KAP ***HLKFA*** HALK FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

05.10.2018 - 17:31
KAP ***HLKFA*** HALK FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***HLKFA*** HALK FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
19.288 16.521
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
19.288 16.521


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Sermaye Yedekleri Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar Yedekleri Yasal Yedekler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedekler Diğer Kar Yedekleri Dönem Karı / (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18.1 55.500 -10 1.218 1.218 17.362 1.265 16.097 74.070
Yeni Bakiye
18.1 55.500 -10 1.218 1.218 17.362 1.265 16.097 74.070
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
18.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
16.521 16.521 16.521
Kar Dağıtımı
18.3 16.097 -16.097
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
18.3 16.097 -16.097
Dönem Sonu Bakiyeler
18 55.500 -10 1.218 1.218 33.883 17.362 16.521 90.591
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18.1 70.000 10 4.079 4.079 32.016 32.016 106.105
Yeni Bakiye
18.1 70.000 10 4.079 4.079 32.016 32.016 106.105
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
18.1 26.000 -26.000 -26.000
Dönem Net Karı (Zararı)
19.288 19.288 19.288
Kar Dağıtımı
18.3 6.016 6.016 -6.016 26.000 -32.016
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
18.3 6.016 6.016 -6.016 -6.016
Diğer
32.016 -32.016
Dönem Sonu Bakiyeler
96.000 10 10.095 10.095 19.288 19.288 125.393


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı/(Zararı)
37.925 22.468
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
103.883 72.659
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-63.494 -45.661
Alınan Ücret ve Komisyonlar
4.966 4.418
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
934 3.244
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-5.350 -4.867
Ödenen Vergiler
17 -1.974 -3.014
Diğer
-1.040 -4.311
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
-22.843 -20.885
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
-333.840 20.302
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
-1.083 206
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
-27.569 -5.481
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
343.479 -39.464
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-3.830 3.552
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
15.082 1.583
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
7 -76 -150
Diğer
8 -266 -113
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-342 -263
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
0
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
14.740 1.320
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.2 5.829 1.963
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.2 20.569 3.283


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
19 121.291 80.512
FAKTORİNG GELİRLERİ
121.291 80.512
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
116.325 76.094
İskontolu
39.474 22.188
Diğer
76.851 53.906
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
4.966 4.418
İskontolu
578 381
Diğer
4.388 4.037
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
20 -89.062 -51.806
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-88.060 -51.334
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-1.002 -472
BRÜT KAR (ZARAR)
32.229 28.706
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
21 -8.713 -10.706
Personel Giderleri
-5.411 -4.964
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-56 -34
Genel İşletme Giderleri
-2.541 -2.188
Diğer
-705 -3.520
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
23.516 18.000
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
22 97.774 17.783
Bankalardan Alınan Faizler
105 6
Kambiyo İşlemleri Karı
96.474 14.266
Diğer
1.195 3.511
TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-)
23 -529 -50
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
24 -95.263 -14.287
Kambiyo İşlemleri Zararı
-95.213 -14.274
Diğer
-50 -13
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
25.498 21.446
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
25.498 21.446
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
25 -6.210 -4.925
Cari Vergi Karşılığı
17,25 -5.717 -5.494
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
10 -1.490 -91
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
997 660
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
19.288 16.521
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
19.288 16.521
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
0 0
DÖNEM KARI/ZARARI
19.288 16.521
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

