52.355.826
Ticari Borçlar
5_6 124.137.054 60.603.259
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 1.258.685 964.732
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 122.878.369 59.638.527
Diğer Borçlar
10.362.761 6.769.843
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
4.201.668 0
Diğer Sözleşme Yükümlülükleri
13 4.201.668 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
16 2.792.404 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.160.203 3.528.008
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 3.368.187 2.736.112
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 792.016 791.896
ARA TOPLAM
145.654.090 123.256.936
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
145.654.090 123.256.936
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
15 2.530.486 1.920.566
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
16 518.702 748.895
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.049.188 2.669.461
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
148.703.278 125.926.397
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
230.176.512 187.574.732
Ödenmiş Sermaye
17 104.000.000 104.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.804.694 1.424.145
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3.610.547 2.229.998
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-805.853 -805.853
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
23.453.751 15.921.709
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
8.933.823 6.141.008
Net Dönem Karı veya Zararı
90.984.244 60.087.870
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
230.176.512 187.574.732
TOPLAM KAYNAKLAR
378.879.790 313.501.129


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
82.000.000 -805.853 1.924.018 12.135.929 3.462.787 32.564.001 131.280.882 131.280.882
Transferler
1.924.018 -1.924.018 4.375.838 28.188.163 -32.564.001
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
305.980 60.087.870 60.393.850 60.393.850
Dönem Karı (Zararı)
60.087.870 60.087.870 60.087.870
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
305.980 305.980 305.980
Sermaye Arttırımı
22.000.000 -590.058 -21.409.942
Kar Payları
-4.100.000 -4.100.000 -4.100.000
Dönem Sonu Bakiyeler
104.000.000 1.424.145 15.921.709 6.141.008 60.087.870 187.574.732 187.574.732
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
104.000.000 1.424.145 15.921.709 6.141.008 60.087.870 187.574.732 187.574.732
Transferler
7.532.042 52.555.828 -60.087.870
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.380.549 90.984.244 92.364.793 92.364.793
Dönem Karı (Zararı)
90.984.244 90.984.244 90.984.244
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.380.549 1.380.549 1.380.549
Kar Payları
17 -49.763.013 -49.763.013 -49.763.013
Dönem Sonu Bakiyeler
104.000.000 2.804.694 23.453.751 8.933.823 90.984.244 230.176.512 230.176.512


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
90.984.244 60.087.870
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.380.549 305.980
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
1.380.549 305.980
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.380.549 305.980
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
92.364.793 60.393.850
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
92.364.793 60.393.850http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819297


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.086 Değişim: 0,00% Hacim : 36.505 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 2.084 17.01.2022 Yüksek 2.103
Açılış: 2.089
13,4397 Değişim: 0,02%
Düşük 13,4068 18.01.2022 Yüksek 13,4657
Açılış: 13,4375
15,3318 Değişim: -0,02%
Düşük 15,3140 18.01.2022 Yüksek 15,3902
Açılış: 15,3342
786,96 Değişim: 0,11%
Düşük 784,12 18.01.2022 Yüksek 788,33
Açılış: 786,12
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.