KAP ***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

07.05.2021 - 18:48
KAP ***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
928.000.000 -26.162.328 49.945.096 -23.610 49.937.018 1.255.115.292 321.408.214 2.578.219.682 0 2.578.219.682
Transferler
0 0 0 0 0 321.408.214 -321.408.214 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 18.476.557 18.476.557
Dönem Sonu Bakiyeler
14 928.000.000 -26.162.328 49.945.096 -23.610 49.937.018 1.576.523.506 18.476.557 2.596.696.239 0 2.596.696.239
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 970.000.000 -27.346.399 49.945.096 68.913 52.735.975 1.528.632.662 352.452.465 2.926.488.712 0 2.926.488.712
Transferler
0 0 0 0 2.246.209 350.206.256 -352.452.465 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 162.940 0 0 8.447.183 8.610.123
Dönem Sonu Bakiyeler
14 970.000.000 -27.346.399 49.945.096 231.853 54.982.184 1.878.838.918 8.447.183 2.935.098.835 0 2.935.098.835


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.073.330 54.387.604
Dönem Karı (Zararı)
8.447.183 18.476.557
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.458.384 1.755.122
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-10 887.871 751.593
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11-12 387.993 249.055
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
15-19 -2.734.248 855.724
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
8 0 -101.250
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.193.415 33.693.996
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.113.654 1.005.490
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
6 -4.249.364 21.105.859
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
2.242.194 -4.637.341
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.287.937 21.046.596
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
529.531 -1.383.588
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
458.507 -3.443.020
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-2.099.637 -4.915.160
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
2.558.144 1.472.140
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.795.384 53.925.675
Alınan Faiz
2.277.946 652.091
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -190.162
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-53.671.078 -41.536.883
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9-10 -394.287 -1.566.380
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 17.600.000 1.419.062
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8-19 -70.876.791 -41.389.565
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDn Nakit Girişleri
332.733.595 280.766.200
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-316.105.659 -305.285.605
Ödenen Faiz
-18.257.005 -12.384.199
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-47.226.817 -24.052.883
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-47.226.817 -24.052.883
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
49.531.522 74.201.099
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
26 2.304.705 50.148.216


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
26 2.305.503 49.553.215
Ticari Alacaklar
5 4.813.084 5.346.392
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 60 60
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4.813.024 5.346.332
Stoklar
6 22.428.215 18.178.851
Peşin Ödenmiş Giderler
7 2.589.330 1.524.881
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4 90.962 52.208
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.498.368 1.472.673
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
970.730 846.745
Diğer Dönen Varlıklar
13 31.492.149 30.720.786
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
31.492.149 30.720.786
ARA TOPLAM
64.599.011 106.170.870
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
64.599.011 106.170.870
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
5 1.006.696 1.587.042
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.006.696 1.587.042
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
8 3.332.017.632 3.260.027.500
Maddi Duran Varlıklar
9 3.598.375 4.086.222
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 344.934 350.671
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
344.934 350.671
Peşin Ödenmiş Giderler
7 105.448.244 108.754.887
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
105.448.244 108.754.887
Diğer Duran Varlıklar
13 34.953.177 33.748.888
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
34.953.177 33.748.888
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.477.369.058 3.408.555.210
TOPLAM VARLIKLAR
3.541.968.069 3.514.726.080
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
22 365.426.182 355.705.257
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
22 51.053.757 40.918.126
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
51.053.757 40.918.126
Ticari Borçlar
5 29.608.121 30.896.058
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 335.545 8.742
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
29.272.576 30.887.316
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 61.637.818 61.108.287
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
61.637.818 61.108.287
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.096.839 1.808.629
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 2.096.839 1.808.629
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 14.948.535 12.390.391
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14.948.535 12.390.391
ARA TOPLAM
524.771.252 502.826.748
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
524.771.252 502.826.748
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
22 81.344.072 84.593.553
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
81.344.072 84.593.553
Uzun Vadeli Karşılıklar
12 753.910 817.067
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
753.910 817.067
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
82.097.982 85.410.620
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
606.869.234 588.237.368
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.935.098.835 2.926.488.712
Ödenmiş Sermaye
14 970.000.000 970.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
14 -27.346.399 -27.346.399
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
49.945.096 49.945.096
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
231.853 68.913
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
231.853 68.913
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
231.853 68.913
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 54.982.184 52.735.975
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.878.838.918 1.528.632.662
Net Dönem Karı veya Zararı
8.447.183 352.452.465
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.935.098.835 2.926.488.712
TOPLAM KAYNAKLAR
3.541.968.069 3.514.726.080


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 33.961.693 50.063.344
Satışların Maliyeti
15 -18.660.458 -24.031.097
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
15.301.235 26.032.247
BRÜT KAR (ZARAR)
15.301.235 26.032.247
Genel Yönetim Giderleri
17 -5.387.794 -3.892.875
Pazarlama Giderleri
17 -1.051.434 -1.877.427
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 512.058 616.601
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -169.646 -784.640
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.204.419 20.093.906
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
8 0 101.250
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
9.204.419 20.195.156
Finansman Giderleri
19 -757.236 -1.718.599
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8.447.183 18.476.557
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
8.447.183 18.476.557
DÖNEM KARI (ZARARI)
8.447.183 18.476.557
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
8.447.183 18.476.557
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
162.940 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
162.940 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
162.940 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.610.123 18.476.557
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
8.610.123 18.476.557http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935415


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.461 Değişim: 0,29% Hacim : 15.208 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.455 11.06.2021 Yüksek 1.464
Açılış: 1.461
8,3942 Değişim: -0,40%
Düşük 8,2851 11.06.2021 Yüksek 8,4469
Açılış: 8,4279
10,1632 Değişim: -1,11%
Düşük 10,0982 11.06.2021 Yüksek 10,3018
Açılış: 10,2776
506,74 Değişim: -1,50%
Düşük 504,09 11.06.2021 Yüksek 516,39
Açılış: 514,47
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.