AKTİF KALEMLER

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
1 1 1 1
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
BANKALAR
3 12.346 8.241 20.587 5.004 824 5.828
TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
0 0 0 0 0 0
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG ALACAKLARI
4 1.364.432 193.782 1.558.214 1.025.516 186.415 1.211.931
İskontolu Faktoring Alacakları
391.326 35.914 427.240 430.323 63.853 494.176
Yurt İçi
408.753 408.753 446.624 26.422 473.046
Yurt Dışı
36.105 36.105 37.895 37.895
Kazanılmamış Gelirler (-)
-17.427 -191 -17.618 -16.301 -464 -16.765
Diğer Faktoring Alacakları
973.106 157.868 1.130.974 595.193 122.562 717.755
Yurt İçi
973.106 973.106 595.193 595.193
Yurt Dışı
157.868 157.868 122.562 122.562
FİNANSMAN KREDİLERİ
0 0 0 0 0 0
Tüketici Kredileri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları
0 0 0 0 0 0
Taksitli Ticari Krediler
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0 0 0 0
Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar
0 0 0 0 0 0
Kiralama İşlemleri İçin Verilen Avanslar
0 0 0 0 0 0
DİĞER ALACAKLAR
5 2.532 14 2.546 1.650 12 1.662
TAKİPTEKİ ALACAKLAR
6 0 0 0 0 0 0
Takipteki Faktoring Alacakları
23.773 23.773 24.178 24.178
Takipteki Finansman Kredileri
0 0 0 0 0 0
Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Özel Karşılıklar (-)
-23.773 -23.773 -24.178 -24.178
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
İŞTİRAKLER (Net)
0 0 0 0 0 0
İŞ ORTAKLIKLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
7 559 559 665 665
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
8 664 0 664 588 0 588
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
664 664 588 588
PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER
9 605 33 638 457 31 488
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
17 0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
10 4.051 4.051 4.012 4.012
DİĞER AKTİFLER
11 35 35 25 25
ARA TOPLAM
1.385.225 202.070 1.587.295 1.037.918 187.282 1.225.200
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (NET)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
AKTİF TOPLAMI
1.385.225 202.070 1.587.295 1.037.918 187.282 1.225.200
PASİF KALEMLER

ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
ALINAN KREDİLER
12 1.254.833 196.840 1.451.673 952.140 156.054 1.108.194
FAKTORİNG BORÇLARI
13 1.025 35 1.060 2.307 755 3.062
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Borçları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Borçları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0 0
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
DİĞER BORÇLAR
14 282 145 427 418 76 494
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
0 0 0 0 0 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER
15 3.073 3.073 2.127 2.127
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
16 1.334 0 1.334 1.749 0 1.749
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
1.280 1.280 1.522 1.522
Diğer Karşılıklar
54 54 227 227
ERTELENMİŞ GELİRLER
14 256 171 427 236 225 461
CARİ DÖNEM VERGİ BORCU
17 3.908 3.908 3.008 3.008
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
0 0 0 0 0 0
ARA TOPLAM
1.264.711 197.191 1.461.902 961.985 157.110 1.119.095
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
125.393 0 125.393 106.105 0 106.105
Ödenmiş Sermaye
18.1 96.000 96.000 70.000 70.000
Sermaye Yedekleri
18.2 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
10 10 10 10
Kar Yedekleri
18.3 10.095 10.095 4.079 4.079
Yasal Yedekler
10.095 10.095 4.079 4.079
Kar veya Zarar
19.288 19.288 32.016 32.016
Net Dönem Karı veya Zararı
19.288 19.288 32.016 32.016
PASİF TOPLAMI
1.390.104 197.191 1.587.295 1.068.090 157.110 1.225.200


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
12.026 31.183 43.209 0 37.475 37.475
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
781.170 31.380 812.550 605.626 8.177 613.803
ALINAN TEMİNATLAR
4,28 23.422.895 7.149.365 30.572.260 19.924.334 6.677.758 26.602.092
VERİLEN TEMİNATLAR
28 200.307 0 200.307 50.216 0 50.216
TAAHHÜTLER
0 27.461 27.461 0 41.590 41.590
Cayılamaz Taahhütler
0 27.461 27.461 0 41.590 41.590
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0
EMANET KIYMETLER
28 446.110 56.975 503.085 514.690 68.192 582.882
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
24.862.508 7.296.364 32.158.872 21.094.866 6.833.192 27.928.058http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/712012


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.951 Değişim: 0,31% Hacim : 23.530 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.946 26.01.2022 Yüksek 1.975
Açılış: 1.951
13,5699 Değişim: 0,69%
Düşük 13,4418 26.01.2022 Yüksek 13,6392
Açılış: 13,477
15,3270 Değişim: 0,56%
Düşük 15,2088 26.01.2022 Yüksek 15,4276
Açılış: 15,2419
798,78 Değişim: -0,29%
Düşük 798,41 26.01.2022 Yüksek 805,87
Açılış: 801,12
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.