KAP ***HLY* *HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

14.11.2019 - 21:09
KAP ***HLY* *HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***HLY******HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 406.012.323 1.591.434.753 120.281.610 77.465.888
Satışların Maliyeti
13 -331.258.138 -1.510.101.368 -93.725.461 -42.777.019
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
74.754.185 81.333.385 26.556.149 34.688.869
BRÜT KAR (ZARAR)
74.754.185 81.333.385 26.556.149 34.688.869
Genel Yönetim Giderleri
14 -31.367.459 -25.466.294 -10.630.226 -8.093.698
Pazarlama Giderleri
14 -10.936.288 -9.415.986 -3.515.009 -3.367.469
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
4.484.515 157.994 54.860 -200.352
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-154.224 -563.680 -40.566 -509.493
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
36.780.729 46.045.419 12.425.208 22.517.857
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
0 1.742.264 0 651.454
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
36.780.729 47.787.683 12.425.208 23.169.311
Finansman Gelirleri
15 105.685.763 112.251.454 25.322.275 48.347.822
Finansman Giderleri
15 -78.309.127 -108.846.586 -16.068.329 -48.264.601
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
64.157.365 51.192.551 21.679.154 23.252.532
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-13.620.709 -10.858.732 -4.781.000 -4.907.489
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
11 -13.145.768 -24.597.752 -4.275.271 -20.011.323
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
11 -474.941 13.739.020 -505.729 15.103.834
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
50.536.656 40.333.819 16.898.154 18.345.043
DÖNEM KARI (ZARARI)
50.536.656 40.333.819 16.898.154 18.345.043
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
50.536.656 40.333.819 16.898.154 18.345.043
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
145.214.907 96.649.768
Dönem Karı (Zararı)
50.536.656 40.333.819
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
50.536.656 40.333.819
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
9.671.033 91.766.613
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8_9 1.070.546 916.289
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6_10 2.240.472 2.887.068
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-7.334.155 24.097.275
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
15 -76.944.345 -64.672.143
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
15 69.610.190 88.769.418
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
73.461 54.749.513
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
488.733 54.751.046
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-415.272 -1.533
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 -1.742.264
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 13.620.709 10.858.732
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
15.645.359 -86.323.081
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
19.454.990 -2.294.425
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.553.000 -45.159.826
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
34.797.477 -15.843.611
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
230.385 0
Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
230.385 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-33.284.493 -23.025.219
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
75.853.048 45.777.351
Alınan Temettüler
415.272 226.533
Alınan Faiz
71.281.221 62.963.062
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.334.634 -2.386.924
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
11 0 -9.930.254
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
11.965.844 -1.994.681
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.159.156 -1.893.973
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -686.785 -1.063.251
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -472.371 -830.722
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13.125.000 -100.708
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-26.416.244 -91.850.810
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
92.963.872 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -1.125.670
Ödenen Temettüler
12 -49.763.013 -4.100.000
Ödenen Faiz
-69.617.103 -86.625.140
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
130.764.507 2.804.277
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.100.638 9.718.055
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
131.865.145 12.522.332
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
94.005.575 714.935.592
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
225.870.720 727.457.924


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 259.363.847 108.310.347
Finansal Yatırımlar
4 33.850.019 53.305.009
Ticari Alacaklar
5_6 108.963.430 103.332.593
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 822.068 228.767
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 108.141.362 103.103.826
Diğer Alacaklar
40.720.770 17.156.552
Türev Araçlar
0 488.733
Peşin Ödenmiş Giderler
1.167.620 1.624.331
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11 0 10.857.985
ARA TOPLAM
444.065.686 295.075.550
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
18 12.500 9.624.573
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
444.078.186 304.700.123
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 3.619.284 3.502.740
Maddi Duran Varlıklar
8 2.223.663 2.271.687
Kullanım Hakkı Varlıkları
5.275.659 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 1.007.195 870.562
Diğer Duran Varlıklar
2.612.659 2.156.017
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
14.738.460 8.801.006
TOPLAM VARLIKLAR
458.816.646 313.501.129
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 145.319.698 52.355.826
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
145.319.698 52.355.826
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 145.319.698 52.355.826
Ticari Borçlar
5_6 95.400.736 60.603.259
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 33.157 964.732
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 95.367.579 59.638.527
Diğer Borçlar
14.682.849 6.769.843
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
11 2.498.027 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.669.082 3.528.008
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
2.872.326 2.736.112
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 796.756 791.896
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
5.506.044 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
5.506.044 0
ARA TOPLAM
267.076.436 123.256.936
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
267.076.436 123.256.936
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
2.051.455 1.920.566
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.051.455 1.920.566
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
11 1.223.836 748.895
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.275.291 2.669.461
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
270.351.727 125.926.397
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
188.464.919 187.574.732
Ödenmiş Sermaye
12 104.000.000 104.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.540.689 1.424.145
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.346.542 2.229.998
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-805.853 -805.853
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
23.453.751 15.921.709
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
8.933.823 6.141.008
Net Dönem Karı veya Zararı
50.536.656 60.087.870
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
188.464.919 187.574.732
TOPLAM KAYNAKLAR
458.816.646 313.501.129


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
82.000.000 -805.853 1.924.018 12.135.929 3.462.787 32.564.001 131.280.882 131.280.882
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.408 Değişim: 1,56% Hacim : 29.945 Mio.TL Son veri saati : 17:58
Düşük 2.370 06.07.2022 Yüksek 2.411
Açılış: 2.389
17,2244 Değişim: 0,05%
Düşük 17,1937 07.07.2022 Yüksek 17,2466
Açılış: 17,2155
17,5506 Değişim: 0,01%
Düşük 17,5407 07.07.2022 Yüksek 17,5949
Açılış: 17,548
963,53 Değişim: 0,08%
Düşük 961,77 07.07.2022 Yüksek 964,81
Açılış: 962,71
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.