" />

KAP ***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

30.03.2022 - 17:29
KAP ***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
30/03/2022
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2021
Tarih
30/03/2022
Saati
11:30
Adresi
Barbaros Mahallesi Şebboy Sok. N4/1 Ataşehir İSTANBUL
Gündem
1.Açılış, Toplantı Başkanlığı ' nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı ' na yetki verilmesi. 2.2021 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait 2021 yılsonu Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması. 3.2021 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait 2021 yılsonu Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması. 4.2021 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait 2021 yılı Kar Dağıtım Tablosunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması. 5.Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 363 üncü maddesi uyarınca dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliği'ne yapılan atamaların Genel Kurul'un onayına sunulması. 6.Dönem içerisinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi. 7.Şirket esas sözleşmesine göre Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi. 8.Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi. 9.Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi ile ilgili Yönetim Kurulu Kararının onaylanması. 10.Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396. maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi. 11.Dilekler ve Kapanış.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
1.Toplantının açılışını takiben, Türkiye Halk Bankası A.Ş. ' nin yazılı önergesi ile Toplantı Başkanlığı ' na Sayın Ali ŞÖNER ' in, Tutanak Yazmanlığına Sayın Tülün ÖZCAN ' ın, Oy Toplama Memurluğuna Sayın Ersel ŞEN ' in seçilmelerine, Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi. 2.2021 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu Genel Kurul Toplantısı öncesinde pay sahibine sunulmuş olması nedeniyle okunmadı. Türkiye Halk Bankası A.Ş. tarafından verilen yazılı önerge gereği, Bağımsız Denetim Raporunun sadece sonuç bölümü yeniden okunarak Genel Kurulun bilgisine sunuldu, Müzakereye açıldı, söz alan olmadı, Genel Kurulun onayına ayrı ayrı sunuldu, her biri oy birliği ile kabul edildi. 3.2021 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait Finansal Tabloların Genel Kurul Toplantısı öncesinde pay sahibine sunulmuş olması nedeniyle, Türkiye Halk Bankası A.Ş. tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda okunmadı. Müzakere edildi, Genel Kurulun onayına sunuldu, oy birliği ile kabul edildi. 4.Şirket 31.12.2021 tarihinde sona eren hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulunun Seri II 14.1 sayılı tebliği doğrultusunda düzenlenen ve sunulan mali tablolarında vergi öncesi kar tutarından ödenecek vergiler indirildikten sonra kalan 849.970,00 TL net dönem karı elde etmiş olup Şirketin 31.12.2021 tarihinde yasal kayıtlarımıza göre oluşan 1.133.293,18 TL dönem karından 283.389,96 TL hesaplanan vergiler sonrası 849.903,22 TL net dönem karı gerçekleşmiş. T.T.K. 519.maddesi uyarınca ayrılması gereken, yıllık karın %5 olan 20.000 TL 2017 ve 2018 yılları dönem karından yasal yedek olarak ayrılmış ve ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşmıştır. Bu itibarla 2021 yılı mali tablolarında yer alan 849.903,22 TL tutarındaki dağıtılabilir net karın ortaklara dağıtılmayarak Olağanüstü Yedeklere aktarılması hakkındaki Türkiye Halk Bankası A.Ş. tarafından verilen yazılı önerge okundu ve oy birliği ile kabul edildi. 5.Türkiye Halk Bankası A.Ş. tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda Türk Ticaret Kanunu'nun 363 üncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyesi Sn. Tekin ELDEM ' in istifası ve dönem içerisinde istifası kabul edilen Sn. Tuba TUNÇ YETER ' in istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Sn. Mustafa Gökhan YILDIRIM ' ın atanması hususları oylamaya sunuldu Oybirliği ile kabul edildi. 6.Türkiye Halk Bankası A.Ş. tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda, 2021 yılında görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı. 7.Türkiye Halk Bankası A.Ş. tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda Yönetim Kurulu Üyeliklerine üç yıl süre ile görev yapmak üzere 1 Mesut KARAKAŞ Bağımsız Üye 2 Uğur Deniz ŞAHİN 3 Mustafa ERMİŞ 4 Mustafa Gökhan YILDIRIM 5 Miraç TAŞ Seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir. 8.Yönetim Kurulu Üyelerine Huzur Hakkı ödenmesi hususunda Türkiye Halk Bankası A.Ş. tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyelerine Huzur Hakkı Ücreti olarak 01.01.2022 tarihinden geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net olarak 7.590 TL huzur hakkı ücretinin ödenmesi Aylık ücretlerin net olarak ödenmesi, her türlü vergi ve benzeri yasal kesintilerin Şirket tarafından karşılanması, ayrıca Türkiye Halk Bankası A.Ş. hisselerini temsilen görev yapan Banka Yönetim Kurulu Üyeleri ile diğer unvanlardaki Banka personeline ve Bağlı Ortaklık Personeline, birden fazla işverenden aldığı ücret nedeniyle vergi düzenlemeleri uyarınca Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi verilmesinden kaynaklanan ilave Gelir Vergisi ve benzeri yasal yükümlülüklerin de Şirket tarafından ödenmesi Şirketin personeli için yaptırdığı özel sağlık sigortası ile ilgili uygulamalarından Yönetim Kurulu Üyelerinin de, talepleri halinde yararlanmaları, önergesi görüşülerek oybirliği ile kabul edildi. 9.Türkiye Halk Bankası A.Ş. tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda, Türk Ticaret Kanununun 399 uncu maddesi uyarınca Şirketin 2022 yılı bağımsız denetim hizmetinin, Şirketimiz Yönetim Kurulunun 29.03.2022 tarih ve 2022 7 sayılı Kararı ile Bağımsız Denetçi olarak seçilen İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde 304099 Ticaret Sicil No ile kayıtlı " DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi " (Deloitte) tarafından gerçekleştirilmesi oybirliği ile onaylandı. 10.Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesine ilişkin Türkiye Halk Bankası A.Ş. tarafından verilen önerge okundu ve söz konusu maddenin Şirketin Esas Sözleşmesinin ilgili hükümlerine göre değerlendirilmesi oybirliği ile kabul edildi. 11.Dilek ve temenniler konusunda söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başkaca bir madde bulunmadığından toplantıya son verilerek işbu Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı mahallinde tanzim ve imza edildi.
Genel Kurul Tescil Tarihi
-
Açıklamalar

Halk Varlık Kiralama A.Ş.'nin 2021 Yılı Faaliyet Dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 30.3.2022 tarihinde Türkiye Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü, Barbaros Mahallesi Şebboy Sok.No 4/1 Ataşehir / İSTANBUL adresinde yapılmıştır.
Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014100


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.065 Değişim: 0,37% Hacim : 101.090 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.995 12.07.2024 Yüksek 11.114
Açılış: 11.035
33,0372 Değişim: 0,65%
Düşük 32,8064 12.07.2024 Yüksek 33,0794
Açılış: 32,8228
35,9878 Değişim: 0,40%
Düşük 35,6857 12.07.2024 Yüksek 36,0773
Açılış: 35,8438
2.559,84 Değişim: 0,41%
Düşük 2.539,57 12.07.2024 Yüksek 2.570,18
Açılış: 2.549,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.