KAP ***HLY* *HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2019 - 22:10
KAP ***HLY* *HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***HLY******HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
86.808.197 726.561.474
Satışların Maliyeti
-63.349.931 -702.666.044
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
23.458.266 23.895.430
BRÜT KAR (ZARAR)
23.458.266 23.895.430
Genel Yönetim Giderleri
-9.759.799 -8.440.139
Pazarlama Giderleri
-3.801.020 -2.792.092
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
4.030.662 64.905
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-17.090 -60.432
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
13.911.019 12.667.672
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
0 568.002
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
13.911.019 13.235.674
Finansman Gelirleri
13 38.545.310 31.857.461
Finansman Giderleri
13 -30.588.655 -30.323.781
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
21.867.674 14.769.354
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.366.342 -3.310.885
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
11 -4.775.782 -5.723.937
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
11 409.440 2.413.052
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
17.501.332 11.458.469
DÖNEM KARI (ZARARI)
17.501.332 11.458.469
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
17.501.332 11.458.469
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-49.846.992 -118.191.956
Dönem Karı (Zararı)
17.501.332 11.458.469
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
16.555.890 17.835.608
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8_9 337.061 261.216
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6_10 3.049.989 2.612.691
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
8.727.150 2.339.750
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
13 -18.449.869 -24.642.726
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
13 27.177.019 26.982.476
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
488.733 9.879.068
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
488.733 9.879.068
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 -568.002
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 4.366.342 3.310.885
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-413.385 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-98.084.525 -162.515.448
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
28.987.396 -121.192.606
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-474.758.106 -12.135.506
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
123.045 0
Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
123.045 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
355.860.812 -25.966.765
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.297.672 -3.220.571
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-64.027.303 -133.221.371
Alınan Temettüler
413.385 0
Alınan Faiz
18.449.869 27.777.186
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.109.880 -502.006
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
11 -2.573.063 -12.245.765
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
12.910.283 -928.487
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-214.717 -760.504
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -82.618 -640.996
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -132.099 -119.508
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13.125.000 -167.983
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
273.709.519 -56.701.155
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
354.110.183 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -40.133.533
Ödenen Temettüler
12 -49.763.013 0
Ödenen Faiz
-30.637.651 -16.567.622
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
236.772.810 -175.821.598
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-3.090.251 1.097.160
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
233.682.559 -174.724.438
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 94.005.575 714.935.592
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 327.688.134 540.211.154


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 344.731.981 108.310.347
Finansal Yatırımlar
4 24.317.613 53.305.009
Ticari Alacaklar
5_6 578.159.131 103.332.593
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 30.909 228.767
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 578.128.222 103.103.826
Diğer Alacaklar
28.846.918 17.156.552
Türev Araçlar
0 488.733
Peşin Ödenmiş Giderler
1.698.234 1.624.331
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11 8.655.266 10.857.985
ARA TOPLAM
986.409.143 295.075.550
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
16 12.500 9.624.573
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
986.421.643 304.700.123
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 3.515.691 3.502.740
Maddi Duran Varlıklar
8 2.119.404 2.271.687
Kullanım Hakkı Varlıkları
6.209.730 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 900.501 870.562
Diğer Duran Varlıklar
2.304.130 2.156.017
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
15.049.456 8.801.006
TOPLAM VARLIKLAR
1.001.471.099 313.501.129
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 406.466.009 52.355.826
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6.332.775 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6.332.775 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6.332.775 0
Ticari Borçlar
5_6 416.464.071 60.603.259
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 765.457 964.732
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 415.698.614 59.638.527
Diğer Borçlar
9.787.979 6.769.843
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.641.495 3.528.008
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
3.923.616 2.736.112
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 717.879 791.896
ARA TOPLAM
843.692.329 123.256.936
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
843.692.329 123.256.936
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
2.113.313 1.920.566
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.113.313 1.920.566
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
11 339.455 748.895
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.452.768 2.669.461
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
846.145.097 125.926.397
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
155.326.002 187.574.732
Ödenmiş Sermaye
12 104.000.000 104.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
273.837 1.424.145
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.079.690 2.229.998
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.079.690 2.229.998
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-805.853 -805.853
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
23.453.751 15.921.709
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10.097.082 6.141.008
Net Dönem Karı veya Zararı
17.501.332 60.087.870
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
155.326.002 187.574.732
TOPLAM KAYNAKLAR
1.001.471.099 313.501.129


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
82.000.000 -805.853 1.924.018 12.135.929 3.462.787 32.564.001 131.280.882 131.280.882
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
32.564.001 -32.564.001 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
100.106 11.458.469 11.558.575 11.558.575
Dönem Karı (Zararı)
11.458.469 11.458.469 11.458.469
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
100.106 100.106 100.106
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
82.000.000 -805.853 2.024.124 12.135.929 36.026.788 11.458.469 142.839.457 142.839.457
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
104.000.000 1.424.145 15.921.709 6.141.008 60.087.870 187.574.732 187.574.732
Transferler
-1.163.259 7.532.042 53.719.087 -60.087.870
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
12.951 17.501.332 17.514.283 17.514.283
Dönem Karı (Zararı)
17.501.332 17.501.332 17.501.332
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
12.951 12.951 12.951
Kar Payları
12 -49.763.013 -49.763.013 -49.763.013
Dönem Sonu Bakiyeler
104.000.000 273.837 23.453.751 10.097.082 17.501.332 155.326.002 155.326.002


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
17.501.332 11.458.469
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
12.951 100.106
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
12.951 100.106
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
12.951 100.106
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
17.514.283 11.558.575
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
17.514.283 11.558.575http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/763405


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.424 Değişim: 0,42% Hacim : 8.838 Mio.TL Son veri saati : 16:21
Düşük 1.415 17.09.2021 Yüksek 1.427
Açılış: 1.424
8,5992 Değişim: 0,86%
Düşük 8,5060 17.09.2021 Yüksek 8,6180
Açılış: 8,5258
10,1185 Değişim: 0,59%
Düşük 10,0237 17.09.2021 Yüksek 10,1698
Açılış: 10,0589
484,05 Değişim: 0,74%
Düşük 480,15 17.09.2021 Yüksek 488,34
Açılış: 480,52
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.