KAP ***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

15.02.2021 - 20:11
KAP ***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
858.000.000 -24.188.879 49.945.096 -81.503 42.011.650 954.587.570 381.344.886 2.261.618.820 0 2.261.618.820
Transferler
0 0 0 0 7.925.368 373.419.518 -381.344.886 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 57.893 0 0 321.408.214 321.466.107
Sermaye Arttırımı
14 70.000.000 -1.973.449 0 0 0 -68.026.551 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 -4.865.245 0 -4.865.245
Dönem Sonu Bakiyeler
14 928.000.000 -26.162.328 49.945.096 -23.610 49.937.018 1.255.115.292 321.408.214 2.578.219.682 0 2.578.219.682
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 928.000.000 -26.162.328 49.945.096 -23.610 49.937.018 1.255.115.292 321.408.214 2.578.219.682 0 2.578.219.682
Transferler
0 0 0 0 2.798.957 318.609.257 -321.408.214 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 92.523 0 0 352.452.465 352.544.988
Sermaye Arttırımı
14 42.000.000 -1.308.113 0 0 0 -40.691.887 0 0
Kar Payları
0 124.042 0 0 0 -4.400.000 0 -4.275.958
Dönem Sonu Bakiyeler
14 970.000.000 -27.346.399 49.945.096 68.913 52.735.975 1.528.632.662 352.452.465 2.926.488.712 0 2.926.488.712


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
167.148.278 82.294.943
Dönem Karı (Zararı)
352.452.465 321.408.214
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-313.139.968 -255.009.195
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-10 3.508.581 1.611.292
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11-12 357.987 268.294
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
15-19 -1.866.834 5.546.217
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
5.546.217
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.866.834
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
8 -315.139.702 -262.434.998
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
122.775.314 12.203.948
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9.004.519 35.654
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
6 49.727.612 12.166.161
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-3.453.565 12.650.382
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
27.940.627 -12.672.786
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
47.684.990 3.306.920
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.128.869 -3.282.383
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-11.743.743 16.091.119
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
3.614.874 -19.373.502
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
162.087.811 78.602.967
Alınan Faiz
5.128.303 3.704.407
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-67.836 -12.431
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-187.392.209 -81.043.974
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 20.458 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9-10 -3.235.374 -4.371.959
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 1.419.063 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8-19 -185.596.356 -76.672.015
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.425.646 44.348.602
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.492.856.900 1.614.559.579
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.444.985.255 -1.555.808.291
Ödenen Temettüler
-4.275.958 -4.865.245
Ödenen Faiz
-48.021.333 -9.537.441
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-24.669.577 45.599.571
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-24.669.577 45.599.571
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
74.201.099 28.601.528
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
49.531.522 74.201.099


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
26 49.553.215 74.285.277
Ticari Alacaklar
5 5.346.392 11.511.709
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 60 3.114
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5.346.332 11.508.595
Stoklar
6 18.178.851 67.906.463
Peşin Ödenmiş Giderler
7 1.524.881 10.072.788
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4 52.208 421.994
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.472.673 9.650.794
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
846.745 1.024.761
Diğer Dönen Varlıklar
13 30.720.786 27.427.289
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
30.720.786 27.427.289
ARA TOPLAM
106.170.870 192.228.287
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
106.170.870 192.228.287
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
5 1.587.042 4.426.244
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.587.042 4.426.244
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
8 3.260.027.500 2.715.950.000
Maddi Duran Varlıklar
9 4.086.222 4.424.599
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 350.671 305.959
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
350.671 305.959
Peşin Ödenmiş Giderler
7 108.754.887 96.753.415
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
108.754.887 96.753.415
Diğer Duran Varlıklar
13 33.748.888 25.120.626
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
33.748.888 25.120.626
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.408.555.210 2.846.980.843
TOPLAM VARLIKLAR
3.514.726.080 3.039.209.130
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
22 355.705.257 421.990.029
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
22 40.918.126 3.396.659
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
40.918.126 3.396.659
Ticari Borçlar
5 30.896.058 2.955.431
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 8.742 55.804
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
30.887.316 2.899.627
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 61.108.287 13.423.297
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
61.108.287 13.423.297
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.808.629 1.594.925
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 1.808.629 1.592.889
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 0 2.036
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 12.390.391 8.868.040
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12.390.391 8.868.040
ARA TOPLAM
502.826.748 452.228.381
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
502.826.748 452.228.381
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
22 84.593.553 8.020.447
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
84.593.553 8.020.447
Uzun Vadeli Karşılıklar
12 817.067 740.620
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
817.067 740.620
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
85.410.620 8.761.067
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
588.237.368 460.989.448
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.926.488.712 2.578.219.682
Ödenmiş Sermaye
14 970.000.000 928.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
14 -27.346.399 -26.162.328
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
49.945.096 49.945.096
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
68.913 -23.610
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
68.913 -23.610
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
68.913 -23.610
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 52.735.975 49.937.018
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.528.632.662 1.255.115.292
Net Dönem Karı veya Zararı
352.452.465 321.408.214
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.926.488.712 2.578.219.682
TOPLAM KAYNAKLAR
3.514.726.080 3.039.209.130


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 151.865.863 129.978.874
Satışların Maliyeti
15 -65.492.481 -42.155.655
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
86.373.382 87.823.219
BRÜT KAR (ZARAR)
86.373.382 87.823.219
Genel Yönetim Giderleri
17 -18.309.513 -15.141.458
Pazarlama Giderleri
17 -10.596.425 -4.993.522
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 3.304.947 2.288.368
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -4.290.524 -481.752
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
56.481.867 69.494.855
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
8 315.139.702 262.434.998
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
371.621.569 331.929.853
Finansman Giderleri
19 -19.169.104 -10.521.639
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
352.452.465 321.408.214
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
352.452.465 321.408.214
DÖNEM KARI (ZARARI)
352.452.465 321.408.214
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
352.452.465 321.408.214
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
92.523 57.893
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
92.523 57.893
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
92.523 57.893
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
352.544.988 321.466.107
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
352.544.988 321.466.107http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909778


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.542 Değişim: 0,26% Hacim : 25.207 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.528 05.03.2021 Yüksek 1.546
Açılış: 1.534
7,5152 Değişim: -0,22%
Düşük 7,4989 08.03.2021 Yüksek 7,5396
Açılış: 7,532
8,9697 Değişim: -0,11%
Düşük 8,8190 08.03.2021 Yüksek 9,0058
Açılış: 8,98
412,43 Değişim: 0,28%
Düşük 410,04 08.03.2021 Yüksek 414,68
Açılış: 411,29
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.